tuan 29 32 DS 7

giáo án lớp 5 tuần 29-32

giáo án lớp 5 tuần 29-32
... với 4, 35 bạn cộng bảng Cả lớp làm vào nháp số với 5, 34 nên có kết 7 ,5 Hãy so sánh kết tìm tổng hai số cho a) 10,47 b) 3 ,5 c) 1, 35 d) 27 - HS nêu cáh làm giải tốn Giải Số hạng thứ 7 ,5 5, 34 = ... hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài 1/ Tính: - HS tự đặt tính tính 2 35 408 + 17 906 2 354 ,08 + 17,096 - HS lên bảng làm 52 703 – 49 05 527,03 – 4,9 05 + Bài 3/ Bài tốn: - ... lớp 5A trồng là: 180 x 45 : 100 = 81 (cây) Số lớp 5A phải trồng theo dự định là: 180 - 81 = 99 (cây) Đáp số: 99 Củng cố- dặn dò: - Nhận xét - Giao nhà - -34 Tiết 3: MĨ THUẬT GIÁO...
 • 58
 • 101
 • 0

tuan 29 - 32

tuan 29 - 32
... nhóm đôi - HS làm theo nhóm đôi, báo cáo: a, 66 - 60 = 98 - 90 = 78 - 50 = 28 59 - 30 = 29 b, 58 - = 54 67 - = 60 58 - = 50 67 - = 62 - Gọi HS nêu kết chữa - Lớp nhận xét - Củng cố - Dặn dò: ... tròn chục - Cho HS làm theo nhóm đôi chữa - HS tự làm bài 20 + 60 = 80 60 + = 64 80 - 20 = 60 64 - = 60 80 - 60 = 20 64 - 60 = 30 + = 32 32 - = 30 32 - 30 = - Gọi HS chữa - HS đọc kết - Lớp nhận ... Tính nhẩm - HS tự làm theo nhóm đôi: 85 - = 80 74 - = 71 85 - 50 = 35 74 - 30 = 44 85 - 15 = 70 74 - 34 = 40 56 - = 55 56 - 10 = 46 56 - 56 = - Gọi HS chữa - Các nhóm báo cáo kết chữa - Yêu cầu...
 • 101
 • 165
 • 0

Giao an tuan 29- 32 Lop 2 (CKTKN)

Giao an tuan 29- 32 Lop 2 (CKTKN)
... heavy ball and a light ball and he (8)_ them both from a high place They fell (9)_ the same speed This meant that weight is not important This is the law of falling bodies It is an important law ... improving our equipment we can increase our production 66 You can send the report by fax or you can send it by email A You can send the report neither by fax nor by email B You can send the report either ... studied philosophy But (2) _ he studied mathematics and astronomy He was very interested (3)_ the way the earth and other planets move around the sun He found out several important (4) about our world...
 • 3
 • 395
 • 0

GA LOP 2 TUAN 29 - 32

GA LOP 2 TUAN 29 - 32
... - Đọc yêu cầu - Làm tập theo nhóm - Trình bày - 405 - 450 - 311 - 315 - 521 - 322 - Đọc yêu cầu - Làm tập bảng lớp + bảng Bốn trăm hai mươi bảy 427 Hai trăm ba mươi mốt 23 1 Ba trăm hai mươi 320 ... - Làm vào + bảng lớp - Nhận xét sửa sai 123 < 124 120 < 1 52 129 > 120 186 = 186 126 > 122 135 > 125 136 = 136 148 > 128 155 < 158 199 < 20 0 4) Củng cố - HS nhắc lại tựa - HS chơi xếp thứ tự số ... thiếu tia số - HS làm tập bảng + bảng lớp - Nhận xét sửa sai 111 113 115 117 119 | | | | | | | | | | 1 12 114 116 118 120 121 123 125 127 129 | | | | | | | | | | 122 124 126 128 130 - Bài b, c dành...
 • 121
 • 134
 • 0

van 8 tuan 29-32

van 8 tuan 29-32
... th gii ln th 1.(1914-19 18) b.cuc chin tranh th gii ln th 2( 1939-1945) c.Cuc chin tranh chng Phỏp ?Theo li tng kt ca tỏc gi s ngi cht l bao nhiờu? a.70 ngi.b.9 ngi c .8 ngi 5.Hng dn v nh -c chỳ ... HS c chỳ thớch SGK sau ú HS tr li theo cõu hi 1/Tỏc gi: ?Cho bit vi nột v tỏc gi? Ru Xụ(1712-17 78) GV.Thi th u ụng i hc c vi nm.M cụi m t sm,cha l nh Phỏp th lm th ng h.ễõng i lm v hc ngh th chm...
 • 16
 • 80
 • 0

giáo án toán 4 tuần 29 32

giáo án toán 4 tuần 29  32
... 8980 5 342 − b) 41 85 + 1157 + 47 836 540 9 + 10592 7 943 8 53 245 29 041 − 5987 90030 80200 − 191 94 130 54 61006 - Tìm x - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập a) × + 126 = 48 0 × = 48 0 – 126 × = 3 54 b) ... = 147 = 100 × 291 50- 136 201 ; ( 160 × 5-25 × 4) :4 Người soạn: Nguyễn Văn Tuấn Giáo án Toán Năm học : 2010 - 2011 = 291 50- 27336 = 18 14 Bài 3( 1 64) - Nêu u cầu? HD: 36 × 25 × = 36 x 100 = 3600 ... =(800-100) :4 = 700 : = 175 - Tính cách thuận tiện nhất? HS làm vào a) 36 × 25 × = 36 × 100 = 36000 + 18 × 24 : = (18 : 9) × 24 = × 24 = 48 + 42 × × × 5= (42 × 8) × ( × 5) = 328 × 10 = 328 0 b) 108...
 • 45
 • 142
 • 0

KHOA HỌC 4 TUẦN 29 32

KHOA HỌC 4 TUẦN 29  32
... dùng dạy- học: - GV: Hình trang 1 24 – 125 (SGK) ; Phiếu học tập - HS: SGK, ghi III) Các hoạt động dạy - học: Trường Tiểu học Bình Phú C Người soạn: Nguyễn Văn Tuấn Giáo án Khoa học Năm học : 2010 ... Người soạn: Nguyễn Văn Tuấn Giáo án Khoa học Năm học : 2010 - 2011 - Về học chuẩn bị sau - Nhận xét học Tiết 5: KHOA HỌC: TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT A Mục tiêu: sau học HS có thhể: - Kể ĐV thường xun ... bị mệt - Nhận xét tiết học Tun dương hs - Về học kỹ CB sau GIÁO VIÊN SOẠN Trường Tiểu học Bình Phú C KHỐI TRƯỞNG DUYỆT Người soạn: Nguyễn Văn Tuấn Giáo án Khoa học Năm học : 2010 - 2011 NGUYỄN...
 • 14
 • 93
 • 0

Ngữ văn 7 tuần 29,30,31,32

Ngữ văn 7 tuần 29,30,31,32
... văn II Cách làm văn đề nghị đề nghị (phần a,c) Tìm hiểu văn đề nghị: + Giống: - Quốc hiệu (Thứ tự) - Địa điểm, thời gian Ngữ văn - Năm học: 2009-2010 ? So sánh văn trên? Bùi Thanh Hi - Tên văn ... đoạn văn - Chuẩn bị : Văn đề nghị * Rút kinh nghiệm dạy: ************************************* Ngày soạn: / /2010 Ngữ văn - Năm học: 2009-2010 Bùi Thanh Hi Ngày dạy: / /2010 Tiết 120: Văn đề ... ngời đọc hiểu rõ câu tục + Tìm ý: ngữ em cần giải thích từ - Nghĩa đen, nghĩa bóng đề, ý nghĩa Bùi Thanh Hi Ngữ văn - Năm học: 2009-2010 ngữ nào? ý nghĩa câu tục ngữ? - H Rút yêu cầu việc tìm ý...
 • 26
 • 186
 • 0

GA DS 7 (3 cot) Giao Thuy 26 tuan dau

GA DS 7 (3 cot) Giao Thuy 26 tuan dau
... 'G²©8ªcµ{ ¸V] 7 …s½Ÿ=® êÀCÍÈßL¬é°(ÄF—EV˜~êó½í[ú-ÁỈ%qç< €Ý¼oWÀ1!_“ØÝž¡‹´°ÛÂǺŒỉ+àXáÇ“ .7# ¨toSZÅ °< ¥ŽGÝV¸\÷BàÚ½đỵ÷Ĩ‰ỉ Z€‹%‰5PºJ‚êvD&¹×º¥MơXỵ¶õà×µJÇ·;¡3þ“¦Ù£-”ZF{ Ù¼š 7" ‰ÊÃ1¼€éëÉd/}ªwqÍê쬣n/-Kư‚ ... ’ĨD.ý…Ï„¹@u:½Ỉg¼Qý< _“G)Év¹‚ë+-…< \¹CP}¾n¤ºïUðf#á/¶°Ã»Û6-‰ 7 WÀL„l˜}-0òcŽ§Ég/†¨¡ŒỈ“Õ¨Ỷưÿí NåM}ç³bcq¼¨%š¾àš¯-µ{ šŠ·xœ†Ž…ÞجÍd*.n đÜ¡ÿºỊù7V®Š“g£¬Bỉž£:¤!$·!º5ƠwÄ°¶‡ơt%¶zÄ÷iïó.U¢êp¯iPŠ)!ÏÿSÄ¡*Ê_Å‹Š] ... /v…ÐrËÌ«KQ“|åòFtwº:¿óÇ]1#Vơá jơ%Ïb‰µ‘ÝnjŒ'xÞ§l2"1 ý'·¬hŒ)ªªK…y¤ 7 Ãf¤K6pw Ïơ´žk9 \2ž¤r—S»y14çjĪM‰xìÀUTìư…q}ei’0DÀs·Ơú2dL|èwỴ¹+œˆ 1R1ok7!Hp½¸€ëÕïĨQ†o‡ƠêìMBÄä‹F¡NĨM_+V`Ù§q&Ỵ¡ŠëTÈj ‘(¼846°ä4®g…j€Qơ#Ç< ỊÀå\ŇA‡Á°^4ã·Ỉ...
 • 248
 • 312
 • 0

Thể dục 7 tuần 29

Thể dục 7 tuần 29
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LÊ VĂN NAM (2006 – 20 07) ...
 • 2
 • 194
 • 0

Âm nhạc 7 Tuần 29

Âm nhạc 7 Tuần 29
... (âm bậc I) Ví dụ gam âm ổn định âm đô - Tên gọi gam gọi theo tên âm chủ 2.Giọng trưởng: - Các bậc gam trưởng xử dung để xây dựng giai điệu hát hay nhạc, người ta gọi hát hay nhạc viết giọng trưởng ... luận trả lời câu hỏi - Gv nhận xét , giới thiệu thêm III Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du hát Đường Chúng Ta Đi Nhạc sĩ Huy Du : - Nhạc sĩ Huy Du sinh ngày 1-12-1926 Quê huyện Tiên Du tỉnh ... gồm bậc âm xếp liền bậc Hình thành dựa công thức cung nửa cung sau: I II 1c III 1c IV V V VII (I) 1/2 c 1c 1c 1c 1/2c VD: Gam đô trưởng ( Gam phần dẫn dắt) - Âm ổn định gam gọi âm chủ (âm bậc...
 • 3
 • 456
 • 1

Văn 7, tuần 29, chi tiết

Văn 7, tuần 29, chi tiết
... bị: Cách làm văn lập luận giải thích _ Tuần 29 - Tiết 107 Ngày soạn: 09/03/2009 cách làm văn lập luận giải thích a Mục tiêu: - Nắm đợc cách thức cụ thể việc làm văn lập luận ... ? Nêu bớc làm văn lập luận giải thích? - Nắm đợc lí thuyết - Chuẩn bị luyện tập theo yêu cầu SGK trang 87 Tuần 29 - Tiết 108 Ngày soạn: 10/03/2009 Tập làm văn luyện tập ... kiến Trờng thcs Ngữ Văn chi tiết nào? - Các hành động chống đỡ: thuổng, cuốc, đổ đất, vác tre, đắp, cừ bì bõm dới bùn lầy...
 • 9
 • 316
 • 2

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32

Giáo án lớp 5 tổng hợp tuần 29 - tuần 32
... phân số - Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh phân số khác mẫu - Sửa số a) 3 × 15 = = 7 × 35 2 × 14 = = 5 × 35 15 14 > Vì nên > 35 35 5 5 < b) 9 Trang Giáo án Lớp  Hoạt động 2: Củng cố - Thi đua ... quần đảo Bi-xăng-ti-méc-tác, quần đảo Xơ-lơ-mơn, quần đảo Va-nu-a-tu,quần đảo -GV gọi HS lên bảng bảng đồ giới lục địa - Niu-di-lân, xtrây-li-a số đảo, quần đảo châu Đại Dương -2 HS lên bảng ... Giu-li-ét-ta lúc nào? • Giu-li-ét-ta đau đớn, bàng hoàng nhìn bạn, khóc nức nở, giơ tay nói với bạn lời vónh biệt Trang Giáo án Lớp - Giáo viên chốt: Quyết đònh Ma-ri-ô thật làm cho cảm động Ma-ri-ô...
 • 136
 • 635
 • 1

DS 7 tuan 1 den 7

DS 7 tuan 1 den 7
... ThÞ Vãc 11 55 55 −5 7 −5 18 10 2/ : = = 18 7 7 7 18 : = = −2 ,1 12 18 12 −4 1 / + ( ) = + = 3 3/ Trêng THCS Trùc §¹i Gi¸o ¸n §¹i sè N¨m häc 2 010 -2 011 ` (−2, 2) = −5 11 12 12 11 /( − 0, ... nhanh Bài 1: −2 −3 − 11 −5 7 2/ : 18 7 3/ : 12 18 −4 / + ( ) / (−2, 2) 11 12 /( − 0, 2).(0, − ) 1/ /(−2, 5.0, 38.0, 4) − [0 ,12 5.3 ,15 .( −8)] −2 −2 2/ + 9 11 7 7 3/ − 18 12 12 18 −3 −3 −8 ... ,5.0,38.0,4) −[0 ,12 5.3 ,15 = ( − ,5.0,4.0,38) −[0 ,12 5.( − ) = − ,38 −( − ,15 ) = 2 ,77 −2 −2 2/ + 9 −2   −2 =  +  = 9  11 7 7 3/ − 18 12 12 18 11 7  =  − = 12 18 18 12 −3 −3 −8 4/...
 • 53
 • 134
 • 0

vân - DS 7 - tuần 11 - tiet 21

vân - DS 7 - tuần 11 - tiet 21
... TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG NĂM HỌC: 2010 – 2 011 1 x = −3 − 3 9 x = − x = − − 3 3 10 x = x = − 3 - GV: Cho HS nhắc lại tính - HS: Nhắc lại chất dãy tỉ số Gọi x (đ) số tiền lãi tổ nhận ... x+y=? x + y = 12800000 12800000 =? - GV: Vậy ta suy y =? x =? - GV: Cho HS tính x y x y x+y = = 3+5 x + y = 12800000 12800000 = 1600000 x = 1600000 y = 1600000 - HS: Tính x y Bài 103: Gọi x (đ) ... lãi Tổ nhận 8000000 đ tiền lãi Củng Cố: (10’) - GV cho HS làm tập tương tự 103 cách cho thảo luận nhóm Hướng dẫn nhà: (1’) - Về nhà xem lại tập giải - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết Rút kinh nghiệm:...
 • 2
 • 178
 • 0

Xem thêm