Thi nghiem phan tich thuc pham

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx
... 47 VII.3 Phân tích Na đo phát xạ, Ca Fe đo hấp thu: 47 Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe thực phẩm máy quang phổ ... 39 IV.2 Hệ số pha loãng: 39 IV.3 Số liệu phân tích Na: 39 IV.4 Số liệu phân tích Ca: 40 IV.5 Số liệu phân tích Fe: 41 V TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ... quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp máy đo − Định lượng...
 • 33
 • 2,775
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích thực phẩm

Báo cáo thí nghiệm phân tích thực phẩm
... kết xác BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 2: ĐỊNH LƯỢNG LIPID TỔNG TRONG MẪU RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOXLET 1.Mục tiêu thí nghiệm: + Nắm nguyên tắc cách tiến hành xác định lipid nguyên liệu sản phẩm thực phẩm ... thiết bị BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 3: ĐỊNH LƯỢNG LIPID TỔNG TRONG MẪU LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ROESE – GOTTLIEB Mục tiêu thí nghiệm: Hiểu sở lý thuyết việc trích ly chất béo sản phẩm thực phẩm dạng ... đến vạch lượng nitơ có mẫu nguyên liệu cần phân tích Lấy 10ml 3.Sơ đồ trình tự thí nghiệm dung dịch từ bình định mức cho vào 3.1 Quá trình thực thí nghiệm ng phản ứng Lắp vào máy cất đạm chuẩn...
 • 32
 • 868
 • 6

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM
... 0, CsàgNtrongmu %mtrong1ml= 31, 25 13, 66.103 0, 01 0, 4268% Trong1 mlcú%m=0,4268% Vytrong100mlcú%m=42,68% c Nhn xột kt qu: Sovithctmtrongncmml450nhngthcttaemphõntớch ktquchl42,680.Vytrongquỏtrỡnhthớnghimmcsaisln. ... kộo theo nc trongthcphm. Bỏo Cỏo TN Phõn Tớch Thc Phm GVHD ThS V Hong Yn Khụngtantrongnc,dungmụivncstỏchthnhhailpriờngbitkhio trongngong. Nhhnnc,lpncdilpdungmụitrongngong. Xỏcnhmntrongncmm:DavokhnngphnngcaionAg+vi ... H Cr2O72 H 2O NutrongdungdchcúionCO32-.S2-thỡcngtothnhkttaviionAg+gõy sais. Cỏc cụng thc chuaquyvacidlactic: chua= V1.K f 1000 V (g/l) Trong : V1:ThtớchNaOH0,1Ntiờutntrongchun(ml). V:Thtớchmumangchun(ml)....
 • 52
 • 495
 • 6

Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm

Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm
... Thí nghiệm Phân tích thực phẩm Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe thực phẩm máy quang phổ hấp thu ngun tử AAS I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm ... liên tục Thí nghiệm Phân tích thực phẩm tồn dải phổ mẫu Nhưng nhạt sóng ngắn đậm dần phía sóng dài Phổ q đậm cản trở phép phân tích Ba loại phổ xuất đồng thời kích thích mẫu phân tích phân tích quang ... đèn khí phải làm nóng mẫu phân tích, hóa ngun tử hóa mẫu phân tích với hiệu suất cao, để bảo đảm cho phép phân tích đạt độ xác độ nhạy cao 14 Thí nghiệm Phân tích thực phẩm − Năng lượng (nhiệt...
 • 48
 • 612
 • 4

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm

Yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích vi sinh vật trong nước và thực phẩm
... YấU CU CA PHềNG PHN TCH VI SINH VT 11/12/14 Nhõn lc H thng mt bng Thit b Hoỏ cht vt t H THNG MT BNG - Gm cỏc khu ... phõn tớch, cy chuyn phi m bo vụ trựng -Phi cú khu vc cỏch ly gia khu bn vi khu vụ trựng - Khu dng c v kh trựng phi tỏch bit vi cỏc khu vc khỏc v phi thụng thoỏng 11/12/14 YấU CU V THIT B - Tt c ... cỏc s c k thut phi c lu tr h s -Thit b hng phi cú nhón cnh bỏo 11/12/14 MT S THễNG S CA THIT B VI SINH - Gii hn k thut ca thit b phi nh hn hay bng giứi hn k thut ca phng phỏp s dng thit b ú Yờu...
 • 24
 • 1,172
 • 11

Hệ thống bài thí nghiệm PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỰC PHẨM

Hệ thống bài thí nghiệm PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỰC PHẨM
... PHÁP PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THỰC PHẨM 1.1 Giới thiệu môn vật lý thực phẩm Kiểm tra tính chất liên quan đến cấu trúc sản phẩm thực phẩm công nghiệp thực phẩm nhằm phát triển sản phẩm cải tiến sản phẩm ... mềm Những tính chất phân biệt khách quan sản phẩm 1.2 .Cấu trúc thực phẩm 1.2.1 Sự cảm nhận cấu trúc thực phẩm người Cấu trúc thực phẩm tất thuộc tính học, hình học, bề mặt sản phẩm cảm nhận học, ... Kem sản phẩm dạng paste phải có độ nhớt thích hợp tiến hành thí nghiệm máy kiểm tra cấu trúc Các nhà công nghệ thực phẩm khắp giới dùng thiết bị lưu biến để đo tính chất cấu trúc thực phẩm độ...
 • 28
 • 815
 • 3

Kiểm nghiệmphân tích thực phẩm

Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm
... phân tích th c ph m g m ph n th hi n chương: Phương pháp l y m u, Phân tích c m quan, Phân tích lý hóa, Phân tích vi sinh, Phân tích c ch t th c ph m ánh giá m t s m t hàng th c ph m Trên s ki ... Là m u c chu n b t m u chung nh m ti n hành phân tích 1.2.11 M u phân tích Là m u trung bình tr n u chia làm nhi u ph n nhau, l y m t làm m u phân tích 1.3 Yêu c u chung c a vi c l y m u - M ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH C M QUAN So v i k thu t phân tích dùng lĩnh v c th c ph m, phân tích c m quan có c trưng là: ngư i không ch k thu t viên mà “thi t b phân tích cung c p s li u c trưng ã gi i thích...
 • 114
 • 847
 • 12

Kiến thức lớp 10 Trích diễm thi tập-phân tích tác phẩm pptx

Kiến thức lớp 10 Trích diễm thi tập-phân tích tác phẩm pptx
... Lương thi nhân vừa người sáng tác, vừa người thưởng thức, phê bình Quan niệm nên làm sách Hoàng Đức Lương Trích diễm, tức chọn lựa hay, đẹp Xem qua tác giả “tuyệt đối hóa” vai trò thơ thi nhân, ... tìm hiểu thi ca (Đức Lương thi học thị Đường chi bách gia - Thi học Đức Lương tôi, dựa vào thi gia đời Đường) Lê Quý Đôn tinh tường nói Hoàng Đức Lương người cực thích thi học (“khốc hiếu thi học”) ... sáng tác thơ hiểu thơ khó, tác giả muốn công việc sưu tập “cốt truyền bá rộng” di sản thơ Lý - Trần Hẳn có khao khát muốn bồi bổ, nâng cao lực tư duy, lực thẩm mĩ cho hệ người đọc thơ Khái niệm thi...
 • 5
 • 270
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN MÀU ANTHOCYANIN TỪ BẮP CẢI TÍM ỨNG DỤNG LÀM CHẤT CHỈ THỊ AN TOÀN TRONG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM VÀ HÓA HỌC" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... toàn, ph t nhanh môi trường sản ph m thực ph m dùng antho làm chất thị áp dụng cho trường ph thông, chất thị an toàn ph hợp với lứa tuổi em nhỏ 3.3.1 So sánh độ xác chất màu antho với chất thị phenolphtalein, ... chuyển từ đỏ sang màu tím xanh, để xác định khoảng pH đổi màu Kết thể bảng 3.3 Bảng 3.3: Khoảng đổi màu chất thị antho Chất thị Antho pH đổi màu 5,5- 7,5 Khoảng đổi màu Từ đỏ sang tím xanh Để ... Qua kết nghiên cứu ảnh hưởng pH đến màu antho nhận thấy rằng: thay đổi màu antho rõ rệt (từ đỏ sang xanh) chuyển từ môi trường acid sang môi trường base Để đánh giá khả ứng dụng làm chất thị acid-base...
 • 6
 • 444
 • 5

Thí nghiệm Sinh học phân tử - Thí nghiệm Sinh học thực phẩm doc

Thí nghiệm Sinh học phân tử - Thí nghiệm Sinh học thực phẩm doc
... chứa nước quả) 59 Thí nghiệm Sinh học thực phẩm Biên soạn : PGS.TS Lê Thị Liên Thanh * Chuẩn bị mẫu thực nghiệm: Mẫu nước chuẩn bị sẵn bình tam giác có dung tích 100 - 150ml sản phẩm Dùng pectinase ... hoá - lý (lắng lọc tự nhiên) hiệu quả, dễ nhiễm khuẩn thời gian dài 57 Thí nghiệm Sinh học thực phẩm 2.2 Biên soạn : PGS.TS Lê Thị Liên Thanh Nguyên tắc: Dưới tác dụng pectinase, pectin - polysacharid ... màu 55 Thí nghiệm Sinh học thực phẩm Biên soạn : PGS.TS Lê Thị Liên Thanh - Dụng cụ: + + + + + + Chén sứ thuỷ tinh Đũa thuỷ tinh đũa gỗ Dao, thìa Inox Tủ lạnh Tủ sấy có nhiệt độ tối đa 150 - 1600C...
 • 8
 • 346
 • 0

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 1: độ màu – độ đục – chlori

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 1: độ màu – độ đục – chlori
... lắng xuống • Tiến hành thí nghiệm thời gian quy định, nhanh gọn, dứt khoát Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm II CHLORIDE Đại cương ... nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm III Trả lời câu hỏi: Tại phương pháp định phân thể tích để xác định nồng độ Chloride phải thực môi trường trung hòa pH 8? Trả lời: Phải thực môi trường trung ... sáng cặn lơ lửng có dung dịch Trong thí nghiệm ta sử dụng phương pháp so màu Thiết bị hóa chất 1.1.1 Thiết bị − Pipet 5ml: Báo cáo thí nghiệm phân tích môi trường Page Nhóm Pipet 25ml: Erlen 125ml:...
 • 9
 • 1,000
 • 6

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 5 phân tích COD, ammonia trong nước
... nghiệm (ml) Mẫu nước (A) Mẫu trắng (B) Mẫu trắng (O) 2 .5 2 .5 2 .5 K2Cr2O7 0.0167M 1 .5 1 .5 1 .5 H2SO4 reagent 3 .5 3 .5 3 .5 150 150 25 Cho mẫu vào ống nghiệm, thêm dung dịch K 2Cr2O7 0.067M vào, cẩn tận ... ammonia nước Trình bày trở ngại trình phân tích hàm lượng ammonia nước Kỹ 1.2   Rèn luyện khả sử dụng máy quang phổ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường ... Trình bày nguyên tắc phân tích COD Trình bày trở ngại trình phân tích COD Kỹ 1.2   Rèn luyện kỹ chuẩn độ Tính toán, phân tích, đánh giá kết từ trình phân tích tiêu Ý nghĩa môi trường COD thông...
 • 10
 • 2,975
 • 7

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường bài 6: phân tích hàm lượng oxy hòa tan và phosphate trong nước

Báo cáo thực hành môn thí nghiệm phân tích môi trường  bài 6: phân tích hàm lượng oxy hòa tan và phosphate trong nước
... phân tích hàm lượng phosphate nước − Trình bày trở ngại trình phân tích phosphate nước Kỹ 1.2 − − Rèn luyện khả sử dụng máy quang phổ Tính toán, phân tích, đánh giá kết Ý nghĩa môi trường Trong ... nhiễm nguồn nước Báo cáo phân tích môi trường Nhóm Page  Việc xác định phosphate cần thiết vận hành trạm xử lý nước thải nghiên cứu ô nhiễm dòng chảy nhiều vùng hàm lượng phosphate coi lượng chất ... PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG OXY HÒA TAN PHOSPHATE TRONG NƯỚC Mẫu nước mặt Ngày lấy mẫu: 13/3/2014 Người lấy mẫu: nhóm Địa điểm lấy...
 • 9
 • 866
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: kiểm nghiệm và phân tích thực phẩmôn thi phân tích thực phẩmthực hiện thí nghiệm phân tích số liệu giải thích và báo cáo kết quảphân tích thực phẩmgiáo trình phân tích thực phẩmtài liệu phân tích thực phẩmkỹ thuật kỹ thuật phòng thí nghiệm chế biến thực phẩmbải giảng phân tích thực phẩmtài liệu về phân tích thực phẩmthí nghiệm công nghệh thực phẩm 1giáo trình thí nghiệm công nghệ thực phẩmbáo cáo thí nghiệm hóa sinh thực phẩmbáo cáo thí nghiệm vi sinh thực phẩmthí nghiệm vi sinh thực phẩmthí nghiệm hóa sinh thực phẩmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ