báo cáo thực tập Sóng Thần

Báo cáo thực tập sở giao dịch vietcombank

Báo cáo thực tập sở giao dịch vietcombank
... mắc khách hàng - Trức tiếp giao dịch với khách hàng để thực giao dịch liên quan đến tiền mặt thuộc chức phòng - Trực tiếp giao dịch với khách hàng để thực hiên giao dịch không liên quan đến tiền ... hệ thống máy tính Sở giao dịch - Thực nhiệm vụ khác Ban Giám đốc giao 2.2.17 Phòng tiết kiệm 2.2.17.1 Chức năng: Phòng tiết kiệm phòng nghiệp vụ thuộc sở giao dịch có chức thực công tác huy ... phần kinh tế Tron g năm 2006, Sở giao dịch huy động 16,420 tỷ đồng, thị phần huy động vốn Sở Giao Dịch tăng lên chiếm 20% địa bàn.Ước tính tháng đầu năm 2007, Sở giao dịch huy động 10,120 tỷ đồng...
 • 38
 • 1,037
 • 3

Báo cáo thực tập: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai

Báo cáo thực tập: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai
... tỉnh Đồng Nai 2.1 Vị trí, vai trò - UBND tỉnh Đồng Nai quan hành nhà nước Đồng Nai chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cấp Chính phủ - UBND tỉnh Đồng Nai thực chức quản lý nhà nước tỉnh ... (Nguồn Sở Công Thương Đồng Nai) Thực trạng công tác QLNN hoạt động thương mại nội địa địa bàn tỉnh 3.1 Tổ chức máy Thực Quyết định 987/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 UBND tỉnh Đồng Nai việc thành lập Sở Công ... XUÂN LỘC SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SỞ Y TẾ SỞ GTVT SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỒNG NAI SỞ VH TT VÀ DL SỞ KH VÀ CN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Giới thiệu sở Công Thương 3.1 Vị trí, chức 3.1.1 Vị trí Sở Công Thương...
 • 63
 • 462
 • 1

Báo cáo thực tập sở giao dịch vietcombank

Báo cáo thực tập sở giao dịch vietcombank
... mắc khách hàng - Trức tiếp giao dịch với khách hàng để thực giao dịch liên quan đến tiền mặt thuộc chức phòng - Trực tiếp giao dịch với khách hàng để thực hiên giao dịch không liên quan đến tiền ... hệ thống máy tính Sở giao dịch - Thực nhiệm vụ khác Ban Giám đốc giao 2.2.17 Phòng tiết kiệm 2.2.17.1 Chức năng: Phòng tiết kiệm phòng nghiệp vụ thuộc sở giao dịch có chức thực công tác huy ... phần kinh tế Tron g năm 2006, Sở giao dịch huy động 16,420 tỷ đồng, thị phần huy động vốn Sở Giao Dịch tăng lên chiếm 20% địa bàn.Ước tính tháng đầu năm 2007, Sở giao dịch huy động 10,120 tỷ đồng...
 • 37
 • 409
 • 3

Báo cáo thực tập số 3 pps

Báo cáo thực tập số 3 pps
... Localhost - 35 - NGUY N ANH QU C Trong hình Access Rule Destinationes Localhost Next L P 03TH1 Add Network entities: Internal - 36 - NGUY N ANH QU C L P 03TH1 - 37 - NGUY N ANH QU C L P 03TH1 - 38 - ... n mu n Next - 32 - NGUY N ANH QU C L P 03TH1 Trong hình Completing the New Access Rule Wizard Quay l i hình c a ISA Server B m Apply Ch n Ok - 33 - Finish NGUY N ANH QU C L P 03TH1 ã t o c m ... NGUY N ANH QU C L P 03TH1 BÀI BÁO CÁO TH C T P S INTERNET 192.168.1.221 192.168.1.218 192.168.118.1 192.168.120.2 Máy ISA 192.168.120 .3 WIN XP PC Server 18 192.168.120.1 ServerDC(anhquoc.com)...
 • 111
 • 144
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Sơ lược sự hình thành và phát triển của tổng đài điện tử số đặc biệt tổng đài Panasonic KX-TES824

BÁO CÁO THỰC TẬP-Sơ lược sự hình thành và phát triển của tổng đài điện tử số đặc biệt tổng đài Panasonic KX-TES824
... Điện Tử _Viễn Thông Lớp CĐLTĐTK4 hoạt động cao Trung tâm mạng thông tin sử dụng kỹ thuật số tổng đài điện tử số Tổng đài điện tử số thực chuyển mạch kỹ thuật âm - Tổng quan tổng đài điện tử số ... CĐLTĐTK4 - Sơ lược hình thành phát triển tổng đài điện tử số Để khắc phục hạn chế nhược điểm loại tổng đài điện thoại cần nhiều kỹ thuật viên Các nhà chế tạo tổng đài cho đời loại tổng đài điện bước ... máy tính tổng đài điện tử phát triển Tổng đài điện tử số chế tạo khai thác vào năm 1965 tổng đài tương tự làm việc theo nguyên lý SPC ( Điều khiển theo chương trình ghi sẵn ) Tổng đài có nhãn...
 • 29
 • 202
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY TƯ VẤN GIÁM SÁT PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY TƯ VẤN GIÁM SÁT PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
... dung v sở để thực công tác t vấn giám sát trình thi công xây dựng đờng I.1 Nội dung công tác t vấn giám sát giai đoạn I.1.1 Giai đoạn chuẩn bị thi công Nội dung chủ yếu công tác giám sát giai đoạn ... vấn giám sát cần kịp thời báo cáo với t vấn trởng để kịp thời thay đổi Hệ thống tiêu chuẩn nớc ta ( nh nớc ) thờng gồm: - Các tiêu chuẩn khảo sát thiết kế đờng - Các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng ... Chơng V Công tác xây dựng móng đờng ô tô V.1 yêu cầu chung T vấn giám sát cần dựa vào vẽ dẫn kỹ thuật đồ án thiết kế để tiến hành công việc kiểm tra, giám sát thi công Công tác xây dựng móng đờng...
 • 125
 • 157
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SƠ YẾU LÍ LỊCH KHOA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP-SƠ YẾU LÍ LỊCH KHOA HỌC
... nhỏ việc thực mục tiêu giáo dục dẫn đến thay đổi tất yếu phương pháp dạy học, phải kể đến “ Tạo hứng thú học cho học sinh lớp Bốn” Đó chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học II) THỰC TRẠNG ... nghỉ học buổi, em nghỉ buổi học phép) Tháng 11 em học (1 em có phép buổi học) Tháng 12 em học Dựa vào số liệu thống kê chuyên cần học tháng ( từ tháng đến tháng 12) , nhận thấy em học Học sinh ... hứng thú học tập học sinh khá, giỏi ) Trong tiết học, học sinh thực nhiều hoạt động, làm nhiều tập, em khó lòng ghi hết học Do vậy, ta cần giúp em tự rút tự ghi nhớ số nội dung cốt lỏi học 10 ý...
 • 13
 • 201
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SƠ LƯỢC PHẦN CỨNG

BÁO CÁO THỰC TẬP-SƠ LƯỢC PHẦN CỨNG
... lệnh Quá trình thực thi sau: TCY0: đọc lệnh TCY1 :thực thi lệnh 1, đọc lệnh TCY2: thực thi lệnh 2, đọc lệnh TCY3: thực thi lệnh 3, đọc lệnh TCY4: lệnh lệnh thực thi theo qui trình thực thi chương ... trình (lệnh thực thi phải lệnh label SUB_1) nên chu thi lệnh dùng để đọc lệnh label SUB_1 Như xem lênh cần chu kì xung clock để thực thi TCY5: thực thi lệnh SUB_1 đọc lệnh SUB_1 Quá trình thực tương ... thường, để thực thi lệnh, ta cần chu kì lệnh để gọi lệnh đó, chu kì xung clock để giải mã thực thi lệnh Với chế pipelining trình bày trên, lệnh xem thực thi chu kì lệnh Đối với lệnh mà trình thực thi...
 • 53
 • 73
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO TRÌ và KIỂM TRA

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY CÔNG TÁC BẢO TRÌ và KIỂM TRA
... o trì SW Máy c t h th AE CÔNG TÁC KI M TRA VÀ B O TRÌ N i dung t n su t ki m tra- b o trì khác ph thu c vào môi trư ng u ki n làm vi c Đ c k t ng chi ti t ch d n sau đ th c hi n công tác ki m tra ... tác ki m tra – b o trì đư c đ y đ M CL C Công tác chu n b trư c ki m tra Chi ti t m t trư c c u t o bên Quy trình ki m tra chi ti t Công tác ki m tra Ch n đoán hư h ng Ki m tra ti p m Ph l c: ... c hi n công tác b o trì/ ki m tra Nên nh nguy n gi t trình th c hi n • Ch đư c thao tác sau c t n máy c t t ng đ u ngu n b o đ m n Luôn nh có nguy b n gi t • N u công tác ki m tra/ b o trì bu c...
 • 14
 • 118
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM

BÁO CÁO THỰC TẬP-SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM
... 120-200kg nấm tươi) Năng suất nấm cao hay thấp tuỳ thuộc vào chất lượng giống nấm, kỹ thuật Sổ tay kỹ thuật trồng nấm 15 nuôi trồng yếu tố khí hậu Bảo quản tiêu thụ nấm Rơm Khi hái nấm xong, nấm rơm ... Sổ tay kỹ thuật trồng nấm VI LỊCH THỜI VỤ TRỒNG NẤM RƠM, NẤM SÒ, NẤM MỠ TRÊN NGUYÊN LIỆU RƠM, RẠ Mỗi loại nấm thích nghi với loại hình thời tiết khác Dưới bảng thời vụ loại nấm rơm, nấm nấm ... xong dùng tay ấn chặt, xung quanh làm thành khuân Trung bình rơm rạ khô trồng 75-80 mô Sổ tay kỹ thuật trồng nấm 13 nấm đảm bảo độ nén vừa phải Khoảng cách mô nấm từ 25-30cm Hình Mô nấm rơm hoàn...
 • 40
 • 216
 • 2

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB VÀ HSBC VIỆT NAM

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB VÀ HSBC VIỆT NAM
... SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB HSBC VIỆT NAM CHƯƠNG I I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ... Tế Việt Nam • “ Ngân hàng bán lẻ tốt Việt nam Asian Banker bình chọn năm 2006 21 CHƯƠNG V V SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB HSBC VIỆT NAM ACB có đầy đủ lực cần thiết để cạnh tranh ... lực dồi 130 năm hoạt động tìm hiểu thị trường Việt Nam HSBC Việt Nam trở thành đối thủ đáng ghờm lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Hiện tại, HSBC Việt Nam CN ngân hàng nước lớn Việt Nam xét vốn đầu tư,...
 • 35
 • 295
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP SƠ BỘ ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO THỰC TẬP SƠ BỘ ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
... chi nhánh thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Trong báo cáo khóa luận này, nghiên cứu Cực Rẻ Hà Nội Dưới đồ nhân cucre.vn đồ 1.3: đồ nhân cucre.vn (Nguồn: vatgia.com) CHƯƠNG II: HOẠT ... mềm chat trực tuyến miễn phí: Skype, Yahoo, Facebook Messenger… Ứng dụng thương mại điện tử Cucre.vn Ngày nay, thương mại điện tử áp dụng nhiều vào công ty doanh nghiệp Việt Nam Vật Giá vốn công ... nhạy việc ứng dụng thương mại điện tử để tăng doanh thu cho doanh nghiệp mình, cụ thể dự án Cucre.vn Tính đến năm 2014, dự án Cucre.vn ứng dụng thành công lĩnh vực thương mại điện tử Từ việc...
 • 11
 • 238
 • 0

BÁO cáo THỰC tập SỞ VHTT VÀ du lịch TỈNH YÊN BÁI

BÁO cáo THỰC tập SỞ VHTT VÀ du lịch TỈNH YÊN BÁI
... dựng sở liệu tài nguyên du lịch, du lịch tỉnh theo quy chế Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch c) Thực biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, ... quyền quản lý Sở 16 Về du lịch: a) Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức công bố quy hoạch sau phê duyệt; b) Tổ chức thực điều tra, ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế tổ chức làm việc sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Yên Bái Quy chế tổ chức làm việc ban quản lý di tích danh thắng tỉnh Yên Bái 23 ...
 • 23
 • 255
 • 1

Báo cáo thực tập tại UBND xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Báo cáo thực tập tại UBND xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
... -Các phó chủ tịch HĐND -Chủ tịch UBND SVTH: Nguyễn Thành Giáp Lớp: Nông nghiệp 46B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Phạm Văn Khôi -Phó chủ tịch UBND -Chủ tịch UB MTTQ -Bí thư ... địa phương Nhiệm vụ, quyền hạn phận UBND a Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch UBND - Điều hành đôn đốc công tác của UBND đối với các thành viên UBND, công chức chuyên môn cấp xã theo ... được tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã được đề SVTH: Nguyễn Thành Giáp Lớp: Nông nghiệp 46B 21 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: PGS.TS Phạm Văn Khôi PHẦN...
 • 25
 • 3,488
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tổng hợp tại nhà thuốc phúc tháibai bao cao thuc tap su pham am nhac trung hoc co sobao cao thuc tap su pham am nhac truong trung hoc co sobáo cáo thực tập sơ cấp nghề luyện gangbáo cáo thực tập tài chính doanh nghiệpbài báo cáo thực tập khoa tài chính ngân hàngbáo cáo thực tập khoa tài chính ngân hàngbáo cáo thực tập môn điện công nghiệpbao cao thuc tap hoat dong xuat nhap khaubao cao thuc tap huy dong von ngan hang dau tu va phat trienbáo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành tài chình doanh nghiêpbao cao thuc tap tong hop tai ngan hangbáo cáo thực tập điện tử công nghiệpbáo cáo thực tập về tín dụng ngân hàngbáo cáo thực tập kinh tế đối ngoạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại