đề tài nghiên cứu ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề trồng rau ngoại thành Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề trồng rau ngoại thành Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu
... hình ô nhiễm Ch-ơng Điều kiện tự nhiên, đặc điểm vùng nghiên cứu 1.1 Những khái niệm liên quan đến môi tr-ờng nông thôn vùng trồng rau ngoại thành Nội - Môi tr-ờng nông thôn: Môi tr-ờng nông ... tầng nông thôn vấn đề kinh tế, xã hội khác - Lng nghề trồng rau ngoại thành nội: Làng nghề cụm từ thôn làng nghề sản xuất loại hàng hoá đó, ví dụ nh- làng nghề tái chế chì, làng nghề đúc ... tiêu Đề tài: - Đánh giá trạng ô nhiễm môi tr-ờng vùng trồng rau có sử dụng n-ớc thải sông Tô Lịch để t-ới - Tìm hiểu nguồn gây ô nhiễm - Đ-a biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Nội dung nghiên cứu Đề...
 • 66
 • 353
 • 1

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp bảo vệ

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp bảo vệ
... lượng mơi trường nước (nước sơng, nước ao hồ, nước thải sinh hoạt nước ni trồng thuỷ sản) tìm hiểu ngun nhân nhiễm mơi trường nước huyện - Đề xuất giải pháp nhầm bảo vệ mơi trường nước huyện n ... tài: Mã số: Q T -07-50 Nghiên cứu nhiễm mơi trường nước huyện n Hưng, tỉnh Q uảng Ninh dể xì số giải pháp bảo vệ b Chủ trì dề tài: N guyễn Xn Hải H ọc vị: TSKH Đ ơn vị cơng tác (Khoa): Mơi trường ... lượng nước cùa huyện 31 Thành phần mơi trường nước 31 3.4.2 Đ ánh giá chất lượng nước sơng 12 3.4.3 Đánh giá chất lương nước ngầm nước sinh hoạt ^2 3.5 Đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường nước...
 • 53
 • 375
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TRỒNG RAU NGOẠI THÀNH HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

BÁO CÁO THỰC TẬP-NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TRỒNG RAU NGOẠI THÀNH HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
... ô nhiễm môi trờng, NXB Nông nghiệp 16 Sở Khoa học Công nghệ Môi trờng Nội (1998, 1999, 2000, 2001), Báo cáo hàng năm môi trờng thành phố Nội, Nội 17 Sở Khoa học Công nghệ Môi trờng ... Lng nghề trồng rau ngoại thành nội: Làng nghề cụm từ thôn làng nghề sản xuất loại hàng hoá đó, ví dụ nh làng nghề tái chế chì, làng nghề đúc đồng, làng nghề chuyên trồng rau nằm ven ô thị ... nghiên cứu 1.1 Những khái niệm liên quan đến môi trờng nông thôn vùng trồng rau ngoại thành Nội - Môi trờng nông thôn: Môi trờng nông thôn bao gồm vấn đề liên quan đến hệ thống sinh thái nông...
 • 59
 • 226
 • 0

ĐỀ TÀI " TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ VIỆT NAM " ppt

ĐỀ TÀI
... khắc trường hợp vi phạm Luật môi trường TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU Ô THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 2.1 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị Việt ... 2.1 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị Việt Nam khu ô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) 2.2 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu công nghiệp Việt Nam khu công ... nhân ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị, khu công nghiệp, làng nghề biên pháp khắc phục hậu 2.4.1 Nguyên nhân ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị, khu công nghiệp, làng nghề Việt...
 • 25
 • 1,503
 • 1

Đề tài: "Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục” pptx

Đề tài:
... trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh, số thống kê liên quan đến ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Nêu nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường thành phố tĩnh - Nêu tác hại việc ô nhiễm ... tích không mệt mỏi đề tài “Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục” đến thành công Trong đề tài đã: - Nêu khái niệm môi trường ô nhiễm môi trường - Nêu lên thực trạng ... nhiễm môi trường thành phố Tĩnh - Bước đầu đề xuất số giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh mà quan trọng giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân công...
 • 32
 • 994
 • 3

Đề tài triết học " Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC " pptx

Đề tài triết học
... Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRẦN ĐẮC HIẾN (*) Bài viết góp phần làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường nước ta phương diện: ô nhiễm môi trường ... sinh hoạt ô thị lớn Ô nhiễm môi trường bao gồm loại chủ yếu là: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước ô nhiễm không khí Trong ba loại ô nhiễm nước ta tình trạng ô nhiễm không khí ô thị lớn, khu công nghiệp ... gây ô nhiễm môi trường; chưa có chế tài đủ mạnh hộ làm nghề thủ công gây ô nhiễm môi trường, chưa kiên đình hoạt động nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Vì vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường...
 • 12
 • 417
 • 0

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên
... độ ô nhiễm chì nước giếng người dân sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên, năm 2011 43 4.2 Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, ... Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên với mục tiêu sau: Xác định mức độ ô nhiễm chì nước giếng người ... Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên 34 3.3.1 Tỷ lệ mắc số chứng bệnh người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích...
 • 76
 • 189
 • 1

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên
... độ ô nhiễm chì nước giếng người dân sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên, năm 2011 43 4.2 Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, ... Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên với mục tiêu sau: Xác định mức độ ô nhiễm chì nước giếng người ... Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên 34 3.3.1 Tỷ lệ mắc số chứng bệnh người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích...
 • 76
 • 143
 • 0

Đề tài thảo luận ô nhiễm môi trường

Đề tài thảo luận ô nhiễm môi trường
... sức khoẻ người) Ô nhiễm môi trường sống tồn dạng ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm phóng xạ, tia vũ trụ… (Gs TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Những vấn đề toàn cầu hai ... định nghĩa Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ô nhiễm môi trường có mặt chất lạ, độc hại gây nên biến đổi nghiêm trọng chất lượng yếu tố môi trường đất, nước, không khí… vượt qua ngưỡng chịu ... 157-158.) Tại ô nhiễm môi trường LÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU? XẢY RA TRÊN TOÀN CẦU VIỆT NAM Sông Tô Lịch ĐẦU THẾ KỈ 20 Sông Tô Lịch ĐẦU THẾ KỈ 21 Ấn Độ Bến cảng Vizaag ẤN ĐỘ Indonesia Sông Ciliwung Jakarta,...
 • 20
 • 207
 • 0

Đề tài tình hình ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề việt nam và thực trạng tình hình khu đô thị

Đề tài tình hình ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề ở việt nam và thực trạng tình hình ở khu đô thị
... khắc trường hợp vi phạm Luật môi trường TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU Ô THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 2.1 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị Việt ... & Môi trường đất này, xin đề cập đến tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị, khu công nghiệp, làng nghề Việt Nam thực trạng tình hình khu ô thị Nam Thăng Long (Hà Nội), khu công ... 2.1 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu ô thị Việt Nam khu ô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) 2.2 Tình hình ô nhiễm môi trường đất nước thải khu công nghiệp Việt Nam khu công...
 • 23
 • 110
 • 0

Một số biện pháp tăng cường mối liên hệ giữa nội dung dạy học các học phần toán cao cấp với nội dung toán tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường)

Một số biện pháp tăng cường mối liên hệ giữa nội dung dạy học các học phần toán cao cấp với nội dung toán ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường)
... biện pháp tăng cường mối liên hệ nội dung dạy học học phần toán cao cấp với nội dung toán tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng số biện pháp nhằm tăng cường ... cường mối liên hệ nội dung dạy học học phần toán cao cấp với nội dung Toán Tiểu học cho SV ngành giáo dục Tiểu học NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu học phần toán cao cấp chương trình đào tạo ngành ... mối liên hệ sư phạm nội dung dạy học Tiểu kết chương I Chương 2: Các biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối liên hệ nội dung dạy học học phần toán cao cấp với nội dung toán Tiểu học cho sinh viên...
 • 101
 • 835
 • 0

Tài liệu Đề tài " cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị " pptx

Tài liệu Đề tài
... đến tình trạng môi trường ô thị ngày ô nhiễm Do khuôn khổ tiểu luận triết học em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết để đề cập đến số vấn đề xúc ô nhiễm môi trường ô thị số ... Vận dụng vào thực tế : Một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ô thị : Một kết nhiều nguyên nhân ngược lại , ô nhiễm môi trường ô thị số nguyên nhân sau từ nguyên nhân ô nhiễm môi trường ... nguyên nhân kết II, Vận dụng vào thực tế : Một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ô thị Hiện trạng hậu ô nhiễm môi trường ô thị III , Một số mâu thuẫn cách giải mâu thuẫn Phần III : Kết...
 • 11
 • 1,221
 • 2

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo nông thôn Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam
... NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu nhằm khám phá mối quan hệ qua lại tài sản sinh kế tình trạng nghèo hộ gia đình vùng nông thôn Việt Nam Nghiên cứu áp dụng tiếp cận sinh kế gắn kết với khái niệm nghèo ... mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng tiếp cận sinh kế gắn kết với nghèo đa chiều Nghiên cứu xuất phát từ giả định tài sản sinh kế dùng để biểu thị nghèo đa chiều thông qua ... cận tốt đến tài sản sinh kế sinh kế họ cải thiện dẫn đến kết sinh kế tốt Một đạt kết sinh kế tốt hơn, kết sinh kế lại tác động đến khả tiếp cận đến khả cải thiện năm tài sản sinh kế cá nhân hay...
 • 66
 • 527
 • 0

Tài liệu về ô nhiễm môi trường

Tài liệu về ô nhiễm môi trường
... không khí xung quanh giám sát tình trạng ô nhiễm không khí Giá trị giới hạn Giá trị giới hạn thông số không khí xung quanh cho bảng Bảng - Giá trị giới hạn thông số không khí xung quanh TT Thông ... nhiên, xi măng ngành công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao, công nghiệp xi măng sử dụng khối lượng lớn nguyên liệu thiên nhiên đá vôi, đất sét, than, dầu, khí… nguồn tài nguyên không tái tạo được, đồng ... tái tạo được, đồng thời thải lượng lớn khí độc CO2, N0x gây ô nhiễm môi trường hiệu ứng nhà kính III Thông số cần kiểm soát, giá trị thông số - Các tiêu chuẩn áp dụng vào giai đoạn 1, 2, 3, 4,...
 • 9
 • 8,080
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu ô nhiễm môi trường nướcde tai nghien cuu o nhiem moi truong o ha tinhđề cương nghiên cứu ô nhiễm môi trườngsan pham ve đ tai nghien cuu o nhiem moi truong o viet nam hien naynghiên cứu ô nhiễm môi trườngphương pháp nghiên cứu ô nhiễm môi trườngmục tiêu nghiên cứu ô nhiễm môi trườngnghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghềnghiên cứu ô nhiễm môi trường nướcđề tài nghiên cứu giáo dục môi trườngđề tài nghiên cứu bảo vệ môi trườngdê tai nghiên cứu khoa học môi trườngđề tài nghiên cứu khoa học môi trường nướcđề tài nghiên cứu kinh tế môi trườngmục đích nghiên cứu ô nhiễm môi trườngTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR because và because ofGRAMMAR VỀ GIỚI TỪ ON IN AT THI TOEICNGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KEM TRỊ MỤNNGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )GRAMMAR + BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (THE RELATIVE CLAUSE)Giao trinh matlab co banCải tiến công thức viên nén Clorpromazin hydroclorid 25 mg dùng cho dập thẳngChương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiChương I. §13. Ước và bộiCac he thong nhom mau