NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU TRA NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN CÁC VÙNG CÓ ĐIỆN TRỞ SUẤT CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TELUA ÂM TẦN. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO MỘT SỐ VÙNG CỤ THỂ

Nghiên cứu, ứng dụng để xây dựng qui trình công nghệ điều tra nước dưới đất trên vùng điện trở suất cao bằng phương pháp từ telua âm tần áp dụng thử nghiệm cho một số vùng cụ thể

Nghiên cứu, ứng dụng để xây dựng qui trình công nghệ điều tra nước dưới đất trên vùng có điện trở suất cao bằng phương pháp từ telua âm tần áp dụng thử nghiệm cho một số vùng cụ thể
... ó cho phộp Liờn on a cht X Him thc hin ti nghiờn cu khoa hc v cụng ngh cú tiờu : Nghiờn cu, ng dng xõy dng qui trỡnh cụng ngh iu tra nc di t trờn cỏc vựng cú in tr sut cao bng phng phỏp t Telua ... "Quy trỡnh cụng ngh phng phỏp o sõu t telua õm tn Qui trỡnh ny giỳp cho nhng cỏn b a cht núi chung v a vt lý núi riờng nm c quy trỡnh o v x lý ti liu ca phng phỏp t telua õm tn phc v cho cụng tỏc ... khc phc nhiu sau cho t telua õm tn: Khc phc nhiu cụng nghip v vi a chn khc phc cỏc nhiu cụng nghip k trờn v trớ cỏc im o nờn b trớ xa cỏc ngun nhiu cụng nghip ú lu ý nht l ng in cao th Cỏc im o...
 • 72
 • 280
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất văcxin bại liệt bất hoạt từ chủng Sabin

Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất văcxin bại liệt bất hoạt từ chủng Sabin
... (Văcxin Bại liệt bất hoạt -Văcxin Bại liệt chết) IPVK Văcxin bại liệt bất hoạt sản xuất từ tế bào thận khỉ IPVkBT Văcxin bại liệt bất hoạt sản xuất từ tế bào thận khỉ bào thai IPVV Văcxin bại liệt ... dựng công nghệ sản xuất văcxin Bại liệt bất hoạt từ chủng Sabin 83 4.2 Xây dựng quy trình kiểm định văcxin Bại liệt bất hoạt từ chủng Sabin 84 4.3 Xây dựng công thức pha văcxin Bại liệt bất ... 2.2.1. 2Văcxin bại liệt bất hoạt thành phẩm Các loạt văcxin thành phẩm nghiên cứu ứng dụng qui trình công nghệ sản xuất văcxin bại liệt bất hoạt POLIOVAC - Văcxin bại liệt tam liên bất hoạt (gồm...
 • 126
 • 467
 • 6

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUI TRÌNH mPCR CHẨN ĐOÁN ĐỒNG THỜI VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI VÀ AEROMONAS HYDROPHILA TRÊN THẬN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS)" docx

BÁO CÁO
... phát A hydrophila từ thận tra (Nguyễn Hà Giang ctv, 2009) ứng dụng chẩn đoán bệnh vi khuẫn tra Trên sở củ hai qui trình trên, qui trình mPCR (multiplex PCR) phát đồng thời E ictaluri A hydrophila ... hydrophila thận tra phát triển chuẩn hóa dựa nhằm rút ngắn thời gian chẩn đoán chi phí phân tích Qui trình ứng dụng tốt chẩn đoán nghiên cứu vi khuẩn E ictaluri A hydrophila trường hợp bị ... A hydrophila; giếng 4: mẫu phát đồng thời E Ictaluri A Hydrophila Kết PCR xác định độ nhạy qui trình mPCR phát đồng thời E ictaluri A hydrophila sử dụng DNA chiết tách từ thận cho thấy qui trình...
 • 7
 • 245
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài

Nghiên cứu ứng dụng qui trình thu gom, xử lý và bảo quản tế bào gốc sinh máu sử dụng cho ghép tủy đồng loài
... sử dụng cho ghép tế bào gốc đồng loài Nghiên cứu đánh giá kết bảo quản dài ngày tế bào gốc nhiệt độ 1960C Chơng Tổng quan Tế bào gốc (Stem cells) Danh từ tế bào gốc có từ 60 năm nay, kể từ nghiên ... 2.2.5 Thu gom tế bào gốc từ nguồn nuôi cấy dài ngày tế bào góc trùm Nuôi cấy tế bào gốc biểu mô, tế bào gốc trung mô dây rốn, tế bào gốc phôi thu đợc tế bào gốc cho tim, thần kinh[71], tế bào gốc ... riêng tế bào gốc tạo máu, kể từ tách khỏi tế bào gốc nguyên thu , đồng thời tế bào gốc nguyên thu hay tế bào gốc trùm (primitive hematopoietic stem cells) quan tạo máu - Cũng nh tế bào khác, tế bào...
 • 119
 • 373
 • 0

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ phun sương phụ giá để sản xuất giấy carton, duplex cho ngành công nghiệp bao bì chất lượng cao thay thế giấy nhập khẩu

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ phun sương phụ giá để sản xuất giấy carton, duplex cho ngành công nghiệp bao bì chất lượng cao thay thế giấy nhập khẩu
... Đằng tiêu kỹ thuật giấy sản xuất theo công nghệ phun sương tinh bột đạt mục tiêu đề Sản phẩm sản xuất thử đề tài đơn vò sản xuất bao công nghiệp đánh giá cao, đạt yêu cầu sử dụng cho thiết ... để sản xuất sản phẩm giấy công nghiệp thỏa mãn yêu cầu nha( sản xuất bao Sau đây, xin báo cáo trình nghiên cứu, ứng dụng đề tài vào sản xuất giấy sau : I.- TUYỂN LỰA , CHỌN LOẠI TINH BỘT ĐỂ ... tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun sương tinh bột vào sản xuất giấy công nghiệp (giấy Duplex , giấy medium , giấy carton đònh lượng cao đạt độ lý (độ chòu bục , độ cứng , độ nén vòng...
 • 18
 • 269
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng qui trình sản xuất vắc xin thương hàn vi polysaccharide ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng qui trình sản xuất vắc xin thương hàn vi polysaccharide ở việt nam
... để sản xuất vắc xin Thƣơng hàn Vi PS Vi t Nam Xuất phát từ ý nghĩa yêu cầu thực tế trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ứng dụng qui trình sản xuất vắc xin Thương hàn Vi polysaccharide Vi t ... QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀO THỊ VI HÒA NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG QUI TRÌNH SẢN XUẤT VẮC XIN THƢƠNG HÀN VI POLYSACCHARIDE VI T NAM Chuyên ngành: VI SINH VẬT ... Vi PS thô ethanol 99% phenol Kháng nguyên Vi PS đƣợc làm khô pha chế vắc xin Thƣơng hàn Vi PS (TYPHIM Vi) [49,74] 1.6.2 Sản xuất vắc xin Thƣơng hàn Vi t Nam Trƣớc đây, Vi t Nam sử dụng loại vắc...
 • 184
 • 250
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyên

Nghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyên
... chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.2 Giới thiệu chung sơ đồ tổ chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.3 Tóm tắt công nghệ sản xuất xi măng nhà máy 1.4 Hệ thống tự động hoá trình sản xuất ... chất lượng sản phẩm vấn đề cấp thiết có tính thời cao Luận văn với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC công nghệ sản xuất nhà máy xi măng Thái Nguyên nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng điều ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN...
 • 71
 • 814
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyên.pdf

Nghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyên.pdf
... chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.2 Giới thiệu chung sơ đồ tổ chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.3 Tóm tắt công nghệ sản xuất xi măng nhà máy 1.4 Hệ thống tự động hoá trình sản xuất ... chất lượng sản phẩm vấn đề cấp thiết có tính thời cao Luận văn với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC công nghệ sản xuất nhà máy xi măng Thái Nguyên” nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng điều ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN...
 • 71
 • 363
 • 0

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... sử dụng yếu tố đầu vào, đầu trình sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế thị trường định hớng xã hội chủ nghĩa 3 .Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công ... công nghiệp hoá, đại hoá Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp ứng vững cạnh tranh thưòng xuyên đổi công nghệ để hạ chi phí, nâng cao chất lợng sản phẩm Muốn phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng ... hàng hoá nớc thị trường 15 nội địa giới Bởi vậy, để phát triển kinh tế hàng hoá, phải đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá Hệ thống kết cấu hạ tầng sở dịch vụ đaị, đồng đóng vai trò quan trọng cho...
 • 20
 • 292
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN THÁI NGUYÊN
... chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.2 Giới thiệu chung sơ đồ tổ chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.3 Tóm tắt công nghệ sản xuất xi măng nhà máy 1.4 Hệ thống tự động hoá trình sản xuất ... chất lượng sản phẩm vấn đề cấp thiết có tính thời cao Luận văn với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC công nghệ sản xuất nhà máy xi măng Thái Nguyên nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng điều ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN...
 • 71
 • 340
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng OFDM trong công nghệ truyền hình di động t DMB

Nghiên cứu ứng dụng OFDM trong công nghệ truyền hình di động t DMB
... này, t c giả sâu để phân t ch công nghệ truyền hình di động T- DMB, nghiên cứu ứng dụng kỹ thu t OFDM vào truyền t i công nghệ truyền hình di động T- DMB T ưu nhược điểm khả triển khai công nghệ ... nghệ truyền hình di động T- DMB Luận văn trình bày t ng quan công nghệ sử dụng cho truyền hình di động nay, sâu phân t ch công nghệ truyền hình di động T- DMB T t m ưu điểm trội T- DMB so với công ... cho truyền hình di động Truyền hình di động sử dụng dịch vụ ISDB -T Truyền hình di động cung cấp qua công nghệ Wimax 15 Truyền hình m t đ t DVB Hệ thống truyền dẫn T- DMB 16 Cấu trúc mạng S-DMB...
 • 28
 • 281
 • 1

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử: Nghiên cứu ứng dụng OFDM trong công nghệ truyền hình di động T-DMB

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tử: Nghiên cứu ứng dụng OFDM trong công nghệ truyền hình di động T-DMB
... (DVB)  Truyền hình di động sử dụng công nghệ DMB  Dịch vụ Truyền hình di động Media FLO  Dịch vụ DAB-IP cho truyền hình di động Truyền hình di động sử dụng dịch vụ ISDB-T  Truyền hình di động ... fading chọn lọc tần số xuyên nhiễu băng hẹp Luận văn tìm hiểu vấn đề kỹ thuật OFDM số vấn đề kỹ thuật cho công nghệ OFDM từ nghiên cứu ứng dụng OFDM vào công nghệ truyền hình di động T-DMB Luận ... CÔNG NGHỆ QUẢNG BÁ ĐA PHƯƠNG TIỆN SỐ MẶT ĐẤT T-DMB Trong chương này, tác giả sâu để phân tích công nghệ truyền hình di động T-DMB, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật OFDM vào truyền tải công nghệ truyền...
 • 28
 • 358
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN THÁI NGUYÊN doc
... PLC công nghệ sản xuất nhà máy xi măng Thái Nguyên nhằm mục đích tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng điều khiển PLC sản xuất Đối tượng để luận văn đề cập đến lò quay nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên, ... chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.2 Giới thiệu chung sơ đồ tổ chức nhà máy xi măng La Hiên Thái Nguyên 1.3 Tóm tắt công nghệ sản xuất xi măng nhà máy 1.4 Hệ thống tự động hoá trình sản xuất ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH : TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PLC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN...
 • 71
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóanghiên cứu ứng dụng relevantcodes để xây dựng framework trong kiểm thử tự độngnghiên cứu ứng dụng giải pháp tlc để xây dựng công trình trên nền đất yếunghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngđề tài nghiên cứu ứng dụng sư phạmđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinnghiên cứu ứng dụng vật liệu sinh học c peek để chế tạo các dụng cụ cấy ghépnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchđề tài nghiên cứu ứng dụng hỗ tợ bảo mật hệ thống thông tin cho các mạng tin học việt namđề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạmnghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thptnghiên cứu ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g wcdmanghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để phòng trừ bệnh đốm lá khô cành ngọn keo lai do nấm colletotrichum gloeosporioides sacc gây hại tại lâm trường tam thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh