ĐỀ + đáp án KT HK II(7)

DE + DAP AN KT HK I Lop 9 (BK)

DE + DAP AN KT HK I Lop 9 (BK)
... Câu 21: Is Great Britain larger than France? Câu 22: How many parts does Great Britain have? Câu 23: Which language is the national language in all parts of Britain? III WRITING (3,0 i m) Dùng ... people are English in that country Great Britain is a lagre country It is much lagre than France It has four pasts They are England, Wales, Scotland, and Northern Ireland England is lagrest part ... country and has always been the strongest English is the national language in all parts of Britain Câu 19: How long have you learnt English? Câu 20: Will people in Britain understand what you say if...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề, đáp án KT HK II Văn 7

Đề, đáp án KT HK II Văn 7
... Tp HỒ CHÍ MINH Mơn: Ngữ văn 7, Năm học 2012-2013 Thời gian: 90’(Khơng kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIÊM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM Mơn: Ngữ văn 7, Năm học 2012-2013 Câu 1(3 điểm): ... + Dùng từ, đặt câu xác; viết tả + Văn phong tự nhiên, sáng Biểu điểm câu 3: - Điểm 5: Bố cục rõ ràng, mạch lạc, liên kết chặt chẽ nội dung đầy đủ, lời văn sáng tạo giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, ... đủ, có sáng tạo, mắc số lỗi tả, diễn đạt - Điểm 1-2: Bố cục khơng rõ ràng, nội dung thiếu nhiều, viết câu lủng củng, mắc nhiều lỗi tả, diễn đạt - Điểm 0: Lạc đề, bỏ giấy trắng Gv đề Phạm Văn Hiếu...
 • 3
 • 158
 • 0

THÁI VŨ: Đề & ĐÁP ÁN KT HK I VĂN 6

THÁI VŨ: Đề & ĐÁP ÁN KT HK I VĂN 6
... Đoạn văn không 15 dòng ) Ngư i thực hiện: TH I VĂN BAN Trường PT DT BT THCS HOÀNG VĂN THỤ - Đề Kiểm tra Văn HK I ĐÁP ÁN, BIỂU I M MÔN NGỮ VĂN THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2012-2013) A-PHẦN TRẮC NGHIỆM:( ... trọng Tiếng Việt gì? A.Tiếng Hán B.Tiếng Pháp C.Tiếng Anh D.Tiếng Nga Câu : Tên ngư i, tên địa lý Việt Nam viết hoa ? A Viết hoa chữ tiếng B.Viết hoa chữ tên C Viết hoa toàn chữ tiếng D Không viết ... Ngư i thực hiện: TH I VĂN BAN Trường PT DT BT THCS HOÀNG VĂN THỤ - Đề Kiểm tra Văn HK I B Đánh giặc cần lòng yêu nước,nhưng cần vũ khí sắt bén để đánh giặc C Muốn chứng tỏ sức mạnh phi thường...
 • 3
 • 133
 • 0

Đềđáp án KT HK I các lớp 6,7,8

Đề và đáp án KT HK I các lớp 6,7,8
... sa lư i nhện tiết dòch tiêu hóa vào thể m i phân gi i thành dòch hút trở l i vào thể ( i m ) Câu : ( i m) Sự thụ tinh cá chép g i thụ tinh : thụ tinh diễn thể cá m i trường nước ( 0,5 i m ... quanh để phản xạ,b i tiết chất th i, đều hòa thân nhiệt ( i m ) Câu : ( i m) Sự tạo thành nước tiểu : Gồm hai giai đoạn a Giai đoạn lọc thể Manpighi ( vi thể thận ) : ( 1.5 i m ) - Máu từ động ... i m) Cấu tạo giun đất thích nghi v i đ i sống đất ? Vì mưa nhiều giun đất l i chui lên mặt đất ? L i ích giun đất đất trồng trọt ? Câu : (2 i m) Nhện sống đâu ? Hoạt động chủ yếu vào th i gian...
 • 8
 • 260
 • 0

Tài liệu Đềđáp án kt hk 2 sinh 11 xịn

Tài liệu Đề và đáp án kt hk 2 sinh 11 xịn
... Sở GD & ĐT phú thọ Trờng thpt hơng cần ( đề thi thức ) đề kiểm tra học kì II sinh học11 năm học 20 09 -20 10 Thời gian làm 45 phút Mã đề 02: Họ tên : Lớp : I Trắc nghiệm : (4 điểm) Câu ... Câu 1 (2 ) Biến thái ? Phân biệt biến thái hoàn toàn biến thái không hoàn toàn? Câu2( 2 ) Điện hoạt động ? Điện hoạt động đợc hình thành nh nào? Câu3( 2 ) Có loại hooc môn thực vật đợc sinh chủ ... ĐT phú thọ Trờng thpt hơng cần ( đề thi thức ) đề kiểm tra học kì II sinh học11 năm học 20 09 -20 10 Thời gian làm 45 phút Mã đề 01: I Trắc nghiệm : (4 điểm) Câu Câu B C II Tự luận : (6 điểm) Câu...
 • 4
 • 212
 • 0

Đề Đáp Án KT Ly thuyet HK II

Đề Đáp Án KT Ly thuyet HK II
... Đáp án thang điểm Câu 1: (1 đ) Câu lệnh lặp có tác dụng làm đơn giản giảm nhẹ công sức ngời viết chơng...
 • 2
 • 274
 • 1

Đề,đáp án KT 1 tiết Địa 12, HK II

Đề,đáp án KT 1 tiết Địa 12, HK II
... thành thị nông thôn nước ta (%) Năm 19 60 19 76 19 79 19 89 19 99 2000 2005 2007 Nông thôn 84,3 75,3 80,8 79,9 76,4 75,8 73 ,1 72,6 Thành thị 15 ,7 24,7 19 ,2 20 ,1 23,6 24,2 26,9 27,4 *Nhận xét: -Dân ... HỌC-ĐỊA LÍ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN - ĐỊA LÍ – LỚP 12 Câu Nội dung I.PHẦN BẮT BUỘC Câu a Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng công nghiệp lâu năm 1: nước ta thời gian 19 75-2005 (%) Năm 19 75 ... có chuyển dịch rõ rệt thời gian 19 90-2005 -Tỉ trọng khu vực I có xu hướng giảm (giảm 17 ,7%) -Tỉ trọng khu vực có xu hướng tăng (tăng 18 ,3) -Tỉ trọng khu vực III cao không ổn định (Nếu nhận xét...
 • 5
 • 112
 • 0

Đềđáp án KT HK I Lí 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa

Đề và đáp án KT HK I Lí 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa
... KiSm tra HQc ky 1, nam hoc 2013- 2014 Cau : 2,00 diSm (SGK trang 8) - Dinh luat Om: CUOngdQ dong di~n chay qua day d~n ti l~ thuan voi hieu di~n thS d~t vao hai ddu day va ti l~ nghich voi di~n ... (V) Csu : 1,50 di~m (SGK trang 66) Nam ban tay phai, r 6i d~t sac cho b6n ngon tay huang thee chieu dong dien chay qua cac vong day thi ngon tay cai choai chi chieu cua dirong sire nr long 6ng ... 4,00 diem a Khi K mo : (2,00 diem) ar Khi K mo thi doan mach MN g6m R3 n 6i tiep Rl n 6i tiSp ampe kS Dien tro tuong duong cua dean mach MN : RMN= R3 + R, = + 20 = 28 Q a2 ampe kS chi 0,5A nen I =...
 • 3
 • 45
 • 0

Đềđáp án KT HK I Toán 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa

Đề và đáp án KT HK I Toán 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa
... 0,25 Jx ii~lil~··l.ll~lii_ililii·ii·iil:~lillRiiiiJl.iiiii :i: ;:::;!!:!·:!!:!:::!!!!!!!:::::~::·:::::: :i. :::::::iii::::!::ii!:!::· :I: :i! i!iiii::·::!::: :i: :::::ii :I~ II: :i: ii 2.b Dieu kien x ~ -2 ... man Va huon Xac dinh dung toa di~m -X~~dlrihd~gtQ;·d6di~~-thir2 -· · Ve dUng, du h~ ttvc toa Oxy Ve dung d6 thi trinh co n hiern du nhat lit x - = 0,25 iiii:iiiiii :i~ gl :i: :i iiii: 0,25 ·························0:25········ ... -.L BD 90 ° 0,25 0,25 l!iliilillll~~II !I! I!! I~ ~_~~_g_g~~_!~~ _ _ _ _._ _._Q1~ _Ii!1h~~~g Ag_~_ 2em _. _._ _._ _ _-_ _ _ _ _-_._ _._. _._. _ ._._ _. - _._.- -.~.?-??.-.- Tinh dung...
 • 3
 • 85
 • 0

Đềđáp án KT HK I Văn 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa

Đề và đáp án KT HK I Văn 9 năm học 2013 -1024 của Khánh Hòa
... hrong: hoi que chir khong hoi a xa hay g~n nhung Ma Giam Sinh dfftra Ioi thira thong tin ciing gdn - Vi pham phuong cham v~ chat: noi sai sir that, Lam Thanh a a Lam Tri Iai noi Ia 0,25 0,25 - Vi pham ... kien th 6i nat, b~t congo - Cau chuyen da d~ lai long nguoi d9C bao n 6i ngam ngui, thirong ti~c Than bai: a Gi 6i thieu vai net chinh vS tac pham al Vai net vS tac gia: Nguyen Dir (chua nam sinh ... n 6i toi khong phai la cha, toi v6n tinh hay ghen, nghe n 6i v~y nghi la vo hu Toi mang nhiSc nang va danh du 6i di Bi nghi oan, vc toi ben Hoang Giang gieo minh xuong song ma chet, MQt dem, toi...
 • 4
 • 57
 • 0

de - d.an kt hk I (0809) cam van

de - d.an kt hk I (0809) cam van
... i m - Việc chi tiết hoá i m số ( có) so v i biểu i m ph i đảm bảo không sai lệch v i hớng dẫn chấm đợc thống H i đồng chấm - Sau cộng i m toàn b i, i m để lẻ đến chữ số thập phân II Đáp án ... giàng Trờng THcs cẩm văn - Hớng dẫn chấm đề kiểm tra học kì i môn toán năm học 200 8-2 009 I Hớng dẫn chung - Thí sinh làm theo cách riêng nhng đáp ứng đợc yêu cầu cho đủ i m - ... ct ng thng AC ti Q Gi M l trung im ca BQ Chng minh MC l tip tuyn ca (O) B i G i M i m thuộc nửa (O), đờng kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By Từ M nửa đờng tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba v i đờng tròn cắt...
 • 4
 • 157
 • 0

Đề + đáp án KT HKI- Lớp 10

Đề + đáp án KT HKI- Lớp 10
... (2) ⇔   x = −2 (lo¹i) Vậy phương trình có nghiệm x = + x = 0,25 ĐK: x + ≥ ⇔ x ≥ - pt ⇔ - 6x - x2 = (x + 4)2 ⇔ 2x2 + 14x + 12 = ⇔ x2 + 7x + 6=0 0,25 0,5 ⇔  x = −6 (lo¹i) Vậy phương trình có ... 0,25  x = −1 ( t / m ) a) 1,5 đ Với m = hàm số trở thành y = x2 + 4x + BBT: x -∞ y + 0,25 -2 + + 0,5 -15 Câu (4,0 đ) -10 -5 -1 10 15 -2 -4 0,5 Đồ thị: - Đỉnh I(-2; -1) 0,75 - Trục đối xứng x ... B, C không 0,25 −4 thẳng hàng Vậy A, B, C ba đỉnh tam giác Gọi G(xG; yG) Có: x A + x B + xC − + y + y B + yC + + = = ; yG = A = = 3 3 Vậy G( 1; ) uuu uuu r r Gọi D(xD; yD) Có ABCD hình bình hành...
 • 6
 • 243
 • 0

16 bộ đề - đáp án Thi HK II, Văn 9

16 bộ đề - đáp án Thi HK II, Văn 9
... Câu ĐA B C B D D B C C D 10 B NV -9 - QT PGD ĐẠI LỘC T THCS QUANG TRUNG ĐỀ THI HỌC KÌ II : MÔN NGỮ VĂN TỔ VĂN Người đề : HUỲNH VĂN EM Thời gian : 90 phút A VĂN ,TIẾNG VIỆT : I TRẮC NGHIỆM ... đẹp Biểu điểm : - Điểm : Thực tốt yêu cầu đề - Điểm -5 : Thực đảm bảo yêu cầu đề - Điểm : Thực tương đối yêu cầu đề - Điểm -2 : Thực sơ sài yêu cầu đề - Điểm : Bỏ giấy trắng, lạc đề =================== ... tha thi t nhân dân Bác Hồ qua thơ “Viếng lăng Bác” Viễn Phương ( điểm ) Trường THCS Phan Bội Châu ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 200 6- 2007 Người đề : Lê Văn Chấn Môn : Ngữ Văn - Khối...
 • 30
 • 634
 • 2

17 bộ đề - đáp án thi HK II - ANH VĂN 9

17 bộ đề - đáp án thi HK II - ANH VĂN 9
... ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 13 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I-(4m) : 1- carefully , 2-because , 3- going , 4- would 5- so , 6- frequently , 7-attentively , 8- which II- (1m) : 1-c , 2-d , 3d , 4b III- ... ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I)Mỗi từ điền :0,25 điểm 1-efective 2-pollution 3.energy 4-electricity 5-nuclear 6-power 7-panel 8-heat 9- stored 10-advanced II) Mỗi ... HẾT ============ ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 10 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI I- Một câu (0,8pt) C A D 4.B C C D A A 10 C II- Một câu (0,25p) carelessly proud preservation bravery III- Một câu (0,5p)...
 • 31
 • 584
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề đáp án tnpt môn anhđề đáp án tiếng anh b công chứcde dap an mon hoa 9 cap truong thcs phan chu trinh bmtđề đáp án tiếng anh công chức thuế 2012đề đáp án văn 10de dap an kiem tra 1 tiet hoa hoc 12 chuong 1 2đề đáp án kiểm tra chương 2 đại 8đề đáp án tin hoc 10 hki1đề đáp án chuyên hiệu atgt hạng iiđề đáp án thi tốt nghiệp thpt 2009đề đáp án môn toán khối b năm 2012đề đáp án thi học sinh giỏi ngữ văn 9đề đáp án thi tốt nghiệp thpt 2014đề đáp án thi hsg12 toánđề đáp án khảo sát toán10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm