Hoàn thiện qui trình sản xuất thuốc nhỏ mũi từ cây ngũ sắc

Hoàn thiện qui trình sản xuất thuốc tiêm aslem điều hoà miễn dịch

Hoàn thiện qui trình sản xuất thuốc tiêm aslem điều hoà miễn dịch
... 47 3.1 Kết hoàn thiện qui trình tổng hợp GF 47 Kết hoàn thiện qui trình bào chế thuốc tiêm Aslem 55 3.2.1 Kết sản lợng thuốc 55 3.2.2 Đánh giá quy trình sản xuất Aslem 56 3.3 Kết hoàn thiện tiêu ... cho tổng hợp, sản xuất tổ chức quản lý sản xuất cần thiết Do đó, dự án KC10DA13: " Hoàn thiện qui trình sản xuất thuốc tiêm Aslem điều hoà miễn dịch" đợc xét duyệt Dự án thuộc chơng trình " Khoa ... slợng 300g/năm - Hoàn thiện qui trình bào chế thuốc tiêm Aslem 0,3 mg/ml qui mô công nghiệp - Hoàn thiện tiêu chuẩn nguyên liệu GF Nội dung DA: 1/ Hoàn thiện hệ thống thiết bị qui trình tổng hợp...
 • 116
 • 286
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái cacao và thân cây họ đậu

báo cáo nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ vỏ trái cacao và thân cây họ đậu
... lượng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn chế phẩm sinh học có khả phân giải ... nghiền vỏ ca cao thân đậu Hình Máy nghiền vỏ ca cao thân đậu Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 39 Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT 4.2 Kết phân ... 2.5.2 Phản ứng sinh học Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Khoa Hóa học Công nghệ thực phẩm Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp Trường ĐHBRVT Ủ compost trình sinh học mà chất hữu có chất thải rắn...
 • 72
 • 241
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân có xúc tác

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân có xúc tác
... 1.1 Quá trình nghiên cứu giai đoạn Đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương pháp nhiệt phân giai đoạn đầu nghiên cứu phương pháp sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương ... Indonesia,…đã nghiên cứu sử dụng thành liệu sinh học thay nhiên liệu hóa thạch Với đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass phương pháp nhiệt phân , qua sở nghiên cứu từ ... 2.2.4 Quá trình nhiệt phân sử dụng xúc tác khảo sát khả cải thiện dầu nhiệt phân xúc tác khác Trong trình nhiệt phân không sử dụng xúc tác, tiến trình khảo sát tìm chế độ tối ưu cho trình nhiệt...
 • 64
 • 397
 • 0

hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ trái ca cao va thân cây họ đậu

hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ từ trái ca cao va thân cây họ đậu
... lƣợng lớn vỏ cacao tạo trình sơ chế Chúng thực đề tài: Hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu từ vỏ trái cacao thân họ đậu 1.1 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn đƣợc chế phẩm sinh học có khả phân giải ... máy nghiền vỏ ca cao; - Kiểm soát điều chỉnh yếu tố trình ủ; - Sản xuất phân bón hữu từ vỏ cacao thân họ đậu, chuyển giao cho ngƣời dân sản xuất; - Kiểm tra, đánh giá chất lƣợng phân thành phẩm ... triển mạnh nhƣ cà phê cao su 2.1.2 Đặc điểm ca cao Ca cao loài thân gỗ nhỏ cao đến 10-20 m mọc tự nhiên rừng Trong sản xuất ngƣời ta thƣờng xén bớt để việc thu hoạch dễ dàng độ cao trƣởng thành không...
 • 63
 • 154
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân đồ án tốt nghiệp

nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân đồ án tốt nghiệp
... Nghiên cứu hoàn thiện trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass phƣơng pháp nhiệt phân , qua sở nghiên cứu từ đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phƣơng pháp nhiệt phân ... điều kiện trình nhiệt phân tầng cố định để thu đƣợc dầu nhiệt phân từ hạt cao su - Nghiên cứu khả cải thiện dầu nhiệt phân xúc tác khác Khoa Hóa Học & CNTP Chuyên ngành Hóa Dầu Đồ án tốt nghiệp ... Hóa Dầu Đồ án tốt nghiệp Đại học – Khóa 2010-2014 Trƣờng ĐH BR-VT CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Quá trình nghiên cứu giai đoạn Đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phƣơng pháp...
 • 70
 • 367
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân
... Nghiên cứu hoàn thiện trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass phƣơng pháp nhiệt phân , qua sở nghiên cứu từ đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phƣơng pháp nhiệt phân ... Hóa Dầu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng Trƣờng ĐH BR-VT CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Quá trình nghiên cứu giai đoạn Đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phƣơng pháp nhiệt ... số điều kiện trình nhiệt phân tầng cố định để thu đƣợc dầu nhiệt phân từ hạt cao su - Nghiên cứu khả cải thiện dầu nhiệt phân xúc tác khác Để thực mục tiêu trên, nội dung cần nghiên cứu thực đề...
 • 68
 • 233
 • 0

Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc mỡ Maduxin từcây sến mật (Madhuca pasquieri) để điều trị vết bỏng, vết thương

Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc mỡ Maduxin từ lá cây sến mật (Madhuca pasquieri) để điều trị vết bỏng, vết thương
... phòng - khoa học công nghệ Học viện quân y -*** - Báo cáo tổng kết Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc mỡ maduxin từ sến mật (madhuca pasquieri) để điều trị vết bỏng, vết thơng Hà Nội, ... sản xuất, năm vừa qua Học viện Quân y thực Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc mỡ Maduxin từ sến mật (Madhuca pasquieri) để điều trị vết bỏng, vết thơng Dự án thuộc chơng trình Khoa học Công ... thuốc mỡ Maduxin từ sến mật (madhuca pasquieri) để điều trị vết bỏng, vết thơng" đợc thực nhằm mở rộng qui mô sản xuất nâng cao chất lợng để đáp ứng nhu cầu ngày cao thuốc chữa bỏng Maduxin Trong...
 • 105
 • 204
 • 2

Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất trà túi lọc từ cây ngải cứu, nhân trần và cỏ ngọt

Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất trà túi lọc từ cây ngải cứu, nhân trần và cỏ ngọt
... hàng trà, tận dụng nguồn thuốc quý vốn có nƣớc Khoa Chế biến trƣờng Đại học Nha Trang giao cho em thực Đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất trà túi lọc từ Ngải cứu, Nhân trần Cỏ ngọt ... loại trà thị trƣờng có tính nhiều, nhiều sản phẩm trà túi lọc có tác dụng chữa bệnh Tiếp nối thành công đạt đƣợc từ mặt hàng sản phẩm trà túi lọc hi vọng sản phẩm Trà túi lọc Ngải cứu Nhân trần ... cholesterol… nhiều, nhiều sản phẩm trà thảo dƣợc với nhiều giá trị dƣợc dụng khác Các sản phẩm trà kể đƣợc sản xuất dƣới dạng trà thông thƣờng đƣợc sản xuất dƣới dạng trà túi lọc So với nhiều loại sản...
 • 75
 • 1,086
 • 3

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat
... sở đánh giá số tác dụng dợc thuốc cứu triển khai công nghệ đông khô sản xuất thuốc quy mô lớn, động vật thí nghiệm trừ vài công trình ứng dụng công nghệ đông khô sản xuất Nội dung nghiên cứu ... đợc quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô MPN dụng dợc thuốc tiêm đông khô Methylprednisolon natri succinat quy mô công nghiệp thông qua tối u hóa, làm sở cho việc áp dụng triển khai sản ... tài đánh giá chất lợng thuốc sau 36 tháng sản xuất so với số thuốc nớc cho kết tơng đơng Đề tài lần nớc đánh giá tác dụng thuốc tiêm đông khô MPN lĩnh vực an toàn so sánh với thuốc nớc tác dụng...
 • 14
 • 715
 • 3

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột rong nho và nghiên cứu ảnh hưởng của đa yếu tố đến sự thay đổi chất lượng bột rong nho trong thời gian bảo quản

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột rong nho và nghiên cứu ảnh hưởng của đa yếu tố đến sự thay đổi chất lượng bột rong nho trong thời gian bảo quản
... biến rong nho để đa dạng sản phẩm từ rong nho Được tài trợ đề tài, em thực đề tài “ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột rong nho nghiên cứu ảnh hưởng đa yếu tố đến thay đổi chất lượng bột ... lượng bột rong nho thời gian bảo quản Với mục đích: xây dựng quy trình hoàn thiện sản xuất bột rong nho nghiên cứu xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột rong nho trình bảo quản Nội ... án Nghiên cứu hoàn thiện số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột rong nho (nồng độ sorbitol, ảnh hưởng chiếu tia cực tím) quy trình sản xuất bột rong nho Xác định đa yếu tố ảnh hưởng biến đổi chất...
 • 111
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quy trình sản xuất bảo quản và cung cấp panel hồng cầuhoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang simhoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang thốt nốt từ nguồn nấm men phân lậphoàn thiện quy trình sản xuất tại công ty tnhh tm dv lê hoànghoàn thiện quy trình sản xuất miến khoai lang và sản xuất thử nghiệm miến khoai lang7 2 sơ đồ qui trình sản xuất thuốc diệt sâu hại bằng lên men chìmhoàn thiện quy trình sản xuất rượu cầnquá trình sản xuất thuốc kháng sinh từ nuôi cấy vi sinh vậtquá trình sản xuất thuốc kháng sinh từ quá trình nuôi cấy vi sinh vậthoàn thiện qui trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xnk tại cục hải quan hà nộiqui trinh san xuat nuoc len men tu trai dieuhoàn thiện qui trình lập phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nướchoan thien qui trinh dam phan ky ket hop dong xuat khau hanghoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu phân tích thành phần hoá học thuốc hàn của nước ngoài chuyển giaohoàn thiện qui trình xuất khẩugiáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMBài giảng quang họcBài giảng xã hội họcBài giảng bảo hiểm xã hộiGiáo trình nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi phần 2Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng phần 2Bài giảng công nghệ lên menBÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨMĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Taxation of individuals 4th edition spilker test bankTheatre collaborative acts 4th edition wainscott test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11Bài giảng dinh dưỡngThe basics of social research 6th edition babbie test bankBÀI GIẢNG TIÊU CHUẨN HÓA VÀ LUẬT THỰC PHẨMThe brief american pageant a history of the republic 8th edition kennedy test bankThe changing earth exploring geology and evolution 6th edition monroe test bank