4 WEB ngu nghia XML

Ultimate mashup – Các dịch vụ WebWeb ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4 pot

Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4 pot
... xạ phần tử dịch vụ web phương pháp ánh xạ để chuyển thông tin thể luận bạn tới đầu vào dịch vụ web sau chuyển đầu dịch vụ web trở lại thành phần thể luận bạn Service Ví dụ, bạn dùng dịch vụ ... niệm dịch vụ web mà ứng dụng bạn sử dụng để hệ thống biết ý bạn bạn nói bạn muốn giá (Hoặc cho biết làm để tìm dịch vụ) OWL gì? Bạn học đến viết mà từ nói web ngữ nghĩa, thực bạn đây, nói Web ngữ ... hiểu dịch vụ cách tùy ý Trong phần này, bạn đưa kiểm soát người dùng, cho phép họ ánh xạ dịch vụ vào thể luận, nhấc chọn liệu dùng với Mashup tùy ý Giới thiệu viết Phần trước loạt giải thích Mashup...
 • 57
 • 154
 • 0

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 2 biểu diễn tầng dữ liệu xml

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 2 biểu diễn tầng dữ liệu xml
... (#PCDATA)> XML DTDs hạn chế việc định nghĩa tài liệu – định nghĩa cấu trúc cú pháp bên Lược đồ XML (XML schema) mở rộng được, giống XML Lược đồ XML có thể: Sử dụng lại ... Biểu diễn nội dung thuộc tính phần tử CDATASection Biểu diễn CDATA section tài liệu (phần DOM không phân tích) EntityReference Biểu diễn tham chiếu thực thể Các kiểu khác DTD Vẽ lưu trữ tài liệu ... công cụ dễ dàng chuyển đổi định dạng liệu bên thành XML ngược lại XML cho phép mã hóa thông minh viết chương trình để xử lí văn XML mà không cần người tác động XML cho phép tìm kiếm thông minh VD...
 • 5
 • 299
 • 0

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 4 ngôn ngữ miêu tả rdf

slike bài giảng ontology và web ngữ nghĩa - lê thanh hương chương 4 ngôn ngữ miêu tả rdf
... xmlns :rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22 -rdf- syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01 /rdf- schema#"> ...
 • 8
 • 264
 • 2

Nghiên cứu web ngữ nghĩa ứng dụng xây dựng hệ thống xuất bản trực tuyến cho nhà xuất bản thông tin và truyền thông

Nghiên cứu web ngữ nghĩa ứng dụng xây dựng hệ thống xuất bản trực tuyến cho nhà xuất bản thông tin và truyền thông
... ứng dụng điển hình, công cụ ngôn ngữ để xây dựng ứng dụng Semantic Web Nghiên cứu xuất xuất trực tuyến, Xây dựng hệ thống xuất trực tuyến môđun hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa sách điện tử cho hệ thống ... KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG XUẤT BẢN TRỰC TUYẾN CHO NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ontology cho tài nguyên sách điện tử xây dựng dựa hai thành phần bản: 3.1 Giới thiệu Nhà xuất Thông tin Truyền ... Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống xuất trực tuyến cho Nhà xuất Thông tin Truyền thông, mà cụ thể xây dựng môđun tìm kiếm cho hệ thống Hạn chế:  Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực nghiên cứu...
 • 13
 • 298
 • 2

Nghiên cứu web ngữ nghĩa và ứng dụng vào xử lý thông tin du lịch

Nghiên cứu web ngữ nghĩa và ứng dụng vào xử lý thông tin du lịch
... tin du l ch Internet tơi ch n đ tài: Nghiên c u Web ng nghĩa ng d ng vào x thơng tin du l ch” M c tiêu nhi m v nghiên c u Lu n văn nghiên c u s d ng cơng ngh Web ng nghĩa làm ngơn ng mơ ... đ a m du l ch Vi t Nam Khai thác tính đ c/xu t, truy v n m t tài li u có mơ t ng nghĩa b) Ý nghĩa th c ti n Vi c nghiên c u web ng nghĩa ng d ng vào x thơng tin du l ch mà c th thơng tin v ... u qu hơn” Web ng nghĩa đ i m t bư c ti n vư t b c d a vào kh làm vi c v i thơng tin “thơng minh” thay đơn thu n lưu tr thơng tin V i s l n m nh kh lưu gi thơng tin ng nghĩa, web ng nghĩa s tr...
 • 26
 • 435
 • 1

Tìm hiểu web ngữ nghĩa, xây dựng ứng dụng tìm kiếm tài liệu tiếng việt

Tìm hiểu web ngữ nghĩa, xây dựng ứng dụng tìm kiếm tài liệu tiếng việt
... n bư c ñ u xây d ng ng d ng minh h a - Chương 3, Xây d ng ng d ng tìm ki m tài li u ti ng Vi t” Chương s mô t bư c xây d ng ng d ng tìm Gi i pháp Đ xây d ng ñư c ng d ng tìm ki m tài li u ti ... Web ng nghĩa so v i công ngh Web hi n t i nh ng Yêu c u Th c hi n truy v n v i yêu c u: tìm t t c tài li u có ch a h n ch c a công ngh Web mà ñang s d ng Tìm hi u ñư c ki n trúc c a Web ng nghĩa, ... phương pháp x lý ngôn ng t nhiên, công ngh Web ng thi t Vì v y th c hi n ñ tài Tìm hi u web ng nghĩa xây d ng nghĩa ñang ñư c phát tri n hi n ng d ng tìm ki m tài li u ti ng Vi t” 5 - Th hai, t k...
 • 13
 • 406
 • 2

Ứng dụng web ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về văn hóa khmer nam bộ

Ứng dụng web ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin về văn hóa khmer nam bộ
... c u th n tin v văn hóa hm r Nam Bộ làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng chu n hóa kho liệu VHK NB ứng dụng công nghệ eb ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin VHK NB ... nhân ứng dụng eb ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin VHK NB Vì vậy, mạnh dạn chọn đề tài: “ n d n n n h a để â d n hệ thốn tra c u th n tin v văn hóa hm r Nam Bộ làm vấn đề nghiên cứu ... nghệ liên quan đến eb ngữ nghĩa; Thu thập, tổng hợp thông tin Văn hóa Khmer Nam Bộ Phương pháp khảo sát: Tìm hiểu lưu trữ, quản l loại hình văn hóa Khmer Nam Bộ; Tìm hiểu hệ thống tra cứu văn hóa...
 • 26
 • 363
 • 1

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tìm kiếm văn bản trong ngành giáo dục

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tìm kiếm văn bản trong ngành giáo dục
... định hướng xây dựng hệ thống Đồng thời, trình bày ý tưởng hệ thống, giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm văn ngành giáo dục 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG TÌM KIẾM VĂN BẢN GIÁO DỤC HIỆN NAY 2.1.1 ... ĐẶC TẢ HỆ THỐNG TÌM KIẾM VĂN BẢN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 2.4.1 Dự kiến chức hệ thống Chúng kiến phát triển hệ thống tìm kiếm văn ngành giáo dục với chức bật sau : - Hệ thống có kho liệu văn lớn ... chức tìm kiếm hệ thống Mục tập trung phân tích chức tìm kiếm hệ thống : duyệt theo ngữ nghĩa, tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm nâng cao 3.2 CÁC QUYỀN CỦA HỆ THỐNG TÌM KIẾM VĂN BẢN TRONG NGÀNH GIÁO...
 • 26
 • 487
 • 3

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tra cứu pháp luật việt nam

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống tra cứu pháp luật việt nam
... CHƯƠNG HỆ THỐNG TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1.1 Hệ thống tra cứu pháp luật Việt Nam a Phần mềm tra cứu cài đặt trực tiếp máy Phần mềm tra cứu ... hệ thống Web Ngữ nghĩa nước Đưa ý tưởng hệ thống tra cứu pháp luật đặt tả thành phần có Chương Xây dựng hệ thống tra cứu pháp luật Việt Nam : Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng Ontology pháp ... thuyết Web ngữ nghĩa công cụ xây hỗ trợ xây dựng chương trình ứng dụng; Nghiên cứa pháp luật Việt Nam hệ thống tra cứu; Xây dựng ontology pháp luật Việt Nam; Xây dựng website trả lời tự động thông...
 • 26
 • 319
 • 0

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống trợ giúp học tập cho học sinh bậc trung học phổ thông

Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống trợ giúp học tập cho học sinh bậc trung học phổ thông
... giúp học tập: Sử dụng web ngữ nghĩa thư viện phát triển ứng dụng web ngữ nghĩa Chương Ứng dụng web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống trợ giúp học tập Đối với chương 3, xây dựng ontology cho toán trợ giúp, ... luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng thành công ontology trợ giúp học tập phần mềm protégé, từ xây dựng ứng dụng Web ngữ nghĩa vấn đề trợ giúp học tập cho học sinh bậc trung học phổ thông đạt ... với chương xây dựng ontology cho toán trợ giúp xây dựng hệ thống trợ giúp học tập đồng thời mô tả hoạt động hệ thống chức trợ giúp học tập Hoàn thiện trang web ngữ nghĩa trợ giúp học tập đánh giá...
 • 26
 • 400
 • 0

Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo tại trường đại học trà vinh

Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo tại trường đại học trà vinh
... nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo Trường Đại học Trà Vinh nhằm phần giải vấn đề cấp thiết nói Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp khai thác hiệu nguồn tài nguyên phục vụ đào tạo ... thác tài nguyên phục vụ đào tạo, đề tài ứng dụng công nghệ web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống khai thác tài nguyên giúp người sử dụng khai thác tài nguyên cách có hiệu quả, tránh khai thác mức hay ... Kiến trúc web ngữ nghĩa Web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống web Web ngữ nghĩa coi mở rộng Web có bổ sung thêm ngữ nghĩa vào liệu web Hình 1.2 Kiến trúc web ngữ nghĩa 1.1.5 Ứng dụng web ngữ nghĩa Máy...
 • 26
 • 301
 • 0

Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp tra cứu từ hán việt

Xây dựng web ngữ nghĩa trợ giúp tra cứu từ hán việt
... c u Hán Vi t, xây d ng t thông tin tr giúp tra nghĩa Hán Vi t • Nhi m v : Xây d ng Ontology v Hán Vi t ñi n Hán Vi t: Xây d ng công c chuy n ñ i nhanh gi a văn b n Xây d ng công c tìm ki m nghĩa ... Hán Vi t s ti p t c ñư c c p nh t d li u d ng ñư c kho t Hán Vi t b n ontology Hán Vi t V m t th c ti n Xây d ng ñư c kho t Hán Vi t Xây d ng ontology Hán Vi t web ng nghĩa h tr tra nghĩa t Hán ... D NG WEB NG HÁN VI T VÀ GI I PHÁP XÂY V NG HÁN VI T HÁN VI T 2.1.1 Ngu n g c t Hán Vi t NGHĨA 1.4.1 SemWeb Ch Hán hay ñư c g i ch Nho ñư c ngư i Hán sáng t o cách ñây kho n 3000 năm SemWeb l...
 • 13
 • 316
 • 0

NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỰC THỂ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT NHẰM HỖ TRỢ WEB NGỮ NGHĨA VÀ TÌM KIẾM HƯỚNG THỰC THỂ

NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỰC THỂ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT NHẰM HỖ TRỢ WEB NGỮ NGHĨA VÀ TÌM KIẾM HƯỚNG THỰC THỂ
... Cẩm Tú NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỰC THỂ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT NHẰM HỖ TRỢ WEB NGỮ NGHĨA VÀ TÌM KIẾM HƯỚNG THỰC THỂ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng ... toán nhận biết loại thực thể .5 1.4 Ý nghĩa toán nhận biết loại thực thể Chương Các hướng tiếp cận giải toán nhận biết loại thực thể 2.1 Hướng tiếp cận thủ công 2.2 Các mô ... việc nhận biết loại thực thể văn tiếng Việt đưa số kết thực nghiệm Chương Bài toán nhận diện loại thực thể Chủ đề khóa luận áp dụng mô hình CRF cho toán nhận biết loại thực thể cho tiếng Việt...
 • 58
 • 1,495
 • 0

ứng dụng web ngữ nghĩa trong lưu trữ và quản lí các tài liệu số

ứng dụng web ngữ nghĩa trong lưu trữ và quản lí các tài liệu số
... web ngữ nghĩa, thành phần làm nên web ngữ nghĩa Chương 2: Tiếp cận Web ngữ lưu trữ quản tài liệu số Tìm hiểu cách quản tài liệu số thư viện số Nghiên cứu cách tích hợp ngữ nghĩa vào tài nguyên ... Web ngữ nghĩa, thành phần tảng nó, URI, XML, Ngôn ngữ thể luận, Ngôn ngữ RDF lược đồ RDF, v.v 23 Chương TIẾP CẬN WEB NGỮ NGHĨA TRONG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÍ TÀI LIỆU SỐ Một cách lưu trữ quản tài liệu ... văn: ỨNG DỤNG WEB NGỮ NGHĨA TRONG LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÍ CÁC TÀI LIỆU SỐ” kết nghiên cứu riêng tôi, không chép riêng Các số liệu bảng biểu hoàn toàn xác nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, ...
 • 68
 • 364
 • 1

Xem thêm