GIAO AN DIA LI 10 THEO CHỦ DE

Giao an Dia Li 10 theo chuan KT_KN hay nhat

Giao an Dia Li 10 theo chuan KT_KN hay nhat
... chậm diện tích lớn, sinh lục đòa hải dương 18 Vận động theo phương nằm ngang HĐ : Cặp/Nhóm Bước 1: HS quan sát hình: 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5 SGK sử dụng đồ tự nhiên giới, tập đồ giới cá châu ... a Gió đất gió biển - Hình thành vùng bờ biển - Thay đổi hướng theo ngày đêm - Ban ngày gió từ biển thổi vào đất li n Ban đêm, gió thổi từ đất li n biển Gió mùa Đông Gió đất, gió biển 30 b Gió ... ngày ngắn, đêm dài - Tùy theo vò trí Trái Đất quỹ đạo mà ngày, đêm dài ngắn theo mùa theo vó độ có khác - Xích đạo, thời gian ngày, đêm luôn Càng xa Xích đạo, thời gian ngày đêm chênh lệch nhiều...
 • 109
 • 408
 • 0

Giáo án địa 10 cả năm có tích hợp các chuyên đề của bộ

Giáo án địa lí 10 cả năm có tích hợp các chuyên đề của bộ
... bày lớp vỏ địa quy luật lớp vỏ địa - Tích hợp GDMT:Lựa trọn định đắn hành động hợp tác động vào thành phần MTTN c Thái độ: ý thức hành động hợp bảo vệ tự nhiên phù hợp với quy ... ở: Câu hỏi sách giáo khoa.( phút) Ngày dạy Tại lớp 10A CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ TIẾT 23 BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1.Mục tiêu: ... tượng địa đồ -Trình bày cụ thể phương pháp sau: +Tên phương pháp biểu +Phương pháp biểu đối tượng địa +Thông qua cách biểu đối tượng địa phương pháp này, biết đặc tính đối tượng địa lí...
 • 108
 • 2,961
 • 3

Giáo án Đia 10

Giáo án Đia lí 10
... tợng ngày đêm dài 24 Tại cực số ngày đêm dài 24 kéo dài tháng V/ Đánh giá Giải thích câu ca dao : Đêm tháng năm cha nằm sáng Ngày tháng mời cha cời tối Khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời nhất: ... phong hóa trội kiểu phong hóa V/ Đánh giá Lập bảng so sánh trình phong hóa VI/ Họat động nối tiếp : Làm câu ,2 ,3 SGK Tuần Tiết 10 Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày dạy tháng năm 2008 Bài : TáC ĐộNG CủA ... V/ Đánh giá Phân biệt trình bóc mòn, vận chuyển bồi tụ VI/ Họat động nối tiếp : Phân tích so sánh trình ngoại lực theo câu hỏi SGK Tuần Tiết Bài 10 : Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày dạy tháng...
 • 55
 • 958
 • 15

Giáo án Địa 10(Bài 1- 15)

Giáo án Địa lí 10(Bài 1- 15)
... liên quan mật thiết với Giáo viên: Rút kết luận cần thiết mối liên quan yếu tố địa đồ III/ ứng dụng viễn thám hệ thống thông tin địa Hoạt động thầy Hoạt động trò Giáo viên: Cho học sinh ... phơng pháp biểu đối tợng địa đồ + Trình bày cụ thể phơng pháp - Tên phơng pháp biểu - Phơng pháp biểu đối tợng địa nào? - Với phơng pháp biết đợc đặc tính đối tợng địa đợc thể Ví dụ: Tên ... định số phơng pháp biểu đối tợng địa đồ I/ Mục tiêu học Về kiến thức - Học sinh hiểu rõ số phơng pháp biểu đối tợng địa đồ - Nhận biết đợc đặc tính đối tợng địa lý đợc biểu đồ Về kĩ - Nhanh...
 • 50
 • 6,314
 • 13

Giao an Dia li 10 CB

Giao an Dia li 10 CB
... hùng đồ ∗ Tìm hiểu nối quan hệ yếu tố đòa lý đồ XIV) ĐÁNH GIÁ: Yêu cầu hs chuẩn bò trình bày trước lớp việc sử dụng đồ học tập XV) HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: làm tập câu 2,3 trang 16 sgk @Ghi chú: Nếu ... Hoạt động gv hs HĐ 1: nhóm Bước 1: GV chia lớp thành nhóm nhỏ từ -8 hs Bước 2: GV yêu cầu nhóm quan sát đồ sgk, nhận xét phân tích về: đối tượng biểu khả biểu phương pháp − Nhóm 1: nghiên cứu hình ... 4: nghiên cứu hình 2.4 sgk đồ nông nghiệp VN Bước 3: GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày điều quan sát nhận xét GV giúp hs chuẩn bò kiến thức Nội dung Phương pháp kí hiệu: a) Đối tượng biểu hiện:...
 • 6
 • 438
 • 2

Giáo án địa 10 cơ bản soạn cẩn thận

Giáo án địa lí 10 cơ bản soạn cẩn thận
... vĩ độ địa dạy đồ Các nhóm bổ sung góp ý, b/ Phân bố theo lục địa đại ơng giáo viên giúp học sinh chuẩn kiến thức c/ Phân bố theo địa hình IV Đánh giá: Học sinh làm tập (trang 43) Ngày tháng ... làm câu hỏi số trang 73 sgk Ngày tháng năm 2007 Tiết 23: Chơng IV: Một số qui luật lớp vỏ địa Bài 20: Lớp vỏ địa Qui luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa I Mục tiêu học: Sau học, HS cần: ... IV Đánh giá: Giáo viên hớng dẫn học sinh lập bảng so sánh trình phong hoá theo mẫu sau: Các trình phong hoá Khái niệm Tác nhân chủ yếu Kết Học sinh làm tập 1, 2, SGK Ngày tháng năm 2007 Tiết 10- ...
 • 82
 • 16,735
 • 97

giao an dia li 10

giao an dia li 10
... Đen - Bắc - Rừng cận nhiệt ẩm - Rừng bụi cứng cận nhiệt - Bán hoang mạc hoang mạc - Đỏ vàng - Nâu đỏ - Bán hoang mạc, hoang mạc, xavan - Rừng nhiệt đới ẩm - Nâu đỏ - Đông nam Hoa Kỳ Đông nam Trung ... dung trên, học sinh biết quan sát, nhận xét đợc qua tranh ảnh - Khâm phục lòng say mê nghiên cứu nhà khoa học để tìm hiểu cấu trúc bên trái đất vật, tợng có li n quan ... tạo: Đá trầm tích, tầng granit, tầng bazal Tầng manti 15 - 700km Vật chất trạng thái quánh dẻo Tầng manti dới 700 - 2.900km Vật chất trạng thái rắn Nhân ngoài: 2.900-5 .100 km Vật chất trạng thái...
 • 100
 • 289
 • 1

giáo án địa 10 ban cơ 1

giáo án địa lí 10 ban cơ 1
... sinh chuẩn kiến thức HĐ4: Đánh giá: Hãy điền nội phút dung thích hợp vào bảng (**) HĐ5: Hoạt động nối tiếp: phút Về nhà vẽ sơ đồ phép chiếu hình đồ Gi¸o ¸n §Þa LÝ 12 C hình trụ Ba nhóm đại diện ... dùng làm mặt chiếu người ta phân chia làm máy loại phép chiếu? 25 HĐ3: Thảo luận nhóm phút Bước 1: GV chia lớp thành nhóm phân vò trí nhóm Bước 2: GV yêu cầu nhóm nghiên cứu nội dung SGK Hai nhóm ... dung sau: + Khái niệm phép chiếu + Các vò trí tiếp xúc mặt chiếu với cầu để có loại Gi¸o ¸n §Þa LÝ 12 C phẳng - Vì dùng phép chiếu khác - Trái đất hình cầu, điểm trái đất có vò trí khác HĐ 2: HS ý...
 • 4
 • 676
 • 5

Giáo án địa 10( HKII)

Giáo án địa lí 10( HKII)
... Cho ví dụ? Dặn dò: Học chuẩn bị mới: Địa ngành cơng nghiệp( tt) IV Rút kinh nghiệm: Giáo án địa 10 Ngày soạn : 26- 1- 2009 Tiết PPCT : 38 Tên dạy: ĐỊA LÍ NGÀNH CƠNG NGHIỆP Tuần 22 ( Tiết ... PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GTVT: Giáo án địa 10 Bảng chuẩn kiến thức: Nhân tố Điều kiện tự nhiên Ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT Vị trí địa Địa hình Khí hậu Sơng ngòi Điều kiện ... giải tốt việc làm, tăng thêm thu nhập Ngày soạn: 9/1/2009 Tiết PPCT: 37 Tuần 21 Giáo án địa 10 Tên dạy: Bài 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CƠNG NGHIỆP I.Mục tiêu học: - HS hiểu vai trò, cấu tình hình sản...
 • 37
 • 1,699
 • 11

Giáo án Địa 10 (Cơ bản)

Giáo án Địa lí 10 (Cơ bản)
... nhiệt độ theo vĩ độ Bắc bán cầu Vĩ độ Nhiệt độ trung bình 0C 32 Giáo án địa - 10- CB 00 200 300 500 700 24,5 25 20,4 5,4 -10, 4 B.Đáp án : Đề 1: Câu 10 11 12 13 14 15 Đáp án C A C B 21/3,23/9 ... vỏ địa Bài 20 : Lớp vỏ địa Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa I Mục tiêu học Sau học HS cần : - Xác định đợc thành phần cấu tạo lớp địa , mối quan hệ thành phần lớp vỏ địa ... 1,0 1,5 1,0 10 Đề 2: Câu B C B Đáp án 33 Điểm 0,5 0,5 0,5 Giáo án địa - 10- CB B cực Trái,vì lực tự quay lớn Tại chí tuyến, khu vực ngoại chí tuyến Xích đạo, chí tuyến Nam 10 3,elíp 11 Là hình...
 • 66
 • 2,045
 • 15

giáo án địa 10

giáo án địa lí 10
... cực có tháng ngày tháng đêm Trang - 13 Giáo án Đòa 10 Trường THPT CHU VĂN AN Thám GV Nguyễn Đình IV ĐÁNH GIÁ 1.Giải thích câu ca dao Việt Nam: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười, ... nếp, đứt gãy… IV ĐÁNH GIÁ: Hoàn thành tập phần cố SGV V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP So sánh hai trình uốn nếp, đứt gãy Làm câu trang 31 SGK Giáo án lớp 10 – Cơ Trang - 20 Giáo án Đòa 10 Trường THPT CHU ... tổng kết thực hành VI.ĐÁNH GIÁ: Tổng kết thực hành : Tên đồ Tên phương pháp biểu Giáo án lớp 10 – Cơ Phương pháp biểu Đối tượng biểu Khả biểu Trang - Giáo án Đòa 10 Trường THPT CHU VĂN AN...
 • 143
 • 352
 • 1

Giáo án địa 10 cơ bản

Giáo án địa lí 10 cơ bản
... học 2009 - 2 010 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng So sánh giống khác gió mùavới gió biển, gió đất VI PHỤ LỤC Có thể so sánh gió mùa với gió biển, gió đất theo bảng sau: GIỐNG ... (các sao, hành tinh, vệ - Mỗi thiên hà tập hợp Năm học 2009 - 2 010 10 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng 8’ 10 tinh, chổi…), khí bụi, xạ điện từ +Dải Ngân Hà: Là thiên hà ... đứt gãy… IV ĐÁNH GIÁ: Hoàn thành tập phần cố SGV V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP So sánh hai trình uốn nếp, đứt gãy Làm câu trang 31 SGK Năm học 2009 - 2 010 26 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn...
 • 190
 • 798
 • 7

Giáo án địa 10 .cơ bản

Giáo án địa lí 10 .cơ bản
... học 2009 - 2 010 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng So sánh giống khác gió mùavới gió biển, gió đất VI PHỤ LỤC Có thể so sánh gió mùa với gió biển, gió đất theo bảng sau: GIỐNG ... (các sao, hành tinh, vệ - Mỗi thiên hà tập hợp Năm học 2009 - 2 010 10 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn Thế Hưng 8’ 10 tinh, chổi…), khí bụi, xạ điện từ +Dải Ngân Hà: Là thiên hà ... đứt gãy… IV ĐÁNH GIÁ: Hoàn thành tập phần cố SGV V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP So sánh hai trình uốn nếp, đứt gãy Làm câu trang 31 SGK Năm học 2009 - 2 010 26 Trường THPT Tân Kỳ Giáo án Đòa 10 GV Nguyễn...
 • 190
 • 690
 • 6

giao an đia li 10 nang cao

giao an đia li 10 nang cao
... đợc nội dung vận động thẳng đứng Vận động theo phơng nằm HĐ 3: Nhóm ngang - Bớc 1: HS quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5 SGK sử dụng đồ Tự nhiên giới, Tập đồ Thế giới châu lục, đồ Tự nhiên ... hoang mạc, có thay đổi nhiệt độ ngày, ngột, đóng bắng, tác động Ngô Thị Giang Năm học: 2008 - 2009 Giáo án 10 đêm lớn Bề mặt đất vào ban ngày nóng, ban sinh vật đêm tỏa nhiệt nguội lạnh nhanh ... Càng lên cao không khí loãng B Càng lên cao xạ mặt đất giảm C Càng lên cao xạ mặt đất mạnh Bớc 5: Bài tập nhà Làm câu trang 55 SGK Ngô Thị Giang Năm học: 2008 - 2009 Giáo án 10 Tiết...
 • 191
 • 1,276
 • 25

Giáo án Địa 10 trọn bộ

Giáo án Địa lí 10 trọn bộ
... đời sống 42 Giáo án địa 10 trọn GV: Nguyễn Duy Thiện Tiết: 23 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÍ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ I MỤC TIÊU ... ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ Giáo án địa 10 trọn GV: Nguyễn Duy Thiện I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu rõ số phương pháp biểu đối tượng địa đồ - Nhận biết đặc tính đối tượng địa ... mưa, ánh sáng - Nhiệt độ: Mỗi loài SV thích nghi với chế độ nhiệt định - Nước độ ẩm: Nhiệt ẩm dồi dào SV phong phú ngược lại - ánh sáng: ảnh hưởng mạnh mẽ đến quang hợp 39 Giáo án địa 10 trọn...
 • 85
 • 1,667
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia li 10 dung theo chuangiao an dia li 10 bai 9 tiep theogiáo án địa lí 10 cơ bảngiáo án địa lí 10 bài 31giáo án địa lí 10 bài 35giáo án địa lí 10 bài 37giáo án địa lí 10 bài 19giáo án địa lí 10 bài 28giáo án địa lí 10 bài 27giáo án địa lí 10 bài 32giáo án địa lí 10 bài 36giáo án địa lí 10 nâng caogiáo án địa lí 10 cơ bản trọn bộgiáo án sinh hoạt lớp theo chủ đềgiáo án địa lí 10 cơ bản mới nhấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học