Đánh giá công tác kiểm kê rừng tại thôn đồng măng xã hợp thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Tìm hiểu nghi lễ vòng đời người của tộc người tày tại thôn tân lập – tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang để phục vụ hoạt động du lịch

Tìm hiểu nghi lễ vòng đời người của tộc người tày tại thôn tân lập – xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang để phục vụ hoạt động du lịch
... ngƣời Tày thôn Tân Lập để phục vụ hoạt động du lịch SINH VIÊN: PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời tộc ngƣời Tày thôn Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để ... PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 17 Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời tộc ngƣời Tày thôn Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch A.V.Gennep, tác giả Nghi lễ ... Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CÁC NGHI LỄ THEO CHU KỲ ĐỜI NGƢỜI CỦA TỘC NGƢỜI TÀY Ở THÔN TÂN LẬP - XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN...
 • 103
 • 571
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.
... xuống sông Phó Đáy 4.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương 4.3.1 Đánh giá trạng chất lượng nước sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương Qua thu thập, tổng ... cứu đề tài:‘ Đánh giá trạng môi trường nước mặt sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục đích đề tài Nhằm đánh giá trạng lưu vực sông Phó Đáy địa bàn huyện, từ đề ... nước sông Phó Đáy 31 4.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện Sơn Dương 31 4.3.1 Đánh giá trạng chất lượng nước sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện...
 • 67
 • 455
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ... quản phù hợp 3 II - - III Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Huyện Sơn Dương Đề xuất giải pháp quản phù hợp chất thải rắn sinh hoạt nhằm ... riêng, đồng thời tăng cường ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, chọn đề tài Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đề xuất giải pháp quản phù...
 • 11
 • 490
 • 4

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp
... Quang đề xuất giải pháp quản phù hợp Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thị Huyện - Sơn Dương Đề xuất giải pháp quản phù hợp chất thải rắn ... tình hình chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Sơn Dương + Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt + Thành phần chất thải rắn sinh hoạt + Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt - Hiện trạng ... chung chất thải sinh hoạt nói riêng, đồng thời tăng cường ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, chọn đề tài Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang...
 • 73
 • 419
 • 7

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
... chương trình phát triển kinh tế cho hộ nghèo 67 4.4.3 Kết đạt hạn chế triển khai chương trình phát triển kinh tế cho hộ nghèo 68 4.5 Giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo 70 ... mình: Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo địa bàn Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”, làm đề tài thực tập tốt nghiệp Nhằm đánh giá đắn thực trạng đói nghèo, tìm nguyên ... nhiên, kinh tế, hội người Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Thực trạng nghèo Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hộ nông dân địa bàn Minh Thanh-Sơn...
 • 88
 • 122
 • 0

Báo Cáo Thực Tập Đánh Giá Công Tác Kiểm 2015. Tại Giang Điền , Bàu Sen Đồng Nai

Báo Cáo Thực Tập Đánh Giá Công Tác Kiểm Kê 2015. Tại Xã Giang Điền , xã Bàu Sen Đồng Nai
... 129 4,2 9 118 4,7 5 117 8,1 4 0,1 4 6,4 6 10 9,5 4 4 9,4 4 5 2,6 1 0,6 6 0,0 8 3,5 8 3,1 9 - Diện tích 128 6,8 5 118 2,7 4 118 1,1 9 1,5 5 10 4,1 1 4 7,7 1 5 1,1 7 0,6 4 0,1 7 3,6 7 0,7 5 - Tăng(+); giảm (-) 7,4 4 2,0 1 - 3,0 4 0,1 4 ... 4,9 1 5,4 3 1,7 3 1,4 3 0,0 1 - 0,0 9 - 0,0 9 2,4 4 - So với năm 2005 Diện tích 128 6,9 8 117 3,9 7 117 3,0 8 0,8 8 9 9,4 3 4 3,6 1 5 1,5 9 0,5 3 0,0 3 2,9 2 0,7 5 1 3,5 9 1 3,5 9 - Tăng(+); giảm (-) 7,3 1 1 0,7 8 5,0 6 0,1 4 5,5 8 ... 13 9,7 8 4 4,4 4 5 2,4 9 - 8,0 5 3 0,9 4 1 3,5 0 3,9 6 6,1 9 - 2,2 3 1,9 1 2,0 5 II Đất phi nông nghiệp 42 7,3 5 36 9,7 1 5 7,6 4 15 6,1 3 27 1,2 2 Đất 12 0,4 7 7 3,8 4 4 6,6 3 2 8,4 0 9 2,0 7 Đất chuyên dùng 28 1,4 6 26 8,3 9 1 3,0 7 11 0,0 5...
 • 29
 • 314
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm cơ quan Bộ Tài chính tại Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm cơ quan Bộ Tài chính tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
... - KIỀU KHÁNH HÒA Tên đề tài: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” KHÓA LUẬN TỐT ... liên quan tới công tác BT&GPMB - Tình hình quản lý sử dụng đất Thịnh - Điều tra, đánh giá kết công tác bồi thường giải phóng mặt dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, ... bồi thường giải phóng mặt Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục đích - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế hội địa phương...
 • 76
 • 187
 • 0

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2014

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2014
... 2012 - 2014 - Công tác tiếp nhận giải đơn thư - Đánh giá tình hình tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 201 2-2 014 - Đánh giá công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường ... 4.3.2 Đánh giá tình hình tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 201 2-2 014 28 4.3.3 Đánh giá công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 201 2-2 014 ... Đường giai đoạn 201 2-2 014 - Tổng hợp kết giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 201 2-2 014 - Một số thuận lợi khó khăn công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tam Đường...
 • 66
 • 107
 • 5

Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn hành chính Nam Điền huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm 2008 2013

Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn hành chính xã Nam Điền huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm 2008 2013
... 2.4 Thng kờ kim kờ t nm 2014 Ban hành Cộng hoà Đơn vị báo cáo: kèm theo hội chủ Xã: Nam Điền Thông t số nghĩa việt 08/2007/TTBTNMT ngày Huyện: Huyện Nghĩa Hng nam 02/08/2007 Độc lập - Bộ Tài ... ban xó Nam inHuyn Ngha Hng Tnh Nam nh Muc ich va yờu cõu cua tai 2.1 Muc ich - Tỡm hiu v ỏnh giỏ kt qu cụng tỏc KQSD t v cp GCNQSD t ti xó Nam in huyn Ngha Hng- Tnh Nam nh giai on 20082 013 - ... ỡnh, cỏ nhõn, t chc ti xó Nam in huyn Ngha Hng tnh Nam nh 1.2 Phm vi nghiờn cu 1.2.1 Phm vi khụng gian Chuyờn c nghiờn cu, iu tra trờn a bn xó Nam in huyn Ngha Hng Tnh Nam nh 1.2.2 Phm vi thi...
 • 45
 • 189
 • 0

luận văn tốt nghiệp thực trạng sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình” qua khảo sát tại thôn đồng vang kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc,

luận văn tốt nghiệp thực trạng sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình” qua khảo sát tại thôn đồng vang  xã kim long  huyện tam dương  tỉnh vĩnh phúc,
... tài “ Thực trạng phân công lao động vợ chồng gia đình” qua khảo sát thôn Đồng Vang Kim Long - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc, để thấy quan niệm người dân nới phân công lao động vợ chồng gia ... nào? - Sự phân công lao động vợ chồng công việc chăm sóc thành viên gia đình diễn nào? - Sự phân công lao động vợ chồng công việc lao động sản xuất diễn nào? - Sự phân công lao động vợ chồng công ... cứu Sự phân công lao động vợ chồng gia đình Câu hỏi nghiên cứu: - Thực trạng phân công lao động theo giới gia đình vùng nông thôn hiện thế nào? - Sự phân công lao động vợ chồng công...
 • 88
 • 1,362
 • 1

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại Đại Phú - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại xã Đại Phú - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.
... đề tài: Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt Đại Phú - huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá chất lượng sinh hoạt địa bàn Đại Phú - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang ... bàn Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 29 4.2.1 Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt theo kết phiếu điều tra người dân 29 4.2.2 Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt Đại Phú ... tự nhiên, kinh tế - hội Đại Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 19 3.3.2 Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt địa bàn Đại Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang ...
 • 68
 • 153
 • 1

Áp dụng mô hình sử dụng chế phẩm BIO - TMT trong xử lý chất thải chăn nuôi gà quy mô hộ gia đình tại Phúc Ứng – huyện Sơn Dươngtỉnh Tuyên Quang.

Áp dụng mô hình sử dụng chế phẩm BIO - TMT trong xử lý chất thải chăn nuôi gà quy mô hộ gia đình tại xã Phúc Ứng – huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang.
... ứng dụng hình sử dụng chế phẩm BIO- TMT xử chất thải chăn nuôi quy hộ gia đình 38 4.4.1 Thực tế kết xây dựng hình sử dụng chế phẩm BIO- TMT làm đệm lót xử chất thải chăn nuôi ... dựng hình sử dụng chế phẩm BIO- TMT làm đệm lót xử chất thải chăn nuôi địa phương - Các hình làm đệm lót sử dụng chế phẩm BIO- TMT Phúc Ứng * Đánh giá khả xử chất thải chăn nuôi ... Môi trường thời gian thực tập tốt nghiệp em tiến hành đề tài Áp dụng hình sử dụng chế phẩm BIO - TMT xử chất thải chăn nuôi quy hộ gia đình Phúc Ứng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên...
 • 59
 • 161
 • 0

Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng và cấu trúc năng suất của 2 loài cỏ voi và cỏ ghinê tại xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
... trọng đến tăng trưởng cấu trúc suất cỏ Từ lý tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng cấu trúc suất loài cỏ Voi cỏ Ghinê Phúc Ứng -huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang ... tăng trưởng cấu trúc suất cỏ trồng tiến hành đề tài: Nghiên cứu tác động tưới ẩm đến tăng trưởng cấu trúc suất loài cỏ Voi cỏ Ghinê Phúc Ứng -huyện Sơn Dương- tỉnh Tuyên Quang Mục đích nghiên ... THU NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG TƢỚI ẨM ĐẾN TĂNG TRƢỞNG VÀ CẤU TRÚC NĂNG SUẤT CỦA LOÀI CỎ VOI VÀ CỎ GHINÊ TẠI XÃ PHÚC ỨNG HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60. 42. 01 .20 ...
 • 76
 • 57
 • 0

nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại cấp tiến - huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến - huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kiến thức địa việc sử dụng số loài LSNG để làm thuốc đồng bào dân tộc người Cao Lan sống Cấp Tiến - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang , để đưa giải pháp phù hợp ... số loài LSNG sử dụng làm dược liệu Phân tích thuận lợi khó khăn người Cao Lan việc s dụng loài LSNG làm dược liệu Ứng dụng kiến thức địa việc sử dụng loài LSNG làm thuốc Nội dung nghiên cứu - ... sinh thái số loài LSNG sử dụng làm dược liệu - Những thuận lợi khó khăn người Cao Lan việc sử dụng loài LSNG làm dược liệu - Ứng dụng kiến thức địa việc sử dụng loài LSNG làm thuốc - Đề xuất giải...
 • 63
 • 2,346
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp cho công tác qui hoạch theo tiêu chí nông thôn mới xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quangđịnh hướng công tác qui hoạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quangnghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến huyện sơn dương tỉnh tuyên quangđánh giá công tác bồi thường gpmb một số dự án trên địa bàn huyện phú bình tỉnh thái nguyênnghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quangđánh giá công tác kiểm toán nhà nướcđánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chínhđánh giá công tác lập kế hoạch tổng công ty chè việt namđánh giá công tác lập dự án tại tổng công ty cổ phần sông hồngđánh giá công tác lập dự án tại dự án đầu tư xây dựng khách sạn royal sông hồngđánh giá công tác lập dự án tại công ty cdcđánh giá công tác quản lý đất đai trên địa bàn xãđánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố hạ long giai đoạn 20082013danh gia hieu qua kinh te mo hinh san xuat giong nhan tao ech tai thon di tay xa phu ho huyen phu vang tinh thua thien hueđánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất quế ở xã trung tâm huyện lục yên tỉnh yên báiNghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch tmhCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox