Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm tại làng nghề bát tràng, gia lâm, hà nội

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học và các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phẩm chất của một số giống cúc ở vùng trồng hoa thanh hóa

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học và các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phẩm chất của một số giống cúc ở vùng trồng hoa thanh hóa
... cánh có lo i Riêng ký sinh sâu khoang có lo i; ký sinh sâu xếp có 14 lo i, ký sinh trứng bọ xít có lo i Kết nghiên cứu khoa học v ứng dụng tiến kỹ thuật trung tâm đấu tranh sinh học, Viện BVTV ... phơng đạt hiệu cao góp phần nâng cao suất chất lợng sản phẩm hạt đậu tơng Đợc phân công Khoa sau đại học, ng nh Bảo vệ thực vật- Trờng Đại học Nông nghiệp I H Nội, thực đề t i: "Nghiên cứu th ... Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 24 3.1 Đối tợng nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm v thời gian nghiên cứu 24 3.3 Vật liệu nghiên cứu 24 3.4 Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 25 Kết nghiên cứu v thảo luận...
 • 104
 • 280
 • 0

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh

Nghiên cứu các quá trình đông tụ và oxy hóa nâng cao fenton trong xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm phong phú hòa khánh
... hi u qu chưa cao, trình x t o r t nhi u bùn Vì v y, vi c k t h p gi a trình ñông t trình oxy hóa nâng cao ñã ñư c ch n ñ nâng cao hi u qu x lý V i nh ng lý trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ... trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton x lý nư c th i nhà máy d t nhu m Phong Phú – Hòa Khánh” M c ñích nghiên c u - Nghiên c u trình keo t t o nư c th i d t nhu ... i h c Sư ph m Đà N ng m u nư c th i d t nhu m nhà máy Phong Phú – Hòa Khánh Phương pháp nghiên c u Kh o sát trình ñông t oxy hóa nâng cao Fenton b ng phương pháp ño quang UV-VIS Ch s COD c a dung...
 • 13
 • 287
 • 0

Tài liệu TRIẾT HỌC - Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học pdf

Tài liệu TRIẾT HỌC - Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học pdf
... TRIẾT HỌC Chương trình dùng cho cao học và nghiên cứu sinh không thuôôc chuyên ngành Triết học LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG ĐÔNG Phương ... ĐỊNH VỀ TRIẾT HỌC PHÂôT GIÁO Triết học Phâôt giáo là triết học về giải thoát Triết học Phâôt giáo là triết học về bình đẳng Triết học Phâôt giáo là triết học về từ ... học về từ bi, bác ái Triết học Phâôt giáo là triết học về đạo đức Triết học Phâôt giáo là triết học vô thần Triết học Phâôt giáo là triết học hướng nôôi ...
 • 68
 • 2,213
 • 4

442 Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam - thực trạng và giải pháp

442 Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam - thực trạng và giải pháp
... 26 -4 - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM 2.1 VÀI NÉT VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG - CẦU CÀ PHÊ THẾ GIỚI TRONG GIAI ĐOẠN 200 0- 2006 ... trị rủi ro sản xuất xuất cà phê Việt Nam + Chương III: Các giải pháp quản trị rủi ro sản xuất xuất cà phê Việt Nam - 11 - CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN ... RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 1.1.1 Các khái niệm rủi ro phân loại rủi ro 1.1.1.1 Các khái niệm rủi ro, ...
 • 81
 • 336
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 03

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 03
... ca Cụng ty C phn CNTT Hong Anh Cụng ty c thnh lp di hinh thc cụng ty m, cụng ty u nm 2005 d an xõy dng nh may ong tu Thnh Long (nay l cụng ty CP CNTT Hong Anh 03) ca cụng ty CP CNTT Hong Anh bt ... vụn ca Cụng ty Kờ toan chi phi san xuõt tai cụng ty cụ phõn cụng nghiờp tau thuy Hoang Anh 03 3.1 c iờm kờ toỏn chi phi san xuõt va gia san phõm tai cụng ty cụ phõn CNTT Hoang Anh 03 phu hp vi ... phn ton cụng ty to nờn s nht quỏn, bn vng thỳc y s phỏt trin ca cụng ty 1.4 c iờm tinh hinh tai chinh, kờt qua kinh doanh cua cụng ty cụ phõn CNTT Hoang Anh 03 S tụn tai cua cụng ty co vai tro...
 • 54
 • 289
 • 0

Đánh giá hiệu quả canh tác đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng háo trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội

Đánh giá hiệu quả canh tác đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng háo trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội
... khoa h c Nụng nghi p iii 4.1.4 Tỡnh hỡnh s d ng ủ t canh tỏc theo h ng s n xu t hng húa huy n an Ph ng 4.2 49 ỏnh giỏ hi u qu s d ng ủ t canh tỏc theo h ng s n xu t hng húa 52 4.2.1 Cỏc lo i hỡnh ... nh ng c c u cõy tr ng phự h p v i ủi u ki n canh tỏc m i ni: h canh tỏc trờn ru ng quanh nm ng p n c, h canh tỏc m t v lỳa n c, m t v cõy tr ng c n, h canh tỏc ủ t mu [10] T th k th X tr ủi, Vi ... Nam mang theo h canh tỏc c a mỡnh ủ n nh ng ni m i Trờn ủ ng di chuy n v phớa Nam, h canh tỏc Vi t Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s khoa h c Nụng nghi p 11 pha tr n v i cỏc h canh tỏc...
 • 106
 • 253
 • 0

Nghiên cứu khả năng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng trung tại vùng thường tín thành phố hà nội

Nghiên cứu khả năng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng trung tại vùng thường tín thành phố hà nội
... nuụi l n theo h ng t p trung .14 2.1.2.1 Cỏc khỏi ni m 2.1.2.2 í ngha phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 17 2.1.2.3 N i dung c a phỏt tri n s n ph m chn nuụi l n theo h ... lý lu n v phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 2.1.2.1 Cỏc khỏi ni m * Khỏi ni m t p trung hoỏ Theo c c tr ng C c chn nuụi Hong Kim Giao, chn nuụi t p trung cú th hi u m t cỏch ủn gi n ... 4.2.1.5 Cỏc y u t khỏc tỏc ủ ng ủ n phỏt tri n chn nuụi l n theo h ng t p trung 80 4.2.2 ỏnh giỏ k t qu chn nuụi l n th t theo h ng t p trung cỏc h , trang tr i c a vựng Tõy 84 4.2.2.1...
 • 173
 • 248
 • 0

Nghiên cứu thiết kế ,cải tạo, hệ thống điều khiển trạm bơm la tiến

Nghiên cứu thiết kế ,cải tạo, hệ thống điều khiển trạm bơm la tiến
... a tr m bm La Ti n Tr m bm La Ti n b t ủ u ủ c xõy d ng t nm 2000 theo quy t ủ nh c a B nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Tr m bm ủ c hon thnh v bn giao v n hnh thỏng nm 2005 Tr m bm La Ti n ủ ... c v cụng ty khai thỏc cụng trỡnh th y l i Hng Yờn 1.2 V trớ ủ a lý c a tr m bm La Ti n 1.3 Nhi m v c a tr m bm La Ti n 1.4 M c tiờu nghiờn c u c a ủ ti Chng PHN TCH H TH NG TRANG B I N C A TR ... Nhi m v c a tr m bm La Ti n L m t Tr m bm tiờu thu n tuý nờn ch y u l tiờu ỳng v g n thỏo ủ i cho v Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c k thu t Tr m bm La Ti n ủ c xõy d ng...
 • 105
 • 403
 • 0

Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương

Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương
... protein cho s n xu t tr ng Khi tớnh nhu c u protein cho s n xu t tr ng c a g ủ chỳng ta ph i tớnh nhu c u protein cho c y u t : protein cho trỡ, cho sinh tr ng, cho phỏt tri n lụng v protein cho ... 0,87% methionine + cystine cho giai đoạn 5-8 tuần tuổi Khi nghiờn c u v ch ủ n cho g Hybro HV85 thỡ Bựi Quang Ti n v cs (1995) [41] cho bi t nờn cho n tỏch riờng tr ng mỏi giai ủo n ủ tr ng v i l ... phỏp cho n chung tr ng mỏi) Bựi Th Oanh, 1996 [26] cho bi t ủ i v i g tr ng v g mỏi ủ u s d ng m c protein l 22-20-18% cho giai ủo n 0-3, 4-6 v 7-gi t th t Nhng m c axit amin tng ng giai ủo n cho...
 • 110
 • 392
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình

Nghiên cứu một số giải pháp quảng bá thương hiệu đồ gổ la xuyên xã uyên ninh, huyện ý yên tỉnh hòa bình
... xây d ng qu ng bá thương hi u ñ g La Xuyên 93 4.3.1 Gi i pháp xây d ng thương hi u ñ g La Xuyên 93 4.3.1.1 Nghiên c u s , m c tiêu, ñi u ki n xây d ng thương hi u ñ g La Xuyên 93 4.3.1.2 M t ... g La Xuyên 117 Sơ ñ 4.7 Quá trình nh n th c thương hi u ñ i v i m t khách hàng 119 Bi u ñ 4.1 ðánh giá c a ngư i tiêu dùng v ñ g La Xuyên 75 Bi u ñ 4.2 Nh n th c c a làng ngh ñ g La Xuyên v thương ... bá thương hi u ñ g La Xuyên; (4) ð xu t m t s gi i pháp nh m xây d ng qu ng bá thương hi u ñ g La Xuyên 1.3 ð I TƯ NG NGHIÊN C U VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên...
 • 143
 • 270
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò
... đề tài :Nghiên cứu ảnh hởng số thông số đến chi phí lợng riêng chất lợng sản phẩm máy thái cỏ TC- 5,0 làm thức ăn cho bò * Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở khoa học xác định số thông số ... phẩm thái giảm chi phí điện riêng cho trình cắt thái * Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm: - Nghiên cứu đặc điểm lý tính cỏ làm thức ăn cho bò; - Tìm ... trách nhiệm Cao Đăng Đáng Lời cám ơn Sau thời gian học tập trờng thực đề tài Nghiên cứu ảnh hởng số thông số đến chi phí lợng riêng chất lợng sản phẩm máy thái cỏ làm thức ăn cho bò đến hoàn thành...
 • 94
 • 427
 • 0

Nghiên cứu dặt điểm nông sinh,khả năng chống chịu bệnh và tham gia tạo hạt lai của một số giống thuốc lá mới

Nghiên cứu dặt điểm nông sinh,khả năng chống chịu bệnh và tham gia tạo hạt lai của một số giống thuốc lá mới
... Nam 15 1.4 u lai trồng 18 1.4.1 Khái niệm u lai 18 1.4.2 Các thuyết u lai 18 1.4.3 Đánh giá u lai 22 1.5 Sự biểu u lai thuốc 23 1.5.1 u lai hình thái 24 1.5.2 u lai suất 25 1.5.3 u lai tính thích ... khả nhận phấn v tạo hạt lai giống tham gia khảo nghiệm lai với C.176 v K.346 59 3.3.1 Động thái nở hoa giống tham gia khảo nghiệm 59 3.3.2 Khả nhận phấn v tạo hạt lai giống lai với dòng mẹ C.176 ... 1.5.4 u lai thời gian sinh trởng 26 1.5.5 u lai hoá sinh 27 1.6 Tình hình nghiên cứu TMV thuốc 28 Chơng 2: Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 30 2.1 Vật liệu nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên...
 • 88
 • 363
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống mía chín sớm tại vùng nguyên liệu mía đường lam sơn thanh hóa
... liệu 47 Kết nghiên cứu v thảo luận 48 4.1 Đánh giá điều kiện sinh thái vùng Lam sơn - Thanh hoá 48 4.1.1 Điều kiện thời tiết khí hậu Thanh Hoá 48 4.1.2 Điều kiện đất đai vùng Lam Sơn Thanh Hoá ... 3.2.1 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2005 6/2006 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu: vùng nguyên liệu mía đờng Lam Sơn Thanh Hoá 3.2.3 Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 3.2.3.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh ... Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn Công ty cổ phần mía đờng Lam Sơn, trớc l Nh máy đờng Lam Sơn đợc khởi công xây dựng v o tháng năm 1981 x Thọ Xơng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Sau năm triển...
 • 125
 • 388
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào
... tra 2,3 6 70 0,8 4 2,2 1 56 0,7 9 2,1 3 56 0,8 5 2,0 4 46 0,6 8 1,9 3 44 0,9 3 1,9 8 Tổng 172 0,7 46 2,1 47 170 0,8 72 2,0 76 65 0,7 2 1,9 1 63 0,6 2 2,3 5 47 0,7 7 1,3 8 43 0,7 2 2,1 1 35 0,8 6 1,3 4 32 0,6 0 1,8 3 Tổng ... 5,0 0 1,0 0 1 6,6 7 10 3,6 7 0,5 8 1 2,2 2 48 1 6,3 3 2,0 8 5 4,4 4 20 1 0,6 7 1,5 3 3 5,5 6 60 2 7,6 7 1,5 3 9 2,2 2 30 1 7,0 0 1,0 0 5 6,6 7 72 30 100 40 2 2,6 7 2,0 8 7 5,5 6 - - - 50 2 6,6 7 1,5 3 8 8,8 9 - - - 60 2 9,3 3 ... Oval Cái 30 1,6 67 0,0 39 D i thân (mm) 1,1 24 0,0 30 V destructor Đực 30 Gần tròn 0,8 65 0,2 90 0,8 10 0, 035 Cái 30 Bầu dục 0,5 20 0,0 50 0,9 80 0,0 60 Đực 30 Bầu dục 0,5 06 0,0 78 0,8 62 0,0 34 T clareae...
 • 97
 • 451
 • 0

Nghiên cứu bệnh vi khuẫn trên cá bống bớp (bostrichthys sinensis) trong ao nuôi thương phẩm tại nghĩa hưng nam định và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh vi khuẫn trên cá bống bớp (bostrichthys sinensis) trong ao nuôi thương phẩm tại nghĩa hưng nam định và biện pháp phòng trị
... nghiệp Lê thị dịu Nghiên cứu bệnh vi khuẩn cá bống bớp (Bostrichthys sinensis) ao nuôi thơng phẩm Nghĩa Hng - Nam Định v biện pháp phòng trị luận văn thạc sỹ nông nghiệp Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy ... số tỉnh ven biển có điều kiện nuôi phù hợp nh Hải Phòng, Nam Định, Thanh HóaTrong Nam Định phát triển nuôi thơng phẩm cá Bống bớp ao Tuy nhiên, nuôi cá Bống bớp Nam Định gặp nhiều khó khăn ảnh ... đợc vi khuẩn V parahaemolyticus [25] Năm 1996, Arthur Ogawa nghiên cứu bệnh nuôi cá biển Tây Châu Nam Châu cho thấy bệnh vi khuẩn chủ yếu cá Song Epinephelus sp nuôi Nam Châu bệnh xuất huyết vi...
 • 90
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống nuôi vi tảo đỏ để sản xuất astaxanthin ở tq jingzhou natural astaxanthin incnghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcnghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidnghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng kỹ thuật lấy dấu sơ khỏi đệm và lấy dấu vành khítnghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộihoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng minh nguyệtnghiên cứu và ứng dụng phương pháp lập luận theo tình huống để xây dựng hệ thống môi giới việc làmnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào caimột số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệpnguyên nhân lựa chọn mô hình lựa chọn mô hình này vì nó phù hợp với qui mô sản xuất và thích ứng với những đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của doanh nghiệpnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp tiêu nước hố móngđịnh nghĩa đối tượng nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng hồ chí minhcông vănThong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392CV đi số 1024CV đi số 2118QD TS duoc mien thi NNChương III. Bài 1. Vì sao phải tập gõ 10 ngón?de thi kinh tế phát triển k26 uehCâu chuyện về nguyễn bỉnh khiêm và lời tiên tri của ôngĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG Y TẾĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾBài 5. Tây NguyênGIẢNG dạy từ NGỮ TRONG văn học TRUNG đạiNGĂN NGỪA học SINH VI PHẠM “HAI KHÔNGCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục kế TOÁNBài 22. Thành phố Cần Thơde thi kt nông ngiệp ptnt ueh7 thủy phân peptit trong môi trường axit (16)de thi kinh tế lao động k25 ueh