Nghiên cứu vận chuyển bùn cát khu vực cảng lạch huyện

Nghiên cứu vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh hệ thống thông tin của cục an toàn bức xạ và hạt nhân

Nghiên cứu vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh hệ thống thông tin của cục an toàn bức xạ và hạt nhân
... phi quỏ trỡnh hnh Chng 3: Cỏc gii phỏp m bo an ninh v an ton thụng tin 3 CHNG 1: TNG QUAN V AN TON THễNG TIN 1.1 Tng quan v an ton thụng tin Thụng tin cú th tn ti di nhiu dng Nú cú th l nhng ... ton thụng tin cỏc bin phỏp kim tra h thng thụng tin ó trin khai cỏc bin phỏp an ninh, an ton thụng tin hay cha Nh Chớnh sỏch an ninh chung (Security Policy); T chc an ton thụng tin (Organizing ... qun lý nh nc v an ton, an ninh; t chc nghiờn cu ỏp dng tin b khoa hc - cụng ngh v trin khai thc hin cỏc dch v an ton, an ninh; 14 T chc thc hin cỏc hot ng hp tỏc quc t v an ton, an ninh v kim soỏt...
 • 47
 • 242
 • 0

Nghiên cứu vấn đề sữ dụng đất nông nghiêp đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ huyện KRONG BÔNG – tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu vấn đề sữ dụng đất nông nghiêp đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ huyện KRONG BÔNG – tỉnh đăk lăk
... nông, Ban Quản lý dự án huyện Krông Bông; Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Đăk Lăk; UBND, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ toàn thể bà nông dân đồng bào Êđê Mnông xã Ea Trul, Dang Kang, Yang ... tài: Nghiên cứu vấn đề sử dụng đất nông nghiệp hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỗ huyện Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông ... đất nông nghiệp hộ nông dân nói chung hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỗ nói riêng; - Đánh giá thực trạng vấn đề sử dụng đất nông nghiệp hộ đồng bào dân tộc thiểu số chỗ huyện Krông Bông - tỉnh Đăk...
 • 146
 • 399
 • 0

Đề tài nghiên cứu vấn đề vụ kiện phá giá hàng việt nam tại mỹ

Đề tài nghiên cứu vấn đề vụ kiện phá giá hàng việt nam tại mỹ
... Việt Nam năm Những mặt hàng thuỷ sản chủ yếu Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ gồm: Nhóm hàng tôm Tôm nhóm mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam sang thị trờng Hoa Kỳ (chiếm 2/3 trị giá xuất thuỷ sản Việt Nam ... thêm Phần III Một số gợi ý Việt Nam Năm 2002 cá tra cá basa Việt Nam bị kiện bán phá giá Trong vụ kiện doanh nghiệp Việt Nam bị xử ép thua Năm 2003 đến lợt tôm Việt Nam bị kiện bán phá giá Từ cho ... nhận nghiêm túc sách thơng mại Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế Vì lý mà chọn đề tài: "Vụ kiện phá giá Việt Nam Mỹ" phần I Khái quát xuất thuỷ sản Việt Nam vào Mỹ I Tình hình sản xuất kinh...
 • 17
 • 189
 • 0

nghiên cứu vấn đề quản lý và phương pháp hạch toán tiền lương và bhxh ở công tytnhh điện tử toàn anh

nghiên cứu vấn đề quản lý và phương pháp hạch toán tiền lương và bhxh ở công tytnhh điện tử toàn anh
... n hà nh nghiên u đề tà i: “ Tổ chứ c công tá c tiề n lương cá c khoả n trí ch theo lương tạ i công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh 2.Mụ c tiêu nghiên cứ u -Mụ c tiêu chung :Nghiên u công tá ... n anh Nộ i dung nghiên cứ u Nghiên u nhữ ng vấ n đề liên quan đế n công tá c kế toá n tiề n lương cá c khoả n trí ch theo lương củ a công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh GV Truong Phương phá p nghiên ... NG CÔNG TÁ C KẾ TOÁ N TIỀ N LƯƠNG VÀ CÁ C KHOẢ N TRÍ CH THEO LƯƠNG TẠ I CÔNG TY TNHH ĐIỆ N TỬ TOÀ N ANH Đặ c điể m chung Công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh 1.1 Sơ lượ c sự phá t triể n Công...
 • 49
 • 97
 • 0

Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia Dung Quất

Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia Dung Quất
... Nhà máy Bia Dung Quất 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Bia Dung Quất ... máy: - Bia chai Dung Quất 350ml - Bia lon Dung Quất 330ml 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Nhà máy Bia Dung Quất 2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 2.1.5 Tổ chức kế toán Nhà máy Bia Dung Quất ... sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện sách kế toán Nhà máy Bia Dung Quất Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nững tài liệu đươc sử dụng để nghiên cứu trình làm...
 • 26
 • 125
 • 1

Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
... toán Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 11 CHƢƠNG THỰC TẾ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ TY CỔ PHẦN NÔNG ... TK 152(Bảng 2.2) Qua số liệu công ty ta thấy việc vận dụng sách hàng tồn kho công ty theo sách kế toán mà công ty đưa Khi xuất kho củ mỳ cho sản xuất kinh doanh công ty sử dụng phương pháp bình ... động Công ty 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tìm hiểu nghiên cứu thực trạng vận dụng sách kế toán, mục tiêu nhà quản trị, đặc điểm quản lý kinh doanh Công ty Cổ...
 • 26
 • 103
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn (full)
... CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1.1 Vị trí địa lý đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Quy Nhơn Thành phố Quy ... tài Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu – Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH DN thành phố Quy Nhơn ... Đặc điểm doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn Đặc điểm DN thành phố Quy Nhơn chịu ảnh hưởng lớn đặc điểm vị trí địa lý kinh tế xã hội thành phố Các doanh nghiệp thành 29 phố Quy Nhơn đa phần doanh nghiệp...
 • 121
 • 175
 • 1

Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn

Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn
... tế doanh nghiệp Do nghiên cứu vấn đề nhận thức xa rời lý thuyết thực tế vận dụng doanh nghiệp chuẩn mực TSCĐHH Mục tiêu nghiên cứu – Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH DN thành phố Quy Nhơn ... thành phố Quy Nhơn bao hàm tất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hoạt động, loại hình DN quy mô DN khác Đề tài không nghiên cứu quan hành nhà nước kho bạc, ủy ban nhân dân, … Phương pháp nghiên cứu ... MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN Theo kết thu 120 DN 100% DN tồn...
 • 25
 • 102
 • 0

luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò

luận án tiến sĩ nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị  thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò
... 01/2014); Ngoài ra, luận án sử dụng nhiều tài liệu công bố lưu trữ nước có liên quan đến đề tài luận án 10 Cấu trúc luận án Nội dung luận án tác giả trình bày chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu tượng ... province, VietNam”, Luận án Tiến 2008 Nguyễn Thám nnk, 2012: Nghiên cứu XDBĐ nguy lũ quét trượt lở đất tỉnh Quảng Trị đề xuất giải pháp phòng tránh” Đề tài nghiên cứu, đánh giá trạng XD hệ ... hướng, phương pháp Xocolovsky V.V, 1942 xem phương pháp có luận chứng chặt chẽ phương diện toán học Tuy nhiên, phương pháp Xocolovsky V.V áp dụng cho môi trường đồng nhất, lại phức tạp, tính toán...
 • 194
 • 342
 • 1

tóm tắt luân án nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò

tóm tắt luân án nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi quảng trị  thừa thiên huế, đề xuất phương pháp dự báo và phò
... Thanh Nhàn, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2012), “Phân vùng dự báo cường độ hoạt động TLĐĐ SD vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế phương pháp mô hình toán - BĐ với trợ giúp ... Trị (nhánh Tây) - Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 32, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2011), “Vận dụng lý thuyết phương ... Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh, Tạ Đức Thịnh (2011), “Thiết lập đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá vùng đồi núi Tây Thừa Thiên Huế phương pháp tiếp cận đa tiêu”,Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số...
 • 29
 • 251
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp (tóm tắt + toàn văn)
... giúp công nghệ GIS theo biểu thức: LSI = 0.2027 * a + 0.2027 * b + 0.2027 * c + 0.0724 * d + 0.0724 * e + 0.0724 * g + 0.0724 * h + 0.0724 * i + 0.0302 * k Với a, b, c, d,…, k đồ thành phần (yếu ... quốc lộ km4 7+3 70, QL 49B km 75 + 150, km 398 + 050 - km 398 + 980 xã Hồng Tiến Trượt hỗn hợp đất đá km 206 + 200 khu vực Khe Sanh - Chà Lỳ, km 280 + 500 xã Húc - Dakrong, km 383 + 450 đèo Hai ... đồi núi QT - TTH Phương pháp nghiên cứu - Thu thập, kế thừa, phân tích, tổng hợp có chọn lọc thông tin, kết nghiên cứu; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp chuyên gia; phương pháp phân...
 • 27
 • 158
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu hiện tượng dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng trị Thừa Thiên Huế, đề xuất phương pháp dự báo và phòng chống phù hợp (toàn văn + tóm tắt)
... km 19 5+1 50, km 20 0+9 00, km 20 1+2 10, km 20 1+3 50, km 20 2+6 50, km 20 4+9 10 (đoạn đường HCM nhánh Tây Chà Lỳ - Khe Sanh) với khối lượng đất đá đạt 21.430m3 Tại km 26 5+2 50, km 26 7+6 50, km 27 1+4 00, ... thường xuyên xảy trượt lở với quy mô lớn km 31 4+8 50, km 31 5+7 00 - km 31 5+9 50, km 31 5+9 20 - km 31 6+0 20, km 40 3+0 00, km 40 5+2 80, km 40 6+9 20, km 40 7+6 50 (đoạn đèo Hai Hầm - A Lưới), khối lượng đất ... đất đá đạt 21.430m3 Tại km 26 5+2 50, km 26 7+6 50, km 27 1+4 00, km 27 7+8 00, km 28 0+4 50, km 28 9+5 00, km 30 2+2 00, km 31 3+6 50, km 31 4+2 00 (đoạn đường HCM nhánh Da Krông - Tà Rụt ), khối lượng đất đá...
 • 194
 • 256
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứngkhoán

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứngkhoán
... 50 công ty phi tài Nigeria giai đoạn 1996 -2005 Nghiên cứu họ không thấy có thay đổi đáng kể hiệu quản lý vốn luân chuyển công ty lớn công ty nhỏ Chakraborty (2008) nghiên cứu mối quan hệ vốn luân ... sinh lợi công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Các nội dung tiến hành nghiên cứu công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm ... chuyển có mối tương quan với khả sinh lời công ty CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 1.1.1...
 • 26
 • 238
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình tại trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi, tổng cục thủy lợi

Nghiên cứu hoàn thiện một số quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình tại trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi, tổng cục thủy lợi
... t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i - Nghiên c u hoàn thi n m t s quy trình ki m soát ch t l ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm ... Ch ng 2: C s nghiên c u quy trình ki m soát ch t l ng công trình xây d ng ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i Ch ng 3: Nghiên c u hoàn ... ng nghiên c u đ tài công tác t v n thi t k nhân ng đ n quy trình ki m soát ch t l ng s n ph m t v n thi t k xây d ng công trình t i Trung tâm t v n Chuy n giao công ngh Th y l i 4.2 Ph m vi nghiên...
 • 129
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử nghiên cứu vấn đềmối liên kết giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong xu hướng mới của liên kết khu vựcbố trí không gian bên trong khu vực trưng bày giới thiệu hàng mới hàng chủ lực cần giới thiệu khu vực tiếp thị giao lưu khách hàng khu vực tiếp khách đàm phánđịnh hướng phát triển ngành lĩnh vực trong kế hoạch 5 năm 2010 2015chữ cở tượng hình khu vực lưỡng hà và ai cậpnghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcnghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụnghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thâncâu 8 sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụngtình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mớiủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoánnghiên cứu và quyết định 2 chuẩn bị tham dự 3 hoạt động tại hội chợ 4 hoạt động sau hội chợtổng quan của vấn đề nghiên cứuphương pháp nghiên cứu và thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty cp giải pháp quảng cáo trực tuyến olmột số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứuQuản lý hoạt động văn hóa tại trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện phù ninh, tỉnh phú thọQuản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã phú thọ, tỉnh phú thọQuản lý di tích đền đại cại, xã tân lĩnh, huyện lục yên, tỉnh yên báiXây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố hải dương, tỉnh hải dươngTuyển tập bộ 46 đề thi đai học khối c môn lịch sử thi THPT Đại học Cao đẳng 2018Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 3)Tuyển tập cá dạng phân tích và bình giảng văn học trong các tác phẩm văn tổng hợp các dạng câu hỏi thường ra đề thi môn ngữ văn 2018RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIẢI một số bài tập vật lí 12 về xác ĐỊNH PHA BAN đầu, THỜI điểm và THỜI GIAN TRONG DAO ĐỘNG cơ điều hòa BẰNG CÁCH vận DỤNG mối LIÊN hệ GIỮA DAO ĐỘNG điều hòa và CHUYỂN ĐỘNGBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài mắt phần quang học vật lý 11Hướng dẫn học sinh giải các bài tập định tính trong chương động lực học lớp 10 một cách nhanh gọn và chính xácMột số phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm vật lý ở trường THPT hậu lộc iNâng cao chất lượng dạy học phần quang hình học vật lý 11 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm physics 2 1Phân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Phương pháp tìm số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm trong bài toán giao thoa sóng cơ học trong chương trình vật lý lớp 12Phương pháp vẽ bó sóng giải nhanh các bài toán hay và khó về sóng dừngTieu luan he thong thong tin quan lyXây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực chuyên biệt trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý ở trường THPTXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhBài 12. Công suất điện