Bai thực hành 1 thysistor

Bài thực hành 1 (lớp 6 rất hay)

Bài thực hành 1 (lớp 6 rất hay)
... 1 MC CH YấU CU - Nhn bit c mt s b phn cu thnh c bn ca mỏy tớnh cỏ nhõn - Bit cỏch bt/tt mỏy tớnh...
 • 11
 • 423
 • 2

Bài thực hành 1 Tin 8

Bài thực hành 1 Tin 8
... thực hành tiếp 3: chỉnh sừa chương trình nhận biết lỗi - Gv: Qua cho ta thấy điều gì? - Gv: yêu cầu hs thoát khỏi Turbo Pascal, không lưu chỉnh sửa Hs: Thực hành Hs: thực hành Hs: lắng nghe thực ... lắng nghe thực hành Hs: thực hành Hs: thực hành Hs: trả lời Hs: tháot khỏi chương trình HĐ3: Tổng kết HĐ GV Gv: yêu cầu lớp trưởng lớp phó kiểm tra máy tính Gv: kiểm tra máy tính thực hành hs Gv: ... lớp phó kiểm tra máy tính Gv: kiểm tra máy tính thực hành hs Gv: đánh giá tiết thực hành hs qua mặt: thái độ thực hành hs, nề nếp, chuẩn bị hs… - HĐ HS Hs: kiểm tra máy tính Hs: lắng nghe Cũng...
 • 2
 • 337
 • 1

Tiết 4: Bài thực hành 1

Tiết 4: Bài thực hành 1
... Lu huỳnh ( khoảng 11 3oC Tách riêng đợc muối, cát khỏi hỗn hợp muối cát Tách riêng muối ăn khỏi hỗn hợp với cát Thu dọn dụng cụ, hóa chất vệ sinh : Dặn dò : - Về nhà hoàn thành tờng trình -...
 • 3
 • 710
 • 3

Bài Thực Hành 1

Bài Thực Hành 1
... Exit Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính EXCEL Bài tập thực hành Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính EXCEL Bài 1: Quan sát hình Excel lệnh bảng chọn Bài thực hành ... →Programs→Microsoft Office → Microsoft Excel Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính EXCEL Lưu kết Kích vào nút lệnh Save File Save Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính ... Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính EXCEL Khởi động Excel Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Excel hình Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình...
 • 9
 • 260
 • 0

Tiết 3,4 - Bài thực hành 1

Tiết 3,4 - Bài thực hành 1
... giảng điện tử Cách tiến hành: Bài tập GV: Ra tập yêu cầu học HS: Nhận thực a) Bài tập 1: Khởi động sinh làm máy hành Excel - Liệt kê điểm giống khác hình Word Excel - Mở bảng chọn quan sát lệnh ... làm bài, giáo viên vòng quanh, quan sát hớng dẫn học sinh gặp vớng mắc - Kích hoạt ô tính thực di chuyển trang tính chuột bàn phím Quan sát thay đổi nút tên hàng tên cột b) Bài tập SGK trang 11 ... Excel - Hớng dẫn học sinh - Làm theo hớng - C2: Nháy đúp vào biểu cách khởi động Excel dẫn, khởi động tợng Excel Excel hình b) Lu kết - C1: File \ Save GV: Để lu kết - C2: Nháy chuột vào Word...
 • 3
 • 266
 • 0

Bài thực hành 1 - Tin 8

Bài thực hành 1 - Tin 8
... 1 Khi ng v thoỏt Pascal a Khi ng Turbo Pascal + Cỏch 1: Nhỏy ỳp chut vo biu tng trờn mn hỡnh nn + Cỏch 2: Vo Start/Programs/Free ... trỡnh Dũng tr giỳp Tờn chng trỡnh Khi ng v thoỏt Pascal m bng Nhn phớm chn, nhn Enter m phớm F10 di bng chn, chuyn s dng s dng phớm mi tờn cỏc lnh bng s dng phớm mi tờn Khi ng v thoỏt Pascal...
 • 15
 • 282
 • 0

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH - BÀI THỰC HÀNH 1 pot

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH - BÀI THỰC HÀNH 1 pot
... Data1\data 11: us 11 Full Controll • Data1\data12: us12 Full Controll • Data2 – us 21, us22: read&execute, write Logon us 11, us12, us 21, us22 để kiểm tra Thiết lập mạng ngang hàng • Kiểm tra cấu hình máy ... VMNet1 Tạo local users Tạo local users: • us 11, us12: password • us 21, us22: password us 21, us22 NTFS permissions Tạo folders đĩa C máy Serverxx • Data1 – us 11, us12 : read&execute, write • Data1\data 11: ... (share) folders với quyền truy xuất mặc định: – Share2K máy W2Kxx – Share2K3, Data1, Data2 máy W2K3xx • Lần lượt logon vào máy W2Kxx us 11, us12, us 21, us22 để truy xuất shared folders  Nhận xét ...
 • 8
 • 490
 • 5

Bài thực hành 1: thực hành cấu trức dữ liệu Hutech docx

Bài thực hành 1: thực hành cấu trức dữ liệu Hutech docx
... hàm: int TimX_NhiPhan(int a[], int n, int X); Bài − Khai báo cấu trúc sách typedef struct Tên _cấu_ trúc { //khai báo biến thành phần cấu trúc … }Tên _cấu_ trúc_viết_gọn; VD: Typedef struct CuonSach ... //Cài đặt chi tiết hàm Kiểu _dữ_ liệu_ trả_về Tên_hàm(khai báo tham số đầu vào) { //Cài đặt chi tiết } TH CTDL & GT Ths.Văn Thị Thiên Trang Page − Dựa vào cấu trúc cài đặt chương trình đầy ... printf(“0: Thoat\n”); printf(“Hay chon cong viec:”); scanf(“%d”, &chon); / /thực công việc cho lựa chọn tương ứng switch (chon){ case 1: //Gọi hàm Sinh mảng … break; case 2: //Gọi hàm xuất mảng … break;...
 • 4
 • 389
 • 5

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL pptx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài thực hành 1 : ÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL pptx
... quan trọng C Bài HĐ Thầy HĐ Ghi bảng trò Bài Làm quen với 1: Làm quen việc khởi động - HS nghe việc khởi động khỏi Turbo thoát khỏi Turbo quan sát thoát Pascal GV cho HS làm tác thao Pascal Nhận ... Pascal Nhận biết thành phần quen với việc khởi GV hình Turbo Pascal động thoát khỏi a)Khởi Turbo Pascal Nhận Pascal động Turbo biết thành phần hai cách: hình Cách 1: Nháy đúp Turbo Pascal chuột biểu ... hình Turbo Pascal (hoặc bảng chọn so sánh với hình 11 Start); đây: Cách 2: Nháy đúp chuột tên tệp Turbo. exe thư mục chứa tệp (thường thư mục TP thư mục TP\BIN) + GV cho HS nhận biết thành phần:...
 • 15
 • 1,933
 • 7

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL docx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL docx
... Pascal Turbo Pascal a)Khởi động Turbo Pascal Nhận biết thành hai cách: phần hình Cách 1: Nháy đúp chuột Turbo Pascal biểu tượng Quan sát hình hình (hoặc bảng Turbo Pascal so sánh chọn Start); với ... quen việc khởi động thoát khỏi - HS nghe khởi động thoát khỏi quan sát Turbo Pascal Nhận biết Turbo Pascal GV cho HS làm quen với thao tác thành phần hình việc khởi động thoát GV khỏi Turbo Pascal ... thành chương trình, Cấu trúc chưong trình gồm thành phần: Phần khai báo thân chương trình Trong Phần thân chương trình quan trọng C Bài HĐ Thầy HĐ trò Ghi bảng Bài Làm quen với việc HĐ 1: Làm...
 • 11
 • 273
 • 0

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 1 ppsx

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI THỰC HÀNH 1 ppsx
... tính - Tắt hình * Hoạt động 3: Tổng kết học thực hành – Dặn dò - GV yêu cầu học sinh tắt máy, tắt hình, dọn vệ sinh nơi thực hành - Yêu cầu HS thu dọn bàn ghế, ngắt nguồn điện phòng thực hành - ... ngồi trực tiếp vào máy chuẩn bị làm thực hành - GV yêu cầu HS quan sát phận cấu thành máy tính - HS quan sát - GV giới thiệu TB máy tính (cả lớp quan sát) - HS quan sát tìm hiểu + Các TB nhập ... Shift gõ kí tự - HS thực quan sát kết - Di chuyển chuột, quan sát thay đổi vị trí trỏ chuột - HS thực quan sát * Tắt máy tính: - GV hướng dẫn HS nháy chuột vào nút Start, sau nháy - HS thực theo hướng...
 • 4
 • 899
 • 2

bai thuc hanh 1

bai thuc hanh 1
... LÀM VIỆC CỦA TURBO PASCAL Thanh menu (thanh bảng chọn) Tên File chương trình Con trỏ soạn thảo Vùng soạn thảo Dòng Cột Dòng hướng dẫn phím chức MENU BAR * Nhấn phím F10 để mở bảng chọn * Sử dụng ... biet !’); Readln End DẶN DÒ Đọc phần đọc thêm _ trang 19 _ sách giáo khoa Xem trước _ trang 29 _ sách giáo khoa Thực tháng 10 năm 2 010 ... làm 1: Var ten, namsinh: string; Begin Write(‘ cho biet ho ten:’); readln(ten); Write(‘cho biet nam sinh);readln(namsinh); Writeln(‘ ten va nam sinh cua ban la’); Write( ten:25, namsinh :15 );...
 • 23
 • 108
 • 0

Xem thêm