Giáo án cả năm GDCD10 (3 cột)

giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng

giáo án sinh học 9 - 3 cột cả năm cực hay. Hùng
... - A - G - T - X - X - T Mạch : - T - X - A - G - G - A Đáp án : Hai đoạn mạch ADN : a) Mạch ( củ ) : - A - G - T - X - X - T Mạch : - T - X - A - G - G - A b) Mạch : - A - G - T - ... ARN : -A-U-G-X-U-X-GCâu : Mạch khuôn : - T - A - X - G - A - A - X - T - G Mạch bổ sung :- A - T - G - X - T - T - G - A - X V hớng dẫn nhà : - Học thuộc nhớ phần tóm tắt cuối - Trả ... Giaựo aựn sinh hoùc 20 0 9- 2010 trang 14 Giáo án: Sinh Học Lớp Dạy: 9A,B Tiết:5 Tiết:4 Nguyễn Việt Hùng huyện Mèo Vạc Trờng:PT-DTNT Ngày dạy: 9A 31 /8/20 09 9B 1 /9/ 20 09 Sĩ số: 9A 25/25 9B 24/24 Tiết...
 • 171
 • 1,794
 • 16

giáo án sinh học 6- 3 cột cả năm cực hay 2009-2010

giáo án sinh học 6- 3 cột cả năm cực hay 2009-2010
... soạn Nguyễn Việt Hùng Giáo án: Sinh Học Nguyễn Việt Hùng Mèo Vạc Trờng:PT- DTNT huyện Bài 2: Nhiệm vụ sinh học I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đợc số VD để thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, ... vụ sinh học câu hỏi: để trả lời câu hỏi - Nhiệm vụ thực vật học - Nhiệm vụ sinh học - HS nghe bổ sung hay (SGK trang 8) nhắc lại phần trả lời gì? bạn - GV gọi 1 -3 HS trả lời - GV cho học sinh ... đợc nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu đợc nhiệm vụ sinh học thực vật học Kĩ - Rèn kĩ so sánh Thái độ - Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên môn học II Đồ dùng dạy học - Tranh...
 • 21
 • 1,237
 • 6

giáo án sinh học 8 - 3 cột cả năm cực hay

giáo án sinh học 8 - 3 cột cả năm cực hay
... vµo nhÜ -> chi x¬ng tai -> cưa bÇu -> chun ®éng - Sau ®ã GV tr×nh bµy sù ngo¹i dÞch vµ néi dÞch -> thu nhËn c¶m gi¸c ©m Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 trang Giáo viên : Sùng Hải Nam - HS ... chÕ ch×a - C¸ nh©n tù thu nhËn th«ng tin -> tr¶ lêi c©u hái - Yªu cÇu nªu ®ỵc tÝnh chÊt cđa hỗc m«n - HS ph¸t biĨu ý kiÕn Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 – TÝnh chÊt cđa Hỗc m«n - Mçi hỗc ... häc tËp … ? – Bµi tËp vỊ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi theo c©u hái SGK - ¤n tËp ch¬ng “ ThÇn kinh” - T×m hiĨu vỊ hƯ néi tiÕt Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 trang 11 Giáo viên : Sùng Hải Nam Ngµy...
 • 20
 • 824
 • 2

Giáo án cả năm 3 cột Công nghệ 7

Giáo án cả năm 3 cột Công nghệ 7
... dạy: 03 I.Mục tiêu: Kiến thức: Tiết PPCT: 03 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT Giải thích lí việc sử dụng đất hợp lý bảo vệ cải tạo đất Nêu biện pháp sử dụng đất hợp lý, bảo vệ, cải tạo ... lượng trồng phụ thuộc Sản lượng trồng /năm năm phụ thuộc vào yếu tố vào: Năng suất trồng, Số vụ NS trồng /vụ /năm x nào? gieo trồng diện tích đất trồng vụ /năm x Diện tích đất tro Làm để tăng sản ... dùng nước xuất Hoạt động 3: Tìm hiểu biện pháp cần sử dụng để thực nhiệm vụ trồng trọt -GV: đưa công thức tính sản - HS thảo luận nhóm, trả lời: III Để thực nhiệm trồng năm  Yêu cầu HS trồng trọt,...
 • 8
 • 1,365
 • 15

Giao an So hoc 6(3 cot) ca nam day du

Giao an So hoc 6(3 cot) ca nam day du
... ?1 Hs : Nhiệt độ độ 00C Hs : Hoạt động tương tự ví dụ Hs :_ Độ cao đỉnh núi Phan – xi- păng 143 mét _ Độ cao đáy vònh Cam Ranh âm 30 mét, hay trừ 30 mét _ Tương tự với ?3 Hs : Vẽ tia số H ... liên quan Hướng dẫn học nhà: (2 phút) _ BT 24 , Viết tập hợp số theo yêu cầu : nhỏ 10, số chẵn, suy : A ⊂ N, B ⊂ N , N* ⊂ N _ BT 25 , A = { In − − ne − xi − a, Mianma, Thai − lan, Viet − Nam} B ... Bru − nay, Cam − pu − chia} _ Chuẩn bò “ Phép cộng phép nhân “ RÚT KINH NGHIỆM Ngày so n : Ngày dạy : I Mục tiêu : Tuần :2 Tiết :6 Bài : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN H/S nắm vững tính chất giao hoán...
 • 166
 • 907
 • 14

GIAO AN TIN HOC 6- 3 COT CA NAM

GIAO AN TIN HOC 6- 3 COT CA NAM
... thông tin tin học - Quá trình xử lí thông - Khi thông tin tiếp nhận tin quan trọng hay gọi thông tin vào, có xử lí, kết việc xử lí thông tin gọi thông tin Đây mô hình trình xử lí thông tin TT ... động 1: Thông tin Thông tin tin học: tin học - Thông tin tất mang lại - Khái niệm thông tin? - HS suy nghĩ trả lời hiểu biết cho người giới xung quanh người - Các hoạt động thông tin - HS nhắc ... thư mục tập tin để đường tới thư mục tập tin tương ứng Các thao tác với tập tin thư mục - Các thao tác với thư mục tập tin: + Xem thông tin tập tin thư mục + Tạo Trang 43 Giáo án Tin học Đường...
 • 79
 • 2,210
 • 49

giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn 3 cột

giáo án lịch sử 8 cả năm chuẩn 3 cột
... cách mạng (1917 – 13 23 24 14 25 26 15 27 28 16 29 30 17 31 32 18 33 34 19 * 35 20 36 21 37 22 38 23 39 24 40 25 41 26 42 27 28 43 44 29 45 1921) Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đấu tranh ... (từ năm 1917 đến năm 1945) Làm tập lịch sử Kiểm tra học kỳ I Kiểm tra 45’ Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 (tt) Bài 25: Kháng ... đồng bào miền núi cuối kỷ XIX Lịch sử địa phương Làm tập lịch sử Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân Việt Nam nửa cuối TK XIX 30 46 31 47 32 48 33 49 34 50 35 36 37 51 * 52 Làm kiểm tra viết tiết...
 • 146
 • 1,235
 • 4

Giáo Án Sinh Học 7.3 cột( cả năm)

Giáo Án Sinh Học 7.3 cột( cả năm)
... tránh nhiễm giun sán GV Cho HS tự rút kết luận GV Giới thiệu thêm số sán kí sinh sán song chủ, sán mép, sán chó * Tiểu kết: - Một số kí sinh: + Sán máu máu người + Sán bã trầu -> ruột lợn + Sán ... a) Sán gan Sán máu b) Sán dây Sán bã trầu Nguyên nhân bị mắc bệnh sán dây gì? a) Do ăn uống không vệ sinh b) Hay ăn thịt sống (gỏi, tái) c) ăn thịt sống có nhiễm nang sán d) Cả a c Dặn dò: - Học ... tự sửa chữa cần Một số đặc điểm đại diện giun dẹp Đại diện Sán lông Sán gan Sán dây STT Đặc điểm so sánh (sán tự do) (kí sinh) (kí sinh) Cơ thể dẹp đối xứng hai bên + + + Mắt lông bơi phát triển...
 • 216
 • 336
 • 2

giáo án công nghệ 9( 3 cột) cả năm

giáo án công nghệ 9( 3 cột) cả năm
... x 35 00 = 864000 x 35 00 = 3. 024.000000 đồng - Ví dụ 2: a Điện tiêu thụ ngày A1 = p x t = 31 20 x = 12480 Wh = 12,8 KWh b Điện tiêu thụ 30 ngày là: A2 = A1 x 30 = 12,8 x 30 = 37 4,4 KWh Giáo Án Công ... vào việc chọn sử dụng công cụ lao Giáo Án Công Nghệ - Gv nhận xét - nêu công dụng sgk - Hướng dẫn công dụng số loại đồng hồ - HS ghi - Như đồng hồ có công dụng gì? - HS ( công dụng - Gv kết luận ... - Hs dựa vào cơng thức giải tập Nguyễn Hoàng Lâm Giáo Án Công Nghệ =>Vậy số tiền ph trả là: A2 x 35 00 = 37 4,4 x3500 = 1 .31 0400 đồng * Hoạt Động 3: củng cố dặn dò - Hướng dẫn giải tập - Dặn dò...
 • 72
 • 727
 • 4

Giáo án Đại số 8 (3 cột) cả năm 10-11

Giáo án Đại số 8 (3 cột) cả năm 10-11
... Ngày soạn: 15/10/2010 Giáo viên: ĐẶNG NGỌC THANH Tuần 11: Trường THCS Tống Văn Trân 43 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Năm học: 2010 – 2011 CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ §.1- PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 22: I Mục tiêu: ... thành nhân tử : - Cả lớp làm vào b) x 2– xy – 8x + 8y a) xy – xz + y – z - Nhận xét làm = (x 2– xy) – (8x – 8y) b) x – xy – 8x + 8y bạn bảng = x(x – y) – 8( x – y) = (x – y)(x – 8) * HƯỚNG DẪN VỀ ... 8 Biểu thức rút gọn = – C/tỏ biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến x Bài 13 SGK /8: Tìm x biết: (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81 48x2– 12x– 20x+ 5+ 3x– 48x2– 7+112x = 81 83 x = 83 ...
 • 158
 • 229
 • 2

giáo án hình học 8 (3 cột) cả năm 10-11

giáo án hình học 8 (3 cột) cả năm 10-11
... chữa - BTVN : 75 ; 82 ; 83 ; 84 SBT / 68 - 69 IV LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GIÁO ÁN - RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: Giáo viên: ĐẶNG NGỌC THANH Trường THCS Tống Văn Trân 29 Giáo án hình học Năm học: 2010 – 2011 ... tắt toán dựng hình học lớp & thực việc dựng phiéu học tập 1- Bài toán dựng hình: ( SGK – 81 ) - Suy nghĩ – Trả lời - Nghe GV giảng - Nêu toán dựng hình học lớp & - Làm phiếu học tập 2- Các toán ... DẠY: Giáo viên: ĐẶNG NGỌC THANH Trường THCS Tống Văn Trân Giáo án hình học Năm học: 2010 – 2011 Ngày soạn: 21 /8/ 2010 Tuần 1: Tiết § HÌNH THANG I Mục tiêu: KT:- HS nắm định nghĩa hình thang, hình...
 • 139
 • 378
 • 4

Giáo An 7 Cả Năm(chia 3 cột)

Giáo An 7 Cả Năm(chia 3 cột)
... Giáo án Vật Lí 28 24 Cờng độ dòng điện 29 25 Hiệu điện 30 26 Hiệu điện hai đầu dụng cụ dùng điện 31 27 32 28 33 29 34 30 Trờng THCS Nguyễn Du 35 Thực hành: Đo cờng độ ... em cha biết - Làm BT 3. 1 đến 3. 4 SBT - Chuẩn bị Giáo Viên:Phạm Quốc Nga Tổ: Lý Tin Giáo án Vật Lí Trờng THCS Nguyễn Du Tuần 4, Tiết PPCT: Ngày soạn: 13/ 09/2008 Ngày dạy: 17/ 09/2008 Bài 4: Định ... H2: Mc ni tip hai búng ốn (10ph) - HS quan sỏt H 27. 1a v H 27. 1b, tr li cõu hi ca - Yờu cu HS quan sỏt H 27. 1a v GV: Ampe k v cụng tc c mc ni tip vi cỏc b H 27. 1b nhn bit hai búng ốn mc phn khỏc mch...
 • 52
 • 115
 • 0

Gián án Giáo án cả năm 2 cột

Gián án Giáo án cả năm 2 cột
... TB tách gian 33 Số NST Trạng thái NST Số crômatit Số tâm động 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 4n Đơn 4n 4n Đơn 4n 2n Đơn 2n Tiết 10 Ngày soạn:4/ 10/ 06 Ngày dạy:9/ 10/ 06 Bài 10: Giảm ... x aa 23 phân li P: Aa x Aa Đáp án d VD4: Bài tập (trang 22 ) F1: 25 ,1% hoa đỏ: 49,9% hoa hồng: 25 % hoa trắng F1: hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng Tỉ lệ kiểu hình trội không hoàn toàn Đáp án b, ... xét - đánh giá - GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc nhóm - Các nhóm viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng 6.1; 6 .2 Hớng dẫn học nhà - Làm tập trang 22 , 23 SGK 21 Tuần Tiết Ngày soạn :27 / 9/...
 • 223
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 9 3 cột cả nămgiáo án vật lý 6 3 cột cả nămgiáo án sinh học 6 3 cột cả nămgiáo án hình học 9 3 cột cả nămgiao an lich su 8 3 cot ca namgiáo án vật lý 8 3 cột cả nămgiáo án ngữ văn 8 3 cột cả nămgiao an dia li 9 3 cot ca namgiao an dia ly 9 3 cot ca namgiao an ngu van 7 3 cot ca namgiao an tieng anh 6 3 cot ca namgiáo án vật lý 7 3 cột cả nămgiao an sinh hoc 9 3 cot ca namgiáo án sinh học 9 3 cột cả năm cực hay hùnggiáo án ngữ văn 9 3 cột cả nămPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học