Giáo án Lớp 4 Tuần 33 năm 2016

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2015 2016

Giáo án lớp 4 tuần 25 năm học 2015 2016
... ễn v mt phn my ca mt s -Nờu bi toanLp 4A cú 36 HS, s -HS c bi v tr li -S hc sinh thớch hc toan lp 4A l: ng Ti 18 Giao an dy hc lp 4/ 2 s HS c lp Hi lp 4A cú bao nhiờu HS hc toan ? H Tỡm phõn ... nhõn hai phõn s, nhõn phõn s vi s t nhiờn, nhõn s t nhiờn vi phõn s ng Ti 14 Giao an dy hc lp 4/ 2 - Bi cn lm: bi 1,2 ,4( a) - GD hc sinh chm hc II.Chun b -Bng phu III.Cỏc hot ng dy - hc Hot ng ... xột 3.Cng c, dn dũ: -Nhn xột tit hc -Nhc HS v nh lm bi nh ng Ti 12 Giao an dy hc lp 4/ 2 Th t ngy 24 thỏng nm 2016 Tp c BI TH V TIU I XE KHễNG KNH I Mc tiờu - c rnh mch, trụi chy ton bi Bc u bit...
 • 27
 • 360
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 26 năm học 2015 2016

Giáo án lớp 4 tuần 26 năm học 2015 2016
... luận em đọc *Bài 3 ,4: YC HS – giỏi làm HS – giỏi làm vào - HS sửa Lớp nhận xét GV kiểm tra kết 4. Củng cố -dặn dò : Nhận xét tiết học Học – CB sau Thứ ba ngày tháng năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục ... xét tiết học HS K+ G làm vào tập - đọc kết Thứ năm ngày tháng năm 2016 Tiếng Việt: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I Mục tiêu: - Nắm hai cách mở (trực tiếp , gián tiếp) ... dùng dạy học: Vở BTTV4, bút dạ, phiếu khổ to III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động GV A Kiểm tra cũ Yêu cầu HS lên bảng viết từ khó: GV đọc từ GV nhận xét –đánh giá B Dạy Giới thiệu Dạy học mới:...
 • 13
 • 517
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 24 NĂM HỌC 08-89
... ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2009 TiÕt 1: To¸n: PhÐp trõ ph©n sè I Mơc tiªu: Gióp hs : - NhËn biÕt phÐp trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè - BiÕt c¸ch trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè - HS yêu thích học toán II ... t¾t b¶n tin Hs l¾ng nghe, thùc hiƯn - NhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS ch bÞ tiÕt sau TiÕt 4: ThĨ dơc: bµi 48 24 TiÕt5: Ho¹t ®éng tËp thĨ: 25 26 ... - Hc : 20 − = − = = 16 4 4 C¸c bµi b, c, d t¬ng tù Bµi tËp 3:Gv gäi hs ®äc tãm t¾t bµi to¸n C: Cđng cè dỈn - dß: - DỈn hs vỊ nhµ lµm bµi tËp - Chn bÞ bµi tiÕt sau TiÕt4: - Hs nªu c¸ch lµm - L¾ng...
 • 26
 • 273
 • 0

Giao an lop 4-tuan 1 nam hoc 2009 - 2010

Giao an lop 4-tuan 1 nam hoc 2009 - 2010
... Ghi nhớ - Hãy lấy ví dụ Luyện tập - học sinh đọc nội dung + Ni Ki Ta , Gô - Sa, Bài tập - Gọi học sinh đọc nội dung Nguyn Th Phng Nam - Dế Mèn - Nhà Trò - Bọn nhện 21 Nm hc 2009 - 2 010 K hoch ... chuyện - Gv kể lần 1: Giọng kể thong thả, rõ ràng, nhanh đoạn kể - Theo dõi tai hoạ đêm hội, trở lại khoan thai đoạn kết - Gv kể lần 2: Vừa kể vừa vào Nguyn Th Phng Nam 15 Nm hc 2009 - 2 010 K hoch ... học sinh nhận xét chữa - Hai học sinh lên bảng làm - Giáo viên chốt lại lời giải đúng: - Nhận xét, chữa Lẫn - nở nang- béo lẳn, nịch, Nguyn Th Phng Nam Nm hc 2009 - 2 010 K hoch bi dy lp Ngc Trng...
 • 26
 • 266
 • 0

Giao an lop 4- tuan 3 nam hoc 2009-2010

Giao an lop 4- tuan 3 nam hoc 2009-2010
... sách H 3- Bài -Giới thiệu 1- Sự đời nớc Văn lang * Hoạt đông1: Làm việc lớp - G treo lợc đồ bắc bắc trung lên bảng vẽ trục thời gian lên bảng -Ngời ta quy ớc - G giới thiệu trục thời gian -Phía ... địa phận nớc Văn Lang, xác định -Năm năm công nguyên -Phía công nguyên năm sau công nguyên -Thời điểm đời nớc Văn Lang (?) Nhà nứớc Văn Lang đời cách bao lâu? -Nhà nớc văn lang đời cách khoảng ... có thay đổi so với trớc đây? *G giảng lại -Chuyển ý: 3- Chợ phiên, lễ hội, trang phục *Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - Dựa vào mục sgk, tranh ảnh, chợ phiên trả lời câu hỏi sau: - Chợ phiên...
 • 25
 • 242
 • 0

Giáo án lớp 4 tuần 3 năm học 2009-2010

Giáo án lớp 4 tuần 3 năm học 2009-2010
... lộn Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc II Đồ dùng dạy học -3 ,4 tờ phiếu khổ to viết nội dung tập 2a IV Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt ... *Bài 3: - Về học thuộc phần ghi nhớ D Củng cố dặn dò: - Làm BT 2; vào - Nhân xét tiết học - Chuẩn bị bài: Viết th Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 14 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân ... ******************************************************************* Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 2009 - 2010 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Thứ năm ngày 10 tháng năm2 009 kể chuyện Kể chuyện nghe, đọc I Mục đích yêu cầu:...
 • 22
 • 232
 • 0

Giáo án lớp 4 Tuần 2 năm học 2009 - 2010

Giáo án lớp 4 Tuần 2 năm học 2009 - 2010
... Nam Năm học 20 09 - 20 10 Kế hoạch dạy lớp 1, ổn định tổ chức 2, KTBC - Gọi 2H lên bảng viết lớp viết vào nháp - G nhận xét đánh giá 3, Bài - Giới thiệu bài: * HD-HS nghe- viết - Đọc toàn tả - ... phê phán hành vi không trung thực Nguyễn Thị Phơng Nam Năm học 20 09 - 20 10 Kế hoạch dạy lớp Trờng Tiểu học Xuân Ngọc II Đồ dùng dạy - học - Giấy bút cho nhóm (HĐ - tiết 2) - Bảng phụ, tập - Giấy ... truyện - Giáo viên đọc diễn cảm: phân biệt lời kể Nguyễn Thị Phơng Nam Hoạt động học sinh - Hát - Hai học sinh trả lời câu hỏi - Nhận xét - Lắng nghe - Hai học sinh tiếp nối đọc Năm học 20 09 - 20 10...
 • 23
 • 254
 • 0

Giáo án lớp 4-Tuần 5 Năm học 2009-2010

Giáo án lớp 4-Tuần 5 Năm học 2009-2010
... đẹp ngời Hán -G đa bảng thống kê (có ghithời gian biểu Thời gian Các khởi nghiã diễn KNcột ghi KN để Năm 40 trống) Năm 248 - G viên giảng: Năm 54 2 Năm 55 0 Năm 722 Năm 766 Năm 9 05 Năm 931 Năm 938 ... en/ eng II Đồ dùng dạy học - Giáo viên: giáo án, sgk - tờ phiếu to - Học sinh: sgk, III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên ổn định tổ chức KTBC: - G đọc: H viết bảng lớp viết vào nháp - ... tập quán ngời hán -G/v chốt lại ghi bảng: Từ năm 179 -H nhận xét bổ sung TCN đến năm 938 SCN nớc ta bị bọn PKPB đô hộ áp nặng nề chúng bắt nhân dân ta học chữ Hán sống theo luật pháp Hán 2-Tinh...
 • 18
 • 305
 • 0

GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 15 NĂM 2010-2011

GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 15 NĂM 2010-2011
... lm bi - Cht li: a 42 37 ì 18 345 78 = 76266 345 78 = 41 688 b 46 857 + 344 4 : 28 = 46 857 + 123 = 46 980 Bi 3: - Gi HS c yờu cu - Yờu cu HS lm bi - Cht li li gii Bi gii Mi xe cn s nan hoa l: 36 ì = ... 48 282 658 42 8 44 42 546 37 55 1 149 1 84 366 33 - HS c - Theo dừi - HS lm bi vo v, HS lờn bng 29 - Cha bi, cht ỏp ỏn ỳng ỏp ỏn: Túm tt: gi 15 phỳt : 38km 40 0m Trung bỡnh phỳt: một? Bi gii gi 15 ... ỳng Túm tt: 15 phũng: 240 b bn gh phũng: b bn gh? Bi gii Mi phũng hc xp c s b bn gh l: 240 : 15 = 16 (b) ỏp s: 16 b bn gh Bi 3: Tỡm x ỏp ỏn x 34 = 7 14 846 : x = 18 x = 7 14 : 34 x = 846 : 18 10...
 • 34
 • 196
 • 0

GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 17 NĂM 2010-2011

GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 17 NĂM 2010-2011
... Cha bi, nhn xột + ỏp ỏn: 346 ; 3 64; 43 6; 6 34 Bi 4: a) Vit s chn thớch hp vo ch chm: - Yờu cu HS nờu yờu cu - Yờu cu HS suy ngh , tr li ming + ỏp ỏn: 340 ; 342 ; 344 ; 346 ; 348 ; 350 Cng c: - Cng c bi, ... gian em no lm xong lm tiờp - HS lm vo nhỏp, HS lờn ý b BT1 v lm BT vo nhỏp bng - Cho c lp lm bi - Theo dừi - Nhn xột,cht kt qu ỳng: 543 22 346 25275 108 86679 2 14 1972 157 0367 2 34 01079 40 5 242 2 ... sinh v nh hc bi M thut Bài 17 : vẽ trang trí trang trí hình vuông I Mục tiêu : - HS biết thêm trang trí hình vuông ứng dụng - HS biết cách trang trí hình vuông HS trang trí đợc hình vuông theo...
 • 30
 • 222
 • 0

Tài liệu GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 19 NĂM 2010-2011

Tài liệu GIÁO AN LỚP 4 TUẦN 19 NĂM 2010-2011
... dung học b Nội dung: Xem tranh dân gian Việt Nam a Hoạt động 1: Giới thiệu tranh dân gian - Giới thiệu số tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống - Yêu cầu HS đọc mục trang 44 SGK - Giới thiệu theo nội ... tranh + Bố cục, màu sắc b.Hoạt động 2: Xem tranh - Chia nhóm, phát cho nhóm tranh phiếu học tập có câu hỏi về: + Tên tranh, dòng tranh ? + Nội dung , đề tài 13 - Bày đồ dùng - Lắng nghe - Quan ... Chỉ hình ảnh màu sắc tranh mà thích II Chuẩn bị : Giáo viên : - Một số tranh dân gian ( Đông Hồ, Hàng Trống ) - Phiếu học tập có câu hỏi Học sinh : - Su tầm tranh dân gian Việt Nam III Các hoạt...
 • 33
 • 182
 • 1

Bài giảng Giáo án lớp 4 tuần 33 CKTKN

Bài giảng Giáo án lớp 4 tuần 33 CKTKN
... SINH HOẠT LỚP Tuần : 33 1/ Mục đích-Yêu cầu: _Nhận định tình hình lớp tuần _Đề phương hướng tuần sau 2/ Tiến hành sinh hoạt: -Các tổ trưởng báo cáo: +Tổ 1: Quốc Dương, Khánh không thuộc ... 3:Hồng Phiên, Vạn không thuộc _Các lớp phó báo cáo tình hình lớp tuần mặt:HT, Lđ, VTM,… _Lớp trưởng tổng kết: _GVCN nhận xét tình hình lớp tuần _Đề phương hướng tuần tới: + Oân tập chuẩn bị thi ... cách trình bày bài thơ HS dò Giáo viên đọc cho HS viết Giáo viên đọc lại lần cho học sinh sốt lỗi HS đổi tập để sốt lỗi ghi lỗi ngồi Hoạt động 3: Chấm chữa lề trang tập Chấm lớp đến Giáo viên nhận...
 • 19
 • 4,332
 • 14

Bài giảng Giáo án Lớp 4 Tuần 33

Bài giảng Giáo án Lớp 4 Tuần 33
... C1: × − × = − = = 9 45 45 45 3 3 15 C2: × − × = × ( − ) = × = = 9 9 45 2 2 10 c) C1: ( − ) : = : = × = = 7 7 14 C2 6 5 30 20 10 ( − ): = : − : = × − × = − = = 7 7 7 14 14 14 a) C1: ( C2: d) C1: ... 3 -4 câu có trạng ngữ mục đích TËp lµm v¨n: I.MỤC TIÊU: - Cả lớp theo dõi SGK - HS làm phát biểu Lớp nhận xét - HS đọc - HS đọc- lớp theo dõi SGK - HS làm - HS lên bảng lên bảng làm bài- Cả lớp ... cũ: Kiểm tra chuẩn bò HS Bài mới: GV đề cho HS làm văn viết lớp HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu “Miêu tả vật”làm kiểm tra viết lớp *GV đề: Đề bài: Viết văn tả vật em...
 • 28
 • 371
 • 1

Tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 33 pptx

Tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 33 pptx
... dò : -Nhận xét học -Dặn dò HS học nhà CB sau BTVN b (170) Kể chuyện: Hiệu 4 28 : = x = 10 -HS lớp làm 15 4 26 45 -HS làm bảng ; HS lớp làm -HS chữa -1 HS làm bảng , HS lớp làm Giải : Sau ... thiệu : -Giáo viên giới thiệu tiết sinh hoạt cuối tuần 1*/ Đánh giá hoạt động tuần qua -Giáo viên yêu cầu lớp chủ trì tiết sinh hoạt -Giáo viên ghi chép công việc thực tốt chưa hoàn thành - ề ... Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn dò học sinh nhà học làm xem trước động lớp tuần qua -Các tổ trưởng phân lớp ghi kế hoạch để thực theo kế hoạch -Ghi nhớ giáo viên...
 • 20
 • 332
 • 0

Tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 33 docx

Tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 33 docx
... thời gian thành phút so sánh lớp - HS làm - 2HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - 1HS đọc trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK - 30 ohút = 30 phút 11 30 phút - 30 phút = - HS làm bài: 600 giây = ... GV giải thích cho HS - Tiếp nối đọc câu trước lớp: - HS đọc thành tiếng yêu cầu - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận, - HS tiếp nối phát biểu Tuần 33 Tuần 33 Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ : (3p) ... cố - Nghe- viết đúng, trình bày ba khổ thơ đầu - Viết , đẹp Luyện viết - GV đoc mẫu - Luyện viét từ khó : - HS viết từ khó 1HS viết bảng Lớp viết bảng - ngào,vút cao, cao hoài - GV đọc câu - HS...
 • 20
 • 296
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 33 năm 2012giao an lop 4 tuan 33 cktkn kns nam 2013giáo án lớp 4 tuần 25 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 35 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 35 năm 2013giáo án lớp 1 tuần 33 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 27 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 27 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 26 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 1 năm 2012giáo án lớp 4 tuần 33 cktkngiáo án lớp 4 tuần 33 buổi chiềugiáo án lớp 4 tuần 32 năm 2014ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGbao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemtieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matB Chuong trinh - the le bieu quyet