HOP CHUNG QUOC HOA KI DIA LI 11

Địa 11 Bài 6 – Hợp chúng quốc Hoa

Địa Lí 11 Bài 6 – Hợp chúng quốc Hoa Kì
... lợi cho kinh tế Hoa Thông tin liên lạc Hoa đại Hoa có nhiều vệ tinh thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ thông tin cho nhiều nước Ngành du lịch Hoa phát triển mạnh ... Dương 16 Dân cư Hoa chủ yếu sống thành phố 16. 1 Tỉ lệ dân thành thị lớn, năm 2004 79% 16. 2 Các thành phố vừa nhỏ 500 nghìn dân chiếm 91,8% số dân đô thị, hạn chế mặt tiêu cự đô thị hóa HOA KÌ ... 2004, có 6, 43 triệu km đường ô tô 2 269 ,6 nghìn km đường sắt 5.3 Ngoài vận tải biển vận tải đường ống phát triển c-Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch Năm 2002, Hoa 60 0 nghìn...
 • 5
 • 4,669
 • 57

Địa 11 – Bài 6 Cơ bản – Hợp chúng quốc Hoa ( 2 tiết) pot

Địa lí 11 – Bài 6 Cơ bản – Hợp chúng quốc Hoa Kì ( 2 tiết) pot
... Đông Bắc xuống phíaNam ven TBD TIẾT 2: KINH TẾ I Qui mô kinh tế - Đứng đầu TG II Các ngành kinh tế Dịch vụ: phát triển mạnh chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP –năm 20 04 a/ Ngoại thương - Đứng đầu TG ... TG, tạo nguồn thu lợi cho KT Hoa - Thông tin liên lạc đại - Ngành DL phát triển mạnh Công nghiệp: ngành tạo nguồn hàng XK chủ yếu - Tỉ trọng GDP giảm dần: 19,7% năm 20 04 - nhóm: + CN chế biến ... nam Thái Bình Dương với ngành đại Nông nghiệp : đứng hàng đầu TG - Chiếm tỉ trọng nhỏ 0,9% năm 20 04 - cấu có chuyển dịch: giảm nông tăng dịch vụ NN - Phân bố: đa dạng hóa nông sản lãnh thổ =>...
 • 2
 • 3,469
 • 30

địa 11bài giảng về hợp chủng quốc hoa tiết 2 phần kinh tế

địa lí 11bài giảng về hợp chủng quốc hoa kì tiết 2 phần kinh tế
... 100 92, 9 Châu Phi 790,3 GDP CA HOA K V MT S NC TRấN TH GII NM 20 04 (t USD) Toàn giới 40887,8 Hoa Kỡ 11667,5 Nhật Bản 4 623 ,4 c 27 14,4 28 ,5 GDP Ca Hoa Kỡ = % ca Th gii (20 04) 24 79 ,2 GDP ca Hoa ... QUC HOA Tiết phần kinh tế Cỏc em hóy quan sỏt , tớnh toỏn v in vo ch du chm cho phự hp? i QUI MÔ NềN KINH Tế: GDP CA HOA K V MT S CHU LC TRấN TH GII NM 20 04 (t USD) Toàn giới 40887,8 Hoa Kỡ ... ln GDP ca chõu Phi 1574,6 2, 52 GDP ca Hoa kỡ gp: ln GDP ca Nht bn (th TG .ln GDP ca c (th TG) 4 ,29 Nhn xột chung v nn kinh t Hoa kỡ so vi Th gii? - Hoa kỡ cú nn kinh t ng u Th gii t nm 1890...
 • 36
 • 2,344
 • 0

CHUYÊN đề địa hợp CHÚNG QUỐC HOA

CHUYÊN đề địa lí hợp CHÚNG QUỐC HOA kì
... TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Chuyên đề: ĐỊA LÍ HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ Nội dung 1: Điều kiện phát triển kinh tế Hoa Nhận biết - Trình bày vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa - Trình bày đặc điểm ... nghiệp phân hóa sản xuất - Quy mô kinh tế Hoa II MỤC TIÊU: Sau học xong chuyên đề, học sinh đạt được: Kiến thức - Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa - Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài ... bày đặc điểm dân cư Hoa - Phân tích đặc điểm dân cư ảnh hưởng chúng tới phát triển kinh tế Hoa Vận dụng - Sử dụng đồ để phân tích đặc điểm địa hình phân bố khoáng sản Hoa - Sử dụng đồ để...
 • 21
 • 461
 • 11

Hợp chủng quốc Hoa

Hợp chủng quốc Hoa Kì
... nhanh, phần lớn nhập cư Người nhập cư đem đến cho Hoa nguồn tri thức, vốn lực lượng lao động lớn mà phí đầu tư ban đầu Biểu đồ phát triển dân số Hoa (Triệu người ) 2.Thành phần dân cư:    ... (Washington DC) -GDP:14.063 tỉ USD (Thứ TG-2007) -GDP/người: 41.557 USD (Thứ TG-2005) HP CHÚNG QUỐC HOA KÌ I.LÃNH THỔ VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ:  1./Lãnh thổ:  -Là nước lớn, lãnh thổ gồm nhiều phận  -Hình ... HP CHÚNG QUỐC HOA KÌ      -Diện tích: 9.629.000 km2 (Thứ TG) -Dân số: 303.026.362 ng.(2/10/07-Thứ TG) -Thủ...
 • 30
 • 544
 • 6

Bài 6 HỢP CHÚNG QUỐC HOA

Bài 6 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
... 1840 1 860 1880 1900 1920 1940 1 960 1980 2005 Số dân 10 17 31 50 76 105 132 179 227 2 96. 5 Người nhập cư đem lại cho Hoa nguồn tri thức, vốn lực lượng lao động lớn mà phí đầu tư ban đầu Bảng 6. 2.Một ... Quốc kì, Đại ấn đơn vị tiền tệ Tiết 1: Tự nhiên dân cư I-Lãnh thổ vị trí địa lí: 1.Lãnh thổ: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ : • Gồm có 50 tiểu bang quận liên bang ... quan hệ hợp tác phát triển • Nằm vành đai khí hậu ôn hoà Khó khăn: • Nằm xa cách châu lục nên giao thông tốn • Chịu nhiều thiên tai ĐỊA HÌNH HOA KÌ II Điều kiện tự nhiên 1.Phần lãnh thổ Hoa nằm...
 • 23
 • 1,521
 • 9

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
... ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỊA LÍ LÃNH THỔ HOA KÌ -N»m ë b¸n cÇu T©y -N»m gi÷a §TD vµ TBD -Gi¸p víi Cana ®a vµ Mª hi c« -GÇn c¸c n­ íc MÜ la tinh VÞ trÝ ®Þa lÝ LƯC ĐỒ CÁC BANG CỦA HOA KÌ 2.VÞ trÝ ®Þa lÝ ⇒Thuận ... phát Lược đồ đòa hình, khống sản miền Đơng Hoa Bang Texas  than sắt dầu mỏ Au vàng Ag bạc P phốt phát Lược đồ đòa hình khoáng sản miền Trung Tâm Hoa Bang Nêvađa Au Cu Au Cu P Au Cu than sắt ... trọng cao nguyên rộng lớn - Nạn xói mòn đất phá rừng - Tài nguyên Hoa phong phú song chưa đủ so với nhu cầu ngành công nghiệp  Hoa phải nhập thêm nguyên nhiên liệu CỦNG CỐ Hãy chọn câu trả...
 • 25
 • 772
 • 7

Hợp chủng quốc Hoa

Hợp chủng quốc Hoa Kì
... dương lớn : Đại Tây Dương Thái Bình Dương • Tiếp giáp Canada khu vực Mĩ La tinh Vi trí địa lí Hoa có thuận lợi cho phát triển kinh tế ? -Tránh đuợc tàn phá qua hai chiến tranh Thế Giới -Thuận ... La tinh) -Gần Canada khu vực Mĩ La tinh giàu tài nguyên Là vùng phân hoá đa dạng Phần lãnh thổ Hoa nằm trung tâm Bắc Mĩ phân hoá thành vùng tự nhiên: • Vùng phía Tây: - Gồm núi trẻ, cao nguyên ... vàng, đồng, chì - Diện tích rừng tương đối lớn, sườn núi hướng Thái Bình Dương - Có khí hậu hoang mạc bán hoang mạc • Vùng phía Đông: - Gồm dãy núi già A-pa-lat đồng ven Đại Tây Dương - Tài nguyên...
 • 17
 • 407
 • 2

Hop chung quoc Hoa Ki tiet 1

Hop chung quoc Hoa Ki tiet 1
... Bài Hợp chúng quốc Hoa kì Diện tích: 9.629 nghìn km2 Dân số: 296,5 triệu người (năm 2005) Thủ đô: Oa-sin-tơn I lãnh thổ vị trí địa lí Canađa Hoa Kì Alaxca Mêhicô Bản đồ hành Hoa Kì Lãnh thổ: Bao ... km2, cân đối - Bán đảo A-la-xca: 1, 5 triệu km2 - Quần đảo Ha-oai 2 Vị trí địa lí Đại Thái Tây Bình Dương Dương Vị trí địa lí Hoa Kì có thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội ? Bản đồ nước giới ... nhận xét vấn đề gia tăng dân số Hoa Kì qua thời kì? Đặc điểm ảnh hưởng - Hoa Kì nước có số dân đông thứ giới - Nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn -Dân số Hoa Kì tăng nhanh, đặc biệt vào cuối...
 • 23
 • 351
 • 1

bài 6: hợp chúng quốc Hoa

bài 6: hợp chúng quốc Hoa Kì
... với kiện thích hợp Năm 1492 Năm 1776 Thành lập Hợp chúng quốc Hoa Phát kiến châu Mỹ C Cô-lôm-bô George Washington Năm 1492 Phát kiến châu Mỹ Năm 1776 Thành lập Hợp chúng quốc Hoa ĐỨNG ĐẦU...
 • 9
 • 322
 • 0

hop chung quoc Hoa ki

hop chung quoc Hoa ki
... địa lí Hoa Kỳ có thuận l ợi khó khăn cho việc phát tri ển kinh tế ??? • => thuận lợi: +phát triển nông nghiệp giàu có +tránh hai cuôc chiến tranh giới thu lợi nhuận +thuận lợi cho giao lưu kinh ... dài, biên giới phức tap khó khăn cho an ninh quốc phòng II ĐIỀU KI N TỰ NHIÊN Lãnh thổ Hoa Kì có phân hoá đa dạng 1.Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm trung tâm Bắc Mỹ phân hoá thành ba vùng tự nhiên: -Vùng ... 2000km, chạy song song hướng bắc-nam, xen bồn địa cao nguyên có khí hậu hoang mạc bán hoang mạc +Đây nơi tập trung nhiều kim loại màu: vàng, đồng, chì Tài nguyên lượng phong phú Diện tích rừng...
 • 21
 • 191
 • 1

HỢP CHÚNG QUỐC HOA (tt) Tiết 3 ppt

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (tt) Tiết 3 ppt
... nghiệp Hoa B1 GV đồ kinh tế chung xác định khu vực sản xuất nông nghiệp Hoa ? Dựa vào lược đồ tập đồ Bản đồ kinh tế chung Hoa xác định vùng phân bố nông sản ghi vào ô thích hợp B2 Các ... xét xu hướng chuyển dịch cấu ngành công nghiệp Hoa giải thích nguyên nhân - Mở bài: Do điều kiện tự nhiên KT - XH khác nên vùng lãnh thổ Hoa ngành sản xuất có phân hóa khác biệt Bài học ... Bông vải Bò, cừu Khoai tây, lúa Cam, chanh, Bò thịt mì, lúa gạo nho, cải đường (California) HĐ Cả lớp củ Phân hóa lãnh thổ công Tìm hiểu phân hóa lãnh thổ công nghiệp: nghiệp Hoa B1.GV cho học...
 • 5
 • 2,816
 • 19

HỢP CHÚNG QUỐC HOA (tt) Tiết 2 ppsx

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (tt) Tiết 2 ppsx
... quát kinh tế Hoa ? Dựa vào bảng 6.3 nội dung SGK có - Nền kinh tế phát triển nhanh nhận xét vị Hoa Từ cuối kỉ XIX Hoa trở kinh tế giới thành cường quốc dẫn đầu giới - GDP Hoa chiếm tỉ ... lớn ( 82. 5% châu Âu, 1 .2 lần châu Á, 14.8 lần giới GDP Hoa đạt 11667,5 châu Phi) tỉ$ chiếm 28 .5% giới (20 04) = >Hoa có kinh tế mạnh TG - GV nhắc lại số nguyên nhân - GDP/người: 48.000$ (20 08) ... nguyên thiên nhiên phát triển nông nghiệp, công nghiệp Hoa - Mở bài: Hoa Kì, siêu cường kinh tế lớn giới nay, điều thể ? Trong ngành kinh tế Hoa có chuyển dịch ? Bài học hôm giúp giải đáp câu...
 • 9
 • 1,300
 • 5

HỢP CHÚNG QUỐC HOA - Tiết 1 ppsx

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ - Tiết 1 ppsx
... - Năm 17 75: 13 thuộc địa Anh + Quần đảo Hawaii mà sau thành 13 bang Hoa Kì, đến năm 19 12 Hoa có số bang là: 48 - Thiên nhiên thay đổi theo vùng (phần lớn lãnh thổ nằm vùng khí - Lãnh thổ Hoa ... học: - Phát sử kiểm tra tiết - Mở bài: Hoa Kì, quốc gia trẻ với lịch sử 200 năm, thời gian ngắn trở thành cường quốc kinh tế quân Những điều kiện đưa Hoa lên vị ? Và phải đường phát triển, Hoa ... kinh tế Hoa “nhân hòa” - Hiện (năm 2007): + 50% dân số từ 19 tuổi trở lên tốt nghiệp đại học + Hoa sở hữu 65% quyền sáng chế 2/3 số giải thưởng Nobel - Dân số Hoa già giới + Tính TB 1. 5...
 • 13
 • 349
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 6 hợp chủng quốc hoa kì địa lí 11hợp chủng quốc hoa kỳ địa lí 11hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 2hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 3hợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 violethợp chủng quốc hoa kỳ địa lý 11 tiết 1địa lí 11 bài 6 – hợp chúng quốc hoa kìđịa lí 11 – bài 6 cơ bản – hợp chúng quốc hoa kì 2 tiết potgiao an dia ly lop 11 bai 6 thuc hanh hop chung quoc hoa kiđịa lí khu vực và quốc gia bài 6 hợp chủng quốc hoa kì tiết 1 tự nhiên và dân cưhợp chủng quốc hoa kỳ địa 11hợp chủng quốc hoa kìhợp chủng quốc hoa kì tiết 3hợp chủng quốc hoa kì tiết 2ufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22456uftai ve tai day22459NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYKT1TBiomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 201620100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ3 ptd participatory technology developmentBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020