CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG pot

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG pot
... Nhiệt kỹ thuật / Engineering Thermodynamics 75907 Hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry 75945 Thực hành hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry Lab 1 75908 Hóa kỹ thuật môi trường ... Thực hành hóa kỹ thuật môi trường / Environmental Chemistry Lab 75885 Các trình sinh hóa kỹ thuật môi trường / Biological Processes in Environmental Engineering 75913 Kết cấu công trình xây dựng ... Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp / Urban and industrial environmental management 75884 Các trình công nghệ môi trường / Processes of Environmental Technology 75953 Thủy văn môi trường...
 • 4
 • 217
 • 0

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin

Chương trình giáo dục đại học công nghệ thoogn tin
... vị học trình (Chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng) Học kỳ STT Mã số HP Tên học phần ĐVHT TRT07 Triết học Mác – Lênin ANH75 Anh văn TOA38 Đại số 4 TOA39 Giải tích NTT36 Tin ... Toán, tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường : Bắt buộc : TOA38 Đại số 4 0 TOA39 Giải tích 6 0 TOA40 Giải tích 5 0 VLY22 Vật lý đại cương 4 0 VLY23 Vật lý đại cương 3 0 HHC15 Hoá học đại ... dung chương trình: 7.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 74 ĐVHT STT MÃ 7.1.1 TÊN HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG ĐVHT TỔNG LT TH BTL Lý luận triết học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh: 9 0 TRT07 Triết học Mác...
 • 21
 • 266
 • 0

Chương trình giáo dục đại học Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

Chương trình giáo dục đại học Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
... TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành phạm kỹ thuật Kỹ thuật Công nghiệp trình độ đại học nhằm đào tạo giáo viên trình độ cử nhân khoa học có đủ lực chuyên môn nghiệp vụ phạm để đáp ứng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP HCM  CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Trình độ ... chọn Kiến thức phạm kỹ thuật (16 tín chỉ) STT Mã học phần PSYC 230191 GEPE 220291 Tên học phần Tâm lý học Giáo dục học đại cương Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín ngành Công nghệ Chế...
 • 28
 • 278
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCNGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: CÔNG NGHỆ ... tốt nghiệp Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Tự chọn Giáo dục thể chất (SV tự chọn ĐKHP) Giáo dục quốc phòng 95 52 33 10 70 52 18 1 25 15 10 165 tiết Nội dung chương trình (tên ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52480201 Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Ban hành Quyết định số……ngày………………………………… Hiệu trưởng trường Đại học...
 • 25
 • 241
 • 0

Tài liệu Chương trình giáo dục Đại học _ Ngành đào tạo: Kế toán- Kiểm toán _ Trường Đại học quốc tế Bắc Hà pdf

Tài liệu Chương trình giáo dục Đại học _ Ngành đào tạo: Kế toán- Kiểm toán _ Trường Đại học quốc tế Bắc Hà pdf
... Nguyn Huy Thanh Trần Thị Bích Lộc 12 Mụn ging dy KT Vĩ mô Kinh tế vĩ mô KT vĩ mô Kế toán Kinh tế vĩ mô Qun tr DN T chc & QL SX Kinh tế đầu t Nguyn Th Kim Dung 1952 TS 10 V th Ngc Phựng 1945 GS ... PGS.TS Viện NC Đông Nam Anh Vn Kinh tế giới khu vực 44 Trần Đình Thiên 1958 PGS.TS Viện Kinh tế Việt Nam Kinh tế Chính trị 45 Võ Trí Thành 1955 TS Viện QLKTTW Kinh tế phát triển 46 Bùi Quang Tuấn ... Kinh tế phát triển 1963 TS TT phân tích & dự báo Kinh tế phát triển Đoàn Hồng Quang 47 48 Nguyễn Thắng 1961 TS TT phân tích & dự báo Kinh tế lợng 49 Vũ Đăng Hinh 1948 TS Viện NC Châu Mỹ Kinh tế...
 • 17
 • 210
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm kĩ thuật công nghệ thông tin

Chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm kĩ thuật công nghệ thông tin
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM ... CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52480201 Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Ban ... Khối kiến thức phạm Lý thuyết Thực tập phạm Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Tư chọn Giáo dục thể chất (SV tự chọn ĐKHP) Giáo dục quốc phòng Tổng 57 10 27 95 55 30 10...
 • 29
 • 327
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (2)

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (2)
... 23 Nhập môn công nghệ phần mềm (TH24A) – 2TC Công nghệ phần mềm qui trình quan trọng việc xây dựng phần mềm chuyên ngành công nghệ thông tin Nội dung môn học cung cấp kiến thức công nghệ phần mềm ... - Lập trình thể phương pháp 10 Tin học (TH05C) – 3TC Mục tiêu môn học cung cấp cho sinh viên hiểu biết công nghệ thông tin Từ nguyên tắc hoạt động đến quy trình xử lý thông tin máy tính Thông ... trao đổi thông tin internet Lập trình A (TH07C) – 4TC Mục tiêu môn học giúp sinh viên có kỹ lập trình, biết lập trình cho toán ngôn ngữ lập trình C làm tảng cho việc học môn học lập trình nâng...
 • 20
 • 282
 • 0

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (3)

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (3)
... năm 2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM) Tên chương trình: Công nghệ thông tin Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin ngành: 51480201 Loại hình đào ... tích thiết kế HTTT Cấu trúc máy tính Hệ thống thông tin Hệ điều hành Tin học đại cương Tối ưu hóa Tin học đại cương, LT C Tin học đại cương Tin học đại cương 11 CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 11.1 ... thống thông tin Cấu trúc liệu, tối ưu hóa Hệ thống thông tin kế toán Xử lý tín hiệu số Tin học đại cương Vi xử lý Hệ thống thông tin Lập trình sở liệu Tin học đại cương, LT C Lập trình HĐT, LT...
 • 17
 • 217
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (4)

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin (4)
... 2 X 14 Giáo dục quốc phòng 2 X 15 Giáo dục thể chất 1 X 16 Giáo dục thể chất X 17 Giáo dục thể chất X 18 Giáo dục thể chất X 19 Giáo dục thể chất X + Học phần tự chọn (6) 20 Pháp luật đại cương ... dự án công nghệ thông tin 3 X 48 Quản trị mạng X 49 Phát triển ứng dụng Web X 50 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin X 51 Thực hành kỹ máy tính X 52 Thực hành lập trình 2 X 53 Môi trường công ... khoa học 4 X Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 4 X Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 X Anh văn 5 X Anh văn 5 X Anh văn 5 X 10 Anh văn 5 X 11 Giáo dục quốc phòng 2 X 12 Giáo dục quốc phòng 2 X 13 Giáo dục quốc...
 • 6
 • 292
 • 1

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin

Chương trình giáo dục đại học ngành công nghệ thông tin
... : • Lập trình với C Tin học đại cương Tin học đại cương Cơ sở liệu I - Access Phân tích thiết kế HĐT TTCM Thiết kế Cơ sở liệu Đồ án phần mềm I Cấu trúc máy tính Tin học đại cương Lập trình HĐT ... trúc liệu & giải thuật TH Cấu trúc liệu & giải thuật Giáo dục Môi trường Lý thuyết đồ thị Lập trình VB.NET Công Nghệ XML TH Lập trình VB.NET Giáo dục quốc phòng II 3 2 2 Tự chọn bắt buộc Tự chọn ... 5051763 5051373 An ninh hệ thống Công Nghệ XML Lập trình hệ thống- Hợp ngữ Lập trình VB.NET Lập trình Windows với VC Lý thuyết đồ thị Mạng diện rộng Ngoại ngữ chuyên ngành IT Ngôn ngữ C# Phát triển...
 • 3
 • 292
 • 0

Chương trình giáo dục đại học _ Ngành công nghệ may

Chương trình giáo dục đại học _ Ngành công nghệ may
... thiết bị cho ngành may Giới thiệu cơng nghệ CAD/CAM ứng dụng cho chun ngành XI Hướng dẫn thực chương trình: Chương trình đào tạo giáo dục đại học ngành Cơng nghệ may thiết kế đào tạo theo học chế ... 17 Mã học phần GDAP330851 Tên học phần Đồ họa ứng dụng Tổng cộng Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Tự chọn Giáo dục thể chất (SV tự chọn ĐKHP) Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc ... tích lũy 150 tín (khơng tính học phần Giáo dục Thể chất Giáo dục Quốc phòng) gồm khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chun nghiệp lĩnh vực may; nhằm đào tạo kỹ sư có khả...
 • 25
 • 439
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Ngành: Tiếng Anh - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Ngành: Tiếng Anh - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân pptx
... chức Công nghệ dịch thuật Dụng học tiếng Anh - Tự chọn (chọn học phần sau) Tăng cường diễn đạt nói tiếng Anh Tăng cường diễn đạt viết tiếng Anh Tiếng Anh Hành chính-Văn phòng 2 Tiếng Anh du lịch-khách ... Anh Văn hoá Mỹ - Khối kiến thức tiếng Nghe - Nói Đọc - Viết 3 Nghe - Nói 4 Đọc - Viết Nghe - Nói Đọc - Viết 3 Nghe - Nói 4 Đọc - Viết Nghe - Nói 10 Đọc - Viết 11 Nghe - Nói 12 Đọc - Viết 6 TC 40 ... KHÓA HỌC: - Tổng số khối lượng kiến thức toàn khoá học: 152 tín (không kể học phần Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng) Trong đó: - Kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín - Kiến thức giáo dục chuyên...
 • 6
 • 281
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM KỸ ... Tên học phần Tâm lý học Giáo dục học đại cương Quản lý Hành Nhà nước quản lý ngành GDĐT Lý luận Dạy học Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Phương pháp dạy học Kỹ thuật Phương pháp dạy học chuyên ngành ... CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52480201 Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Ban...
 • 25
 • 716
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆTHUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CƠ KHÍ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP HCM ¾¾¾¾¾¾¾¾ CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¾¾¾¾¾¾¾¾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ... TẤM Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín ngành Công nghệ Kỹ thuật khí 10 STT Mã học phần WETE33xx26 SHET332026 CAED331024 CORR332224 PROS412324 Tên học phần Số TC Công nghệ Hàn Công nghệ ... liệu Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín ngành Công nghệ Kỹ thuật khí Số TC: 01 21 Đồ án Công nghệ hàn môn học chuyên sâu dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hàn gia công Mỗi sinh...
 • 27
 • 400
 • 0

Xem thêm