Sản phẩm khoa học công nghệ của dự án KC10 DA07

Tạo lập thị trường công nghệ để các sản phẩm khoa học công nghệ được trả giá đúng mức và lưu thông bình thường như một dạng hàng hoá đặc biệt

Tạo lập thị trường công nghệ để các sản phẩm khoa học công nghệ được trả giá đúng mức và lưu thông bình thường như một dạng hàng hoá đặc biệt
... hành cách hàng lĩnh vực này, đồng thời tăng cường phổ biến đến doanh nghiệp để họ biết có điều kiện tham khảo liệu trước định đầu tư I 6.3 Tạo lập thị trường công nghệ để sản phẩm khoa học công nghệ ... ngân hàng Trong giai đoạn kim ngạch xuất sang thị trường Mỹ hàng nông sản hảI sản khoáng sản Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn Những mặt hàng lạI nhạy cảm với giá thị trường xuất tỷ giá hối đoáI mặt hàng ... theo hàng hoá dịch vụ sau mua, dịch vụ bảo hành bảo dưỡng… Như hàng hoá Việt Nam khả cạnh tranh thị trường Mỹ thêm vào hàng hoá Việt Nam phảI đối mặt canh tranh với hàng hoá cuả Mỹ tạI thị trường...
 • 57
 • 78
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM (2011 - 2013)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM (2011 - 2013)
... SẢN PHẨM 2.1 Kết chuyển giao TBKT vào sản xuất Công tác nghiên cứu, chọn tạo giống lương thực thực phẩm Viện thời gian qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận, 19 giống trồng loại công nhận, có: - 10 ... sản xuất lúa IV KẾT LUẬN Kết nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến kỹ thuật vào sản xuất Viện hai năm qua (2011 - 2013) đạt thành đáng ghi nhận, Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, số lượng ... kiệm 30 - 42% lượng nước tưới Công ty cổ phần Giống trồng Viện Cây lương thực Cây thực phẩm xây dựng thành công mô hình giới hoá đồng sản xuất khoai tây (vụ Xuân năm 2013), quy mô 10ha Viện, góp...
 • 7
 • 148
 • 0

THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY
... Song song v i nghiên cứu sản xuất giống thức ăn thủy sản, công nghệ nu i tiên tiến, nu i công nghiệp trọng nghiên cứu Viện I xây dựng nhiều quy trình công nghệ nu i thương phẩm đ i tượng nước ... Công nghệ sản xuất giống cá h i vân toàn Viện I nghiên cứu ứng dụng từ năm 2010 Đến dự án sản xuất thử nghiệm v i mục tiêu cung cấp cá h i toàn đến ngư i nu i đem l i hiệu kinh tế cao so v i nu i ... Những thành tựu khoa học công nghệ (n i bật th i gian qua) Viện I góp phần thúc đẩy nghề nu i thủy sản Việt Nam, kh i động đưa nghề nu i biển, nu i nước lợ vào vị m i; chủ động sản xuất giống,...
 • 29
 • 253
 • 0

Giai đoạn của cách mạng khoa học công nghệ, của KTTT hiện đại và của toàn cầu hoá

Giai đoạn của cách mạng khoa học công nghệ, của KTTT hiện đại và của toàn cầu hoá
... máy tính Đối thủ tham gia vào ngành làm giảm lợi nhuận công ty họ đa vào lực sản xuất nhằm giành đợc phần thị trờng Do công ty ngành tìm cách cản trở đối thủ ngành nhảy vào ngành họ Có thể họ dùng ... hoạt động công ty tăng lên Ngợc lại, khách hàng có yếu tạo hội để công ty nâng giá kiếm thêm lợi nhuận Khách hàng gây áp lực với công ty đến mức phụ thuộc vào mạnh họ mối quan hệ với công ty Porter ... giá công ty định giới hạn mức lợi nhuận công ty Ngợc lại sản phẩm công ty có sản phẩm thay thế, công ty có hội dể tăng giá kiếm thêm lợi nhuận 1.2.4-Sức ép từ đối thủ tiềm ẩn: Đối thủ tiềm ẩn công...
 • 57
 • 507
 • 0

Sản phẩm Camera IP công nghệ của tương lai

Sản phẩm Camera IP công nghệ của tương lai
... sửa chữa - Dễ lắp đặt di chuyển camera cần thiêt… Phụ lục: Camera IP camera tương lai Camera IP làm giảm tổng giá thành Camera IP làm giảm chi phí dây dẫn Camera IP làm tăng khoảng cách từ trung ... sát Camera IP dễ dàng kết hợp với hệ thống khác Camera IP hệ dùng chuẩn MPEG-4, H264 cho chất lượng hình ảnh tốt, giảm dung lượng lưu trữ Camera IP hỗ trợ chức cấp nguồn qua mạng Địa liên hệ : CÔNG ... mở rộng không hạn chế số lượng camera IP hệ thống Bên cạnh máy tính tốc độ cao, phần mềm ngày thông minh hỗ trợ đắc lực cho bạn việc quản lý giám sát hệ thống camera Lợi ích khác: - Dễ dàng vận...
 • 6
 • 203
 • 0

Chức năng tổ chức và quản lý văn hoá, giáo dục và khoa học công nghệ của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chức năng tổ chức và quản lý văn hoá, giáo dục và khoa học công nghệ của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
... làm giáo dục nước nhà Về khoa học công nghệ Khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt toàn nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ tổ quốc Đối với đất nước ta giai đoạn nay, khoa học công nghệ ... gia nước làm việc Việt Nam III Kết luận Tổ chức quản văn hoá, giáo dục khoa học công nghệ nhiệm vụ quan trọng Nhà nước CHXHCN Việt Nam Thực tốt chức tiền đề quan trọng để phát triển đất nước ... nhanh ngành kinh tế học, hội học, luật học, Đặc biệt khoa học quản Nhà nước quản kinh tế Nhiệm vụ chủ yếu khoa học hội năm tới nghiên cứu vận dụng sáng tạo phát triển học thuyết Mác -...
 • 7
 • 1,040
 • 32

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam

Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam
... công tác quản chi Ngân Sách Nhà Nước cho đầu phát triển Khoa học Công nghệ 1.3 TỔNG QUAN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.3.1 Quản chi ngân sách ... sách cho đầu phát triển Khoa học Công Nghệ 1.2.2.1 Khái niệm chung chi ngân sách cho đầu phát triển Khoa học Công nghệ Chi Ngân Sách Nhà Nước cho đầu phát triển Khoa học - Công nghệ thể ... quản lý, sử dụng khoản chi ngân sách nhà nước cho đầu phát triển khoa học công nghệ nước ta từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản chi ngân sách cho đầu phát triển khoa học công nghệ...
 • 40
 • 315
 • 1

Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội

Đánh giá hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ của trường đại học nông nghiệp hà nội trên địa bàn huyện gia lâm,hà nội
... chuy n giao khoa h c công ngh cho nông dân huy n Gia Lâm 81 4.3 M T S CÔNG NGH GI I PHÁP NH M THÚC ð Y CHUY N GIAO KHOA H C TRONG NÔNG NGHI P CHO NÔNG DÂN NÔNG TRÊN ð A BÀN HUY N GIA ... ñ n công tác chuy n giao KHCN c a cán b công tác ti p nh n chuy n giao KHCN c a ngư i nông dân 2.1.3 Nông dân, nông thôn vi c chuy n giao KHCN 2.1.3.1 M t s ñ c ñi m v nông dân, nông thôn Nông ... mô hình chuy n giao KHCN ñ a bàn huy n, l a ch n nghiên c u ñ tài: “ðánh giá ho t ñ ng chuy n giao Khoa h c công ngh c a trư ng ð i h c Nông nghi p N i ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i” làm lu...
 • 140
 • 234
 • 1

THÔNG TIN HOạT ĐộNG KHOA HọC công nghệ của TRƯờNG ĐH Nông nghiệp I

THÔNG TIN HOạT ĐộNG KHOA HọC công nghệ của TRƯờNG ĐH Nông nghiệp I
... Tạp chí KHKT Nông nghiệp 2007: Tập V, Số 2: 104 viên môn Khoa đợc trình b y H i thảo Đ i học Nông nghiệp I ...
 • 2
 • 190
 • 0

Chính sách đầu tư và khoa học công nghệ của nhật bản

Chính sách đầu tư và khoa học công nghệ của nhật bản
... thị trường đầu công ty Nhật Bản ngày gia tăng c Châu Á ASEAN có tầm quan trọng đầu Nhật Bản Thị trường châu Á thị trường dành ý công ty Nhật Bản, thấy vào năm 70, 80 công ty Nhật Bản phần ... Một xã hội mở với giới KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN TRONG “TẦM NHÌN NHẬT BẢN 2050” Gần Nhật Bản đưa Tầm nhìn Nhật Bản 2050 (Japan Vision 2050), theo vào năm 2050 Nhật Bản trở thành Quốc gia ... nhà đầu nước đưa vào tour du lịch vùng khác Nhật Bản, bao gồm họp với doanh nhân Nhật Bản Hỗ trợ cho nhà đầu cá nhân xếp họp với số công ty nước có tiềm đầu vào doanh nghiệp lớn Nhật Bản...
 • 40
 • 789
 • 3

đề tài đánh giá hiện trạng tiềm lực , đề xuất giải pháp phát triển khoa học công nghệ của bộ tài nguyên môi trường

đề tài đánh giá hiện trạng tiềm lực , đề xuất giải pháp phát triển khoa học công nghệ của bộ tài nguyên môi trường
... nhiên, để đánh giá cách khách quan, Trung tâm thiếu nhiều cán kỹ thuật, kể cán đầu đàn giỏi Do vậy, việc nghiên cứu khoa học, dự báo, xác định sở khoa học, kinh tế - xã hội nhằm phục vụ cho công ... nhiên, công tác nghiên cứu khoa học- công nghệ Trung tâm gặp khó khăn đáng k , cụ thể nh: Nguồn đầu t cho khoa học - công nghệ thiếu nên khó tập trung nghiên cứu vấn đề bản; thiếu nhiều cán khoa học ... tỏc gi: o Xuõn Bỏi, Lõm Th H Bc, T Chung, Lờ Anh Dng, Tng Tin nh, Nguyn c ng, Nguyn Vn Hi, Lờ Vn Hin, on Th Hựng, Nguyn Linh Ngc (Ch biờn ), Trng S, Nguyn Lờ Tõm, Nguyn c Thng, Mai Trng Tỳ BO...
 • 88
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục các sản phẩm khoa học công nghệtiềm lực khoa học công nghệ của việt namphát minh khoa học công nghệ của việt namchính sách khoa học công nghệ của nhật bảnchính sách khoa học công nghệ của việt namthành tựu khoa học công nghệ của mỹthành tựu khoa học công nghệ của việt namthành tựu khoa học công nghệ của nhật bảnkhoa học công nghệ của nhật bảnthành tựu khoa học công nghệ của thế giớiquỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệpthành tựu khoa học công nghệ của nước mỹnhững thành tựu khoa học công nghệ của mỹquỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệpkhoa học công nghệ trong du lịchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại