Nghiên cứu phương pháp tính toán thành phần cấp phối vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc

Luận văn: Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong việc tự nghiên cứu học phần Quang học II – Chương trình Vật lý đại cương (hệ cao đẳng)

Luận văn: Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong việc tự nghiên cứu học phần Quang học II – Chương trình Vật lý đại cương (hệ cao đẳng)
... đề Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng BĐTD việc nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại cương (hệ cao đẳng) Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình hướng dẫn ... lực người Xuất phát từ trên, lựa chọn vấn đề nghiên cứu Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng BĐTD việc nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại cương (hệ cao đẳng) ... xây dựng sử dụng BĐTD nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại cương (hệ cao đẳng) Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng sử dụng BĐTD việc tự nghiên cứu học phần Quang học II –...
 • 165
 • 317
 • 0

Đề tài Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong việc tự nghiên cứu học phần Quang học II – Chương trình Vật lý đại cương (hệ cao đẳng)

Đề tài Hướng dẫn SV xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong việc tự nghiên cứu học phần Quang học II – Chương trình Vật lý đại cương (hệ cao đẳng)
... CHƯƠNG II: HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BĐTD TRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG) 49 2.1 Đặc điểm học phần Quang học II Chương ... BĐTD nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại cương (hệ cao đẳng) Giả thuyết kho học Nếu xây dựng sử dụng BĐTD việc tự nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại ... tiễn xây dựng sử dụng BĐTD việc tự học môn Vật c sinh viên Chương 2: Hướng dẫn SV xây dựng sử dụng BĐTD việc tự nghiên cứu học phần Quang học II Chương trình Vật đại cương (hệ cao đẳng) Chương...
 • 170
 • 184
 • 0

Nghiên cứu hóa thực vật cây vông nem (erythrina orientalis (l ) murr , fabaceae)

Nghiên cứu hóa thực vật cây vông nem (erythrina orientalis (l ) murr , fabaceae)
... 1,4 7 (6H, s ), 5,6 2 (1H, d, J = 1 0,0 Hz) và 6,7 3 (1H, d, J = 1 0,0 Hz); δ C 2 8,2 (q ), 7 7,8 (s ), 12 2,9 (s) 12 8,1 (d)]; nhóm isoprenyl lại xuất δ H 1,6 8 (s ), 1,8 1 (s ), 3,3 9 (2H, d, J = 7,5 Hz) 5,1 8 ... (EB 1) 32 Hệ dung môi điclometan-etyl axetat 49 : 19: 10 : Rf Dạng vệt Hiện màu 0,9 4 0,9 0 0,8 4 0,7 8 0,6 3 0,4 2 0,1 9 0,1 0,9 6 0,9 0 0,7 7 0,6 5 0,5 2 0,5 1 0,2 6 0,2 0,9 7 0,9 0 0,7 7 0,7 0 0,6 1 0,5 5 0,3 2 0,2 6 ... ảnh cây, hoa vỏ thân Vông nem Hình 1: Cây Vông nem (Erythrina orientalis L ., Fabaceae) Hình 2: Hoa Vông nem (Erythrina orientalis L ., Fabaceae) Hình 3: Vỏ thân Vông nem (Erythrina orientalis L.,...
 • 66
 • 651
 • 2

nghiên cứu về sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa

nghiên cứu về sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa
... nhón khoa u quan tõm s dng khỏng sinh l c im ca khỏng sinh mt v kh nng thm ca khỏng sinh vo cỏc t chc nhón cu NG DNG KHNG SINH TRONG NHN KHOA Khuyn cỏo chung v la chn ng dựng khỏng sinh nhón khoa: ... S DNG KHNG SINH TRONG NHN KHOA Nhỡn chung, mi khuyn cỏo ỏp dng cho khỏng sinh ton thõn cng ỏp dng cho khỏng sinh dựng nhón khoa im khỏc bit s dng khỏng sinh nhón khoa so vi cỏc bnh lý ... b o CC KHNG SINH THNG DNG TRONG NHN KHOA 2.1 Khỏng sinh nhúm Beta - lactam - Kh nng thm qua hng ro mỏu mt kộm Tuy nhiờn, kh nng thm tng mt b viờm v ung cựng probenecid - Khỏng sinh penicilin:...
 • 47
 • 176
 • 0

Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần

Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần
... học pha vật liệu vi áp dụng phương pháp PTHH để tính toán cho hình cụ thể so sánh với đánh giá 3 Đối tượng luận án Các đun đàn hồi thể tích đun đàn hồi trượt vĩ (hiệu hay hiệu dụng, ... hồi: Đánh giá cho đun diện tích ngang K ef f tính theo hình chiều trình bày Đánh giá cho đun trượt ngang µef f trình bày chương (trong trường hợp chiều) Đánh giá cho đun trượt dọc µef ... toán nhanh kết đun đàn hồi hiệu vĩ vật liệu đó, giúp thiết kế vật liệu với tính chất vĩ theo yêu cầu đặt Mục tiêu luận án Xây dựng đánh giá (biên biên dưới), tính chất vĩ vật liệu...
 • 149
 • 182
 • 0

Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần (TT)

Đánh giá và mô phỏng mô đun đàn hồi vật liệu nhiều thành phần (TT)
... biên đun đàn hồi trượt vĩ 3.1 Xây dựng đánh giá biên đun đàn hồi thể trượt vĩ vật liệu tổ hợp đẳng hướng nhiều thành phần thông qua nguyên lý lượng cực tiểu Để xây dựng đánh giá cho ... dựng đánh giá biên đun đàn hồi trượt vĩ vật liệu tổ hợp đẳng hướng nhiều thành phần thông qua nguyên lý lượng bù cực tiểu Để xây dựng đánh giá cho đun đàn hồi trượt vĩ μ eff , ta lựa ... sau: đun diện tích theo phương ngang (e1 , e2 ) K eff , 23   đun trượt theo phương ngang (e1 , e2 ) μeff ,  hệ số nở hông dọc theo phương (e1 , e3 )   hoặc  (e2 , e3 ) ν eff ,  đun đàn...
 • 31
 • 199
 • 0

nghiên cứu về máy PHÁT HÌNH điều CHẾ TRUNG tần

nghiên cứu về máy PHÁT HÌNH điều CHẾ TRUNG tần
... Máy phát công suất lớn điều chế trung tần riêng máy phát hình công suất nhỏ điều chế trung tần chung 19 Đồ án tốt nghiệp máy phát hình điều chế trung tần 3.1 Máy phát hình công suất lớn điều chế ... hiệu điều tần FM Hình 2- Điều chế FM t 26 Đồ án tốt nghiệp máy phát hình điều chế trung tần 4.2.3 Điều chế sóng mang tiếng máy phát hình Để phát đồng thời tiếng đồng với hình, máy phát hình sản ... mạch điều chế FM máy phát hình 28 Đồ án tốt nghiệp máy phát hình điều chế trung tần Phần 2: tìm hiểu thực tế A Máy phát hình công suất lớn điều chế trung tần riêng Chơng III: Máy phát hình NTV-20...
 • 85
 • 205
 • 0

ôn tập vật lý 12 học kỳ 1

ôn tập vật lý 12 học kỳ 1
... = 1, 5U R , tn s ca dũng in xoay chiu f = 50Hz Tng tr ca mch v in dung ca t cú giỏ tr no sau õy? 10 2 10 3 A C = B C = F ; Z = 10 1 F ; Z = 18 0 15 15 10 3 10 4 C C = D C = F ; Z = 11 2 F ; Z = 14 1 ... ) (V) 11 in ỏp tc thi gia hai u mt in tr R = 10 0 l u = 18 0 cos (10 0t)(V) Biu thc cng dũng iờn qua in tr l A i = 1. 8 cos (10 0t)(A) B i = 1. 8 cos (10 0t)(A) C i = 1. 8 cos (10 0t + )(A) 12 Cho ... ) (V) B u = 16 0 C u = 16 0 cos ( 12 0 t ) (V) 15 hai u mt cun dõy thun cm L = cos ( 12 0 t + D u = 16 0 cos ( 12 0 t + H Biu thc ) (V) ) (V) 0,6 H cú mt in ỏp xoay chiu u = 12 0 cos (10 0t + ) (V)...
 • 21
 • 209
 • 0

các cách giải vật lí hay

các cách giải vật lí hay
... ñ th y c ng ch trình bày nh ng cách gi i b n, có th em có nhi u cách gi i hay, ng n g n Th y r t vui em tìm cách gi i hay khác Th y hy v ng nh ng ñi u có ích v i em Thân ... 6cos(π t − ) (cm) Dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng có phương trình x = A cos(π t + ϕ ) (cm) Thay ñ i A1 cho ñ n biên ñ A ñ t giá tr c c ti u A ϕ = − π rad B ϕ = π rad Có th có cách gi i sau: ... không vân sáng trùng n a nên kho ng ñó có vân sáng c a λ1 vân sáng λ2 * Nh n xét : Cách cách gi i hay (nhanh, tính toán, ñơn gi n) GV: Lê Văn Long – Dð: 0915714848 – Trư ng THPT Lê L i Câu 24 (mã...
 • 7
 • 220
 • 0

CHọn lọc các chuyên đề bồi dưỡng vật lý trung học cơ sở

CHọn lọc các chuyên đề bồi dưỡng vật lý trung học cơ sở
... thành nước Tìm nhiệt hóa nước biết nhiệt dung riêng nước 4200J/Kg.k PHẦN II: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC - VẬN TỐC A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT I- VẬN TỐC LÀ MỘT ĐẠI LƯỢNG VÉC - TƠ: 1- Thế đại lượng véc – tơ: - Một ... với vận tốc 5m/s, đoạn đường lại với vận tốc 6m/s a Sau vật tới B? b Tính vận tốc trung bình vật đoạn đường AB? 28 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG VẬT LÍ THCS Bài 4: Một canô Chạy ngược dòng sông dài 100km ... 31 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG VẬT LÍ THCS Bài 20: Một người xe đạp nửa quãng đường đầu với vận tốc v = 15km/h, nửa quãng đường lại với vận tốc v không đổi Biết đoạn đường mà người thẳng vận tốc trung...
 • 107
 • 543
 • 1

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam
... phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống phân phối thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thống tình hình phân phối thu nhập các doanh nghiệp công nghiệp Việt ... ng nghiên cứu thu nhậ p và phân phố i thu nhậ p cá c doanh nghiệ p ở Việ t Nam b Vận dụng một số phương pháp thống để nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập các doanh ... [36] Luận án Vận dụng một số phương pháp thống nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam , ngoài việc nghiên cứu những vấn...
 • 226
 • 340
 • 0

Một số chỉ tiêu và phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

Một số chỉ tiêu và phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp
... kỳ nghiên cứu cao so với kỳ gốc ngược lại II Một số phương pháp thống kê: Để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp thống thường dùng các phương pháp ... cứ vào tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu có: chỉ số chỉ tiêu khối lượng và chỉ số chỉ tiêu chất lượng Đối với xí nghiệp xe điện Hà Nội có thể dùng phương pháp chỉ ... sử dụng hai phương pháp dãy số thời gian và chỉ số để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xe điện Hà Nội là phù hợp nhất Phương pháp dãy số thời gian...
 • 21
 • 417
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lựa chọn loại vật liệu lớp vỏ của hệ thống loại isự thích ứng của sinh viên năm thứ nhất đhqg hn với hoạt động học tập ở nhà trườngphân loại vật liệu compozitcác loại vật liệu làm daođề thi vật lý 9 học kỳ 1tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảyđịnh nghĩa đối tượng nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng hồ chí minhnghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcví dụ 1 viết chương trình tính tổng các số lẻ của n số tự nhiên đầu tiên với n được nhập từ bàn phímcác phương pháp xác định giá vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho và tồn khonghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải môṭ số dạng toán ở tiểu họcTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CACác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 8. Nhiễm sắc thểđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic