Dịch tễ học bệnh đái tháo đ ờng ở việt nam, các ph ơng pháp điều trị và biện pháp dự phòng

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 và hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)
... on can thip i chng Thi gian Can thip p X SD (phỳt) n X SD (phỳt) n M0 410 23 ,38 12, 97 566 23 ,33 12, 87 > 0,05 M6 4 02 27 ,22 13,01 541 33,13 16,96 < 0,05 M 12 385 25 ,21 12, 91 527 42, 06 12, 68 ... 7/417 1,67 12/ 419 2, 87 22 /490 4,49 24 /373 6,43 28 /345 8, 12 100 /26 22 3,81 Thỏi Bỡnh QTNC n % n % 1/541 6/877 0,19 0,68 5/450 7/6 92 1,11 1,01 13/706 1,84 20 /1 123 1,78 14/639 2, 19 26 /1058 2, 46 39/756 ... 8,96 26 ,80 14,03 35,86 17,78 3,36 16,17 29 ,21 25 ,71 61,86 32, 22 2,83 3,73 17,38 5,45 35 ,29 6,70 2, 65 3,48 5,73 6,75 18 ,22 7,47 53,71 45,90 63,67 38 ,28 28 , 52 12 T l i tng hiu bit ỳng mt s yu t nguy...
 • 27
 • 1,028
 • 2

một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường của cư dân thành phố buôn ma thuột đắclắk

một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường của cư dân ở thành phố buôn ma thuột đắclắk
... H HẢ Vă Bì (2004), Phòng quản lý bệnh đái tháo đường Việt Nam, Nxb ọ p ầ II 19 Vă Bì ( 006 ự r g b đá áo đườ g yếu ố guy p ố lớ ủ V N , Công trình khoa học số 3, B v Nộ ế ru g ươ g, Hà ộ 20 ... Ế Q Ả NGH ÊN Ứ ro g ă 008 đế 009 qu đ ều r b Đá áo đườ g rê ổ g số 1100 dâ 16 uổ rở lê b o gồ dâ ộ đê K , kế s u 3.1 Đặc điểm dịch t Đ Đ Bả g 3.1 ỷ l ắ b Đ Đ B n % Đ Đ 65 5,9 K ô gĐ Đ 1035 94,1 ... 626 Nhậ xé đặ đ ểm dịch tễ b Đ Đ N ậ xé ộ số yếu ố guy ủ Đ Đ .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN Ứ 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đố ượ g gườ lớ rê 16 uổ đ g s số g p ườ g xã ro g p Buô uộ í lo...
 • 6
 • 84
 • 0

Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại thành phố hồ chí minh một số yếu tố liên quan

Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại thành phố hồ chí minh và một số yếu tố liên quan
... thêm yếu tố nguy mắc bệnh đái tháo đường đặc hiệu cho người dân nước ta ví dụ chế độ ăn, lượng tinh bột chế độ ăn, số đường huyết thực phẩm, sức tải đường huyết bữa ăn yếu tố gien bệnh đái tháo đường ... đái tháo đường người dân sống ngoại thành thấp người dân sống nội thành cách có ý nghĩa thống kê (tỉ lệ đái tháo đường người dân nội thành ngoại thành 7,5% 3,8%) Xét độ tuổi, tỉ lệ đái tháo đường ... thành thành phố Hồ chí Minh (TPHCM) 2.5% (3) Năm 2001, điều tra thành phố lớn Hà nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP.HCM tỷ lệ mắc 4.9% Như sau 10 năm tỷ lệ mắc bệnh gia tăng 300% (4) Tại thành phố Hồ Chí...
 • 14
 • 283
 • 0

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người tại việt nam 2001-2010

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người tại việt nam 2001-2010
... chương trình phòng chống bệnh dại, tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại tỉnh phía Bắc Việt Nam năm 2000-2009” nhằm mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân điều trị dự ... gian ủ bệnh bệnh nhân 45 3.2.12 Kiến thức bệnh nhân bệnh dại 46 Chương IV: BÀN LUẬN 47 4.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân phơi nhiễm với vi rút dại 48 4.3.1 Số lượng người tiêm ... với vi rút dại tỉnh miền Bắc từ 2000-2009 Mô tả số đặc điểm lâm sàng dịch tễ học người bị tử vong bệnh dại tỉnh miền Bắc từ 2000-2009 Từ đề xuất số kiến nghị nhằm khống chế bệnh dại người 3 Chương...
 • 72
 • 408
 • 0

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người miền bắc, việt nam giai đoạn 2008-2012

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người ở miền bắc, việt nam giai đoạn 2008-2012
... Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC BệNH DạI TRÊN NGƯờI MIềN BắC VIệT NAM, 2008 - 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG H NI - 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN NH THI MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH ... 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN NH THI MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC BệNH DạI TRÊN NGƯờI MIềN BắC VIệT NAM, 2008 - 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG NGI HNG DN KHOA HC: PGS ... ngi Bc, Vit Nam giai on 2008-2012 vi cỏc mc tiờu sau: Xỏc nh t l v chiu hng t vong bnh di trờn ngi Bc Vit Nam, 2008-2012 Mụ t mt s c im dch t hc t vong bnh di trờn ngi Bc Vit Nam, 2008-2012 T...
 • 65
 • 636
 • 5

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người một số yếu tố khí hậu liên quan tại hà nội, 2003-2013

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người và một số yếu tố khí hậu liên quan tại hà nội, 2003-2013
... quan tình hình bệnh dại, tình hình khí hậu Thế giới Việt Nam thực tế Nội Chúng tiến hành nghiên cứu: Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người số yếu tố khí hậu liên quan Nội, 2003-2013 ... Trong xu BĐKH có liên quan tới tình hình bệnh dại Nội? Để trả lời cho câu hỏi tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người số yếu tố khí hậu liên quan Nội, 2003-2013 nhằm mục ... 3. 1Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người Nội giai đoạn 20032007 41 3.1. 1Đặc điểm dịch tễ học trường hợp tử vong dại 41 3.1. 2Đặc điểm dịch tễ học người điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại...
 • 67
 • 335
 • 2

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người tại tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người tại tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG TH HNG Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ng-ời tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010 LUN VN THC S Y HC H NI - 2011 LI CM N Trc ht, em xin trõn trng cm n Ban ... tnh Tuyờn Quang nm 2010 80 4.2 MT S C IM DCH T V LM SNG BNH NHN T VONG DO BNH DI TI TNH TUYấN QUANG 2001 2010 82 2.40 2.1 Phõn b bnh nhõn t vong bnh di 200 1- 2010 ... tiờm vc xin phũng di v huyt khỏng di ti tnh Tuyờn Quang 2001 - 2010 Mụ t mt s c im dch t v lõm sng bnh nhõn t vong bnh di ti tnh Tuyờn Quang 2001 - 2010 15 Mụ t kin thc, thỏi v thc hnh ca ngi dõn...
 • 118
 • 490
 • 1

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH DẠI NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH DẠI Ở NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
... đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân tử vong dại Việt Nam, 2001 – 2010 Mô tả đặc điểm dịch tễ học người tiêm VX phòng bệnh dại Việt Nam năm 2010 Mô tả thực trạng số khía cạnh hệ thống giám sát bệnh dại ... bệnh dại Việt Nam yêu cầu cấp thiết để đánh giá thực trạng tiêm phòng, tử vong Việt Nam, tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người Việt Nam 2001-2010” nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc ... vong bệnh dại có 523 BN điều tra đầy đủ có báo cáo chi tiết Phân bố BN có đặc điểm sau: 3.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân tử vong bệnh dại Việt Nam 2001-2010 3.1.1 Phân bố tỷ lệ tử vong bệnh dại...
 • 72
 • 185
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng lợn tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system  GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở lợn tại tỉnh hà nam
... NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N NG C TÚ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM- GIS) TRONG PHÂN TÍCH D CH T H C B NH L M M LONG MÓNG L N T I T NH HÀ NAM CHUYÊN ... 2008 - 2012, ti n hành th c hi n ñ tài ngiên c u “ ng d ng h th ng thông tin ñ a (Geographic Information System- GIS) phân tích d ch t h c b nh l m m long móng l n t i t nh Nam 1.2 M c tiêu ... Khái quát v h th ng thông tin ñ a (GIS) 2.8.1 L ch s hình thành c a GIS 29 29 2.8.2 H th ng thông tin ñ a t i Vi t Nam 30 2.8.3 Các thành ph n c a h th ng thông tin ñ a lý: 31 PH N III N...
 • 81
 • 189
 • 0

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam
... có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2011 50 Hình 4.12 Phân b xã có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2012 51 Hình 4.13 Phân b s h có d ch cúm gia c m t i Nam năm ... nuôi gia c m t i Nam t năm 2003 - 201137 4.2 ð c ñi m d ch t b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.1 Tình hình b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.2 Phân b d ch cúm gia c m theo th i gian ... H C NÔNG NGHI P HÀ N I - ð - M NH HÀ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TRONG VI C PHÂN TÍCH D CH T H C B NH CÚM GIA C M T I T NH HÀ NAM LU N VĂN TH...
 • 93
 • 160
 • 0

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic information system (gis) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng gia súc tại lào cai

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic information system (gis) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở gia súc tại lào cai
... rõ dịch tễ bệnh LMLM tỉnh giai đoạn 2007 - 2014 tiến hành thực đề tài nghiên cứu Ứng dụng hệ thống thông tin địa Geographic Information System (GIS) việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long ... công tác giám sát dịch bệnh, phân tích dịch tễ cảnh báo dịch bệnh (đặc biệt số bệnh nguy hiểm Lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm bệnh tai xanh lợn ) Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) bệnh truyền nhiễm ... chống bệnh Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - gọi tắt GIS) hệ thống thiết kế dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, quản hiển thị tất liệu có liên quan đến địa lý...
 • 93
 • 106
 • 0

Nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) biện pháp phòng, trị

Nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị
... nghiệp; Mọi nghiên cứu dù thành công hay ch- a thành công không nhắc đến kinh phí, nghiên cứu nỗ lực từ gia đình Nghiên cứu sinh nhận đ- ợc giúp đỡ kinh phí từ Dự án Ký sinh trùng truyền lây FIBOZOPA ... FIBOZOPA (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1), Trung tâm Phát triển liên ngành Việt-Bỉ (Tr- ờng ĐHNN Hà Nội) Nhân NCS xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ; Trong trình thực Luận án Nghiên cứu sinh ... thực Dự án FIBOZOPA nh- Trung tâm Quan trắc, cảnh báo Môi tr- ờng Dịch bệnh (Viện NCNTTTS1), Bộ môn Ký sinh trùng (Viện Thú Y-Quốc gia), Bộ môn KST (Viện KST, sốt rét TW), Bộ môn KST (Viện Sinh...
 • 137
 • 245
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) biện pháp phòng, trị

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị
... đư thực đề tài: Nghiên c u d ch t học số loài u trùng sán truyền lây qua chép (Cyprinus carpio) bi n pháp phòng, tr ” Mục tiêu nghiên c u Tìm phân bố lo i ATSL truyền lây chép hệ thống nuôi, ... i sán truyền lơy qua Sán truyền lây qua bao gồm sán ruột nhỏ: Haplorchis pumilo, H taichui, C formosanus sán gan nhỏ: C sinensis O viverrini 1.6 D ch t học loƠi u trùng sán truyền lơy qua ... truyền lơy qua 1.6.1 Vòng đời sán truyền lây qua Vòng đ i sán truyền lây qua đ ợc tóm tắt, mô l i hình 1.2 Nguồn: Dự án FIBOZOPA Hình 1.2 Vòng đ i c a sán truyền lơy qua 1.6.2 Đặc điểm...
 • 27
 • 341
 • 0

MỘT số đặc điểm DỊCH tễ học tử VONG DO lũ QUÉT tại VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn 1989 2008

MỘT số đặc điểm DỊCH tễ học tử VONG DO lũ QUÉT tại VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn 1989 2008
... quét xảy nhiều cac stỉnh miền núi phía Bắc, niềm Trung số tỉnh Tây Nguyên Tử vong chấn thương quét Bảng Phân bố số lượng người tử vong chấn thương quét theo năm Số Số tử vong trung Số ... chấn thương quét từ 1989- 2008 Biểu đồ cho thấy chưa rõ khuynh hướng số lượng gười tử vong chấn thương quét thời gian từ 1989- 2008 Bảng 10 trận quét số lượng người tử vong từ 21 trở ... một số đặc điểm dịch tễ học tử vong quét xảy Việt Nam 20 năm (1989- 2008) ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu phân tích...
 • 3
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dịch tễ học bệnh đái tháo đườngtình hình bệnh đái tháo đƣờng trên thế giới và việt namdịch tế học bệnh dại ở việt namđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở ngƣời tại việt nam 20012010chẩn đoán và phân loại bệnh đái tháo đƣờngbiến chứng bệnh đái tháo đƣờngmột số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đƣờngđặc điểm dịch tễ học bệnh dạiđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người trên thế giới và việt namdịch tễ học bệnh dại trên thế giớiđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở việt namrối loạn chuyển hóa lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đƣờngdịch tễ học bệnh không lâydịch tế học bệnh tăng huyết ápdịch tễ học bệnh ung thưNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG CNghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.những bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sênhững bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 22. p-ph, nhPhát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiGiây, thế kỉtả người thân trong gia đình emTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNCông nghệ sản xuất vangĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMTự chọn (6,). Luyện tập: Axit nitric và muối nitratTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàHéc - taPhát triển kinh tế tư