Đánh giá tác động của lũ đối với hạ du lưu vực sông hương, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ

skkn giải pháp hiệu quả để huy động và duy trì sĩ số học sinh làm tốt công tác pcgd (2)

skkn giải pháp hiệu quả để huy động và duy trì sĩ số học sinh làm tốt công tác pcgd (2)
... đổi Trong công tác PCGDTHĐĐT mảng điều tra, huy động trẻ lớp bước quan trọng định thành công hay thất bại công tác này, trình thực vạch bước cụ thể, lên kế hoạch đạo tổng điều tra * Phân công nhiệm ... trách nhiệm công tác Điều tra Phổ cập nên công tác gặp số khó khăn Kinh phí cho công tác điều tra làm Phổ cập chưa quan tâm nên nhiều có phần khó khăn việc làm tốt Công tác Phổ cập b Thành công - ... nghiệp làm công tác phổ cập chuyên trách phổ cập xã, PGD huy n Krông Ana Nghiệp vụ thống kê số liệu, mẫu báo cáo cách tổng hợp mẫu báo cáo cụ thể, rõ ràng Đã làm tốt công tác trì sĩ số , học sinh học...
 • 17
 • 95
 • 0

skkn GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN HỌC THPT

skkn GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN HỌC THPT
... sẻ số kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT giảng dạy thông qua đề tài: GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN HỌC THPT CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 CƠ SỞ LÍ ... Do phát triển công nghệ thông tin truyền thông mà người có tay nhiều công cụ hỗ trợ cho trình dạy học nói chung phần mềm dạy học môn nói riêng Nhờ có sử dụng phần mềm dạy học học sinh (HS) ... phím [Observe] 3.2.2 SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG PHÒNG HI-CLASS TRONG DẠY HỌC TIN HỌC Các tính phòng Hi-class nhiều với đặc thù riêng môn Tin học, thân vận dụng vài tính dạy học là:  Chế độ quảng...
 • 15
 • 126
 • 0

skkn GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ về ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN học THPT

skkn GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ về ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN học THPT
... sẻ số kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT giảng dạy thông qua đề tài: GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TIN HỌC THPT CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 CƠ SỞ LÍ ... Do phát triển công nghệ thông tin truyền thông mà người có tay nhiều công cụ hỗ trợ cho trình dạy học nói chung phần mềm dạy học môn nói riêng Nhờ có sử dụng phần mềm dạy học học sinh (HS) ... ứng dụng CNTT dạy học tin học THPT thân áp dụng giảng dạy năm học 2012-2013 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Ngọc Sương Trang Trường THPT Nguyễn Thông SKKN- Năm 2013-2014 II NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM...
 • 17
 • 61
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên

Nghiên cứu đánh giá khả năng tuần hoàn nước và đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống tuần hoàn nước đối với hệ thống hồ sinh thái khu đô thị ecopark tỉnh hưng yên
... phớa B c khu ụ th Khu v c phớa Nam sụng B c H ng H i: Hi n tr ng khu v c khụng cú dõn c sinh s ng nờn ch a cú n f Hi n tr ng mụi tr c th i sinh ho t phỏt sinh ng khu v c H sinh thỏi: khu v c ... ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark t nh H ng Yờn it III * it it ng v ph m vi nghiờn c u ng nghiờn c u ng nghiờn c u l h th ng h sinh thỏi * Ph m vi nghiờn c u - H th ng h sinh thỏi khu ụ th Ecopark ... n c th i phỏt sinh d n c th i c th i sinh ho t: Tr m x lý n Tr m x lý n c th i sinh ho t c xõy d ng phớa B c khu v c cú cụng su t 2.700m3/ng m b o x lý cho ton b n phỏt sinh khu v c d ỏn phớa...
 • 147
 • 204
 • 0

Nghiên cứu giải pháp phòng chống lũ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng hạ du lưu vực sông gianh tỉnh quảng bình

Nghiên cứu giải pháp phòng chống lũ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng hạ du lưu vực sông gianh tỉnh quảng bình
... NGHIÊN CỨU 1.2.1 Điều kiện tự nhiên vùng hạ du lưu vực sông Gianh Hình 1.1 : Lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình 1.2.1.1 Vị trí địa lý, phạm vi nghiên cứu Vùng nghiên cứu dự án gồm toàn dòng sông ... trung hạ du sông, diện tích lưu vực sông tăng nhanh sông chảy gần tới biển 15 a Sông Rào Trổ Là phụ lưu lớn phía tả sông Gianh, có diện tích lưu vực 556 km2, dòng dài 68,5 km, mật độ lưới sông 1,20 ... tượng nghiên cứu: Diễn biến dòng chảy lũ lưu vực sông Gianh; tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội; đề xuất giải pháp chống lũ phục vụ phát kinh tế xã hội hạ du lưu vực sông Gianh...
 • 110
 • 162
 • 2

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê
... ăđóătínhăyêuăc uăn căc n cung c păđ uăh ăth ng 3.1.1 T ng quan v tr m b m L u Khê Hình 3.1: Tr m b m L u Khê Tr m b m L u Khê thu c h th ng th y l i sông Nhu ,làm nhi m v t Ph i k t h p tiêu cho 6γ0ha c a ... Lê Chí Nguy n Tên đ tài Lu n v n Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t l i đ m b o cung c p đ n ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê Tác gi xin cam đoan Lu n v n ... n thi t ph i có đ tài : Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t n ng l i đ m b o cung c p đ n c ti t ki m ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê ” II.ăăM Că ệCHăVÀăPH...
 • 86
 • 95
 • 0

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội
... Vn kinh doanh ca doanh nghip l mt qu tin t c bit, vỡ nú nhm cho sn xut kinh doanh (tc l nhm mc ớch tớch ly); Vn kinh doanh ca doanh nghip cú trc din hot ng sn xut kinh doanh; Vn kinh doanh ca doanh ... phiu 1.2 Hiu qu s dng kinh doanh ca doanh nghip v s cn thit nõng cao hiu qu s dng kinh doanh doanh nghip 1.2.1 Khỏi nim v hiu qu s dng kinh doanh Hiu qu kinh doanh l mt phm trự kinh t phn ỏnh trỡnh ... S DNG VN KINH DOANH CA DOANH NGHIP 1.1 Vn kinh doanh ca doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim, c trng kinh doanh * Khỏi nim kinh doanh: tin hnh bt c hot ng sn xut kinh doanh no, doanh nghip cng cõn phi...
 • 113
 • 161
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ Hoàng Thị Nguyệt Minh.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ Hoàng Thị Nguyệt Minh.
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 172
 • 0

TIỂU LUẬN HÓA - TIN CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN TẢI THÔNG TIN HIỆU QUẢ

TIỂU LUẬN HÓA - TIN CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN TẢI THÔNG TIN HIỆU QUẢ
... Hoá Tin Các công cụ chuyển tải thông tin hiệu Một số trang web hóa học - http://community.h2vn.com - hoahocngaynay.com - hoahoc.org - chemvn.net - diendankienthuc.net - http://www.khieuchi.com/default.asp ... www.betacyte.pair.com/jounals.htlm - Tinh thể lỏng polime plc.cwru.edu - Đọc thêm hóa học yip5.chem.wfu.edu/yip/organic - Thư viện ảo hóa www.chem.ucla.edu/chempointers.html - Thông tin ngành hóa www.shef.ac.uk/~chem/chemdex/ ... Hoá Tin Các công cụ chuyển tải thông tin hiệu Một số công cụ chuyển tải thông tin Một số công cụ tham khảo để download liệu từ Internet: - Internet Download Manager v6.15 Full | 4.8 MB - Orbit...
 • 44
 • 240
 • 2

Xây dựng nội dung Fanpage hiệu quả và khác biệt

Xây dựng nội dung Fanpage hiệu quả và khác biệt
... chức nội dung Nội dung tương tác Người dùng tạo nội dung Giáo dục Promotion 5% 38% 33% 24% Sáng tạo nội dung  Thu hút  Tạo tương tác  Khuếch trương Nội dung thu hút  Đúng giá trị nội dung khách ... Xây dựng định hướng nội dung Fan page • • • • Mục tiêu Fan page Công chúng mục tiêu Brand Voice Thông điệp Sáng tạo nội dung hiệu - kết nối cộng đồng • • • • Tổ chức nội dung Sáng tạo nội dung ... Nội dung thu hút  Thẩm mĩ ( chất lượng hình ảnh, video…) Nội dung thu hút  Ngắn gọn Tạo tương tác Tạo tương tác Nội dung tương tác Khuếch trương nội dung • Promote Post Ad Khuếch trương nội dung...
 • 24
 • 131
 • 0

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM – CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM – CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
... VIỆT NAM 2010 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM I PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM ... II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM I SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH NGOẠI HỐI THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THẾ GIỚI TRONG NĂM 2010 DỰ BÁO XU THẾ CỦA THỊ ... lẫn khối lượng xuất 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM I SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH NGOẠI HỐI THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THẾ GIỚI TRONG NĂM 2010: Tạp...
 • 61
 • 239
 • 0

Giải pháp hữu ích: "Rèn kỹ năng bản đồ địa lí cho học sinh THCS"

Giải pháp hữu ích:
... luận…để tạo biểu tượng cụ thể, sinh động đối tượng đòa lí cho HS; đồng thời phát huy cao độ tính tích cực học tập HS • Đối với HS: - Cần có đầy đủ SGK đòa lí, Tập đồ( Dùng cho Thực hành & Bài tập), ... trí, đòa hình, khí hậu…  Rèn luyện cho HS kó năng: + Đọc, phân tích đồ, lược đồ khu vực Nam Á + Xác đònh mối quan hệ yếu tố tự nhiên khu vực • GV hướng dẫn cho HS dựa vào Bản đồ tự nhiên & lược ... Liên Đầm năm học 07 - 08 Rèn kó khai thác kiến thức từ đồ(lược đồ) đòa lí cho HS trường THCS đồ thật trình khó khăn học sinh Từ gây áp lực môn HS dân tộc thiểu số & HS yếu Các giải pháp cụ thể:...
 • 14
 • 1,182
 • 20

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 73
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ (TT)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ sông Phan – Cà Lồ (TT)
... p theo l a ch n gi i pháp khoa h c phù h p hi u qu tiêu thoát ng p úng c sông Phan- Cà L C PHAN 2.1 c 1229 km2 c sông Phan - Cà L có t ng di c sông Phan 348 km2 c sông Cà L 881 km2 ph n l n ... h t khoa h c - Cà L quy t v m b o s phát tri n c, v c sông tr nên c Tr l u v c sông Phan - Cà xu t c l a ch n nh m ti p c n gi i c sông Phan- Cà L p - Xác l khoa h c th c ti n nh c sông Phan ... pháp tiêu - Cà L ph c v phát tri n kinh t - xã h i b o v ng phát tri n b n v v c sông ng nghiên c u c a lu Phan - Cà L ng v c sông u ki n c th th vi nghiên c u v không gian toàn b m c sông Phan...
 • 27
 • 80
 • 0

Cách trồng rau sạch trong thùng xốp hiệu quả tại nhà

Cách trồng rau sạch trong thùng xốp hiệu quả tại nhà
... phân Bước 4: Gieo hạt Trong thùng xốp bạn không nên gieo nhiều hạt , tránh tình trạng mọc lên dày suất không cao Tuy nhiên thùng xốp bạn gieo kết hợp nhiều loại rau thơm với : rau húng, mùi… Lưu...
 • 3
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu bột cá sang thị trường nhật bản của công ty cổ phần kiên hùnggiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển viêt nam đáp ứng yêu cầu hội nhậpmột số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu chính phủ ở kho bạc nhà nước hà nộinhững giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn của nhno huyön yªn dòngđánh giá tác động của fdi tới kinh tế việt namđánh giá hiệu quả điều trị nhồi máu não trong vòng 4 5 giờ đầu do tắc động mạch não giữa cấp bằng thuốc tpa đường tĩnh mạchnghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtmột số giải pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường thcs của phòng giáo dục và đào tạo huyện mỹ hào tỉnh hưng yênnhững giải pháp cơ bản của đảng và nhà nước nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường dịnh hướng xã họi chủ nghĩa ở nước tanghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào caiđảng bộ xã lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèokết quả đạt được và triển khai công tác cứu trợ xã hội trong năm 2009 những giải pháp khắc phục khó khăn thiếu sótgiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay ở nhct phúc yênđánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt namiii giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam trong thời gian tới4.Mau To trinh_DTW2 20116.Giay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKSSO 7-3 - Nhom co dong de cu HDQTSO 8-1 - Nhom co dong de cu ban KS3.Bao cao HDQT 2014_SHI8.TTphanpholoinhuan2012 SHI11.TT sua doi dieu le_SHI 2014Giaymoihop _DHCD_SHIGiay xac nhan tham gia DHCDPhieu dang ky phat bieuDHCD2010Thuyết minh thiết kế sân vận động của huyệnTIM HIEU VE VI KHUAN SALMONELLALuận văn Chế độ tổng thống MỹCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔIPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro tài chính tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài GònBảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt NamTHÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAYGIAO AN CN 8 CA NAM 3 COTTHEO CKTKN