Nghiên cứu, phân vùng chức năng khu vực vịnh hạ long phục vụ quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh quảng ninh

nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri-campuchia

nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh mondulkiri-campuchia
... VARTH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH MONDULKIRI-CAMPUCHIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Quản lý đất đai ... việc quản lý và sử dụng đất thiếu sót; nữa, trước việc quản lý và sử dụng đất chưa từng có chính sách rõ ràng về quy hoạch sử dụng đất, nên đã gây nhiều ảnh hưởng ... thị và xây dựng PLUP Quy hoạch sử dụng đất có người dân cùng tham gia QH Quy hoạch QHĐT Quy hoạch đô thị QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất đai QHPT Quy hoạch phát triển QHQLĐĐ Quy hoạch...
 • 162
 • 426
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trừ bênh tụ huyết trùng trâu , bò tại viêng chăn lào
... tra 2,3 6 70 0,8 4 2,2 1 56 0,7 9 2,1 3 56 0,8 5 2,0 4 46 0,6 8 1,9 3 44 0,9 3 1,9 8 Tổng 172 0,7 46 2,1 47 170 0,8 72 2,0 76 65 0,7 2 1,9 1 63 0,6 2 2,3 5 47 0,7 7 1,3 8 43 0,7 2 2,1 1 35 0,8 6 1,3 4 32 0,6 0 1,8 3 Tổng ... 5,0 0 1,0 0 1 6,6 7 10 3,6 7 0,5 8 1 2,2 2 48 1 6,3 3 2,0 8 5 4,4 4 20 1 0,6 7 1,5 3 3 5,5 6 60 2 7,6 7 1,5 3 9 2,2 2 30 1 7,0 0 1,0 0 5 6,6 7 72 30 100 40 2 2,6 7 2,0 8 7 5,5 6 - - - 50 2 6,6 7 1,5 3 8 8,8 9 - - - 60 2 9,3 3 ... Oval Cái 30 1,6 67 0,0 39 D i thân (mm) 1,1 24 0,0 30 V destructor Đực 30 Gần tròn 0,8 65 0,2 90 0,8 10 0, 035 Cái 30 Bầu dục 0,5 20 0,0 50 0,9 80 0,0 60 Đực 30 Bầu dục 0,5 06 0,0 78 0,8 62 0,0 34 T clareae...
 • 97
 • 467
 • 0

nghiên cứu cơ sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh nam định

nghiên cứu cơ sở khoa học để quy hoạch và phân cấp cho tuyến đê biển tỉnh nam định
... biển Nam Định - Trên sở quy định, quy phạm, tiêu chuẩn quy định hành áp dụng tính toán quy hoạch cho tuyên đê biển Nam Định, phân cấp phân loại tuyến đê theo quy định Luật đê điều Nghiên cứu tài ... NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ PHÂN CẤP ĐÊ BIỂN 2.1 Các nguyên tắc lập quy hoạch đê điều phân cấp đê theo luật đê điều 22 2.2 Nội dung quy hoạch đê điều phân cấp đê ... kiện để phát triển kinh tế bền vững Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch phân cấp cho tuyến đê biển - Nghiên cứu phương pháp tính toán quy hoạch phân cấp cho tuyến đê biển...
 • 108
 • 324
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội
... Mỹ 2 9,9 30 2 8,4 04 8 5,0 12 2 9,9 52 2 8,3 91 8 5,0 35 Brazil 2 1,5 38 2 3,0 05 4 9,5 49 2 2,9 48 2 2,3 03 5 1,1 82 Mexico 8 8,8 0 1 4,8 98 3 2,3 05 9 0,0 0 1 7,6 67 3 5,9 00 Argentina 1 4,3 20 2 1,9 97 3 1,5 00 1 4,0 37 2 7,2 85 3 8,3 00 ... 2 7,0 2 2 2,1 36 5 9,8 10 2 6,5 9 1 6,8 10 4 4,6 90 Trung quốc 9,5 89 1 8,1 50 1 7,4 04 9,5 93 1 7,5 13 1 6,8 00 Thái lan 1 4,7 0 1 5,7 82 2 3,2 00 14 1,0 0 1 5,7 45 2 2,2 00 Indonesia 56 5,1 6 1 2,8 01 7 2,3 48 61 1,0 6 1 3,0 45 7 9,7 14 ... 2000 12 4,1 0 1 2,0 31 14 9,3 0 2001 14 0,3 0 1 2,3 81 17 6,7 0 2002 15 8,6 0 1 2,9 63 20 5,6 0 2003 16 5,6 0 1 3,2 67 21 9,7 0 2004 18 3,8 0 1 3,3 79 24 5,9 0 2005 20 4,1 0 1 4,3 41 29 2,7 0 Năm Nguồn FAO STAT, July 2007 Với diện...
 • 100
 • 328
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái , sinh lý và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông tại thanh trì hà nội
... Mỹ 2 9,9 30 2 8,4 04 8 5,0 12 2 9,9 52 2 8,3 91 8 5,0 35 Brazil 2 1,5 38 2 3,0 05 4 9,5 49 2 2,9 48 2 2,3 03 5 1,1 82 Mexico 8 8,8 0 1 4,8 98 3 2,3 05 9 0,0 0 1 7,6 67 3 5,9 00 Argentina 1 4,3 20 2 1,9 97 3 1,5 00 1 4,0 37 2 7,2 85 3 8,3 00 ... 2 7,0 2 2 2,1 36 5 9,8 10 2 6,5 9 1 6,8 10 4 4,6 90 Trung quốc 9,5 89 1 8,1 50 1 7,4 04 9,5 93 1 7,5 13 1 6,8 00 Thái lan 1 4,7 0 1 5,7 82 2 3,2 00 14 1,0 0 1 5,7 45 2 2,2 00 Indonesia 56 5,1 6 1 2,8 01 7 2,3 48 61 1,0 6 1 3,0 45 7 9,7 14 ... 2000 12 4,1 0 1 2,0 31 14 9,3 0 2001 14 0,3 0 1 2,3 81 17 6,7 0 2002 15 8,6 0 1 2,9 63 20 5,6 0 2003 16 5,6 0 1 3,2 67 21 9,7 0 2004 18 3,8 0 1 3,3 79 24 5,9 0 2005 20 4,1 0 1 4,3 41 29 2,7 0 Năm Nguồn FAO STAT, July 2007 Với diện...
 • 100
 • 288
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (mugil kelaartii gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái phân bố của cá đối lá (mugil kelaartii gunther, 1861) ở vùng ven biển tỉnh quảng nam
... chương: Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c, sinh thái phân b c a cá Đ i Chương T ng quan tài li u (Mugil kelaartii Gunther, 1861) vùng ven bi n t nh Qu ng Nam Chương Đ i tư ng phương pháp nghiên ... Đánh giá ñư c ñ c ñi m sinh thái phân b c a cá Đ i (Mugil Lý ch n ñ tài kelaartii Gunther, 1861) Qu ng Nam t nh ven bi n mi n Trung, có ti m v ngh vùng ven bi n t nh Qu ng Nam - Tìm hi u tình hình ... c ñích c a ñ tài Chương K t qu nghiên c u bàn lu n - Có ñư c d n li u b n v ñ c ñi m sinh h c c a cá Đ i (Mugil kelaartii Gunther, 1861) vùng ven bi n t nh Qu ng Nam 5 ngư i/km2 S ngư i ñ tu...
 • 13
 • 268
 • 0

Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm sinh học của nấm túi họ Xylariaceae ở Mường Phăng Điện Biên và Cúc Phương Ninh Bình

Nghiên cứu đa dạng và đặc điểm sinh học của nấm túi họ Xylariaceae ở Mường Phăng Điện Biên và Cúc Phương Ninh Bình
... thể đa dạng ý nghĩa nấm túi họ Xylariaceae vùng [7, 14, 71] Từ lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đa dạng đặc điểm sinh học nấm túi họ Xylariaceae Mường Phăng - Điện Biên Cúc Phương ... Những nghiên cứu gần đa dạng sinh học nấm túi họ Xyalriaceae giới lần khẳng định khả thích nghi cao nấm túi họ Xylariaceae khu vực vùng lãnh thổ trái đất 1.2 Tình hình nghiên cứu nấm túi họ Xylariaceae ... sinh học nấm Formatted: Vietnamese túi họ Xylariaceae KVNC Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nấm túi họ Xylariaceae Formatted: Vietnamese KVNC Nội dung nghiên cứu 3.1 Xác định thành phần loài nấm...
 • 154
 • 385
 • 2

Sổ tay hướng dẫn phương pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành, lĩnh vực và vùng, lãnh thổ

Sổ tay hướng dẫn phương pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành, lĩnh vực và vùng, lãnh thổ
... trình xây dựng thực kế hoạch vững, - Xây dựng kế hoạch hành động thực chiến lợc phát triển bền Đổi phơng pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững Quy trình tổ chức nghiên cứu xây dựng ... - Phân công xây dựng đề cơng nghiên cứu sở xem xét mối tác động lĩnh vực nghiên cứu có tác động nhi phát triển bền vững - Hội thảo thông qua đề cơng Hoạt động 2: Tổ chức nghiên cứu xây dựng kế ... Cách tổ chức nghiên cứu tổng hợp nghiên cứu Định hớng chiến lợc phát triển bền vững ngành lĩnh vực Cách tổ chức nghiên cứu: Bộ quản lý ngành lĩnh vực tổ chức nghiên cứu tổng hợp nghiên cứu Định...
 • 83
 • 307
 • 3

Nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quá

Nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quá
... hiện, cảnh báo nồng độ cồn thở người lái không gian buồng lái Chuyên đề 2: Phân tích chọn phương án phát nồng độ cồn không gian buồng lái xe tải Chuyên đề 3: Nghiên cứu để chọn cảm biến để đo nồng ... chất bán dẫn có độ dẫn điện thay đổi theo nồng độ cồn mẫu thở Cảm biến này được sử dụng khá rộng rãi vì tính chính xác, giá thành rẻ và độ bền cao + Cảm biến kiểu ... trông thở không mức cho phép) - Khi xe hoạt động, biện pháp cảnh báo đèn màu đỏ nhấp nháy, còi có ý nghĩa không với người lái xe mà cảnh báo cho hành khách xe để có ứng xử thích hợp ngăn không cho...
 • 88
 • 1,244
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện Ialy và Pleikrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện Ialy và Pleikrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
... tác hiệu đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm luận án tiến Mục tiêu đề tài: 2.1 Mục tiêu chung: Xác định công thức luân canh trồng, mùa vụ phù hợp đất bán ngập ... vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy phải đặt mối quan hệ tương tác yếu tố tự nhiên kinh tế - xã hội Để khai thác hiệu vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông huyện Sa Thầy, ... công thức luân canh, xen canh thích hợp vùng đất bán ngập thủy điện Ialy PleiKrông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho hiệu kinh tế cao gồm: - Trên đất chủ động nước tưới: công thức luân canh Đậu tương...
 • 27
 • 268
 • 0

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại ... thái tại làng Việt Tiến Anôr, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thư a Thiên Huế Mục tiêu a nh giá hiện trạng tài nguyên thuốc tại đi a phương và a chọn được các loài trồng ... cu a du khách để thử nghiệm gây trồng tại chỗ Vì những lý thực đề tài: Nghiên cứu a dạng tài nguyên thuốc và a chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại...
 • 57
 • 557
 • 4

Luận văn nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý rừng lá buông dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận

Luận văn nghiên cứu xây dựng các biện pháp quản lý rừng lá buông dựa vào cộng đồng tại suối kiết, tánh linh, bình thuận
... trình nghiên cứu vấn đế quản lý rừng đặc thù rừng Buông Chính việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng biện pháp quản lý rừng Buông (một loại lâm sản gỗ) dựa vào cộng đồng Suối Kiết, Tánh Linh, ... HTX xây dựng kế hoạch sớm đưa điểm rừng Buông HTX vào sản phẩm tour du lịch sinh thái Núi Ông –Biển Lạc -oOo - MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÂY LÁ BUÔNG -oOo - Hình 1: Rừng Buông Suối Kiết, Tánh Linh, ... Tánh Linh, Bình Thuận Hình 2: Cây Buông già trổ Hình 3: Phơi Buông Hình 4: Lá Buông sơ chế thành sợi Hình 5: Một số sản phẩm từ Buông Hình 6: Một số sản phẩm tứ Buông V TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Các...
 • 22
 • 298
 • 0

Nghiên cứu xây dựng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình tại tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu xây dựng giá vật liệu xây dựng đến chân công trình tại tỉnh bắc ninh
... xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh Ch ng 2: Phân tích, l a ch n gi i pháp công b , qu n lý giáv t li u xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh Ch ng 3: Nghiên c u xây d ng giá v t li u xây d ng đ n chân công ... theo h ng d n c a B Xây d ng i u 10 H th ng giá xây d ng công trình ch s giá xây d ng công trình H th ng giá xây d ng công trình bao g m: đ n giá xây d ng công trình giá xây d ng t ng h p đ c ... s giá xây d ng theo y u t chi phí (g m ch s giá v t li u xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình, ch s giá máy thi công xây d ng công trình) ch s giá lo i v t li u xây d ng...
 • 95
 • 83
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen bông cỏ (gossypium arboreum l ) phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn (tóm tắt)

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen bông cỏ (gossypium arboreum l ) phục vụ lập bản đồ gen kháng bệnh xanh lùn (tóm tắt)
... nguồn gen nhằm phục vụ cho trình l ̂p bản đồ gen kháng bệnh xanh l n ở 3.4 CHỌN CẶP LAI TRIỂN VỌNG TẠO QUẦN THỂ F1 PHỤC VỤ L P BẢN ĐỒ GEN KHÁNG BỆNH XANH L N Từ kết quả nghiên cứu ... KXL-00-02, KXL-00-03, KXL-00-04, KXL-0005 (bảng 3. 1) Những dòng được lưu giữ l m vật liệu để lai với dòng giống vải khác, tạo quần thể lai l ̂p bản đồ gen kháng bệnh xanh l n Bảng ... lượng tốt cơ sở cho việc chọn giống bố/mẹ ban đầu để lai với dòng kháng bệnh tạo quần thể F1 phục vụ cho việc l ̂p bản đồ gen kháng bệnh xanh l n 3.3 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI...
 • 15
 • 38
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh hà tĩnh

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh hà tĩnh
... Phát tri n nông thôn cho th y tính đ n n m 2012 vùng B c Trung b m i phê t xong đ án xây d ng nông thôn m i đ t 43%, v y mà nghiên c u gi i pháp KHCN xây d ng c s h t ng giao thông nông thôn th ... c a Trung ng dân, nông thôn, hi n Chính ph tri n khai Ch ng v nông nghi p, nông ng trình MTQG xây d ng nông thôn m i Theo k t qu u tra c a C c Kinh t h p tác Phát tri n nông thôn tính đ n n m ... vùng nông thôn Do v y mà c n nghiên c u áp d ng gi i pháp khoa h c công ngh v xây d ng h th ng th y l i n i đ ng đ phát tri n s n xu t, phát tri n kinh t nông thôn ph c v xây d ng nông thôn m...
 • 117
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidtắc 3 3  nghiên cứu hệ thống thăng tiếnnghiên cứu môi trường marketing dịch vụ du lịchcông tác nghiên cứu thị trườngnghiên cứu dung lượng đòi hỏinghiên cứu thị trườngnghiên cứu về giáo dụcnghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpthí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghornđịa chỉ một số cơ quan sản xuất kinh doanh nghiên cứu về giống cây trồng vật nuôidữ liệu thống kê nghiên cứu thi trườngnghiên cứu môi trườngphương pháp nghiên cứu lâm sàngmột số nội dung quy hoạch và thiết kế trạm dừng đỗ brt kết nối trạm dừng đỗ brt với các bộ phận khác trong và ngoài hệ thống brtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây