Sáng kiến kinh nghiệm Hình Học 9 hsg

Sáng kiến kinh nghiệm hóa học 9

Sáng kiến kinh nghiệm hóa học 9
... lợng học sinh đợc nâng lên rõ rệt : Cả đại trà, mũi nhọn, Phần III : học kinh nghiệm A Kinh nghiệm : Để thực tốt việc đổi phơng pháp dạy học hóa học trung học sở nhằm nâng cao chất lợng dạy học ... dạy học tập môn hóa học trờng THCS Phần III : học kinh nghiệm A Kinh nghiệm B Đề xuất kiến nghị Phụ lục Tài liệu tham khảo 6 14 15 17 23 25 26 28 29 Tài liệu tham khảo Phơng pháp giảng dạy môn hóa ... lợng dạy học môn hóa học Vai trò tập hóa học việc dạy hóa học nâng cao chất lợng giảng dạy 1.1 Các dạng tập hóa học * Bài tập tự luận: ( Bài tập lý thuyết, tập thực hành) * Bài tập trắc nghiệm...
 • 21
 • 2,801
 • 35

sáng kiến kinh nghiệm hình học 7

sáng kiến kinh nghiệm hình học 7
... cho học sinh trí thông minh, sáng tạo Trong toán học có nhiều phân môn, phân môn có nét đặc trưng riêng Ở trường trung học sở nay, học sinh học phân môn số học, đại số hình học Riêng hình học ... lượng học sinh lớp đông, dẫn đến việc chuẩn bị điều kiện học tập cho học sinh giáo viên nhiều, việc quản lí học sinh học tạo điều kiện cho học sinh phát biểu ý kiến kiến thức ít, thực − Một số học ... 14.3 % Năm học 10 14 25 12 65 2009-2010 15.4 % 21.5 % 38.5 % 18.5 % 6.1 % Số liệu so sánh từ kiểm tra 45’ chương I hình học qua hai năm học 2008 – 2009; 2009 - 2010 Sáng kiến kinh nghiệm Trang...
 • 11
 • 270
 • 7

Sáng kiến Kinh nghiệm hóa học 9 xây dựng tiết thực hành hiệu quả

Sáng kiến Kinh nghiệm hóa học 9 xây dựng tiết thực hành hiệu quả
... điển hình Sáng kiến kinh nghiệm Trần Thanh Tâm Môt số kinh nghiệm xây dựng tiết thực hành thí nghiệm hoá học hiệu Qua năm giảng dạy Hóa 9, thân đúc kết số học nhỏ giúp có hiệu điều kiện thực tế ... thu dọn dụng cụ sau tiết TH Sáng kiến kinh nghiệm Trần Thanh Tâm Môt số kinh nghiệm xây dựng tiết thực hành thí nghiệm hoá học hiệu Ngoài bảng nộâi qui phòng thực hành, GV cần chuẩn bò thêm ... lỏng, không nên sử dụng ống nghiệm có nhánh SGK Hướng dẫn tiến hành Sáng kiến kinh nghiệm Trần Thanh Tâm Môt số kinh nghiệm xây dựng tiết thực hành thí nghiệm hoá học hiệu xong, để tránh sản phẩm...
 • 6
 • 1,467
 • 106

Sáng kiến kinh nghiệm - Sinh học 9 potx

Sáng kiến kinh nghiệm - Sinh học 9 potx
... ng d n v nhà - H c tr l i câu h i sgk - L u ý câu s - Nêu ý ngh a c a di truy n ch n gi ng GV: Hoàng Th Vân Tr ng THCS Bãi Cháy 15 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 E - Rút kinh nghi m ... Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 L ch s sáng ki n kinh nghi m Hi n ang gi ng d y môn sinh h c kh i 8, t i tr Cháy.$ây tr ng THCS Bãi ng n&m khu du l ch , ph huynh h c sinh r"t ... t - D y h c nêu v"n GV: Hoàng Th Vân - 3ristic có c tr ng c# b n sau: Tr ng THCS Bãi Cháy Sáng ki n kinh nghi m + GV N m h c: 2008 - 20 09 t tr c HS m t lo t nh ng toán nh n th c có ch a thu-n...
 • 19
 • 306
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM-HOÁ HỌC 9-2010

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM-HOÁ HỌC 9-2010
... cho học sinh Mục tiêu dạy kiến thức kỹ học sinh cần đạt ý nhiều tới việc hình thành kỹ vận dụng kiến thức Bài tập Hóa học nguồn để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh giải tập Hóa học giúp học ... XÉT , ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2008 – 2009 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện số kĩ giải tập phần hiđrocacbon – Hóa học Họ tên tác giả: Thái thị Hoa Đơn vị: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lĩnh ... học giúp học sinh tìm kiến thức kỹ Giải tập hóa học hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Với học sinh có lực học trung bình yếu- việc giải tập hóa học gặp nhiều khó khăn...
 • 37
 • 428
 • 4

sang kien kinh nghiem tin hoc 9 nam 2013-2014

sang kien kinh nghiem tin hoc 9 nam 2013-2014
... - Chuyên môn đào tạo: Sư phạm tin học III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy tin học - Số năm có kinh nghiệm: - Các sáng kiến kinh nghiệm năm gần đây: * Ôn tập ... I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: PHAN HỮU ĐIỀU Ngày, tháng, năm sinh: 05 – 02 – 198 2 Giới tính: Nam Địa chỉ: Ấp – Xã Phú Lý – Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0168 5630 799 Fax: ... dạy môn tin học nói riêng giáo viên dạy môn tin học trường THCS Là giáo viên giảng dạy môn Tin học trường THCS THPT Huỳnh Văn Nghệ, qua thời gian công tác giảng dạy xin đưa Sáng kiến kinh nghiệm:...
 • 10
 • 300
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm hình học 5

Sáng kiến kinh nghiệm hình học 5
... häüp chỉỵ nháût cọ chiãưu di 20 dm, chiãưu räüng 1 ,5 m, chiãưu cao 12 dm Våïi bi toạn ny hc sinh cáưn phi chuøn âäøi vãư cng âån vë (1 ,5 m = 15 dm) Giạo viãn hỉåïng dáùn hc sinh cạch trçnh by ... táúp, ch quan thỉûc hiãûn gii toạn hçnh hc cọ låìi gii IV BI HC KINH NGHIÃÛM Cng thåìi gian ny bn thán täi â âục rụt âỉåüc nhỉỵng bi hc kinh nghiãûm thỉûc tãú ging dảy úu täú hçnh hc cho hc sinh: ... viãûc nháûn dảng hçnh bàòng cạc kháu: Càõt ghẹp hçnh, ghi säú vo hçnh v ghẹp hçnh theo säú ÅÍ låïp 5, hc sinh nháûn dảng hçnh Vàn Thë Hi H - Trỉåìng Tiãøu hc Hi Trỉåìng Trang Âãư ti: Tçm hiãøu nhỉỵng...
 • 8
 • 96
 • 0

sang kien kinh nghiem sinh hoc 9

sang kien kinh nghiem sinh hoc 9
... Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài: Lí luận dạy học sinh, SGK sinh học 9, SGV sinh học 9, cẩm nang ôn luyện sinh học, hớng dẫn giải tập sinh học Thực nghiệm s phạm 2.1 Điều tra thực trạng dạy ... tập học sinh nắm vững kiến thức vận dụng tốt Bên cạnh việc áp dụng nội dung đề tài lớp 9A, qua năm đợc giao nhiệm vụ giảng dạy sinh học ôn tập bồi dỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi ... Sinh học 9, tập lai Menđen iV/ Đúc rút kinh nghiệm Qua việc nghiên cứu đề tài này, thu lợm đợc kinh nghiệm sau: Các tập lai nói chung tập lai hai cặp tính trạng Menđen nói riêng tập khó học sinh...
 • 26
 • 120
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp học sinh giải bài tập vật lý 9 phần quang hình học trong các giờ học tự chọn

Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp học sinh giải bài tập vật lý 9 phần quang hình học trong các giờ học tự chọn
... tài: Giúp học sinh giải tập Vật phần quang hình học học tự chọn Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Ở xin trình bày số cách để giúp học sinh lớp giải tập phần quang hình học học tự chọn, hoạt động ... SKKN- Giúp học sinh giải tập vật phần quang hình học học tự chọn V – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Sau học xong phần Quang hình học lớp học sinh phải nhận biết thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ Các em ... giải tập phần quang hình học chương quang học vật lớp 9: ……………………………………………………… Thực trạng việc giải tập phần quang hình học chương quang học vật 9: ……………………………………………………………………… chọn đề...
 • 32
 • 362
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử

sáng kiến kinh nghiệm hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử
... pháp dạy học lịch sử Có thể nói, muốn đổi phơng pháp dạy học lịch sử không hình thành khái niệm cho học sinh trình dạy học lịch sử trờng phổ thông Bởi vì, đổi phơng pháp dạy học lịch sử trờng ... khái niệm nh để góp phần đổi phơng pháp dạy học lịch sử trờng phổ thông? B Nội dung sáng kiến Chơng I: Cơ sở lí luận kinh nghiệm Hình thành khái niệm lịch sử nhiệm vụ trung tâm việc dạy học lịch ... pháp dạy học lịch sử liên quan chặt chẽ đến việc hình thành khái niệm cho học sinh , Nhng cần tiến hành nh cho ? Việc hình thành khái niệm phải nằm trình dạy học, tách rời khỏi giảng Trong dạy học...
 • 14
 • 464
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm môn văn 9 công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9

sáng kiến kinh nghiệm môn văn 9 công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn 9
... giảng dạy, nhận thấy, lớp học sinh cha đợc học kiến thức lý luận văn học, em hiểu khái niệm lý luận văn học chàng màng cụ thể kiến thức tác phẩm văn học, đặc trng văn học, nhân vật, cốt truyện ... liệu , sách tham khảo - Phải thờng xuyên kiểm tra việc bồi dỡng giáo viên Trên sáng kiến kinh nghiệm công tác bồi dỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn đợc thực trờng THCS Thị Trấn Vì điều kiện thời gian ... ,tinh thần,thái độ học tập học sinh Khác với môn học khác, dạy học tác phẩm văn chơng ,những học sinh có khiếu thật sự, nhiều có phát tác phẩm mà giáo viên ngờ tới Vì công tác việc làm thiết...
 • 12
 • 867
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH 9
... MỤC LỤC PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU Trang I Lí chọn sáng kiến kinh nghiệm II Mục đích sáng kiến kinh nghiệm III Cơ sở đối tượng sáng kiến kinh nghiệm IV Phạm vi thực .2 PHẦN ... Cụ thể tiết học Listen and read Tiếng Anh sau học, học sinh giao tiếp với bạn bè, liên hệ đến thực tế , trình bày vấn đề liên quan đến kinh nghiệm thân Tiếng Anh theo chủ đề học II KIẾN NGHỊ Vì ... định: Đổi phương pháp dạy học, phát huy tư sáng tạo lực tự lĩnh hội kiến thức người học, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét kiến thức Để không ngừng nâng cao chất lượng học tập học sinh đòi hỏi người...
 • 28
 • 814
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6,7,8,9

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6,7,8,9
... thực nghiệm, học phải đôi với hành Khi dạy học sinh kiến thức Sinh học không nên truyền đạt dới dạng thực đơn có sẵn, học sinh học thuộc mà phải truyền đạt cách khoa học, giúp học sinh nắm kiến ... môn sinh học Trang Nâng cao hiệu dạy học phần Di truyền-Biến dị Sinh học Kinh nghiệm có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến ... việc học tập môn Sinh học trờng THCS nhiều hạn chế, cha hút học sinh vào học tập "Tổ chức hoạt động khám phá kiến thức" nhằm tạo cách dạy giúp học sinh lĩnh hội kiến thức cách có chất lợng, học sinh...
 • 54
 • 599
 • 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 9
... Trân Năm học: 2010 - 2011 11 Phòng GD - ĐT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học Để học sinh nắm đợc kiến thức vấn đề quan trọng trình dạy học Vì nắm đợc kiến thức bản, học sinh khai thác kiến thức ... Năm học: 2010 - 2011 Phòng GD - ĐT Phù Cừ Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học m ( Mg, Fe ) = 5,2g V H = 3,36l (đktc) - Yêu cầu: + %m kim loại hỗn hợp đầu? + VHCl = ? * Giải: - Ta có phơng trình hóa học: ... Dạng 0 học Dạng 0 Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học Dạng 0 khoa học Dạng Dạng Dạng 28 25 27 28 25 27 Dạng 62 62 Dạng 65 65 Dạng 63 63 Một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng là: - Khả t logic học sinh...
 • 13
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sang kien kinh nghiem sinh hoc 9sang kien kinh nghiem hoa hoc 9 violetsáng kiến kinh nghiệm hình họcsáng kiến kinh nghiệm tin học 9sáng kiến kinh nghiệm hình học lớp 8sáng kiến kinh nghiệm hóa học 9 xây dựng tiết thực hành hiệu quảsang kien kinh nghiem hoa hoc 8 9sáng kiến kinh nghiem hinh thanh nang luc tu hoc cho hoc sinh thcssáng kiến kinh nghiệm tin học lớp 9sáng kiến kinh nghiệm dạy học theo mô hình vnensang kien kinh nghiem hoa hoc lop 9sáng kiến kinh nghiệm về bồi dưỡng hsg môn toán ở trường tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 9sáng kiến kinh nghiệm hình thành khái niệm trong dạy học lịch sửsang kien kinh nghiem hinh thanh phep nhan trpng mon toan cho hoc sinh lop 2The methods help the 12th graders at trieu son 3 high school do multiple choice reading comprehension exercises quickly, effectivelyRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾĐẦU tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới ở HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾBiện pháp kỹ thuật an toàn hóa chất và vệ sinh lao động trong trường THPTGiá trị hợp lý: lý thuyết và những vận dụng trong các chuẩn mực kế toán ở Việt NamĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiúp học sinh phân dạng và giải nhanh các dạng bài toán peptitHướng dẫn học sinh lớp 11 trường THPT quan sơn 2 tự học bài axít nitric cà muối nitratHướng dẫn học sinh lớp 12 trường THTP triệu sơn 5 phân dạng và giải bài tập về chất béoPhương pháp tìm kiếm tài liêu viết tổng quan và trích dẫn tài liệu tham khảoKinh nghiệm dạy học học sinh lớp 12 giải một số bài tập trắc nghiệm đồ thị dạng CO2, muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềmKinh nghiệm dạy học sinh xác định mối quan hệ giữa cấu trúc hợp chất hữu cơ và nhiệt độ sôi, tính axit tính bazơ ở trường THPT trần phúKinh nghiệm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh bằng bài tập thực tiễnChuyên đề kế toán quản trị nâng cao Giá chuyển nhượngCHuyên đề kế toán quản trị KẾ TOÁN TINH GỌNĐại cương nghiên cứu khoa họcKinh nghiệm phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề đối với bài tập hay và khó về sắt giúp học sinh THPT giải nhanh bài tập trắc nghiệmKỹ năng phân tích và giải nhanh bài toán điện phân dung dịch bằng phương pháp bảo toàn electron hóa vô cơ lớp 12 THPT