Phuong trinh dieu che mot so chat huu co dac biet

phương pháp điều chế một số chất hữu

phương pháp điều chế một số chất hữu cơ
... nghiệm điều chế O2 a, điều chế từ KmnO4 240 o c 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Khi điều chế O2 từ KMnO4 lợng O2 thu đợc lần so với điều chế KClO3 , nhng KMnO4 dễ kiếm , phản ứng nguy hiểm b, điều chế ... Phơng Pháp điều chế số hợp chất hữu o - lần lợt cho vào óng nghiệm 3ml cồn 96 , 2ml CH3COOH đặc 1,5ml H2SO4 đặc Đậy ... Ba, Ca + CuSO4 ( không dùng phản ứng này) Đặng Quang Đức THCS Nguyễn Văn Linh Phơng Pháp điều chế số hợp chất hữu Fe + CuSO4 Fe + 2FeCl3 Cu + FeCl3 4, Kim loại tác dụng với Kiềm 2Al + 2NaOH + H2O...
 • 5
 • 759
 • 8

Điều chế một số chất hữu

Điều chế một số chất hữu cơ
... i Điều chế thuốc nổ Nitroglixerin • Ghi chú: Khi cho Glyxerin vào hỗn hợp H2SO4 đđ HNO3 bốc khói ta thu trieste gọi Glyxerintrinitro quen gọi Nitroglyxerin Một loại chất nổ quan trọng • Điều chế ... (Thuốc trừ sâu 6.6.6) f Điều chế cao su Buna-S CH=CH2 AlCl + CH2=CHCl  → + HCl P ,t , xt nCH2=CH-CH=CH2 + nCH=CH2  ( -CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2- ) n → (Cao su Buna-S) g Điều chế cao su Clopren xt ... ,t , xt → (3) nCH2=CH-CH=CH2  ( -CH -CH=CH-CH - ) n Cao su Buna d Điều chế Trinitrotoluen (Thuốc nổ TNT) Trước tiên điều chế Toluen Clorua Metyl 600 → 3CH ≡ CH  C (Benzen) HgSO → CH ≡ CH...
 • 6
 • 728
 • 19

Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ

Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ
... Việt: Nghiên cứu điều chế số chất hấp phụ từ than ữo bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định dioxin phương pháp sắc khí - khối phổ Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Mã số: ... việc nghiên cứu làm giảm bớt chi phí phân tích mẫu Dioxin Trên sở này, báo cáo đề tài: Nghiên cứu điều chế sô' chất hấp phụ từ than tro bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định Dioxin ... (GC/MS) sử dụng để định tính định lượng Dioxin mẫu Phương pháp sắc khí - khối phổ cho phép xác định định tính xác phân Dioxin dựa vào mảnh phổ tỉ lệ vị Bên cạnh đó, việc sử dụng chất nội chuẩn...
 • 90
 • 642
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật khả năng phân giải một số chất hữu gây ô nhiễm môi trường potx

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer khâu mạch bức xạ hấp phụ thuốc nhuộm mày và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường potx
... giống vi sinh vật khả phân huỷ thuốc nhuộm màu Khả hấp phụ màu tập hợp chủng vi sinh vật Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật 10 Khả hấp phụ phân giải chất nhuộm màu vật liệu chế phẩm vi sinh Sự phân ... phụ chất nhuộm màu chế phẩm cố định vi sinh vật khả phân giải số chất hữu gây ô nhiễm môi trờng xin đợc đăng ký thực với mục đích tạo đợc vật liệu polyme khâu mạch xạ phù hợp làm vật liệu hấp ... gel vật liệu khâu mạch 2.4 Xác định khả hấp phụ màu vật liệu 2.5 Phân lập, tuyển chọn nhân giống chủng vi sinh vật khả hấp phụ phân huỷ thuốc nhuộm màu 2.6 Tạo chế phẩm cố định vi sinh vật...
 • 151
 • 533
 • 0

nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe

nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe
... "Nghiên cứu xác định hàm lượng số chất hữu dược phẩm nước tiểu phương pháp von-ampe. " nhằm đánh giá khả áp dụng phương pháp von-ampe để phân tích hoạt chất có tác dụng chữa bệnh chế phẩm thuốc ... quang, phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng 1.2.1 Các phương pháp xác định ofloxacin Theo Dược điển Việt Nam 4, xác định ofloxacin ... hành nghiên cứu định lượng clorpheniramin phương pháp HPLC số chế phẩm thuốc đạt giới hạn định lượng từ 0,16 đến 2,9 µg/ml Bùi Tùng Hiệp, Vũ Khanh định lượng chất chuyển hóa clorpheniramin nước tiểu...
 • 176
 • 550
 • 3

Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật và một số chất hữu trong nuôi cấy mô Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật và một số chất hữu cơ trong nuôi cấy mô Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
... KH O S T NH HƢ NG C A MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRƢ NG THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ TRONG NUÔI CẤY IN VITRO S M NG C LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Tác giả T â T ịM K c P ... i v giá ị i (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Ngọc Li ế củ (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) â Ngọc Li (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 2.2 T 2.3 Mộ g â g i Ngọc Li ại Vi ... Giới i ổ gq 2.1.1 P â câ â Ngọc Li (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ại â 2.1.2 Ng g c â 2.1.3 Đ c i â â Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Ngọc Li 2.1.4 Đ c i i â â...
 • 83
 • 250
 • 0

Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và tổng hợp một số chất hữu hoạt tính sinh học cao

Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc và tổng hợp một số chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao
... Nguyễn Công Hào, Nguyễn Hữu Tòan Phan, Nguyễn thị Diệu Thuần: Một số kết qủa nghiên cứu Thông đỏ (Taxus wallichianna Zucc) Kỷ yếu Hội thảo Hóa học hợp chất thiên nhiên với Y học cổ truyền TP Hồ Chí ... chí Hóa học 2005 [2] Đặng Chí Hiền, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu thị Hương Giang: Ứng dụng siêu âm tổng hợp số hợp chất dẫn dụ côn trùng Tạp Chí Khoa học Công nghệ 2006 5.3 Các báo cáo khoa học Hôi ... Giang, Đặng Chí Hiền, Lê Tiến Dũng: Nghiên cứu tổng hợp hormon côn trùng số ứng dụng phòng trừ sâu hại không gây ô nhiễm môi sinh Hội thảo biện pháp sinh học phòng chống sâu bệnh hại trồng nông...
 • 4
 • 794
 • 11

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu ñộc hại trong môi trường nước

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu cơ ñộc hại trong môi trường nước
... ñ n môi trư ng ho c hàm lư ng nh s b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c T k t qu phân tích trên, nh n th y r ng, có th dùng v t li u MQTB SBA-16 ñ x phenol m t s ch t khác có môi ... (M+ ion kim lo i) 1.2 Gi i thi u v t li u MQTB SBA-16 tình hình nghiên c u v t li u SBA-16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA-16 V t li u SBA-16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v ... không ñáng k , có th b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c Có th ng d ng v t li u SBA-16 t ng h p t tr u ñ x ch t h u ñ c h i khác môi trư ng nư c Tuy nhiên, h n ch v m t th i gian...
 • 42
 • 365
 • 3

su dung sba 16 tong hop tu vo trau de xu li mot so chat huu co doc hai trong nuoc

su dung sba 16 tong hop tu vo trau de xu li mot so chat huu co doc hai trong nuoc
... t li u MQTB SBA- 16 tình hình nghiên c u v t li u SBA- 16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA- 16 V t li u SBA- 16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v i v t li u lo i MCM-48, SBA- 15, SBA- 3 ... Structure of SBA- 16 PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 42 Silica Molecular Sieve through the Use of Copolymer Blends and Control of Synthesis Temperature and ... deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 41 Kim M J., Han Y J., Chmelka B F and Stucky G D (2000), “One-step synthesis of ordered mesocoposites with non-ionic amphiphilic block copolymers:...
 • 42
 • 394
 • 0

TCVN5940-2005- Tiêu Chuẩn Khí Thải Công Nghiệp Đối với một số chất hữu

TCVN5940-2005- Tiêu Chuẩn Khí Thải Công Nghiệp Đối với một số chất hữu Cơ
... Tên S CAS Công th c hóa h c Gi i h n t i ña 98 Xylidin 1300-73-8 (CH3)2C6H3NH2 50 99 Vinyclorua 75-01-4 CH2=CHCl 20 100 Vinyltoluen 25013-15-4 CH2=CHC6H CH3 480 CHÚ THÍCH: 1) Mét kh i khí th i ... Vinyltoluen 25013-15-4 CH2=CHC6H CH3 480 CHÚ THÍCH: 1) Mét kh i khí th i chu n nói tiêu chu n m t mét kh i khí th i ! ñi u ki n nhi t ñ 00C áp su t t ñ i 760 mm th y ngân 2) S CAS: S ñăng ký...
 • 6
 • 291
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số chất độc khả năng gây nhiễm độc hàng loạt trong các mẫu môi trường trên các thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số chất độc có khả năng gây nhiễm độc hàng loạt trong các mẫu môi trường trên các thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm
... tâm phân tích thí nghiệm Địa chất Tóm tắt nội dung đề tài Đề tài nghiên cứu xây dựng qui trình phát số chất độc khả gây nhiễm độc hàng loạt mẫu môi trờng thiết bị phân tích phòng thí nghiệm ... nhiễm độc hàng loạt mẫu môi trờng thiết bị phân tích phòng thí nghiệm Mục đích đề tài xây dựng qui trình phân tích số chất độc khả gây nhiễm độc hàng loạt trang, thiết bị phòng thí nghiệm Nhiệm ... xây dựng biện pháp dự phòng xử trí nhiễm độc hàng loạt giai đoạn 2001-2004, tiến hành nghiên cứu đề tài nhánh KC 10.13-03 Nghiên cứu xây dựng qui trình phát số chất độc khả gây nhiễm độc hàng...
 • 147
 • 360
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số chất độc khả năng gây nhiễm độc hàng loạt trong các mẫu sinh học trên các thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số chất độc có khả năng gây nhiễm độc hàng loạt trong các mẫu sinh học trên các thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm
... phòng xử trí Các biện pháp cần đợc thực theo quy tắc trình tự định Vì thế, đề tài KC.10.13.04: Nghiên cứu xây dựng quy trình phát chất độc khả gây nhiễm độc hàng loạt mẫu sinh phẩm thiết bị ... khoa học công nghệ Học Viện Quân y Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật Đề tài nhánh KC.10.13.04 Nghiên cứu xây dựng quy trình phát chất độc khả gây NĐHL mẫu sinh phẩm thiết bị phòng thí nghiệm ... cần u tiên chọn phơng pháp phát chất độc nguy hiểm, độc tính cao gây nhiễm độc nhanh 1.3.1 Phơng pháp lấy mẫu: + Lấy mẫu sinh học Lấy mẫu sinh học phân tích độc chất phải tuân theo bốn nguyên...
 • 127
 • 249
 • 0

Bài tập về một số chất hữu nhóm chức hướng dẫn giải

Bài tập về một số chất hữu cơ có nhóm chức có hướng dẫn giải
... A 1,05g B 3,30g C 1,35g D 2,70g MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC I -Bài tập ancol-phenol ( hướng dẫn giải) : Bài 1: Ancol no,đa chức , mạch hỡ X CTTN (CH3O)n Công thức phân ... No, đơn chức B Không no, liên kết đôi, hai chức C Không no ,có liên kết đôi, đơn chức * D No, hai chức y Hướng dẫn: X nhường e → nhóm –CHO CxHyO + O2 → x CO2 + H2O y y a ax a ta ax = ... C3H6O 0,075 D C2H4O 0,075 C3H6O 0,025 Hướng dẫn: nAg = 0,35 → hỗn hợp HCHO Lập Pt: x + y = 0,1 4x + 2y = 0,35 Giải kết Bài 10: Một hợp chất hữu CTTQ CxHyOz tỷ khối so với CH4 4,25 Biết 0,2...
 • 16
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập điều chế các hợp chất hữu cơđiều chế các hợp chất hữu cơcách nhận biết một số chất hữu cơtcvn59402005 tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơcách viết phương trình hóa học của hợp chất hữu cơvà nitrat bị khử thành khí nitơ trong môi trường thiếu khí cần phải có một số chất hữu cơ làm nguồn cung cấp cacbon như methanol axit acetic đườngkiến thức liên quan công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể ở lớp 9kỹ thuật tổng hợp một số chất hữu cơcó tính oxi hoá mạnh một số chất hữu cơ và vô cơ s p c c2h5oh bốc cháy khi tiếp xúc với cro3tối thiểu hóa phát thải hợp chất hữu có đặc biệt là pcdd f và pcbphương pháp điều khiển một số thông số dòng vật chất bằng hysis một số quy tắc viết phương trình phản ứng trong hóa học hữu cơphương trình điều chếphương trình điều chế kim loạiphương trình điều chế khí oxiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học