NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ SỰ NHIỄM KHUẨN E.COLI Ở TRÂU NUÔI TẠI BẢO YÊN LÀO CAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH

Nghiên cứu, xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy sự nhiễm khuẩn E.coli trâu nuôi tại Bảo Yên - Lào Cai biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu, xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy và sự nhiễm khuẩn E.coli ở trâu nuôi tại Bảo Yên - Lào Cai và biện pháp phòng trị bệnh
... chảy nhiễm khuẩn E.coli trâu nuôi Bảo Yên - Lào Cai biện pháp phòng trị bệnh Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy trâu - Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ HOÀNG LÂN NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ SỰ NHIỄM KHUẨN E.COLI TRÂU NUÔI TẠI BẢO YÊN - LÀO CAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ ... Đại cƣơng hội chứng tiêu chảy trâu 1.1.1 Một số nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy 1.1.2 Các biểu bệnh lý lâm sàng hội chứng tiêu chảy 1.1.3 Biện pháp phòng trị bệnh tiêu chảy cho trâu Những...
 • 98
 • 645
 • 0

Xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm salmonella lợn từ sau cai sữa nuôi tại tỉnh vĩnh phúc biện pháp phòng trị

Xác định một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm salmonella ở lợn từ sau cai sữa nuôi tại tỉnh vĩnh phúc và biện pháp phòng trị
... chăn nuôi, thú y Vĩnh Phúc 51 3.2 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn sau cai 52 sữa tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị tiêu chảy theo đàn theo cá thể 52 3.2.2 Tỷ lệ lợn ... phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy, tỷ lệ nhiễm Salmonella lợn từ sau cai sữa nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị Mục tiêu ... thể Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị tiêu chảy theo quy mô đàn nuôi Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị mắc tiêu chảy theo tình trạng vệ sinh Tỷ lệ lợn từ sau cai sữa bị mắc tiêu chảy theo loại lợn Tỷ lệ tiêu...
 • 128
 • 219
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009
... PRRS năm 2007 39 4.2 Các huy n d ch PRRS năm 2008 39 4.3 Các huy n d ch PRRS năm 2009 40 4.4 Các huy n d ch PRRS năm (2007- 2009) 40 4.5 Phân b d ch PRRS t i t nh nghiên c u năm 2007 ... nư c t năm 2007 - 2009 30 4.1.1 Di n bi n tình hình d ch qua năm 2007 2009 30 4.1.2 B n ñ d ch t ñ t d ch PRRS t năm 2007- 2009 39 4.1.3 So sánh tình hình d ch ph m vi c nư c năm (2007- 2009) ... n ñ 4.1: Các huy n d ch B n ñ 4.2: Các huy n d ch PRRS năm 2007 PRRS năm 2008 39 B n ñ 4.3: Các huy n d ch B n ñ 4.4: Các huy n d ch PRRS năm 2009 PRRS năm (2007- 2009) 4.1.3 So sánh...
 • 89
 • 424
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại một số xã trên địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số xã trên địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai và biện pháp phòng chống
... cầu thực tế sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn số địa bàn huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống 2 1.2 ... nhận sở nơi tiến hành ngiên cứu đề tài Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn số địa bàn huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai biện pháp phòng chống Trong thời gian thực ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn lứa tuổi giống lợn khác nuôi số địa bàn huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai 3.2 Địa điểm thời gian...
 • 62
 • 178
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng Kit chẩn đoán biện pháp phòng trị bệnh Care (Canine distemper) chó tại Tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng Kit chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh Care (Canine distemper) ở chó tại Tỉnh Thái Nguyên.
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRẦN THỊ MẾN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, ỨNG DỤNG KIT CHẨN ĐOÁN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH CARE (CANINE DISTEMPER) CHÓ TẠI TỈNH ... Lâm Thái Nguyên hướng dẫn thầy giáo Th.s Đoàn Quốc Khánh, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng Kit chẩn đoán biện pháp phòng trị bệnh Care (Canine distemper) chó Tỉnh ... hướng dẫn em thực tập trường với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ứng dụng Kit chẩn đoán biện pháp phòng trị bệnh Care (Canine distemper) chó Tỉnh Thái Nguyên” Sau thời gian thực tập từ ngày...
 • 70
 • 241
 • 2

đánh giá một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn (porcine respiratiory and reproductive syndromeprrs) tại tỉnh thái bình năm 2010

đánh giá một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (porcine respiratiory and reproductive syndromeprrs) tại tỉnh thái bình năm 2010
... cứu Đánh giá số đặc điểm dịch tễ Hội chứng rối loạn hấp sinh sản (Porcine respiratory and reproductive syndrome PRRS) lợn tỉnh Thái Bình năm 2010 Luận văn tập trung vào nghiên cứu số đặc điểm ... điểm dịch tễ xây dựng đồ dịch tễ Hội chứng rối loạn hấp sinh sản (sau gọi tắt PRRS) tỉnh Thái Bình với mục tiêu cụ thể nêu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá số đặc điểm dịch tễ PRRS tỉnh Thái ... 3.1.1 Đặc điểm tình hình chăn nuôi lợn tỉnh Thái Bình năm 2010 28 3.1.2 Đánh giá số đặc điểm dịch tễ PRRS Thái Bình năm 2010 28 3.1.3 Nghiên cứu bệnh chứng nhằm xác định yếu tố nguy phát sinh...
 • 103
 • 179
 • 0

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả vịt tại huyện gia viễn, tỉnh ninh bình ứng duịng vacxin nhược độc dịch tả vịt chủng DP EG2000 để phòng can thiệp dịch

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả vịt tại huyện gia viễn, tỉnh ninh bình và ứng duịng vacxin nhược độc dịch tả vịt chủng DP EG2000 để phòng và can thiệp dịch
... ñưa vacxin vào phòng can thi p d ch t i h chăn nuôi c a m t s xã c a huy n Gia Vi n Sau ñó ti n hành theo dõi k t qu phòng can thi p c a vacxin ñ ñánh gia ch t lư ng vacxin 2.3.2 Phương pháp xác ... (cũ), Thái Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Cao B ng, H i Hưng (cũ) Năm 1971, d ch l i phát t t nh Ninh Bình, Qu ng Ninh, L ng Sơn, Hà B c (cũ) thành ph H i Phòng Nh có tiêm phòng vacxin nên ... t v t ch ng DP – EG 2000 ñ phòng can thi p d ch” M c ñích ñ tài - Xác ñ nh m t s ñ c ñi m d ch t h c c a b nh d ch t v t t i huy n Gia Vi n – t nh Ninh Bình - ðánh giá kh b o h c a vacxin - Bư...
 • 97
 • 243
 • 0

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ ứng dụng của chúng

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ và ứng dụng của chúng
... VI ứng dụng vật liệu sắt từ 6.1 Một số ứng dụng vật liệu từ cứng 6.1.1 Khái niệm vật liệu từ cứng Vật liệu từ cứng vật liệu có độ từ d, trờng khử từ mật độ từ thông bão hoà cao, độ từ thẩm từ ... Vật liệu sắt từ tính chất Trong chơng tìm hiểu cách sâu hơn, kỹ tợng sắt từ đặc trng vật liệu sắt từ Đây lớp vật liệu từ có nhiều khả ứng dụng to lớn sống I Khái niệm Vật liệu sắt từ vật liệu có ... dẫn, luận văn thu đợc số kết sau: Đã trình bày cách tóm tắt khái niệm tợng từ loại vật liệu từ nh số đặc trng chúng Tìm hiểu cách cụ thể chất tợng sắt từ đặc điểm vật liệu sắt từ Tìm hiểu lý thuyết...
 • 47
 • 848
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ TRẮM CỎ (CTENOPHARYNGODON IDELLUS CUVIER ET VALENCIENNES, 1844) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI QUẢNG TRỊ" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... sinh sản nhân tạo loài mè, trắm Trải qua nhiều năm tác động người, qui trình sản xuất giống không phù hợp Mục đích nghiên cứu đặc điểm sinh sản trắm cỏ Quảng Trị nhằm hoàn ... (con) tự nhiên, mùa vụ sinh sản trắm cỏ muộn ao nuôi (Nguyễn Duy Hoan, 1982) Đặc trưng cho đẻ trứng trắm cỏ vùng ôn đới có mùa đẻ rõ rệt (Shireman et al., 1983) sông Amur, sinh sản xảy ... với kết Phạm Minh Thành cộng (1987) (17,07%) 3.5 Sức sinh sản trắm cỏ điều kiện nuôi Chúng nghiên cứu 38 trắm cỏ thành thục (19 vụ 19 tái phát) theo nhóm kích thước khác nhau, thu kết...
 • 10
 • 402
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ một số đặc điểm DỊCH tễ BỆNH BASEDOW BỆNH mắt BASEDOW

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ một số đặc điểm DỊCH tễ BỆNH BASEDOW và BỆNH mắt BASEDOW
... nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: Tìm hiểu số đặc điểm dịch tễ bệnh Basedow bệnh mắt Basedow ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu Cỡ mẫu: áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên ... bệnh mắt bệnh nhân Basedow giới nhng tỷ lệ mắc bệnh hai giới có khác rõ rệt (p < 0,001) KếT LUậN Qua nghiên cứu, nhận thấy 45,54 bệnh nhân Basedow có biểu tổn thơng mắt Một số đặc điểm dịch tễ ... điểm dịch tễ bệnh nhân Basedow bệnh nhân bệnh mắt Basedow thể nh sau: Với bệnh nhân mắc bệnh mắt Basedow, số bệnh nhân nông thôn chiếm tỷ lệ cao 36,1%; số bệnh nhân vùng cao với 33% số bệnh nhân...
 • 4
 • 87
 • 0

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh CRD trên đàn gà công nghiệp một số trang trại tại xuân mai chương mỹ hà nội

Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh CRD trên đàn gà công nghiệp ở một số trang trại tại xuân mai chương mỹ hà nội
... bệnh CRD đàn công nghiệp số trang trại Xuân MaiChương Mỹ- Nội. ” 1.2 Mục đích ý nghĩa đê tài 1.2.1 Mục đích: - Xác định số đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm đường hô hấp mạn tính đàn công nghiệp ... tổng đàn, giống ) 3.3.2 Điều tra số đặc điểm dịch tễ học CRD đàn công nghiệp 3.3.3 Đề xuất số biện pháp phòng trị bệnh 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp dịch tễ học mô tả • Định ... nhiễm CRD đàn công nghiệp nuôi Xuân Mai Để xác định tỷ lệ nhiễm CRD đàn trang trại , kết hợp với phòng kỹ thuật công ty tiến hành lấy mẫu kiểm tra tình hình nhiễm bệnh CRD giống khác...
 • 70
 • 153
 • 1

Xác định một số đặc điểm phân tử của các chủng vi khuẩn lao việt nam

Xác định một số đặc điểm phân tử của các chủng vi khuẩn lao ở việt nam
... vi c xác định đặc điểm phân tử vi khuẩn lao Vi t Nam [13, 30] Nhận thấy vấn đề có vai trò quan trọng hướng phát triển sinh học phân tử vi c chẩn đoán lao để thiết kế kit PCR phù hợp với đặc điểm ... xác cao Tuy cần có nghiên cứu nhằm hiểu rõ đặc điểm phân tử vi khuẩn lao nhằm hoàn thiện kĩ thuật chẩn đoán lao phương pháp phân tử 1.2 ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN LAO 1.2.1 Đặc điểm phân loại Vi khuẩn ... riêng chủng lao nước để tránh trường hợp bỏ sót bệnh nhân Từ vấn đề tiến hành đề tài nghiên cứu: Xác định số đặc điểm phân tử chủng vi khuẩn lao Vi t Nam Đề tài tiến hành khảo sát số lượng lớn chủng...
 • 67
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emxác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp của nhím bờm nuôi nhốt trong nông hộ tại tỉnh bắc kạnphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longnghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn hươu sao nuôi tại vườn thú hà nộinghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu xác định một số thông số tối ưu cho máy thái cây ngô mtc – 12 làm thức ăn chăn nuôi phục vụ nội tiêu và xuất khẩunghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau bonghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhTB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBáo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHNghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTLSonHa CorporationSonHa Corporation20170628 BSC Vietnam Company Visit Note VN FCN ICB2357FPT MUA (TP 52.000%2c %2b18%25) BSC Company update 06.06.201720170508 BSC Vietnam Company AGM Note VN RAL ICB372220170425 BSC Vietnam Company Update VN PPC20160224 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN Bank%2c VCB%2c CTG%2c BID