PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI CÁN BỘ, BỆNH VIỆN TWQĐ 108

Hội chứng dễ bị tổn thương (frailty syndrome) ở bệnh nhân cao tuổi điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện lão khoa trung ương”

Hội chứng dễ bị tổn thương (frailty syndrome) ở bệnh nhân cao tuổi điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện lão khoa trung ương”
... thng (Frailty syndrome) bnh nhõn cao tui iu tr ti Khoa Cp cu Bnh vin Lóo khoa Trung ng vi hai mc tiờu Khao sat hi chng d b tn thng bnh nhõn cao tui iu tr ti khoa cp cu Bnh vin Lóo khoa Trung ... bnh nhõn cao tui iu tr ti Khoa Cp cu Bnh vin Lóo khoa Trung ng 3 Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 i cng 1.1.1 nh ngha Hi chng d b tn thng l mt hi chng lõm sng thng gp ngi cao tui, d bỏo nguy c cao nhng ... nhm bo v v nõng cao sc khe cho ngi cao tui, khụng nhm mc ớch no khỏc 34 34 Chng D KIN KT QU NGHIấN CU Nghiờn cu tin hnh trờn cỏc bnh nhõn iờu tr ti Khoa Cp cu Bnh vin Lóo Khoa trung ng t thỏng...
 • 64
 • 112
 • 2

TỶ lệ TĂNG ACID URIC máu và các yếu tố LIÊN QUAN ở BỆNH NHÂN lớn hơn = 35 TUỔI điều TRỊ tại KHOA nội BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ cà MAU từ 08 2011 07 2012

TỶ lệ TĂNG ACID URIC máu và các yếu tố LIÊN QUAN ở BỆNH NHÂN lớn hơn = 35 TUỔI điều TRỊ tại KHOA nội BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ cà MAU từ 08 2011  07 2012
... tăng acid uric máu nguy độc lập tăng huyết áp với OR = 1,83; KTC 95% 1,472,21 Hơn tăng acid uric tơng quan thuận với trị số huyết áp tăng theo thời gian mắc bệnh bệnh nhân Nhất bệnh nhân có hội ... hóa Acid uric tăng cao có mối tơng quan với bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa, đái tháo đờng típ Acid uric liên quan không rõ ràng với BMI, bệnh mạch vành SUMMARY Many studies showed that acid uric ... tăng huyết áp < năm, 46,67% nhóm phát tăng huyết áp - 10 năm, 55% nhóm phát tăng huyết áp >10 năm khác biệt có ý nghĩa thống kê Kết luận Tỷ lệ tăng acid uric máu 21,67% Có thể xem tăng acid uric...
 • 3
 • 424
 • 1

Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện e

Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện e
... nhân điều trị khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện E , với mục tiêu: Khảo sát tương tác thuốc bất lợi tiềm ẩn bệnh nhân điều trị khoa Hồi sức tích cực Mô tả thực hành lâm sàng liên quan đến tương tác ... nhiều [52] 1.2 Đặc điểm bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực nghiên cứu giới tương tác khoa Hồi sức tích cực 1.2.1 Đặc điểm bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực Bệnh nhân điều trị ICU có nhiều đặc điểm ... tương tác khoa Hồi sức tích cực 1.2.1 Đặc điểm bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực .6 1.2.2 Các nghiên cứu thực giới tương tác thuốc khoa Hồi sức tích cực 1.3 Phát tương tác...
 • 90
 • 273
 • 2

Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa nội tim mạch bệnh viện 108

Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa nội tim mạch bệnh viện 108
... 21 9 bệnh nhân có tiền sử ĐTĐ, tiền sử sử dụng thuốc bệnh nhân thể sau: Bảng 3.7 Tiền sử dùng thuốc bệnh nhân Tiền sử dùng thuốc ĐTĐ Số bệnh nhân (%) Có sử dụng thuốc ĐTĐ 180 ( 82, 2) Không sử dụng ... type đặc điểm sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ type Khoa Nội tim mạch bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 - Phân tích tính hợp lý sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường bệnh nhân đái tháo đường typ Chương ... trị bệnh nhân ĐTĐ typ khoa, tiến hành đề tài: Phân tích sử dụng thuốc bệnh nhân đái tháo đường typ Khoa Nội tim mạch bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 với mục tiêu: - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân...
 • 111
 • 233
 • 0

tìm hiểu kiến thức về tăng huyết áp của các bệnh nhân trên 50 tuổi đang điều trị tại khoa nội bệnh viện trung ương huế

tìm hiểu kiến thức về tăng huyết áp của các bệnh nhân trên 50 tuổi đang điều trị tại khoa nội bệnh viện trung ương huế
... áp bệnh nhân 50 tuổi điều trị Khoa nội bệnh viện trung ƣơng Huế với m c tiêu Tìm hiểu kiến thức tăng huyết áp bệnh nhân 50 tuổi 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HUYẾT ÁP ... riPhươngnăm2007 25 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ TĂNG HUYẾT ÁP CỦA CÁC BỆNH NHÂN TRÊN 50 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI BỆNH VIỆN TRUNG ƢƠNG HUẾ Họ tên: Tuổi Giới tính: Nam  Nữ  Nghề ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Gồm 60 bệnh nhân 50 tuổi nằm điều trị Khoa nội tổng hợp Bệnh viện Trung ương Huế, 30 người thuộc nhóm cao huyết áp 30 người không cao huyết áp 2.1.1...
 • 28
 • 497
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm phổi trên 65 tuổi điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai năm 2008

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm phổi trên 65 tuổi điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện bạch mai năm 2008
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 100 bệnh nhân viêm phổi có độ tuổi từ 65 trở lên điều trị khoa hấp bệnh viện Bạch Mai từ ngày tháng năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 thấy: Đặc điểm ... hấp bệnh viện Bạch Mai năm 2008, đề tài tiến hành nhằm mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân viêm phổi 65 tuổi 5 Nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân viêm phổi thuộc lứa tuổi ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các bệnh nhân 65 tuổi, chẩn đoán viêm phổi điều trị khoa hấp bệnh viện Bạch Mai từ 01 tháng 01 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2008 (theo tiêu...
 • 50
 • 1,519
 • 13

tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức về bệnh trên các bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại khoa nội tiết- bệnh viện bạch mai năm 2012- 2013 bằng bộ câu hỏi adknowl

tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức về bệnh trên các bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại khoa nội tiết- bệnh viện bạch mai năm 2012- 2013 bằng bộ câu hỏi adknowl
... câu hỏi ADKnowl Bradley Chính vậy, tiến hành nghiên cứu Tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức bệnh bệnh nhân đái tháo đường điều trị khoa Nội tiết- Bệnh viện Bạch Mai năm 2012- 2013 câu hỏi ADKnowl ... thụ động việc tìm hiểu kiến thức bệnh để trang bị cho kiến thức phòng điều trị bệnh 4.2.2.6 Kiến thức liên quan đến hạ đường huyết Hạ đường huyết biến chứng thường gặp bệnh nhân mắc đái tháo đường, ... Kiến thức BN liên quan đến điều trị bệnh Trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5: Kiến thức BN liên quan đến điều trị bệnh Tỷ lệ BN (%) Có KT Có KT KB sai Ý kiến điều trị bệnh Bệnh tiểu đường kiểm soát điều...
 • 87
 • 524
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng rối loạn đông máu ở bệnh nhân sau đẻ điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng rối loạn đông máu ở bệnh nhân sau đẻ điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai
... Nội Tô quang hng Nghiên cứu đặc điểm lâm sng, cận lâm sng rối loạn đông máu bệnh nhân sau đẻ điều trị khoa cấp cứu v hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai Chuyên ngành : Hồi sức cấp cứu Mã số : 60.72.31 ... độ điều trị tốt Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng rối loạn đông máu bệnh nhân sau đẻ iu tr khoa cấp cứu hồi sức tích cực bệnh ... nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu 42 bệnh nhân RLĐM sau đẻ điều trị Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai từ 1/2006 đến 6/2009 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên...
 • 81
 • 415
 • 1

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân sỏi niệu điều trị tại khoa thận bệnh viện Bạch Mai doc

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân sỏi niệu điều trị tại khoa thận bệnh viện Bạch Mai doc
... sỏi niệu bệnh gặp u nam giới [9] Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân sỏi thận, tiết niệu Theo nghiên cứu 90% bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng bệnh sỏi thận, tiết niệu; 10% bệnh nhân đợc ... Tuổi hay gặp mắc bệnh sỏi niệu 45, đặc biệt 55 tuổi (47,3 % bệnh nhân) Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân sỏi niệu Có 72/150 bệnh nhân có tiền sử đợc phát sỏi thận tiết niệu 37 bệnh nhân có tiền sử đợc ... nghiên cứu IV bàn luận Đặc điểm tuổi, giới đối tợng nghiên cứu Qua nghiên cứu 150 bệnh nhân sỏi niệu năm 1999- 2001 điều trị khoa Thận bệnh viện Bạch Mai nhận thấy tỷ lệ phát bệnh gặp nam nhiều nữ...
 • 6
 • 346
 • 4

NHÂN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ALZEIMER ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN pdf

NHÂN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ALZEIMER ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN pdf
... hiển vi , bệnh Pick xác định lan tràn tế bào thần kinh đặc biệt lớp vỏ não Một số tế bào thần kinh lại chứa thể vùi ưa bạc tế bào biết thể Pick, biểu bệnh Pick giống với AD, số trường hợp bệnh Pick, ... luận :Bệnh Alzheimer bệnh não thường gặp người cao tuổi, bệnh tiến triển từ từ , làm người bệnh đánh Ơû nước ta bệnh ý, nhân số ca Alzheimer điều trị viện 175, muốn gợi ý bác sỹ lưu ý tới bệnh ... rộng giai đoạn sau Sự thay đổi bệnh học bao gồm tế bào thần kinh, tăng sinh thần kinh đệm đám xơ thần kinh chất đen, não trước vùng đồi Điều trị nói chung kết quả, số chất sau có tác dụng giới...
 • 5
 • 309
 • 0

tìm hiểu kiến thức về bệnh viêm phổi của bệnh nhân điều trị tại khoa nội hô hấp bệnh viện trung ương huế

tìm hiểu kiến thức về bệnh viêm phổi của bệnh nhân điều trị tại khoa nội hô hấp bệnh viện trung ương huế
... 46 bệnh nhân bệnh viêm phổi bệnh nhân điều trị Khoa nội hấp Bệnh viện Trung ương Huế kết luận sau sau: Kiến thức bệnh viêm phổi bệnh nhân điều trị Khoa nội hấp Bệnh viện Trung ƣơng Huế ... thông tin kiến thức kiến thức bệnh viêm phổi bệnh nhân điều trị Khoa nội hấp BVTW Huế 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Kiến thức bệnh viêm phổi bệnh nhân điều trị Khoa nội hấp Bệnh viên Trung Ương ... Qua điều tra, vấn 46 bệnh nhân bệnh viêm phổi bệnh nhân điều trị Khoa nội hấp Bệnh viện Trung ương Huế có nhận xét bàn luận sau sau: 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG MẪU NGHIÊN CỨU 4.1.1 Hiểu biết bệnh viêm...
 • 29
 • 1,311
 • 14

Báo cáo y học: "XẠ HÌNH 99mTc-MDP PHÁT HIỆN DI CĂN XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA Y HỌC HẠT NHÂN, BỆNH VIỆN 103" potx

Báo cáo y học:
... Chu Vn Tuynh, Lờ Ngc H, Nguyn Danh Thanh Đặc điểm tổn thơng xơng xạ hình Tc-MDP BN UT vú, phổi tiền liệt tuyến Tạp chí Y dợc lâm sàng Bệnh viện 108 2009, tập 4, tr.78-84 99m Hong Vn Tuyt Nghiờn ... ó cú di cn xng trờn x hỡnh SPECT l 42/320 trng hp (13,1%) UT tin lit tuyn, UT c t cung, UT vỳ cú t l di cn xng cao (tng ng 38,5%; 26,3% v 20,5%) Hỡnh nh di cn xng ca BN ung th tin lit tuyn Hỡnh ... xng bng 99mTc-MDP trờn m y SPECT cho 320 BN UT iu tr ti Khoa Y hc Ht nhõn, Bnh vin 103 t thỏng 12 - 2009 n - 2010 ó phỏt hin 42 trng hp cú di cn xng (13,1%) UT tin lit tuyn, UT c t cung, UT vỳ...
 • 4
 • 280
 • 1

tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức về bệnh của các bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại khoa nội tiết- bệnh viện bạch mai năm 2012- 2013 bằng bộ câu hỏi adknowl

tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức về bệnh của các bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại khoa nội tiết- bệnh viện bạch mai năm 2012- 2013 bằng bộ câu hỏi adknowl
... câu hỏi ADKnowl Bradley Chính vậy, tiến hành nghiên cứu Tìm hiểu mức độ thiếu hụt kiến thức bệnh bệnh nhân đái tháo đường điều trị khoa Nội tiết- Bệnh viện Bạch Mai năm 2012- 2013 câu hỏi ADKnowl ... điểm: khoa Nội tiết- ĐTĐ bệnh viện Bạch Mai Thời gian: từ tháng 10 /2012- tháng 5 /2013 2.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm 200 BN nhập viện điều trị khoa Nội tiếtĐTĐ Bệnh viện Bạch Mai ... thiếu hụt kiến thức thực mục câu hỏi liên quan đến chăm sóc theo dõi bệnh Biểu đồ 3.9: Biểu diễn mức độ kiến thức mục câu hỏi ADKnowl (n =200) Nhận xét: từ biểu đồ 3.11 cho thấy + Thiếu hụt kiến...
 • 81
 • 706
 • 8

bước đầu nghiên cứu tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bệnh nhân tha điều trị tại khoa nội ii bệnh viện xanh pôn – hà nội

bước đầu nghiên cứu tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bệnh nhân tha điều trị tại khoa nội ii bệnh viện xanh pôn – hà nội
... nghiên cứu đề tài "Bước đầu nghiờn cứu tình trạng rối loạn dung nạp glucose bệnh nhân THA điều trị khoa Nội II bệnh viện Xanh Pụn Nội" với mục tiêu: Nghiên cứu tình trạng rối loạn dung nạp ... 44 SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PễN BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI II BỆNH VIỆN XANH PễN - HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG KHOA ... nạp glucose bệnh nhân THA điều trị khoa Nội II bệnh viện Xanh Pụn- Nội Tìm hiểu mối liên quan rối loạn dung nạp glucose với số yếu tố nguy tim mạch khác 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1.Tỡnh hình THA...
 • 51
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng tương tác thuốc trên bệnh ántìm hiểu kiến thức về bệnh viêm phổi của bệnh nhân điều trị tại khoa nội hô hấp bệnh viện trung ương huếđánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa tuyên quang từ tháng 10 2009 đến tháng 10 2010download phần mềm tương tác thuốcphần mềm tương tác thuốc tiếng việtphần mềm tương tác thuốcphân tích công tác quản lý chi nhân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục y tế xây dựng cơ bảnphần mềm tương tác thuốc factsđánh giá tương tác thuốc trong bệnh án nghiên cứucác yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện tương tác thuốc trong bệnh ánphân tích thiết kế hệ thống bệnh viện đa khoa tỉnh hải duongtiểu luận tốt nghiệp các bệnh thường gặp trên chó và ghi nhận kết quả điều trị tại phòng khám thú y của bs thú y bùi văn phước 1118 kha vạn cân quận thủ đức tp hồ chí minhphan tich cong tac tham dinh tin dung du an dau tu tai ngan hangnhận xét sự biến đổi các thành phần trong dịch não tuỷ ở bệnh nhi viêm màng não mủ điều trị tại khoa nhi bệnh viện trung ương huếphân tích công tác trả lương ở công ty dệt vải công nghiệp hà nộiTuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xítBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhBài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinMẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM CỦA GVGiáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.