Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình vận hành hệ thống hồ chứa trong mùa lũ lưu vực sông mã

Nghiên cứu sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông hàn, thành phố đà nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn
... n hành ñ tài Nghiên c u s khoa h c cho vi c ñánh giá ch t lư ng nư c sông Hàn, thành ph Đà N ng b ng ch th ñ ng v t không xương s ng c l n” r t c n thi t, góp ph n ñưa lu n c khoa h c, ñ xu ... So v i khu v c ñã nghiên c u, s h ĐVKXS c l n sông Hàn t i ño n nghiên c u ch tương ñương v i khu v c sông Sài Gòn theo nghiên c u c a Nguy n Th Mai (2003) sông Phú L c theo nghiên c u c a Nguy ... nghĩa khoa h c th c ti n: Đ tài cung c p d n li u khoa h c v ch t lư ng nư c, h ñ ng v t không xương s ng c l n m i tương quan gi a ch t lư ng môi trư ng nư c v i h sinh thái ñ ng v t không xương...
 • 26
 • 538
 • 1

Nghiên cứu sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... ng sinh h c chăn nuôi ñ t [30] 1.2 Tình hình nghiên c u áp d ng nông nghi p sinh thái th gi i Vi t Nam 1.2.1 Tình hình nghiên c u áp d ng nông nghi p sinh thái th gi i Vi c áp d ng khoa h c sinh ... t s hình nông nghi p sinh thái có kh thích ng v i BĐKH vùng ñ t cát ven bi n huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam 3.4.1 hình RVAC hình R ng - Hoa màu - Đà Đi u ñ t cát ven bi n huy n Thăng ... n sinh k c ng ñ ng huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam - ph ng m t s hình nông nghi p sinh thái có kh Huy n Thăng Bình t nh Qu ng Nam m t huy n có di n tích ñ t cát ven bi n tương ñ i l n so...
 • 13
 • 272
 • 1

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất giải pháp cấp nước cho khu kinh tế du lịch cồn vành huyện tiền hải tỉnh thái bình

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp cấp nước cho khu kinh tế du lịch cồn vành  huyện tiền hải tỉnh thái bình
... c p cho khu kinh t du l ch C n Vành Ph m vi nghiên c u ng d ng c s khoa h c kh n ng áp d ng vào th c ti n đ xu t gi i pháp k thu t c p n c cho khu kinh t du l ch C n Vành N i dung k t qu nghiên ... - Nghiên c u v yêu c u c p n c cho khu kinh t du l ch C n Vành theo quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i đ n n m 2020 đ c phê t 3 - Nghiên c u đ xu t gi i pháp c p n c ng t cho khu kinh t du ... xây d ng khu du l ch sinh thái C n Vành, d ki n bi n n i thành khu du l ch ngh d l ng cao Khu du l ch đ d ng, khu ng ch t c xây d ng k t h p đa d ng gi a khu du l ch ngh k t h p d ch v , khu vui...
 • 120
 • 59
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố bắc ninh

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố bắc ninh
... cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh; III Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh 3.2 Phạm vi nghiên cứu: ... cấp nước thành phố Bắc Ninh II Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng khả cấp nước hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh; - Nghiên cứu dự báo nhu cầu nước thành phố Bắc Ninh tương lai; - Đề ... Chuyên ngành: Cấp thoát nước CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH 19 2.1 Phương hướng phát...
 • 103
 • 113
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thoát nước cho khu phố nối, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thoát nước cho khu phố nối, tỉnh hưng yên
... Khu vc nghiờn cu l ni trung nhiu khu cụng nghip ln ca tnh Hng Yờn Din tớch t ca cỏc khu cụng nghip nh hngtrc tip n khu vc nghiờn cu khong 1979 - Khu, cm cụng nghip trung khu vc nghiờn cu: + Khu ... (i=0,06%) Cao hin trng ca khu t nh sau: - Khu vc phớa Bc sụng Bỳn : Khu vc cú mt phn l phn m rng ca khu cụng nghip Ph Ni A v phn ln din tớch cũn li l rung lỳa, cao nn t +2,0m n +3,4m - Khu cụng ... ci to, chng ngp nht thi a hỡnh khu vc nghiờn cu cú cao nm khong +2 ữ +4,5m; cú cỏc khu rung cao thp xen k nờn khú khn cụng tỏc tiờu thoỏt nc Khu khu ụ th Ph Ni, l khu ụ th nm vựng nụng nghip bao...
 • 115
 • 177
 • 2

sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE

 cơ sở KHOA HỌC NGHIÊN cứu xử LÝ nền đất yếu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP BASE
... bê tông chôn lên, lắp đặt top- base đờng kính 2m đặt lại khối bê tông chắn sóng lên top- base, đến độ lún khoảng 3cm Trong trờng hợp sử dụng top- base không sử dụng top- base có khác biệt lớn đợc ... ziH Hình 2.15 Phương pháp tính lún top- base 2.2.4 Lu ý thiết kế Khi top- block top- base đợc thiết kế ban đầu không đáp ứng đợc yêu cầu tải trọng thiết kế lớn, phải thi công top- base 25 lớp mở ... định đợc 2.2.3 Thiết kế phơng pháp top- base 15 Khi tải trọng thiết kế lớn khả chịu cắt đất tự nhiên phơng pháp top- base đợc xem xét Trong thiết kế phơng pháp top- base, phơng pháp thiết kế dựa vào...
 • 25
 • 469
 • 15

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 96
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ (TT)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ (TT)
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 93
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ Hoàng Thị Nguyệt Minh.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ Hoàng Thị Nguyệt Minh.
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 178
 • 0

NGHIÊN CỨU BẢN TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN
... tế học, xã hội học, các khoa học chính trị được xếp vào khoa học xã hội; còn tâm lý học, nhân loại học, ngôn ngữ học được xếp vào khoa học nhân văn Còn Trường Cao học Khoa ... ngành nhân loại học, xã hội học, tâm lý học, kinh tế học, chính trị học, địa lý nhân văn đặt ở khoa Khoa học Xã hội (Faculty of Social Sciences); còn các ngành văn hoá học, ... nhóm các "khoa học xã hội và hành vi" ngành: kinh tế học, chính trị học, dân số học, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, địa lý học, nghiên cứu văn hoá khu vực; còn...
 • 12
 • 269
 • 0

nghiên cứu một số biểu hiện bệnh lý tim mạch đồng mắc ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu một số biểu hiện bệnh lý tim mạch đồng mắc ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai
... mắc bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị Trung tâm hấp Bệnh viện Bạch Mai nhằm mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân BPTNMT Mô tả số biểu ... nghiên cứu - Nghiên cứu được i đồng chấm đề cương trường Đại học Y Hà Nội thông qua Nghiên cứu được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm hấp Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh nhân và ... BLTM đồng mắc ở nhóm bệnh nhân BPTNMT Các loại bệnh tim mạch Rối loạn nhịp tim Tăng huyết áp Bệnh mạch vành Bệnh van tim người lớn tuổi Tăng áp động mạch phổi Suy tim trái Nhồi...
 • 62
 • 225
 • 0

nghiên cứu sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh nam định

nghiên cứu cơ sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh nam định
... biển Nam Định - Trên sở quy định, quy phạm, tiêu chuẩn quy định hành áp dụng tính toán quy hoạch cho tuyên đê biển Nam Định, phân cấp phân loại tuyến đê theo quy định Luật đê điều Nghiên cứu tài ... NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ PHÂN CẤP ĐÊ BIỂN 2.1 Các nguyên tắc lập quy hoạch đê điều phân cấp đê theo luật đê điều 22 2.2 Nội dung quy hoạch đê điều phân cấp đê ... kiện để phát triển kinh tế bền vững Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch phân cấp cho tuyến đê biển - Nghiên cứu phương pháp tính toán quy hoạch phân cấp cho tuyến đê biển...
 • 108
 • 324
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn hoá – xã hội tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn
... công trình nghiên cứu cách hệ thống y u tố liên quan đến dịch vụ y tế cho người Dao nói chung cho phụ nữ người Dao nói riêng số khía cạnh văn hoá - xã hội Việc phân tích ảnh hưởng y u tố văn hóa, ... tộc xung quanh hay đến nhờ người Dao l y thuốc cho Bài thuốc thường có loại c y: C y Ch y Coòng Xieng, Vồng Xỉnh Puông, Địa Chùn, Đìa Sản, Giào Kia Mia, Sìn Pầu, Qù T y Hu y, Puồng Hu y, Giào ... story” số nét văn hoá liên quan đến sức khoẻ người Dao nói chung phụ nữ người Dao mang thai sinh đẻ nói riêng cho th y đời sống tâm linh người Dao phong phú, với quan niệm bệnh ma làm người Dao...
 • 146
 • 306
 • 0

nghiên cứu một số bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp - bệnh viện bạch mai

nghiên cứu một số bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp - bệnh viện bạch mai
... tài: Nghiên cứu số bệnh tim mạch bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Trung tâm hấp - Bệnh viện Bạch Mai nhằm mục tiêu sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ... sàng, cận lâm sàng bệnh nhân BPTNMT có bệnh tim mạch đồng mắc Xác định tỷ lệ số bệnh tim mạch ở bệnh nhân BPTNMT điều trị Trung tâm Hấp - Bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN TÀI ... lệ suy tim cao bệnh nhân không bị BPTNMT [52], [53] Bênh nhân nghi ngờ có BLTM bệnh nhân BPTNMT khi: - Có kèm theo nhiều yếu tố nguy tim mạch - X- quang tim phổi thẳng có bóng tim to - ĐTĐ có...
 • 90
 • 662
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở khoa học môi trườngnghiên cứu một số bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch maicơ sở khoa học xây dựng bản đồ tư duycơ sở khoa học thành lập bản đồ ngập lụttổng quan các công trình nghiên cứu có liên quannghiên cứu sự tạo phức của niken với thuốc thử parnghiên cứu một số sàn giao dịch b2b trên thế giới và tại việt namcác thông số về hồ chứamột số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tạivà xây dựng thành công chiến lược nguồn nhân lực ở nhno amp ptnt vn agribankhông số về hồ chứali thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt namluận nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa họcnghiên cứu khoa học rác thảiđể tài nghiên cứu khoa học môn hoá họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả