THIET KE TCTC -DATN-THIET-KE-DUONG

Thiết kế TCTC cống gò miếu

Thiết kế TCTC cống gò miếu
... kớch thc (20cm ì 20cm) GVHD: Nguyn c Khoan 34 SVTH: V Kiu M - N5 ỏn tt nghip Thit k TCTC cng Gũ Miu z tim cống m =1 Rã thoát n ớc nh m =1 m =1 m =1 zđ c c b l 3.1.3 Phng ỏn o múng Da vo a hỡnh ... cng on 14 20 Bn ỏy cng 60 Thit k TCTC cng Gũ Miu Bờ tụng lút 15 ỏy cng 10 L = 7,5 m 180 L = 153 m GVHD: Nguyn c Khoan 43 SVTH: V Kiu M - N5 ỏn tt nghip Thit k TCTC cng Gũ Miu 16 on 340 Tng cng ... + Cao trỡnh ngng ca ra: cr = +89,7m GVHD: Nguyn c Khoan SVTH: V Kiu M - N5 ỏn tt nghip Thit k TCTC cng Gũ Miu + Chiu di cng: Lc = 153m + ng vi cao trỡnh mc nc trc cng: MNTL = 95m cú th s dng...
 • 100
 • 103
 • 0

Thiết kế TCTC công trình sử pán 1

Thiết kế TCTC công trình sử pán 1
... tụng 10 thõn p 10 22, 91 11 1 ,13 12 12 ,00 13 25,57 14 2,25 M150 Bờ tụng 11 thõn p BTCT M250 Bờ tụng 12 thõn p BTCT M250 Bờ tụng 13 thõn p M150 Bờ tụng 14 thõn p BTCT M250 Bờ tụng 15 thõn p 15 16 ,00 ... 7 619 ,50 615 1 ,17 (m ) (m ) (m ) 422, 61 8 21, 46 19 1,05 506,46 211 ,66 570,94 547,69 210 , 51 214 ,26 404, 61 18704,2 Tng Khi lng o múng giai on l Ft 25 018 ,42 Ft TB Fỏ TB 24,50 Vỏ (m3) 10 ,00 19 1,80 24 41, 91 ... thit b Chi phớ khỏc D phũng Giỏ tr Gi 4286 10 3 m3 10 3 m3 10 3 m3 10 3 m3 Tn 10 3 md 615 ,875 16 ,033 41, 153 62,227 11 36,93 1, 824 10 9 VN 10 9 VN 10 9 VN 10 9 VN 10 9 VN chớnh o t, ỏ h o ỏ ngm p t, ỏ Bờ tụng...
 • 120
 • 594
 • 0

Thiết kế TCTC công trình tà pao 1

Thiết kế TCTC công trình tà pao 1
... Năm 15 ,8 16 ,7 18 ,0 18 ,9 19 ,4 19 ,0 18 ,7 18 ,5 18 ,4 18 ,0 17 ,2 15 ,9 19 ,7 19 ,5 20,5 21, 6 22,7 22,8 22 ,1 21, 7 21, 7 21, 4 21, 0 20,3 19 ,4 21, 2 g Di Linh 20,2 21, 3 22 ,1 22,8 23,3 21, 9 21, 5 21, 6 21, 0 21, 3 ... 2.678 3.2 61 1.794 1. 014 1. 139 1. 504 2.036 2.479 1. 364 0.7 71 0.893 1. 178 1. 595 1. 943 1. 069 0.604 1. 44 1. 09 0.86 1. 26 1. 67 2.26 2.75 1. 52 0.96 1. 29 1. 71 2.09 1. 15 0.76 0.99 1. 35 1. 64 0.90 1. 21 0.92 ... Thiết kế TCTC công trình Pao GVHD: Ths Nguyễn Thị Huệ TS Nguyễn Thanh Bằng Z(m) 13 86 13 85.5 13 85 13 84.5 13 84 13 83.5 13 83 13 82.5 13 82 13 81. 5 13 81 1380.5 13 80 13 79.5 10 0 200 300 400 Q(m/s) 1. 5...
 • 107
 • 139
 • 0

Thiết TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn

Thiết kê TCTC đập đất hồ chứa nước phước nhơn
... Page Đồ án tốt nghiệp Thiết TCTC hồ chứa nước Phước Nhơn Đối với cơng trình hồ chứa nước Phước Nhơn nhà thầu thi cơng địa phương vùng lân cận có đủ lực vật tư, trang thiết bị nhân lực để thi ... : 69  Đồ án tốt nghiệp Thiết TCTC hồ chứa nước Phước Nhơn CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí cơng trình: Cụm cơng trình đầu mối hồ chứa nước Phước Nhơn nằm suối Ktay Hay Choro, thuộc ... cơng hồn thiện phận lại đập tràn - Hồn thiện, thu dọn mặt dọn vệ sinh cơng trường - Làm hồ sơ hồn cơng bàn giao cơng trình GVHD: Page 13 Đồ án tốt nghiệp Thiết TCTC hồ chứa nước Phước Nhơn...
 • 86
 • 290
 • 4

Thiết kế TCTC hồ chứa nước prenn

Thiết kế TCTC hồ chứa nước prenn
... đến cao trình thiết kế - Hồn thiện tràn xã lũ II Thiết kế TCTC hồ chứa nước - Đắp đập hồn thiện đến cao trình thiết kế Mùa mưa Dẫn qua Lưu lượng lớn cống ứng với lấy dòng chảy lũ nước P=10% : ... viên: Lớp TH16C Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế TCTC hồ chứa nước Prenn Trang Chương GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí cơng trình Hồ chứa nước Prenn xây dựng suối đá Prenn, thuộc phạm vi hành phường 10 ... TH16C Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Prenn Trang 44 Thiết kế TCTC hồ chứa nước Chương THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 3.1 Cơng tác hố móng 3.1.1 Thiết kế tiêu nước hố móng 3.1.1.1 Đề xuất lựa...
 • 114
 • 103
 • 0

Thiết kế TCTC hồ chứa nước suối dầu

Thiết kế TCTC hồ chứa nước suối dầu
... 320,00 Trang 12 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Sinh viờn : Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Trang 13 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Trng hp 2: Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Bng tớnh ng mt nc vi b = 4m; i = 0,001; ... 113,97 183,83 320,00 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Sinh viờn : Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Trang 15 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Kt qu tớnh toỏn nh sau: Bng sõu mc nc kờnh: ... viờn : Trang 24 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Sinh viờn : Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Trang 25 Lp SG 14 ỏn tt nghip K S Thit k & TCTC h cha nc Sui Du Trng hp Bng tớnh ng mt nc vi h=4,44m ng vi...
 • 92
 • 458
 • 3

Thiết kế TCTC hồ chứa nước sông móng

Thiết kế TCTC hồ chứa nước sông móng
... 60.5 Thiết kế & TCTC hồ chứa nước sơng Móng Z(m) 60 59.5 59 58.5 58 57.5 57 56.5 Q(m³/s) 56 Tài liệu tham khảo 12 22 32 42 52 Page 17 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế & TCTC hồ chứa nước sơng Móng 2.8 .Thiết ... nghiệp Thiết kế & TCTC hồ chứa nước sơng Móng 26 83 8576400 85358057 27 84 9184200 94236623 28 85 9792000 103723100 Tài liệu tham khảo Page 24 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế & TCTC hồ chứa nước sơng Móng ... nghiệp Thiết kế & TCTC hồ chứa nước sơng Móng CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí địa lý: Hồ chứa nước sơng Móng hạng mục cơng trình đầu mối tạo nguồn nước cho hệ thống thuỷ lợi Ba Bàu – sơng Móng...
 • 152
 • 262
 • 2

Thiết kế TCTC cống vàm răng

Thiết kế TCTC cống vàm răng
... nghiệp kỹ sư Thiết kế & TCTC cống Vàm Răng +Tần suất thiết kế cơng trình tạm thời phục vụ cơng tác dẫn dòng :10% ( Bảng 4.6 trang 14 TCXD 285-2002 ) +Tần suất lưu lượng lớn để thiết kế chặn dòng ... kênh Vàm Răng Đê quai phía biển cách ngã rạch Giàn Gừa- kênh Vàm Răng khoảng 800 m phía biển, đê quai phía đồng cách 450 m SV: Trang8 Lớp SG 15 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế & TCTC cống Vàm Răng ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Thiết kế & TCTC cống Vàm Răng 2.2.1 Phương án 1: 16 2.2.2 Phương án 2: 18 2.2.3 Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi cơng: 19 2.3...
 • 154
 • 149
 • 0

Thiết kế TCTC hồ chứa nước sông trâu

Thiết kế TCTC hồ chứa nước sông trâu
... Vùng lòng hồ vùng tuyến đập nước ngầm nghèo nàn, khơng có tầng chứa nước lớn Lớp có khả chứa nước lớp (2), vừa mỏng, phân bố nhỏ, đá gốc nứt nẻ Chỉ tiêu lý hồ chứa nước Sơng Trâu sau: - Nước đục ... án thiết kế kỹ thuật lựa chọn giai đoạn thiết kế kỹ thuật, cụm cơng trình đầu mối gồm hạng mục cơng trình sau: + Đập dâng nước + Cống lấy nước + Tràn xả lũ 1.2.2 Các thơng số cơng trình  Hồ chứa ... cho cơng trình hồ chứa nước Sơng Trâu Vậy phương án chọn để tính tốn thuỷ lực dẫn dòng thi cơng Phương án1  Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi cơng`  Chọn tần suất thiết kế dẫn dòng thi...
 • 93
 • 269
 • 2

Thiết kế TCTC công trình cống c

Thiết kế TCTC công trình cống c
... c ng trình gia c 18 c c BTCT M300 kích thư c 35x35cm dài 15m Trư c thi c ng c c đại trà ta đổ đóng c c thử để x c định chiều dài c c Cơng t c chuẩn bị sàn đạo đóng c c: trư c đóng phải bơm c n ... S c chịu tải c c so với trọng lượng búa - Độ chối c c - Trọng lượng c c C c 15m (dùng cho đáy c ng) : G = 0,35*0,35*15*2,5 = 4,6T S c chịu tải c c: 34T (theo tính tốn thiết kế) Tính tốn độ chối ... ...
 • 107
 • 67
 • 0

Thiết kếTCTC hồ chứa pleipai

Thiết kế và TCTC hồ chứa pleipai
... 11476,23 69 GVHD: 11950,24 Page 29 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế TCTC hồ chứa Pleipai Tổng = 98260(m3) GVHD: Page 30 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế TCTC hồ chứa Pleipai Biểu đồ quan hệ Z,F,V 14000 F,V 12000 ... nghiệp Thiết kế TCTC hồ chứa Pleipai Biểu đồ quan hệ Z,F,V 25000 F,V 20000 15000 Z~F Z~V 10000 5000 Z(m) 52.4 54 GVHD: 56 58 60 62 64 66 Page 33 67 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế TCTC hồ chứa Pleipai ... dẫn dòng GVHD: Page 16 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế TCTC hồ chứa Pleipai CHƯƠNG : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 2.1.CƠNG TÁC HỐ MĨNG: 2.1.1 .Thiết kế tiêu nước hố móng: 2.1.1.1.Đề xuất...
 • 80
 • 134
 • 0

Thiết kếTCTC hồ chứa nước suối chay

Thiết kế và TCTC hồ chứa nước suối chay
... đập hồ chứa nước Suối Chay tầng ngầm Nguồn cung cấp nước cho hồ chứa chủ yếu nước mưa nước suối Tuyến cống lấy nước Sinh viên: Lớp: Trang 13 Đồ án tốt nghiệp cử nhân Chay Thiết kế & TCTC hồ chứa ... trình Hồ chứa nước Suối Chay gồm khu đầu mối, hệ thống kênh công trình kênh Khu đầu mối gồm: Sinh viên: Lớp: Đồ án tốt nghiệp cử nhân Trang Thiết kế & TCTC hồ chứa Suối Chay Đập đất Cống lấy nước ... Trang Đồ án tốt nghiệp cử nhân Thiết kế & TCTC hồ chứa Suối Chay Chương GIỚI THIỆU CHUNG    1.1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH Hồ chứa nước Suối Chay nằm vị trí hợp lưu ba nhánh suối thuộc xã Cát Trinh, Huyện...
 • 97
 • 92
 • 0

Thiết kếTCTC hồ chứa thạch khê

Thiết kế và TCTC hồ chứa thạch khê
... Sinh viên: Hồ Tiến Dũng Lớp :S8_47c Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang - - TKTCTC: hồ chứa nước Thạch khê CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí cơng trình Cơng trình thuỷ lợi hồ chứa nước Thạch Khê tạo đập ... nặng chứa dăm sạn, đất có màu trắng đục phớt vàng, nâu vàng, nâu hồng, nâu đỏ loang lỗ Sinh viên: Hồ Tiến Dũng Lớp :S8_47c Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang - 11 - TKTCTC: hồ chứa nước Thạch khê Lớp ... Sinh viên: Hồ Tiến Dũng Lớp :S8_47c Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang - 37 - TKTCTC: hồ chứa nước Thạch khê CHƯƠNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 3.1 Cơng tác hố móng 3.1.1 Thiết kế tiêu nước...
 • 96
 • 142
 • 0

Thiết kếTCTC hồ chứa nước thạch khê

Thiết kế và TCTC hồ chứa nước thạch khê
... trình hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Thạch Khê thuộc cấp V ­ Theo TCXDVN 285­2002, cơng trình đầu mối hồ chứa nước Thạch Khê có chiều  cao đập lớn nhất Hmax = 18,50 m; thuộc cấp III 1.3.2 Kết cấu hạng mục ...                 Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư                                     TKTCTC: Hồ chứa nước Thạch Khê                      Đây là thời kỳ sau khi đã ngăn dòng trước khi đào móng. Thời kỳ này thường có  các loại nước : Nước đọng , nước mưa, nước thấm.  ... lượng lũ thiết kế Bảng 1-7: Tần suất lưu lương đỉnh lũ thiết kế Qp% GVHD:   Page                 Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư                                     TKTCTC: Hồ chứa nước Thạch Khê                     ...
 • 107
 • 122
 • 1

Thiết kếTCTC hồ chứa nước thành sơn

Thiết kế và TCTC hồ chứa nước thành sơn
... lao động, hồn thành theo tiến độ thi cơng Sinh viên: Lớp: TH16 Đồ án tốt nghiệp chứa Trang 12 Thiết kế & TCTC hồ nước Thành Sơn 1.7.3 Nhân lực thi cơng: Cơng trình hồ chứa nước Thành Sơn cơng ... 44 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 44 Sinh viên: Lớp: TH16 Đồ án tốt nghiệp Trang Thiết kế & TCTC hồ chứa nước Thành Sơn 3.1 Cơng tác hố móng 44 3.1.1 Thiết kế tiêu nước ... TH16 Đồ án tốt nghiệp chứa Trang 13 Thiết kế & TCTC hồ nước Thành Sơn CHƯƠNG CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG 2.1 Dẫn dòng 2.1.1 Mục đích u cầu Đối với cơng trình hồ chứa nước Thành Sơn đập đất đồng chất...
 • 99
 • 147
 • 0

Xem thêm