30 thuật ngữ kinh tế cực cần thiết trong tiếng anh

Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh

Thuật ngữ kinh tế tổ chức công nghiệp và luật cạnh tranh
... tờ rớt kinh tế sách ngành phụ kinh tế học tổ chức công nghiệp Nó giải vấn đề phát sinh từ hành vi doanh nghiệp hoạt động điều kiện thò trường khác tác động tới hoạt động kinh tế Hầu hết luật chống ... lực kinh tế (hoặc kết hợp điều trên) Loại hành vi kinh doanh coi chống lại cạnh tranh vi phạm luật cạnh tranh tùy vào 16 thể chế luật pháp trường hợp cụ thể Một số hành vi nhìn nhận phạm luật ... nhuận, doanh số bán, thò phần Cạnh tranh ngữ cảnh tương đương với tranh đua (rivalry) Tranh đua mang tính cạnh tranh doanh nghiệp xảy có hai nhiều doanh nghiệp Cạnh tranh thông qua giá, chất lượng,...
  • 120
  • 311
  • 0

KIỂM TRA TÊN VIẾT TẮT CỦA MỘT SỐ THUẬT NGỮ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

KIỂM TRA TÊN VIẾT TẮT CỦA MỘT SỐ THUẬT NGỮ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI
... 9) OTE = on-target _ 10) PAYE = pay as you _ 11) VAT = Value Added _ 12) SWOT analysis = strengths, weaknesses, ... weaknesses, _ and threats analysis 13) CEO = Chief _ Officer 14) CV = curriculum _ 15) TNA = trainee _ analysis KEY EU= Europe Union MBO=Management by Objectives( đâu mà 1) MBO= Management ... Technological MD=Managing Director ROI= Return on Investment M & A= Mergers & Acquisitions OTE=On-Target Earnings PAYE= Pay As You Earn VAT = Value Added Tax SWOT analysis : Strengths, Weaknesses,...
  • 3
  • 657
  • 4

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng
... Phát triển Kinh tế Một tổ chức gồm 24 nước có kinh tế thị trường tự thường xuyên thu thập số thống kê đưa báo cáo kinh tế nước thành viên Oil future market – Thị trường dầu giao sau Các thị trường ... economy – Nền kinh tế kế hoạch tập trung Ngược lại với kinh tế thị tr ường thị tr ường mà quyền trung ương chịu trách nhiệm kinh tế, kể việc sản xuất với khối l ượng bán cho người tiêu dùng với giá ... ười môi giới thường hoạt động theo kiểu hưởng hoa hồng Bull market – Thị trường đầu tăng giá Giai đoạn giá cổ phiếu tăng kéo dài, thông thường hoạt động kinh tế tăng mạnh dự đoán kinh tế lên Capital...
  • 8
  • 203
  • 1

Xem thêm