Bài tập ôn tập chương 1 và 2 hóa 10

Vật lí - Bài tập chương 1 2 Lớp 11

Vật lí - Bài tập chương 1 và 2 Lớp 11
... kính f2 Sau áp dụng cơng thức : G∞ = f1 f2 tính f = GV : ĐỖ HIẾU THẢO  D2 VẬT LÝ PB 11 : 1 3-5 /8 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 tính f2 sau Vật A1B1 đặt tiêu điểm vật F ... A1B1 vật AB qua thấu kính hội tụ L1, ảnh AB (cách L1 khoảng d1 = 4cm), thấu kính L1 (có tiêu cự f1 = +10 cm, thấu kính hội tụ), khoảng cách phải tìm d1 từ ảnh A1B1  VẬT LÝ PB 11 : 1 3 -2 ... ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 Ta có : OA = d ; OA '1 = OC c = d '1 = 10 cm 1 = = 0,1m = 10 cm D 10 d' f − 10 .10 suy d = = = 5cm d '1 − f − 10 10 Khi vật đặt A2 ảnh A 2 cho kính lúp CV Ta có OA...
 • 8
 • 303
 • 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 2

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 VÀ 2
... Tiết 17 : ? ? ? ? ? 10 ? ? ? ? 11 ? ? 13 12 14 ? 15 16 ? ? 18 ? 21 ? ? 17 ? 20 19 ? ? 22 ? ? CÂU 1: * Thông tin : a Tất đem lại hiểu biết giới xung quanh người b Các chương trình máy ... Thiết bị vào Thiết bị vào Thiết bị Thiết bị Để đưa thông tin vào Để đưa thông tin vào Lưu trữ thông tin lâu dài Lưu trữ thông tin lâu dài   CÂU 19 : Máy tính phần mềm hệ thống: a Không thể hoạt ... BYTE Thiết bị vào/ra DISK C U C R R B B D D CÂU 12 : a Chương trình dãy lệnh, lệnh mô tả thao tác cụ thể b Chương trình (còn gọi phần mềm) dãy lệnh, lệnh mô tả thao tác cụ thể c Chương trình phần...
 • 29
 • 235
 • 0

bài tập chương 1 chương 2 lớp 12

bài tập chương 1 và chương 2 lớp 12
... HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 21 : Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 22 : Hai ... C fructozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 23 : Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 24 : Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với AgNO3 ... phân nhánh Câu 17 Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH )2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH )2 nhiệt độ thường...
 • 2
 • 627
 • 2

bài tâp chương 1 và 2

bài tâp chương 1 và 2
... CnH2n-1COOCmH2m -1 C CnH2n+1COOCmH2m +1 D CnH2n+1COOCmH2m -1 Câu 26 : Thủy phân vinyl axetat dd axit thu chất ? A CH3COOH ; C2H5 B CH2= CHCOOH ; CH3OH C CH3COOH ; CH2= CH-OH D CH3COOH ; CH3CHO Câu 27 : ... 24 : Este no đơn chức mạch hở có CTPT tổng quát là: A CnH2n+2O2 B CnH2nO2 C CnH2n-2O2 D RCOO-R, Câu 25 : Este tạo axit ancol no đơn chức mạch hở có CTCT thu gọn dạng: A CnH2n-1COOCmH2m +1 B CnH2n-1COOCmH2m -1 ... 48,65 % ; 8 ,11 % 43 ,24 % CTPT X là: A C2H4O2 B C3H4O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Câu 18 : Đun 3,7 (g) este X ( C3H6O2 ) với dd NaOH vừa đủ Cô cạn dd sau pư thu 4 ,1 g muối khan Xác đònh CTCT X Câu 19 : Hỗn hợp...
 • 7
 • 234
 • 0

Bài giảng Mô học: Chương 1 2

Bài giảng Mô học: Chương 1 và 2
... phỏt trin thay th lp TB b mt 10 8 /24 /2 014 Chu k tit ch ca t bo tuyn http://tinyurl.com/mrdgzaw Ti liu mụn hc Lờ Hong S, 2 011 Bi ging t chc hc, HCT Lng Kim Thanh, 20 06 Giỏo trỡnh mụ hc c bn, ... epithelium) c tỡm thy phn ln ni c th h ngoi 8 /24 /2 014 12 Biu mụ kộp tr gi cú lụng chuyn Tế bào trụ có lông chuyển; Tế bào hình đài tiết nhày; Tế bào đáy; Lớp đệm (mô liên kết) Cỏc loi biu mụ kộp (tng) ... 8 /24 /2 014 CC LOI Mễ Chng - Cú loi mụ c bn: (1) Biu mụ (Epithedium), (2) Mụ liờn kt (Connective tissue), (3) Mụ thn kinh (Nervous tissue),...
 • 11
 • 308
 • 1

Ôn TN chương 1 2

Ôn TN chương 1 và 2
... S2 dao động với tần số 15 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Với điểm M có khoảng d 1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d1 ... )m 2 π C x = 5cos(40t - )cm D x = 0,5cos(40t)cm Câu 24 : Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dao động với chu kỳ T1 = 1, 2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kỳ T2 = 1, 6s Khi gắn đồng thời m1 m2 ... 9cm chu kì dao động lắc T’ = 1, 9s Tính gia tốc trọng lực nơi đặt lắc? Lấy 2 = 10 A 10 m/s2 B.9,84m/s2 C 9,81m/s2 D 9,80m/s2 Câu 32: Một lắc đơn có chiêug dài l = 1m kéo lệch khỏi vị trí cân góc...
 • 4
 • 132
 • 0

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10

Bài soạn 50 bai tap nguyen tu va HTHH Hoa 10
... violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn a Xác định A, B viết cấu hình e hai ngun tử? b Tính C% dd M? Bài 102 : Y hidroxit ngun tố M thuộc nhóm IA IIA IIIA Cho 80g dd 50% Y pư hết ... với hidro có 5,88% H khối lượng Tìm ngun tố đó? Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 Bài tập Hóa 10 Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài 84: Hợp chất khí với H ngun tố ứng với cơng ... kim X thuộc nhóm VIIA, tạo thành dung dịch A Gọi tên X? Tính C% dd A? Bài 105 : (chưa soạn. , mời thầy tham gia soạn tiếp) Bài tập ngun tử bảng HTTH Website: violet.vn/thethao0481 ...
 • 4
 • 317
 • 2

KT- chương 1 2 - hoá 12 NC

KT- chương 1 và 2 - hoá 12 NC
... 0 15 00→ G + H C = G + H2O HgSO4 / →  H 2+ X + O2 Mn → Y   Y + G H SO4 → Z  t , p , xt Z  → T  CH4 X Câu 3: Khi cho 6 ,16 gam este A đơn chức phản ứng ... chức phản ứng với lượng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu 5,74 gam muối 3 ,22 gam ancol B Đốt cháy hết B thu 6 ,16 gam CO 3,78 gam H2O Xác định CTCT A ...
 • 2
 • 143
 • 0

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2

On tap vat ly 10 chuong 1 va 2
... thành viên Ông: Nguyễn Quốc Thònh GV Làm thư kí 10 Bà : Nguyễn Viết Hoài Trang GV Làm thành viên 11 Ông: Châu Hùng Phong TPTĐ – 5a Làm thành viên 2. 5/ Hội đồng Thi đua – Khen thưởng : Bà : Đinh ... ủy viên Giao cho tổ văn phòng nhập máy – hiệu trưởng ký thơng qua định vào ngày 16 /9 /2 010 Cuộc họp kết thúc lúc 17 30 phút ngày Chủ tọa Thư ký Chữ ký thành viên ... đồng Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên 10 Ông : Đinh Ngọc Tuyển GV Thành viên 2. 7/ Ban đạo tổ chức thực ba vận động phong trào thi đua: Bà : Ông : Bà : Ông : Ông : Ông : Ông...
 • 3
 • 1,264
 • 0

On tap lich su chuong 1 va 2

On tap lich su chuong 1 va 2
... II> Tự luận: 1) Trình bày hoàn cảnh, diễn biến kết kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất? 2) Hãy nêu phát triển kinh tế văn hóa thời Tiền Lê nhân ... lần thứ 2? 7) Hãy nêu diễn biến, kết ý nghóa kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai? 8) Sự chuyển biến nông nghiệp thủ công nghiệp thời Lý? 9) Giáo dục văn hóa thời Lý phát triển nào? 10 ) Vì...
 • 3
 • 494
 • 0

Giáo án bài tập 10, chương 1 2

Giáo án bài tập 10, chương 1 và 2
... lực F 12 hai lực F1, F2 đường chéo hình bình hành có hai cạnh F1 F2 Vì góc FOF2 = 12 00 nên F 12 đường chéo hình thoi OF1F2F 12, : F 12 = F1 = F2 Ta thấy hai lực F 12 F3 hai lực trực đối : F 12 = - ... 2 010 - 2 011 Bài 3: Bài 3: GCHD - HS lên giải: Bài giải Suy F | F1 + F2 |≥ F ≥| F1 − F2 | | F1 + F2 |≥ F ≥| F1 − F2 | ADCT: Suy : 21 ≥ F ≥ ⇒ F = 15 N Bài 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 12 ... = × 20 × cos300 = 34,6 (N) b)α = 600 Ta có F = 2F1cos α ⇒ F =2 × 20 × cos 600 = 20 (N) c)α = 900 Ta có F = 2F1cos α ⇒ F =2 × 20 × cos450 = 28 ,3 (N) d) α = 12 00 Ta có F = 2F1cos α ⇒ F =2 × 20 ×...
 • 21
 • 240
 • 0

Bài tập kế tóan quản trị - chương 1 2 ppsx

Bài tập kế tóan quản trị - chương 1 và 2 ppsx
... 330 80 15 0 10 0 Chi phí quảng cáo SP 60 15 25 20 Chi phí vận chuyển 90 20 50 20 Lương nhân viên giao hàng 60 15 25 20 Chi phí khác 12 0 30 50 40 1. 22 0 320 500 400 Lương quản lý 300 75 12 5 10 0 Chi ... TSCĐ 18 0 45 75 60 Chi phí điện, nước, dịch vụ 12 0 30 50 40 Chi phí bảo hiểm tài sản 60 15 25 20 Chi phí dự phòng 20 20 - - Chi phí khác 540 13 5 22 5 18 0 III Chi phí QLDN 24 Bài tập kế tóan quản trị ... 11 .000 13 0.000.000 II/N +1 17.000 18 5.000.000 III/N +1 20 .000 21 0 .000.000 IV/N +1 13.000 14 7.000.000 Bài tập kế tóan quản trị Yêu cầu: 1) Xác định biến phí, định phí chi phí hỗn hợp 2) Dùng phương pháp...
 • 35
 • 6,612
 • 25

Lý thuyết bài tập chương 1,2,3 lớp 11

Lý thuyết và bài tập chương 1,2,3 lớp 11
... lần D Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi 1.85 Một tụ điện phẳng có điện dung C, mắc vào nguồn điện, sau ngắt khỏi nguồn điện Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có số điện ... yếu dòng lỗ trống Lớp tiếp xúc hai loại bán dẫn p n (lớp tiếp xúc p – n) có tính dẫn điện chủ yếu theo chiều định từ p sang n II CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Dòng điện kim loại 3.1 Khi nhiệt độ dây kim loại ... ngược vào lớp tiếp xác p-n điện trường có tác dụng tăng cường khuếch tán hạt D Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n dòng khuếch tán hạt Linh kiện bán dẫn 3.60 Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm: A lớp...
 • 24
 • 267
 • 0

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
... |2,289 – 2,289| < 0,0 01 Bài 14 : Chiều cao đồi đo h = 347 ,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn số gần 347 ,13 Hướng dẫn giải 14 : Sô’ quy tròn h = 347 ,13 ± 0,02 (m) h = 347 Bài 15 : Những quan hệ quan ... Hướng dẫn giải 11 : P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X Bài 12 : Xác định tập hợp sau a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10 ) ; b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ; c) R \(—∞ ; 3) Hướng dẫn giải 12 : T: ” x ∈ A x ∈ B”; R: “x Bài 13 : Dùng máy ... [a ; +∞) Viết tập hợp R số thực dạng khoảng Hướng dẫn giải 6: Bài 7: Thế sai số tuyệt đối số gần ? Thế độ xác số gần ? Hướng dẫn giải 7: Goi a số gần đúng; a số sô đo dại lượng Bài 8: Cho tứ...
 • 5
 • 4,526
 • 3

Bài tập chương 1 - 2

Bài tập chương 1 - 2
... y ( -2 ) = c) y(n) - 2y(n -1 ) + y(n -2 ) = 0.5x(n) + 0.5x(n -1 ) , biết x(n) = ( 0.5) u (n) n y( -1 ) = 0.75, y ( -2 ) = 0 .25 d) y(n) – 3y(n -1 ) – 4y(n -2 ) = x(n) + x(n -1 ) , biết: y( -1 ) =1; y ( -2 ) = x(n) = 4nu(n) ... đònh 2. 7 Hãy giải PTSP sau, dùng biến đổi Z phía: n 1 a) y(n) - y(n – 1) = x(n), biết: x(n) =   u (n) y( -1 ) =  3 b) y(n) + y(n – 1) + y(n – 2) = x(n), biết x(n) = δ (n) y( -1 ) = -1 , y ( -2 ) ... 2 2 a) X ( z ) = + 3( z + z ) : < z < ∞ b) X ( z ) = c) X ( z ) = 1 + z 1 + z 2 1 d) X ( z ) = ln (1 − 0.5 z ) : z > 0.5 : z >2 e) X ( z ) = e z , biết x(n) nhân : z >1 (1 + z 1 ) (1 −...
 • 2
 • 715
 • 2

Xem thêm