phan thuc dai số TOÁN 8

chia các phân thức đại số toán 8

chia các phân thức đại số toán 8
... đảo phân thức cho ta việc đổi tử mẫu cho Còn dấu phân thức giữ nguyên 2/ Phộp chia hai phõn thc i s A a/ Quy tắc: Muốn chia phân thức cho A B phân thức C khác 0, ta nhân với phân D B C thức nghịch ... B phân thức nghịch đảo B A B A phân thức nghịch đảo B A Cỏch tỡm phõn thc nghch o : Muốn tìm phân thức nghịch đảo phân thức cho ta việc đổi tử mẫu cho Còn dấu phân thức giữ nguyên 2/ Phộp chia ... B B A B phân thức nghịch đảo A A phân thức nghịch đảo B Cỏch tỡm phõn thc nghch o : Muốn tìm phân thức nghịch đảo phân thức cho ta việc đổi tử mẫu cho dấu phân thức giữ nguyên 2/ Phộp chia hai...
 • 13
 • 185
 • 0

Bài giảng phép trừ các phân thức đại số toán 8

Bài giảng phép trừ các phân thức đại số toán 8
... (3 x) x + x + = = =0 Vì 2x 2x 2x 2x Tiết 30 :Phân thức đại số Phân thức đối TQ: Chú ý: A A + =0 B B A A A A = ; B =B B B Phép trừ phân thức: *Quy tắc:SGK/49 TQ: A C A C = + ( ) B D B D ... Thực phép tính sau: 2x 2x 1+ 2x 2x + 2 x +1 x +1 2x 2x +1 + 2x 2x = x2 + 2 2x 2x 2x + 2x + = x2 + 2 = =0 x +1 Tiết: 30 Tiết 30 :Phân thức đại số Phân thức đối TQ: A A + =0 B B A A Do : Là phân ... x Cách 2:Thực đổi dấu,biến dãy phép tính hoàn toàn thành phép cộng x + x x x + ( x 9) ( x 9) x + x x = + + = + + x 1 x x x 1 x x x x x x+ 2+ x9+ x9 x 16 = = x x Luyện tập Bài số2 8/ 49SGK:...
 • 10
 • 517
 • 1

giáo án phân thức đại số toán 8 2016

giáo án phân thức đại số toán 8 2016
... phân thức đại số Phép chia phân thức thức, chứng minh… - Phát biểu - Thực - Thực - Vận dụng quy tắc phép việc nhân phương pháp nhân phân nhân phân nhiều phân phân tích đa thức thức thức đại số ... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để xác định mẫu thức chung các phân thức đại số tính chất phép cộng phân thức: Giao hoán, kết hợp - Nêu phân thức đối - Nêu viết quy tắc trừ phân thức Phép ... tử chia phân phép chia chung tử thức phân thức mẫu rút gọn phân thức đại số - Vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn kết sau thực phép chia - Vận dụng phép chia phân thức số dạng...
 • 10
 • 301
 • 0

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8
... WWW.ToanTrungHocCoSo.ToanCapBa.Net Đại số Trần Sĩ Tùng III CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN THỨC VẤN ĐỀ I Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức Bài Tìm điều kiện để phân thức sau có nghĩa tìm mẫu thức chung chúng: x xy ... WWW.ToanTrungHocCoSo.ToanCapBa.Net Đại số Bài Rút gọn, tính giá trị phân thức sau: a) A = (2 x + x )( x − 2)2 với x = ( x − x )( x + 1) Bài Rút gọn phân thức sau: (a + b)2 − c a+b+c Bài Rút gọn phân thức sau: a) a) ... Đại số Trần Sĩ Tùng II TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ VẤN ĐỀ I Phân thức Bài Chứng minh đẳng thức sau: 3y xy −3 x x = ( x ≠ 0) a) b) = ( y ≠ 0) 8x 2y −2 y c) 2( x −...
 • 9
 • 13,236
 • 553

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán về phân thức đại số lớp 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán về phân thức đại số lớp 8
... 2.2.3 .Hướng dẫn học sinh giải số dạng toán phân thức đại số lớp 8: 2.2.3.1 .Dạng toán tìm điều kiện biến để phân thức xác định: -Với phân thức mà mẫu đa thức dạng (ax+b) em cần cho mẫu thức khác ... Tôi tham vọng lớn để bàn vấn đề: Giải toán trường phổ thông Tôi xin đề xuất vài ý kiến việc Hướng dẫn học sinh giải số dạng toán phân thức đại số 8" học sinh lớp THCS mà Tôi áp dụng thành công ... chuyên đề đưa số dạng toán hướng dẫn học sinh giải, định hướng cho học sinh phương pháp giải số toán mà em lúng túng việc tìm lời giải -Đối tượng nghiên cứu: Qua nghiên cứu việc dạy học toán trường...
 • 30
 • 1,586
 • 1

Phân Thức đại số lớp 8 tiết 22

Phân Thức đại số lớp 8 tiết 22
... = ?2 SốMộthãythực mộtnhữngthức đại phân thức 0, số có phải thức đại ?1 Em số viết alà phân phân số số không? Vì sao? A Hai phân thức a TưongHai hai phânB tự, phân số thức b C A gọiC nếu: c làbằng ... biểu thức có dạng sau đây: B 15 x - 12 4x - b) c) a) 3x - 7x + 2x + 4x - Trong biểu B biểu thức gì? Những A thức gọi phân thức đại số Vậy phân thức đại số gì? Một phân thức đại số ( hay nói gọn phân ... phân thức) A biểu thức có dạng , A, B đa B thức B khác đa thức A gọi tử thức ( hay tử), B gọi mẫu thức ( hay mẫu) Mỗi đa thức coi phân thức với mẫu thức a Một số thực a phân thức a = ?2 SốMộthãythực...
 • 21
 • 946
 • 0

TOÁN 8 - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ T22

TOÁN 8 - PHÂN THỨC ĐẠI SỐ T22
... thc no bng ? HNG DN V NH - Hc thuc nh ngha phõn thc ; nh ngha hai phõn thc bng - Bi tp: Bi 1,2,3-SGK/36; Bi 1,2,3SBT-trang15,16 - Chun b: - ễn li tớnh cht c bn ca phõn s - c trc ni dung bi 2: Tớnh ... bn ca phõn thc Bi 3: ? - Hng dn: Tỡm a thc thớch hp in vo ch trng ng thc x = x 16 x A C B.C = A= B D D Th hai 1 0-1 1-2 0 08 Cảm ơn quyự thay, coõ giaựo v d gi toỏn lp 8a Trng THCS Trc Cng GV ... 1: Dựng nh ngha hai phõn thc bng chng t rng: b) 3x( x + 5) 3x = 2( x + 5) x3 + x+ e) = x 2x + - Bi 2: Ba phõn thc sau cú bng khụng? x 2x x x 4x + ; ; 2 x +x x x x Ta cú x 2x x = ; x +x...
 • 13
 • 554
 • 2

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số
... (3 x) x + x + = = =0 Vì 2x 2x 2x 2x Tiết 30 :Phân thức đại số Phân thức đối TQ: Chú ý: A A + =0 B B A A A A = ; B =B B B Phép trừ phân thức: *Quy tắc:SGK/49 TQ: A C A C = + ( ) B D B D ... Thực phép tính sau: 2x 2x 1+ 2x 2x + 2 x +1 x +1 2x 2x +1 + 2x 2x = x2 + 2 2x 2x 2x + 2x + = x2 + 2 = =0 x +1 Tiết: 30 Tiết 30 :Phân thức đại số Phân thức đối TQ: A A + =0 B B A A Do : Là phân ... x Cách 2:Thực đổi dấu,biến dãy phép tính hoàn toàn thành phép cộng x + x x x + ( x 9) ( x 9) x + x x = + + = + + x 1 x x x 1 x x x x x x+ 2+ x9+ x9 x 16 = = x x Luyện tập Bài số 28/ 49SGK:...
 • 10
 • 1,250
 • 12

Giải bài 1,2,3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1: Phân thức đại số

Giải bài 1,2,3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1: Phân thức đại số
... 3)/(x2 – x) Bài (SGK Toán tập trang 36) Cho ba đa thức : x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x Hãy chọn đa thức thích hợp ba đa thức điền vào chỗ trống đẳng thức đây: …./(x2 – 16) = x/(x – 4) Giải 3: Ta có: ... 4) = (x2 + 4x)(x -4) Vậy phải điền vào chỗ trống đa thức x(x + 4) hay x2 + 4x Bài tiếp: Giải 4,5,6 trang 38 SGK Toán tập 1: Tính chất phân thức ...
 • 2
 • 1,708
 • 0

Giải bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 SGK Toán 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số

Giải bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 SGK Toán 8 tập 1: Phép nhân các phân thức đại số
... án hướng dẫn giải 40: Áp dụng tính phân phối: Không áp dụng tính phân phối: Bài 41 trang 53 SGK Toán tập Đại số Đố Đố em điền vào chỗ trống phép nhân phân thức có mẫu thức tử thức cộng với ... Thực phép tính sau: dẫn giải 39: Đáp án hướng Bài 40 trang 53 SGK Toán tập Đại số Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng không sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng: Đáp ... thức có mẫu thức tử thức cộng với Đáp án hướng dẫn giải 41: Bài tiếp: Giải 42,43, 44,45 trang 54,55 SGK Toán tập 1 :Phép chia phân thức đại số ...
 • 2
 • 1,338
 • 0

Giải bài 42,43, 44,45 trang 54,55 SGK Toán 8 tập 1:Phép chia các phân thức đại số

Giải bài 42,43, 44,45 trang 54,55 SGK Toán 8 tập 1:Phép chia các phân thức đại số
... dẫn giải 43: Bài 44 trang 54 SGK Toán tập Đại số Tìm biểu thức Q, biết rằng: Đáp án hướng dẫn giải 44: Vì Q thương phép chia x2 -4/x2 –x cho x2 +2x/x-1 nên Bài 45 trang 54 SGK Toán tập Đại số ... dãy phép chia phân thức có tử thức mẫu thức công với 1: Em cho bạn câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức x/x +n, n số tự nhiên lớn tuỳ ý em thích Đáp án hướng dẫn giải 45: Theo cách thực ... +n, n số tự nhiên lớn tuỳ ý em thích Đáp án hướng dẫn giải 45: Theo cách thực dãy phép chia ta viết đẳng thức cho thành: Theo 41 ta được: Vậy ta điền sau: Có thể câu đố tương tự sau: ...
 • 3
 • 872
 • 0

Đại 8.Phân thức đại số

Đại 8.Phân thức đại số
... : Phân thức đại > Định nghĩa số a) Định nghĩa: Một phân thức đại số biểu thức có dạng A A, B B đa thức B khác đa thức A gọi tử thức ( hay tử ) B gọi mẫu thức ( hay mẫu ) - Giá trị phân thức A ... dạng A A, B B đa thức B khác đa thức A gọi tử thức ( hay tử ) B gọi mẫu thức ( hay mẫu ) ? Biểu thức 3x+1 có phải phân thức đại số không ? sao? Biểu thức 3x+1 có phân thức đại số 3x 3x-1 = ?1 ... biểu thức sau Bài tậpEm viết phân thức biểu thức A đại số Giá trị phân thức xác định B O phân thức đại số ? Vì sao? B b) Chú ý 0; ;; ; ?2: Một số6 thực y có phải a - Mỗi đa thức coi một phân thức...
 • 8
 • 910
 • 2

tiet 29 dai so 8:phep tru cac phan thuc dai so

tiet 29 dai so 8:phep tru cac phan thuc dai so
... + (-3x) = = x +1 x +1 x +1 x +1 Vậy 3x -3x = ? x +1 x +1 Tiết 28 29 Phép trừ phân thức đại số Phép trừ phân thức đại số Tiết 29 Phân thức đối: a Định nghĩa: 3x + - 3x ?1 x + x + = 3x + (-3x) ... thức đối x +1 , ngược lại -3x x +1 -3x x +1 3x phân thức đối x +1 Phép trừ phân thức đại số Tiết 29 Phân thức đối: a Định nghĩa: ?1 x3x1 + x3x = 3x + (-3x) = = A + +1 x + A ta x +:1 A + = b.Tổng ... thức đối Ví dụ: B , ngược lại 3x phân thức đối x +1 -3x x +1 phân thức đối -3x x +1 3x x +1 Tiết 29 Phép trừ phân thức đại số Phân thức đối: a Định nghĩa: ?1 A A A b.Tổng quát: Với phân thức B...
 • 21
 • 805
 • 2

Xem thêm