Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 6diethylamino2aryl4quinazolinon

Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 2 aryl 4 quimazolinon

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 2 aryl 4 quimazolinon
... 3’-OCF3 24 5 - 24 6 0,63 1:1 14g 6-CH3 2 -F 22 8 -22 9 0,75 1:1 14h 6-CH3 3’-F 308-309 0,70 1:1 14i 6-CH3 2 -N(CH3 )2 2 04 -20 5 0, 54 2: 1 10 14j 7-CH3 2 -N(CH3 )2 2 14 -21 5 0, 72 2:1 11 14k 7-CH3 2 -OCF3 20 4 -20 5 ... 2 -N(CH3 )2 3513 29 21 -29 70 1585-1 621 148 4 10 14j 7-CH3 2 -N(CH3 )2 3069 -29 34 1596-16 64 144 9 11 14k 7-CH3 2 -OCF3 3 022 -28 80 16 12- 1676 145 3 12 15a 6-CH3 3 041 -29 14 1677 13 15b 7-CH3 31 42 - 29 72 1617-1659 149 9-1577 ... có hoạt tính kháng tế bào ung thư tốt, luận văn: Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thƣ số dẫn chất 2- aryl- 4quinazolinon” tiến hành với hai mục tiêu : 1- Tổng hợp số dẫn chất 2- aryl- 4- quinazolinon...
 • 134
 • 118
 • 0

TỔNG HỢP THỬ HỌAT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT 2 ARYL 4 QUINAZOLINON

TỔNG HỢP VÀ THỬ HỌAT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT 2 ARYL 4 QUINAZOLINON
... kiếm dẫn chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư, đề tài: Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư số dẫn chất 2- aryl- 4- quinazolinon tiến hành với hai mục tiêu : Tổng hợp số dẫn chất 2- aryl- 4- quinazolinon ... hoạt tính gây độc tế bào ung thư chất tổng hợp dòng tế bào ung thư người tế bào ung thư biểu mô KB, tế bào ung thư gan Hep-G2, tế bào ung thư phổi LU, tế bào ung thư vú MCF-7 Kết cho thấy chất (4c) ... 2- CH3 25 0,30 25 1,1 [M+H]+ 4b 3-CH3 25 0,30 24 9,0 [M-H]- 4c 3-OCH3 26 6 ,29 26 7,1 [M+H]+ 4d 2- F 25 4 ,26 25 5,1[M+H]+ 4e 3-F 25 4 ,26 25 3,1[M-H]- Ghi chú: m/z tỷ số khối lượng – điện tích 3 .2. 2 .2 Phổ...
 • 78
 • 194
 • 0

Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (3 bromobenzyliden) 2 thiohydantoin một số dẫn chất base mannich

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (3 bromobenzyliden) 2 thiohydantoin và một số dẫn chất base mannich
... 130,61 (C2); 128 ,83 (C3); 122 ,23 (C6); 130,74 62, 15 134, 75 (C1); 131,96(C4); 131,91 (C5); 131,80 (C2); 129 ,43 (C3); 122 ,31 (C6); 66,11(C-3 ,5) ; 51 ,17 (C -2, 6) 110, 72 180 ,56 1 65, 22 62, 79 1 35, 42 (C1); ... 131, 45 (C5); 130,66 (C2); 129 ,31 (C3); 122 ,31 (C6); 52 ,01 (C -2, 6); 25 , 53 (C-3 ,5) ; 23 ,47 (C-4) 61,39 1 35, 87 (C1); 131,81(C4); 131,73 (C5); 131,03 (C2); 129 ,21 (C3); 122 ,10 (C6); 54 ,10 (C-3 ,5) ; 49,80(C -2, 6); ... J=8); 7 ,55 (1H,d, H6, J=7 ,5) ; 7, 35 (1H, t, H5, J=8, J=7 ,5) 6 ,56 4,68 7,98 (1H,s, H2); 7, 72 (1H,d, H4, J=7 ,5) ; 7 ,57 (1H,d, H6, J=8); 7,37 (1H, t, H5, J=8, J=7 ,5) ; 3 , 52 (t,4H,H3 ,5, J=4 ,5) ; 2, 60 (t,4H,H2,6,...
 • 82
 • 82
 • 0

Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 4 amino 2 arylquinazolin

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 4 amino 2 arylquinazolin
... 131,18; 129 ,44 ; 128 ,49 ; 128 ,22 ; 128 , 02; 126 ,33; 126 ,27 ; 125 ,70; 125 ,20 ; 120 ,68; 1 12, 52; 21 ,87 4g 160, 14; 158, 92; 148 ,67; 1 42 ,85; 137,17 133,99, 131 ,23 ; 129 , 14; 129 ,06; 128 ,13; 127 ,89; 126 ,33; 126 ,19; ... hoạt tính kháng tế bào ung thư tốt, đề tài: Tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư số dẫn chất 4- amino- 2arylquinazolin tiến hành với hai mục tiêu : 1- Tổng hợp số dẫn chất 4- amino- 2- arylquinazolin ... 2 84, 74 50 chất rắn màu vàng 140 - 141 oC 0,73 2d 28 2,70 69 chất rắn màu vàng 128 - 129 oC 0,75 2e 28 2,70 47 chất rắn màu vàng 133-1 34 oC 0,73 18 2f 3 04, 77 71 chất rắn màu vàng 1 42 - 144 oC 0,75 2g...
 • 103
 • 271
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 2 aryl 3 1,2,4triazol 4 ylthiazolidin 4 on

Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số dẫn chất 2 aryl 3 1,2,4triazol 4 ylthiazolidin 4 on
... tâm thử hoạt tính số dẫn chất 1 ,2, 4- triazol dòng tế bào ung thư HT29, K2 93, MDA 231 Kết cụ thể bảng 1 .2 Bảng 1 .2: Kết thử hoạt tính kháng tế bào ung thư số dẫn chất 1 ,2, 4triazol dòng tế bào ung thư ... tài Nghiên cứu tổng hợp thử hoạt tính kháng tế bào ung thư số dẫn chất 2- aryl- 3- [1 ,2, 4] triazol -4- ylthiazolidin -4- on với mục tiêu nghiên cứu sau đây: Tổng hợp số dẫn chất 2- aryl- 3- [1 ,2, 4] triazol -4- ylthiazolidin -4- on ... Bảng 3. 1: Bảng chất tổng hợp theo sơ đồ tổng quát Chất R Chất R Chất R H 4- Br 12 2-Cl 4- F 4- OH 13 3-Cl 2- Cl 3- NO2 14 4-Cl 3- Cl 10 4- NO2 15 3- NO2 4- Cl 11 4- F 16 4- NO2 3. 1.1 Tổng hợp 4- amino-4H-1 ,2, 4- triazol...
 • 132
 • 235
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số phức chất platin(II) chứa piperidin và amin dị vòng

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính kháng tế bào ung thư của một số phức chất platin(II) chứa piperidin và amin dị vòng
... chất hoạt tính kháng ung thư cao đáng ý số phức chất Pt(II) chứa phối tử amin dị vòng piperidin hoạt tính kháng tế bào ung thư cao Tuy nhiên, phức chất nghiên cứu cấu trúc phương pháp phổ ... Lời cảm ơn! Luận văn: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc hoạt tính kháng tế bào ung thư số phức chất platin(II) chứa piperidin và amin dị vòng thực môn Hóa học Vô cơ, Khoa Hóa học ... đề tài cho luận văn là: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc hoạt tính kháng tế bào ung thư số phức chất platin(II) chứa piperidin amin dị vòng Nhiệm vụ đề tài bao gồm: - Tổng quan tài liệu liên quan...
 • 101
 • 328
 • 0

TỔNG hợp THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG tế bào UNG THƯ của một số dẫn CHẤT 2 1 NAPHTHYL 4 QUINAZOLINAMIN

TỔNG hợp và THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG tế bào UNG THƯ của một số dẫn CHẤT 2 1 NAPHTHYL 4 QUINAZOLINAMIN
... (ppm): 16 1, 94; 15 8,57; 14 8 ,25 ; 13 8,07; 13 5, 62; 13 4 , 14 ; 13 4, 08; 7f 13 1, 41 ; 12 9 ,28 ; 12 8 ,77; 12 8 ,44 ; 12 8 ,17 ; 12 6 ,88; 12 6 ,05; 12 5 , 52; 12 5 ,23 ; 11 9,50; 11 3 ,46 ; 52, 62; 29 ,18 ; 21 , 74 34 13 C-NMR ( 12 5 MHz, ... 13 0,67; 12 9 ,55; 12 9 ,44 ; 12 8 ,73; 12 8 ,66; 12 8 ,20 ; 12 6 ,70; 12 6 ,11 ; 12 5 ,50; 12 5 ,22 ; 11 9, 61; 11 4 ,19 ; 1 12 , 98; 55, 34; 44 ,85; 21 ,68 13 C-NMR ( 12 5 MHz, CDCl3) δ (ppm): 16 4 ,22 ; 16 1 , 24 ; 15 0,93; 13 7 ,13 ; 13 5, 12 ; ... 1 62, 32; 15 8,65; 15 1, 71; 14 8,69; 1 42 , 32; 13 7,57; 13 5,96; 7h 13 4, 67; 13 4 ,15 ; 13 1 ,43 ; 12 9 , 61; 12 8 , 72; 12 8 ,66; 12 8 ,23 ; 12 6 , 74; 12 6 ,16 ; 12 5 ,56; 12 5 , 24 ; 11 9,66; 11 3,03; 11 0,55; 10 7,87; 38 ,23 ; 21 ,72...
 • 115
 • 366
 • 0

Tổng hợp thử hoạt tính chống ung thư của một số dẫn chất của hydantoin

Tổng hợp và thử hoạt tính chống ung thư của một số dẫn chất của hydantoin
... cu hot tớnh khỏng hai dũng t bo ung th ngi (t bo ung th biu mụ (KB) v t bo ung th mng t cung (Fl)) ca dóy cht nờu trờn v tỡm thy hai cht cú hot tớnh khỏng t bo ung th rt mnh (giỏ tr IC,0 (|ag/ml) ... nhõn hydantoin Ngoi nhõn hydantoin cũn cú Aplysinopsin l mt cht phõn lp t bt bin cú tỏc dng gõy c tbo^'**^ Hydantoin c Baeyer phõn lp ln u tiờn vo nm 1861 bng cỏch kh húa allantoin (5-ureidohydantoin), ... LC T VN Ung th l bnh ỏc tớnh s tng sinh bt thng t bo v mụ ca c th^'l Hng nm trờn th gii cú hng chc triu ngi mc bnh v t vong vỡ ung th Hin ung th l mt bnh nan y i vi y hc hin Thuc iu tr ung th...
 • 81
 • 146
 • 0

Tài liệu Báo cáo " nghiên cứu tổng hợp khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số benzoylhiđrazonohi đroxiaxetophenon " pptx

Tài liệu Báo cáo
... vậy, kiện phổ xác nhận cấu tạo hiđrazon tổng hợp đợc hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu đợc công bố [2] Để khảo sát khả ức chế ăn mòn kim loại hiđrazon tổng hợp đợc, thử nghiệm theo phơng pháp ... 104, 92, 69, 55, 50 Từ số liệu trên, dẫn sơ đồ phân mảnh hiđrazon nh sau: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHTN & CN, T.XXIII, Số 1, 2007 Nghiên cứu tổng hợp v khả ức chế ăn mòn kim loại 71 oh h3c c n ... vào dung dịch axit HCl 2M (mẫu so sánh) có chất ức chế thời gian, xác định mức giảm khối lợng thép, từ rút đợc kết luận khả ức chế ăn mòn kim loại chất nghiên cứu, dựa tính toán theo công thức...
 • 7
 • 555
 • 0

NGHIÊN CỨU HÓA HỌC CÂY THUỐC VIỆT NAM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO KHỐI U THỰC NGHIỆM  CÂY TÔ MỘC (CAESALPINIA SAPPAN L.) CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR.) MERR.)

NGHIÊN CỨU HÓA HỌC CÂY THUỐC VIỆT NAM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO KHỐI U THỰC NGHIỆM  CÂY TÔ MỘC (CAESALPINIA SAPPAN L.) VÀ CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR.) MERR.)
... Việt Nam hoạt tính kháng tế bào khối u thực nghiệm mộc (Caesalpinia sappan L.) thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Lour Merr.) đạt kết sau:  VỀ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC Từ dịch chiết ... xuất cardenolid cô lập từ rễ thủ ô trắng độc tính mạnh dòng tế bào ung thư phổi Các hoạt tính sinh học kháng oxy hóa, kháng viêm… từ l u nghiên c u hợp chất cô lập từ mộc Khi tra c u ... Chƣơng THỰC NGHIỆM 2.1 Nguyên li u, hóa chất thiết bị 2.1.1 Nguyên li u Đối tượng nghiên c u rễ thủ ô trắng lõi gỗ thân mộc Rễ thủ ô trắng thu hái vào tháng 10 năm 2007; lõi gỗ thân mộc...
 • 27
 • 629
 • 2

TỔNG HỢP THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT ACID HYDROXAMIC HƯỚNG ỨC CHẾ ENZYM HISTON DEACETYLASE

TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT ACID HYDROXAMIC HƯỚNG ỨC CHẾ ENZYM HISTON DEACETYLASE
... với xu hướng nghiên cứu giới tìm kiếm chất ức chế HDAC có hoạt tính kháng tế bào ung thư tốt, luận án Tổng hợp thử hoạt tính sinh học số dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế enzym histon deacetylase ... kế tổng hợp khoảng 40 - 50 dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế HDAC Thử tác dụng ức chế HDAC tác dụng kháng tế bào ung thư chất tổng hợp Những đóng góp luận án Về thiết kế tổng hợp dẫn chất acid ... 13C-NMR) 3 - Thử tác dụng ức chế HDAC chất tổng hợp định lượng tác dụng ức chế HDAC2 số chất - Thử hoạt tính kháng dòng tế bào ung thư người in vitro chất tổng hợp - Thử hoạt tính kháng dòng...
 • 28
 • 387
 • 1

Tổng hợp thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế enzym histon deacetylase

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế enzym histon deacetylase
... án Tổng hợp thử hoạt tính sinh học số dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế enzym histon deacetylase thực với mục tiêu: Thiết kế tổng hợp khoảng 40 - 50 dẫn chất acid hydroxamic hướng ức chế ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐÀO THỊ KIM OANH TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT ACID HYDROXAMIC HƯỚNG ỨC CHẾ ENZYM HISTON DEACETYLASE LUẬN ... Sơ đồ 1.10 Tổng hợp số dẫn chất amid ngược SAHA 45 11 Sơ đồ 1.11 Tổng hợp acid biaryl hydroxamic 46 12 Sơ đồ 1.12 Tổng hợp acid phenylthiazol hydroxamic 46 13 Sơ đồ 3.1 Tổng hợp dẫn chất 3a-f,...
 • 177
 • 821
 • 5

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN – KHÁNG nấm một số dẫn XUẤT từ HESPERETIN DIOSMETIN

NGHIÊN cứu TỔNG hợp, KHẢO sát HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN – KHÁNG nấm một số dẫn XUẤT từ HESPERETIN và DIOSMETIN
... NẤM MỘT SỐ DẪN XUẤT TỪ HESPERETIN DIOSMETIN Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Tổng hợp số dẫn xuất hesperetin diosmetin Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm dẫn xuất Ngày giao ... bao gồm:  Tổng hợp dẫn xuất DTAL từ diosmetin Tổng hợp dẫn xuất HTAL HTBI từ hesperetin  Tiến hành khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm dẫn xuất Quy trình thực hiện: Hesperetin Tổng hợp ... Thuật Hữu Cơ  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN KHÁNG NẤM MỘT SỐ DẪN XUẤT TỪ HESPERETIN DIOSMETIN SVTH: PHANG NGỌC XUÂN MSSV: 60802718...
 • 69
 • 663
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng ni tế bào trong sản xuất một số hóa chấtnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinthử hoạt tính sinh học của một số phức chất tổng hợp đượcthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmđồ án nghiên cứu tổng hợp nhôm oxit hoạt tính có chất lượng cao ứng dụng làm chất xúc trang 7 filesnang suat cac to tong hop va phuong phap tinh toc do tang nang suat cac nhan to tong hopnghiên cứu thực trạng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi theo mô hình trang trại tại tỉnh thái bình và thử nghiệm một số biện pháp phòng trị bệnhtổng hợp tiêu thụ của các thị trườnghạch toán tổng hợp phải thu của khách hànghiệu ứng ức chế của một số phức chất đối với vi khuẩn và tế bào ung thưtổng hợp và đánh giá kết quả định giá cổ phiếu của doanh nghiệp nghiên cứuphổ hoạt động và phổ hấp thụ của một số sắc tố qhphuong huong va giai phap tang cuong hoat dong doi ngoai co hieu qua cua mot so tinh bgpb voi tqnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazonPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF DownloadThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chínhHồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnhCục Quản lý cạnh tranhManual of Middle Ear Surgery: Volume 2: Mastoid Surgery and Reconstructive Procedures: Mastoid Surgery and Reconstructuve Procedures v. 2 by Mirko TosPDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF Download2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)3 muay thai training exercises the ultimate guide to fitness, strength, and fight preparation blue snake books (2013)Tuyen tap cac bai toan hinh khong gianSáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)KẾ HOẠCH THỰC HÀNHbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordSKKN toan lop 3 2017 v thuan HTBDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịchĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông