tuan 20, 21, 22, 23, 24 dai so 7

Tin 10 tuan 20,21,22,23,24

Tin 10 tuan 20,21,22,23,24
... Backspace Delete ? – Backspace: Xoá kí tự bên trái trỏ – Delete: Xoá kí tự vị trí trỏ Trang 10 Giaùo aùn Tin 10 văn chọn lưu vào Clipboard; + Đưa trỏ văn tới vị trí cần chép; + Chọn Edit → Paste • ... yêu cầu GV (mỗi nhóm yêu cầu, nhóm khác bổ sung Khuyến khích em có tinh thần ham học hỏi, tự tìm hiểu) Trang 14 Giaùo aùn Tin 10 chuyển đến phần khác văn Soạn văn đơn giản: • Hướng dẫn học sinh ... không quán thiếu tôn trọng người đọc Một yêu cầu quan trọng Trang Hoạt động Học sinh Giaùo aùn Tin 10 bắt đầu soạn thảo văn phải tôn trọng quy định chung để văn soạn thảo quán khoa học • GV giới...
 • 23
 • 223
 • 0

Giáo án lớp 5 tuần 20, 21, 22, 23, 24

Giáo án lớp 5 tuần 20, 21, 22, 23, 24
... ý HS thùng khơng có a Đổi 1,5m = 15 dm nắp nên cần sơn mặt Sxq = ( 25 + 15) x x 18 = 1460 (m2 Đổi : 1,5m = 15dm Bài 2: HS đọc đề, nêu cách tính tự 0,6m = 6dm Giáo án Lớp - Năm học :2010- 2011 48 ... bảng lớp - Gạch từ ngữ quan trọng - HS đọc to, lớp đọc thầm Giáo án Lớp - Năm học :2010- 2011 T r êng T iĨu Hä c Ho µ An - G V : Ngun V¨n Th¹nh - Cho HS đọc gợi ý SGK -3 HS đọc gợi ý SGK - Lớp ... 3: HS đọc đề, phân tích đề Diện tích mặt bàn: 45 x 45 3,14 = 283 ,5 cm2 3/Hoạt động nối tiếp:2’ Nhắc lại cơng thức tính diện tích hình tròn Giáo án Lớp - Năm học :2010- 2011 T r êng T iĨu Hä c Ho...
 • 125
 • 157
 • 0

Giải bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Đại số 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn

Giải bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Đại số 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn
... hai nghiệm phân biệt – 2m > hay m < 1/2 Phương trình vô nghiệm m > 1/2 Phương trình có nghiệm kép m = 1/2 Bài tiếp theo: Giải 25,26,27 ,28, 29, 30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Đại số tập 2: Hệ thức ... = – 18 = -12 Bài 22 trang 49 SGK Toán tập Không giải phương trình, cho biết phương trình sau có nghiệm: a) 15x2 + 4x – 2005 = 0; b) - 19/ 5 x2 – √7x + 1 890 = Đáp án hướng dẫn giải 22: Khi phương ... công thức nghiệm thu gọn không đơn giản hơn) Bài 19 trang 49 SGK Toán tập Đố em biết a > phương trình ax2 + bx + c = vô nghiệm ax2 + bx + c > với giá trị x ? Đáp án hướng dẫn giải 19: Khi a > phương...
 • 5
 • 890
 • 0

giao an tuan 19,20,21,22,23,24,25

giao an tuan 19,20,21,22,23,24,25
... đợc hình thang tính diện tích hình thang - Yêu cầu học sinh đọc ? Có hình thang hình thang nào? Đọc tên - Yêu cầu học sinh tự tính diện tích hình thang - Sang đọc, lớp theo dõi Hình thang ABHD, ... Diện tích hình thang I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hình thang công thức tính diện tích hình thang - Nhớ biết tận dụng công thức tính diện tích hình thang để giải tập có liên quan II đồ dùng: Bảng ... ghép quan hệ từ I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu đợc cách ghép nối câu ghép quan hệ từ - Xác định đợc vế câu ghép , quan hệ từ , cặp quan hệ đợc sử dụng để nối vế câu ghép - Sử dụng quan hệ từ...
 • 230
 • 265
 • 0

Giải bài 20,21,22 ,23,24,25 ,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Rút gọn phân số

Giải bài 20,21,22 ,23,24,25 ,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Rút gọn phân số
... hướng dẫn giải 24: Trước tiên ta rút gọn phân số: - 36/ 84 phân số rút gọn Vậy ta có: Kết luận: Vậy x = -7; y = -15 Bài 25 trang 16 SGK Toán tập Số học Viết tất phân số 15/39 mà tử mẫu số tự nhiên ... 10 thừa số tử mẫu Sai rút gọn dạng tổng Nếu tử mẫu phân số có dạng biểu thức phải biến đổi tử mẫu dạng tích rút gọn Rút gọn sau: Bài tiếp theo: Giải 28,29 ,30,31 trang 19 SGK Toán tập 2: Quy đồng ... 5/4 AB Bài 27 trang 16 SGK Toán tập Số học Đố: Một học sinh rút gọn sau: Bạn giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rút gọn cho 5” Đố em làm hay sai? Vì sao? Đáp án hướng dẫn giải 27: Sai,...
 • 3
 • 956
 • 0

Bài giảng NGỮ VĂN9 ( 3 CỘT-TUẦN 20,21,22,23- CÓ HÌNH )

Bài giảng NGỮ VĂN9 ( 3 CỘT-TUẦN 20,21,22,23- CÓ HÌNH )
... ( chủ ngữ ) _ Không ghìm xúc động ( Vị ng ) b) Giàu ( Khởi ng ) _ ( chủ ng ) _ giàu ( Vị ng ) c) Các thể văn lĩnh vực văn nghệ _ ( chủ ngữ ) _ ….và đẹp (Vị ng ) _ Học sinh tự phân tích NỘI DUNG ... điểm yếu Ngữ Văn 9- Tập II 38 Võ Hoàng Trúc c) Các phép liên kết đạon văn? Các câu liên kết Phép liên kết Câu ( 2) – câu ( 1) Thế đồng nghĩa Câu ( 3) – câu ( 2) Phép nối Câu ( 4) – câu ( 3) Phép ... – Câu ( 2) Như - mặt …phong kiến b) Phép liên kết Câu liên kết Từ ngữ liên kết Phép lặp Câu ( 1) - câu ( 2) Văn nghệ Phép lặp Câu ( 3) – Câu ( 2) Sự sống Phép lặ p Câu ( 4) – Câu ( 2, 1) Văn nghệ...
 • 41
 • 239
 • 0

Bài giảng NGỮ VĂN9( 3 CỘT-TUẦN 20,21,22,23- CÓ HÌNH ANH

Bài giảng NGỮ VĂN9( 3 CỘT-TUẦN 20,21,22,23- CÓ HÌNH ANH
... trúc ngữ pháp câu trên? GV: từ đứng trước chủ ngữ gọi gì? ( Đề ngữ) GV: Thế đề ngữ? • HOẠT ĐỘNG 2: Ngữ Văn 9- Tập II phút phút 30 phút HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ a) Còn anh ( khởi ngữ ) _ anh ( chủ ngữ ... Đứng trước chủ ngữ II/ VAI TRÒ: Võ Hoàng Trúc GV: Khởi ngữ đướng vị trí câu? GV: Khởi ngữ quan hệ với chủ ngữ vị ngữ? GV: Trước đề ngữ thường từ nào? GV: Sau khởi ngữ thường thêm từ nào? ... ĐỘNG 3: • _ Quan hệ với vị ngữ: quan hệ chủ vị với vị ngữ) _ Trước đề ngữ, thường thêm quan hệ từ “Về, đối với…” 1/ Vị trí: Đứng trước chủ ngữ 2/ Quan hệ với vị ngữ: ( quan hệ với chủ- vị ) 3/ ...
 • 41
 • 268
 • 0

Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
... – 6a + a2 + 6a = a2 + Bài 21. (Trang 15 SGK Toán đại số lớp tập 1) Bài 21 Khai phương tích 12.30.40 được: (A) 1200; (B) 120; (C) 12; (D) 240 Hãy chọn kết Hướng dẫn giải 21: Đáp án: B Ta có √12.30.40 ... √25 .9 = √25 9 = 5.3 =15 c) ĐS: 45 √1172 -1082 =√(117+108)(117-108) = √225 .9 = √225 9 = 15. 3 =45 d) ĐS: 25 √3132 -3122 =√(313+3128)(313-312) = √625.1 = √252 = 25 Bài 23. (Trang 15 SGK Toán ... Bài 24. (Trang 15 SGK Toán đại số lớp tập 1) Rút gọn tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) thức sau: Đáp án Hướng dẫn giải 24: Tiếp theo: → Giải 25,26,27 trang 16 SGK toán đại số tập...
 • 4
 • 7,018
 • 2

Giải bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23, 24,25,26 trang 75,76 Toán 9 tập 2: Góc nội tiếp

Giải bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23, 24,25,26 trang 75,76 Toán 9 tập 2: Góc nội tiếp
... ∠ABC = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ∠ABD = 90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Vậy ∠CBD = ∠ABC + ∠ABD = 90 0 + 90 0 = 1800 Do ba điểm C,B,D thẳng hàng Bài 21 trang 76 SGK Toán tập – ... ∠ANM góc nội tiếp chắn cung MA góc ∠NAC góc nội tiếp chắn cung NC Từ (1) (2), suy ra: ∠ANM = ∠NAC Vậy ΔSAN cân S Suy SN = SA (đpcm) Bài tiếp theo: Giải 27,28, 29 ,30,31,32, 33,34,35 trang 79, 80 Toán ... đường tròn, góc nội tiếp chắn cung Đáp án hướng dẫn giải 15: a) Đúng (theo hệ a) b) Sai, đường tròn có góc nội tiếp không chắn cung Bài 16 trang 75 SGK Toán tập – Hình học Xem hình 19 ( hai đường...
 • 7
 • 846
 • 0

Bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK toán 8 tập : Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK toán 8 tập : Hằng đẳng thức đáng nhớ
... Chẳng hạn: + 2(x + 2y) + (x + 2y)2 4x2 – 12x + 9… 16x2 y4 – 8xy2 +1 ———– Bài 2 2: (Bài tập SGK trang 12 toán lớp 8) Tính nhanh: a) 1 012; b) 1992; c) 47.53 Đáp án hướng dẫn giải 2 2: a) 1 012 = (100 ... 4ab = 202 + = 400 + 12 = 412 ———– Bài 2 4: (Bài tập SGK trang 12 toán lớp 8) ính giá trị biểu thức 49x2 – 70x + 25 trường hợp sau: a) x = 5; b) x = 1/7 Đáp án hướng dẫn giải 2 4: 49x2 – 70x + 25 ... sai: Ta c : (x + 2y)2 = x2 + x 2y + 4y2 = x2 + 4xy + 4y2 Nên kết x2 + 2xy + 4y2 = (x + 2y)2 sai ————– Bài 2 1: (Bài tập SGK trang 12 toán lớp 8) Viết đa thức sau dạng bình phương tổng hiệu: a)...
 • 4
 • 5,911
 • 0

Giải bài 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 trang 121, 122, 123 SGK Toán 8 tập 1: Diện tích tam giác

Giải bài 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 trang 121, 122, 123 SGK Toán 8 tập 1: Diện tích tam giác
... Toán tập trang 122, 123 19,20,21,2 2,23,24 ,25 Bài 19 trang 122 SGK Toán tập – Hình học a) Xem hình 133 tam giác diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích) : b) Hai tam giác diện tích có ... Hướng dẫn giải 19: a) Các tam giác số 1, 3, có diện tích ô vuông Các tam giác số 2, có diện tích ô vuông Các tam giác số 4, 5, diện tích với tam giác khác (diện tích tam giác số ô vuông, tam giác số ... thức tính diện tích tam giác phương pháp khác Bài 21 trang 122 SGK Toán tập – Hình học Tính x cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp lần diện tích tam giác ADE (h.134) Đáp án Hướng dẫn giải 21: Ta...
 • 6
 • 1,328
 • 0

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
... nối với cặp quan hệ từ – thì,thể quan hệ điều kiện -kết -Vế điều kiện ,vế kết b/Con phải mặc ấm , trời rét vế vế - 2vế câu ghép nối với quan hệ từ nếu,thể quan hệ điều kiện -kết -Vế kết ,vế2 điều ... ? Để thể quan hệ nguyên nhân - kết hai vế câu ghép ta nối chúng từ quan hệ nào? Để thể quan hệ nguyên nhân - kết hai vế câu ghép ta nối chúng bằng: - Một quan hệ từ :vì,bởi vì,nên ,cho ... 2/Tìm thêm cặp quan hệ từ nối vế câu quan hệ điều kiện-kết quả,giả thiết -kết II/GHI NHỚ: Để thể quan hệ điều kiện -kết quả,giả thiết -kết hai vế câu ghép, ta nối chúng : -Một quan hệ từ :nếu, ,giá...
 • 14
 • 125
 • 0

Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng

Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng
... 15x5 ; -12x5 ; -2x5 • Một ô x5 , ô lại đơn thức đồng dạng có hệ đối chẳng hạn: x5 ; 2x2 ; -2x2 Bài tiếp theo: Giải 24,25,26, 27, 28 trang 38 Toán tập 2: Đa thức ... có bậc b) -1 /7 x2y (- 2/5 xy4) = 2/35 x3y5; Đơn thức tích có bậc Bài 23 trang 36 SGK Toán tập – Chương Đại số Điền đơn thức thích hợp vào ô trống: a) 3x2y +[] = 5x2y b) [] – 2x2 = -7x2 c) [] + ... đơn thức sau tìm bậc đơn thức nhận được: a) 12/15 x4y2 5/9 xy; b) -1 /7 x2y – 2/5 xy4 Đáp án Hướng dẫn giải 22: a) Tích hai đơn thức 12/15 x4y2 5/9 xy là: 12/15 x4y2 5/9 xy = 4/9 x5 y3; Đơn thức...
 • 2
 • 482
 • 0

GA 5 TUAN 21-22-23-24

GA 5 TUAN 21-22-23-24
... = 52 92 (m2) Diện tích hình tam giác BAE là: 84 x 28 : = 1176 (m2) Độ dài cạnh BG : 28 + 63 = 91(m) Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : = 13 65 (m2) Diện tích mảnh đất : 52 92 +1176 + 13 65 ... dài sợi dây chu vi hình tròn (có đờng kính 0,35m) cộng với hai lần khoảng cách 3,1m hai trục Bài giải: Chu vi hình tròn có đờng kính 0,35m là: 0, 35 x 3,14 = 1,099 (m) Độ dài sợi dây là: 1,099 ... biết:Diện tích khăn trải bàn diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m - Hình thoi có độ dài đờng chéo 2m 1,5m Từ tính đợc diện tích hình thoi - HS tự làm sau đổi kiểm tra chéo cho III...
 • 79
 • 212
 • 0

giáo án 6 tuần 21,22,23,24

giáo án 6 tuần 21,22,23,24
... cánh buồm khỏi mưa, ướt đẫm thẫm lại, khoẻ nhẹ bồi hồi, ngực áo bác nông dân cày xong ruộng bị ướt Lại đến buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng Biển lặng, đỏ đục, đầy mâm bánh đúc, loáng thoáng ... bưởi đào Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ đỗ tia nắng dát vàng vùng biển tròn, làm bật cánh buồm duyên dáng , ánh sáng đèn sân khấu khổng lồ chiếu cho nàngtiên biển múa vui b) Phân biệt chế độ gõ chèn ... Â Đ Ê Ô Ơ Ư Gõ dấu Huyền Sắc Nặng Hỏi Ngã Kiểu TELEX AW AA DD EE OO OW [ UW ] Kiểu VNI a8 a6 d9 e6 o6 o7 u7 F S J R X Gõ văn chữ Việt * Có thể gõ văn chữ Việt theo kiểu gõ: Telex hay Vni D -...
 • 20
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều 19 20 21 22 23 24 25giai bai tap toan lop 7 bai 19 20 21 22 23 bai don thuc dong dangtài liệu giao an tuan 20 21 22 lop 5giai bai tap 19 20 21 22 23 lop 7 bai don thuc dong dangbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 21 22 23 24bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 21 22 23 24bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mam non module 21 22 23 24phát huy tính tích cực tự chủ của hs 12 20 21 22 23 26 30 34các nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản 21 22 23 24biểu số 20 21 22 23 tkđđtoán nâng cao và các chuyên đề đại số 7tiết 20 ôn tập chương i đại số 7tiết 20 ôn tập chương 1 đại số 7bổ trợ kiến thức toán 11 bài 21 22bài giảng điện tử lớp 2 môn toán tuần 20Systems architecture 7th edition burd test bankBáo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựngStrategic management planning for domestic and global competition 13th edition pearce II test bankStrategic management text and cases 6th edition dess test bankpython digital forensics cookbookStrategic management text and cases 8th edition dess test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankXây dựng mô tả, mô phỏng lýĐề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018Kết cấu bê tông cốt thép tập 2Thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp103 ĐỀ TOÁN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 2Giáo trình listening phần 2Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 2