Đề HSG Lý 9 có giải

Đề HSG 9 (có đáp án)

Đề HSG Lý 9 (có đáp án)
... L ≥ 50 Vậy L nhỏ nhất bằng 50 (cm) 0,5 đ c) (1 đ) Với L = 90 cm => d + d' = 90 và dd' = 1125 => X2 - 90 X + 1125 = Giải ta được: X1 = 15cm; X2 = 75cm 0,5 đ => d = 15cm; d' ... nước ngưng tụ hết thành nước ở 1000C thì nó toả nhiệt lượng: Q1 = mL = 0,4 × 2,3×106 = 92 0.000 J 0,5 đ Nhiệt lượng để cho 0,8 kg nước đá nóng chảy hết: Q2 = λm2 = 3,4...
 • 7
 • 581
 • 7

Bo de thi HSG ly 9 co huong dan giai (chuan)

Bo de thi HSG ly 9 co huong dan giai (chuan)
... kính IF’ đến điểm A2 Khi gương quay góc 450 A1IA2 = 2.450 = 90 0 ( t/c đối xứng ) ⇒ Khoảng cách từ A2 tới thấu kính IO 15 cm ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 150 phút ) Bài Hai kim loại đồng ... Hãy tự dựng ảnh ! ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 150 phút ) Bài Một đồng chất tiết diện có chiều dài AB =  = 40cm dựng chậu cho TrÇn Do·n HuÖ Tư liệu bồi dưỡng HSG lý OA = OB ABx = 300 ... ĐỀ SỐ - HSG LÝ LỚP Bài Tham khảo giải ttự tài liệu Bài HD : 1) Quá trình biến thi n nhiệt độ nước đá : - 50C 00C nóng chảy hết 00C * Đồ thị : 100 0C 1000C hoá hết 1000C Q( kJ ) -5 18 698 1538...
 • 22
 • 1,020
 • 22

Đề HSG 9 Phú Yên 08-08 đáp án biểu điễm

Đề HSG Lý 9 Phú Yên 08-08 có đáp án biểu điễm
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ Bài Đáp án chi tiết Gọi s chiều dài quãng đường Ta có: Thời gian ... thể hiện: + khoảng cách từ vật ảnh đến thấu kính + tính chất ảnh (ảo) + tia sáng (nét liền hướng) đường kéo dài tia sáng (nét đứt hướng) Dựa vào hình vẽ, dùng công thức tam giác đồng dạng tính ... thay đổi không đáng kể Khi buộc dây dây bị căng chứng tỏ khối nước đá chìm sâu so với thả thể tích ∆V, lực đẩy Ac-si-met lên phần nước đá ngập thêm tạo nên sức căng sợi dây Ta có: FA = 10.∆V.D...
 • 3
 • 182
 • 0

Bộ đề thi HSG 9 đáp án

Bộ đề thi HSG Lý 9 có đáp án
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUỐC GIA CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 199 5- 199 6 MÔN VẬT LÝ (Thêi gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Bài Một vật khối lượng 2kg, kích thước không đáng ... TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-20 09 MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/20 09 (Đề thi 01 trang) Câu 1: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP BÌNH PHƯỚC Năm học 2008-20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN : VẬT LÝ Thời gian : 150 phút ( Khơng kể thời gian phát đề) Đề thi 01 trang Bài 1.(4,0...
 • 89
 • 1,712
 • 37

Gián án De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm

Gián án De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm
... nhiệt: Qtỏa = 0,5.880.(100 – 70) + 2,35.4200.(100 – 70) = 3 093 00(J) (0,5đ) Mà theo p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J)  m= 3 093 00 = 1,47 (kg) 4200.50  tích 1,47 lít BÀI 3: Câu 1: ... khoảng: - ôtô: x1 = 45 + 45t = 45 + 45.4,5 = 247,5 km - xe máy: x2 = 445 - 55t = 445 – 55.4,5 = 197 ,5 km (0.5đ) (1đ) (1đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) BÀI 2: Câu 1: Ta có Dn ... 2,5.4200.80 + 0,5.880.80 + 0,15.2,3.106  Qthu = 1220200 (J) (1đ) Câu 2: Qthu 100 = 2160028 (J) 56, 49 2160028 = = 1200 (W) 1800 Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra: Qtỏa = Công suất bếp: P = Qtoa t (0,5đ) (0,5đ)...
 • 5
 • 147
 • 0

Bài soạn De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm

Bài soạn De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm
... 0,5.880.(100 – 70) + 2,35.4200.(100 – 70) = 3 093 00(J) (0,5đ) Mà theo p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J)  m= 3 093 00 = 1,47 (kg) 4200.50  tích 1,47 lít BÀI 3: Câu 1: Ta có: 1,674 mm = 1,674.10-3 ... 45.4,5 = 247,5 km - xe máy: x2 = 445 - 55t = 445 – 55.4,5 = 197 ,5 km (0.5đ) (1đ) (1đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) BÀI 2: Câu 1: Ta có Dn = 1000kg/m3 => 2,5 lít nước (2,5 dm3) ... 2,5.4200.80 + 0,5.880.80 + 0,15.2,3.106  Qthu = 1220200 (J) (1đ) Câu 2: Qthu 100 = 2160028 (J) 56, 49 2160028 = = 1200 (W) 1800 Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra: Qtỏa = Công suất bếp: P = Qtoa t (0,5đ) (0,5đ)...
 • 5
 • 112
 • 0

Gián án De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm

Gián án De HSG ly 9 huyen 2011 co hương dẫn chấm
... nhiệt: Qtỏa = 0,5.880.(100 – 70) + 2,35.4200.(100 – 70) = 3 093 00(J) (0,5đ) Mà theo p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J) 3 093 00 = 1,47 (kg) 4200.50  m=  tích 1,47 lít BÀI 3: Câu 1: ... khoảng: - ôtô: x1 = 45 + 45t = 45 + 45.4,5 = 247,5 km - xe máy: x2 = 445 - 55t = 445 – 55.4,5 = 197 ,5 km (0.5đ) (1đ) (1đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) BÀI 2: Câu 1: Ta có Dn ... 2,5.4200.80 + 0,5.880.80 + 0,15.2,3.106  Qthu = 1220200 (J) (1đ) Câu 2: Qthu 100 = 2160028 (J) 56, 49 2160028 = = 1200 (W) 1800 Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra: Qtỏa = Công suất bếp: P = Qtoa t (0,5đ) (0,5đ)...
 • 5
 • 147
 • 0

Bo de HSG ly 9 & huong dan giai

Bo de HSG ly 9 & huong dan giai
... SỐ - HSG LÝ LỚP Trường THCS Phan Đình Phùng - Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng Tư liệu bồi dưỡng HSG lý Biên soạn : Nguyễn Văn Ngãi Bài ĐS : a) 615,6 kJ ( Tham khảo tương tự tài liệu ) b/ m = 629g ... bồi dưỡng HSG lý Biên soạn : Nguyễn Văn Ngãi K M H x S’ A S C y a/ Vẽ ảnh I qua CD ảnh S qua AB; nối các ảnh với ta xác định M N b/ Dùng cặp ∆ đồng dạng & để ý KH = 1/2 SI ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT ... kính IF’ đến điểm A2 Khi gương quay góc 450 A1IA2 = 2.450 = 90 0 ( t/c đối xứng ) ⇒ Khoảng cách từ A2 tới thấu kính IO 15 cm ĐỀ SỐ ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP ( Thời gian 150 phút ) Bài Hai kim loại đồng...
 • 22
 • 72
 • 0

đề thi hsg 9 đáp án

đề thi hsg lý 9 có đáp án
... 2,35.4200.(100 – 70) = 3 093 00(J) (0,5đ) Mà theo p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J) 3 093 00  m= = 1,47 (kg) (0,5đ) 4200.50  tích 1,47 lít (0,5đ) BÀI 3: Câu 1: Ta có: 1,674 mm = 1,674.10-3 ... 445 - 55t = 445 – 55.4,5 = 197 ,5 km B (0.5đ) (1đ) (1đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) BÀI 2: Câu 1: Ta Dn = 1000kg/m3 => 2,5 lít nước (2,5 dm3) khối lượng = 2,5 kg Khối ... 450 + 67,5 R x 450 + 67,5 R x  -97 ,5.Rx =20250  Rx = -207,7 ( Ω ) Ta thấy Rx < (Loại) (0,5đ) Kết luận: Biến trở giá trò Rx =57,1 ( Ω ) dòng điện qua ampe kế cường độ 0,5 (A) (0,25đ) (Các...
 • 5
 • 43
 • 0

ĐỀ HSG THCS (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ HSG LÝ THCS (CÓ ĐÁP ÁN)
... thãø lm cho nỉåïc bçnh säi lãn âỉåüc khäng? ( C n = 4200J/kg.âäü, L = 2,3.106J/Kg) ( Trêch âãư thi HSG TP 1997-1998) Bi 14: Cho mäüt khäúi nỉåïc âạ m2 cọ nhiãût âäü âáưu l t2 = -620C v khäúi lỉåüng ... bàòng nhiãût b) Tênh m2 ( Cn = 4200J/kg.âäü, Câ = 2100J/kg.âäü , λ = 333,9.103J/Kg) ( Trêch âãư thi HSG TP 1998-1999) Bi 15: Dáùn 400g håi nỉåïc åí nhiãût âäü t = 1000C vo bçnh cạch nhiãût cọ chỉïa ... nhiãût ( Cn = 4200J/kg.âäü, Câ = 2100J/kg.âäü , λ = 3,4.105J/Kg , L = 2,3.106J/Kg) ( Trêch âãư thi HSG TP 2000-2001) Bi 16: Trong mäüt bçnh kên âỉûng nỉåïc åí 00C cọ näøi mäüt máøu nỉåïc âạ cọ khäúi...
 • 5
 • 222
 • 3

Tổng hợp 5 đề HSG Anh 9 key

Tổng hợp 5 đề HSG Anh 9 có key
... bµi thi = lª kim têng – Trêng THPT CÈm thñy 1, Thanh ho¸ §Ò Sè kú thi chän häc sinh giái líp 9- THcs M«n thi: TiÕng anh (Thêi gian lµm bµi: 150 - kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Question 1: Supply ... §iÓm bµi thi = lª kim têng – Trêng THPT CÈm thñy 1, Thanh ho¸ §Ò Sè ®Ò thi chän häc sinh giái líp - THCS M«n thi: TiÕng Anh Thêi gian: 150 ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) Question 1: a- Choose ... - híng dÉn chÊm ®Ò thi chän häc sinh giái líp - THCS M«n : TiÕng Anh ( ) A- ®¸p ¸n Question1: ( 19 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 was getting was going 11 had broken down shouted asked 12...
 • 16
 • 407
 • 17

de HSG lop 9 ( co dap an)

de HSG lop 9 ( co dap an)
... time it (be), So I(turn) on the radio She says that she (live) in the country when she (be) a child They (not receive) any letter from him since he(leave) months ago When her father (die)? I (not ... I (not know) when he (die) My father (join) the Army when he (be) young When I (see) Minh tomorrow, I (remind) him of that She (not come) until you (be) ready QuestionVI.Complete each sentence ... have less free time(4)…… men, because they spend time (5 )……domestic work, shopping and child care(6) ………survey showed that men were more (7 )…… to read new spapers that women, while(8)………slightly...
 • 6
 • 240
 • 0

Đề HSG 9 các tỉnh

Đề HSG Lý 9 các tỉnh
... trở mắc vào nguồn hiệu điện U=9V Gọi điện trở đoạn AC biến trở x Tìm cách mắc đèn biến trở vào nguồn điện để đèn sáng bình thường Tìm x cách mắc hiệu suất nguồn cách mắc Câu 1: Một nguồn sáng ... gương, ngang với mép A C hai gương Một người đặt mắt O cách hai gương cách S đoạn l=SO=100 cm a) Hãy vẽ nêu cách vẽ đường tia sáng từ S đến phản xạ hai lần G1, lần G2 đến mắt Tính ... trục cách thấu kính đoạn a Ảnh AB qua thấu kính ảnh ảo A'B' cách thấu kính đoạn b Một thấu kính khác thấu kính phân kì L2, vật AB đặt trước L2 đoạn b ảnh AB qua thấu kính L2 ảnh ảo A"B" cách...
 • 4
 • 250
 • 0

Đề HSG 9

Đề HSG Lý 9
... toán có nghiệm => L 50 Vậy L nhỏ 50 (cm) 0,5 đ c) (1 đ) Với L = 90 cm => d + d' = 90 dd' = 1125 => X2 - 90 X + 1125 = Giải ta đợc: X1 = 15cm; X2 = 75cm 0,5 đ => d = 15cm; d' = 75cm ... thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lớp THCS năm học 2004-2005 Môn: Vật (Vòng 2) Đề thức Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) _ Bài 1: (5 điểm) Ngời ta muốn làm điện trở tiêu ... Hớng dẫn chấm Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Lớp THCS năm học 2004-2005 Môn: Vật (Vòng 1) Bài 1: a) (2,5đ) Vận tốc Y: Chọn t = A lúc X bắt đầu di chuyển Thời gian X từ A đến...
 • 6
 • 197
 • 0

Xem thêm