Tuong phap ao bi (tap 3)

Tài liệu Phương pháp giải bài tập hóa THPT - quyết số 3 ppt

Tài liệu Phương pháp giải bài tập hóa THPT - Bí quyết số 3 ppt
... Mà : N+5 + 3e → N+2 0 ,3 0,1 O + 2e → O-2 y 2y y Do số mol electron chất oxi hóa cũ nhận = số mol electron chất oxi hóa nhận nên 2y = 0 ,3 → y = 0,15 Mặt khác, khối lượng Fe2O3 = mX + mO = 12 ... trò nhận e S+6 Oxi Gọi y số mol nguyên tử Oxi CuO Mà : S+6 + 2e → S+4 1,2 0,6 O + 2e → O-2 y 2y y Do số mol electron chất oxi hóa cũ nhận = số mol electron chất oxi hóa nhận nên 2y = 1,2 → y ... thoát 13, 44 lít SO2 (đktc) Giá trị m là: A 28,8 B 44,16 C 42,24 D 67,2 Hướng dẫn giải: Sơ đồ hóa tuyệt chiêu số Cu + O2 → X (Cu; CuO; Cu2O) + O2 → CuO m(g) 74,4g a (mol) Thay vai trò oxi hóa H2SO4...
 • 3
 • 353
 • 2

skkn nhận dạng nhanh và phương pháp giải bài tập tương tác gen nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12

skkn nhận dạng nhanh và phương pháp giải bài tập tương tác gen nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12
... tập khó học sinh, để giúp em nhận biết nhanh giải tập liên quan đến tương tác gen cách xác hệ thống, phân loại, cách nhận biết cách giải dạng tập liên quan đến tương tác gen III Phương pháp nhận ... dụng học sinh để giải tập phần qui luật di truyền tương tác gen mang lại kết khả quan: học sinh nhận dạng nhanh dạng toán tương tác gen giải xác dạng tập Đề nghị: Qua đề tài hệ thống, phân dạng, ... tương tác gen- phân li độc lập, tương tác gen- liên kết gen hoàn toàn; tương tác gen- hoán vị gen; tương tác gen- di truyền liên kết với giới tính, tính xác suất liên quan đến tương tác gen Đây dạng...
 • 20
 • 1,847
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hàn Phi - tập đại thành của tư tưởng Pháp gia " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... T, vốn có thời Hàn Phi theo học Tuân Khanh nói, trớc tác Hàn Phi Tần vơng khởi binh công nớc Hàn Hàn Vơng An trớc không dùng Hàn Phi, đến lúc nguy cấp phái ông sứ nớc Tần Năm Hàn Vơng An thứ ... cầu Hàn vơng biến pháp, sửa sang pháp chế, lánh xa đại thần gian tà, sử dụng kẻ sĩ tài năng, song vua Hàn không nghe Có lần, Hàn vơng phái đại thần Đờng Khê Công tiếp kiến Hàn Phi, thẳng thừng ... ngời ép Hàn Phi uống thuốc độc Nghe nói, sau bỏ ngục Hàn Phi, Tần vơng ân hận lệnh cho thả ông ra, nhng Hàn Phi chết ngục Vân Dơng năm Tần Thuỷ Hoàng thứ 14 Hàn Phi chết đi, nhng thuyết Pháp trị...
 • 3
 • 96
 • 0

Đề tài: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen

Đề tài: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen
... đối hai thể kiểu gen giống F1 thể kiểu gen khác F1 Phương pháp giải tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn tính 16 trạng di truyền kiểu tương tác gen Xét trường hợp F1 thể khác kiểu ... kiểu gen tính trạng tương tác Điền kiểu gen đơn gen vào nhóm liên kết Tỉ lệ kiểu gen chung F2 Sơ đồ giải hình dung sau: Bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn tính trạng tương tác Dạng ... luật di truyền, tác giả đưa phương pháp giải tập lai hai tính trạng liên kết gen hoàn toàn tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen không nêu phương pháp xác định kiểu gen chung Phương...
 • 21
 • 827
 • 0

phương pháp giải bài tập tương tác gen

phương pháp giải bài tập tương tác gen
... (Ph n 1) D 2 A C Câu 25 B D A 9:3:3:1 Câu 26 B 9:6:1 C 9:7 A AaBb x AaBb C AAbb x aaBB Câu 27 Gen không alen A B C D Câu 28 A B Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t D 12:3:1 B AABB x aabb D AaBb...
 • 4
 • 879
 • 31

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính –trường hợp gen quy định tính trạng nằm trên phần tương đồng của nst x và y

phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính –trường hợp gen quy định tính trạng nằm trên phần tương đồng của nst x và y
... s_c v'n ) Ptc P : XAXA x XaY XA Xa ,Y F1: XAXa XAY F1 x F1 : XAXa x XAY GF1: XA,Xa XA ,Y F2: XAXA XAXa XaY XAY Bi 3: (C_ 2010) * ru_i gim, tớnh tr_ng mu m t m_t gen g_m alen quy _nh Cho (P) ru_i ... B AX b aX , AY aY b B AX B B B B B b B b B AaX X AAX Y AaX Y trng aX AAX X trng trng trng B B B B B b B b b aaX X AaX Y aaX Y trng AX , AaX X en trng en B b B b b b b b b AaX X AAX Y AaX Y trng ... trng BX BBX X trng trng trng a a a a a A a A A BbX X BBX Y BbX Y en bX BBX X en trng trng A a A a A A A A bX bbX X BbX Y bbX Y trng a BbX X trng trng trng a a a a a A a A BbX X bbX X BbX Y bbX Y...
 • 38
 • 1,270
 • 6

Tương quan phương pháp thiết bị và phương pháp cảm quan

Tương quan phương pháp thiết bị và phương pháp cảm quan
... Tính ch t c m quan Màu ñ ; Anthocyanine Màu vàng: beta Carotene Màu xanh: Chlorophyl … Phương pháp xác ñ nh thành ph n, n ng ñ /hàm lư ng ð h p th vùng t ngo i kh ki n V Tính ch t c m quan V chua ... V chua cà phê; V ñ ng cà phê: …… Phương pháp xác ñ nh thành ph n, n ng ñ /hàm lư ng THI T B ????? C U TRÚC Tính ch t c m quan ð d o; ð sánh ð c ng …… Phương pháp xác ñ nh thành ph n, n ng ñ /hàm ... m quan Mùi chanh; Mùi hoa h ng Mùi càphê …… Phương pháp xác ñ nh thành ph n, n ng ñ /hàm lư ng: Linalool Limonene Copaene … MÙI Tính ch t c m quan Mùi chanh; Mùi hoa h ng Mùi càphê CON NGƯ I Phương...
 • 24
 • 76
 • 0

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp và luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Một số kinh nghiệm giúp học sinh cũng cố ngữ pháp và luyện tập hiệu quả môn tiếng Anh thông qua Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm
... Câu bị động dạng tập trắc nghiệm Trong đề tài mình, tập trung vào số vấn đề lý thuyết câu bị động như: cấu trúc, cách sử dụng, cách chuyển từ chủ động sang bị động, số dạng đặc biệt câu bị động ... viên giúp học sinh hiểu, ghi nhớ phân biệt loại câu bị động cách dễ nhất, xác khoa học cách làm tập tự luận trắc nghiệm câu bị động - Học sinh biết làm tập liên quan đến câu bị động V PHƯƠNG PHÁP ... liên quan sau đây: * Giới thiệu câu bị động * Các dạng tập tự luận câu bị động * Bài tập trắc nghiệm khách quan III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mỗi câu thể thể chủ động hay bị động Chúng ta dùng câu chủ động...
 • 27
 • 180
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN-TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN-TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN
... AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số loại kiểu gen Tỉ lệ kiểu gen 31 32 33 3n (1 :2: 1)1 (1 :2: 1 )2 (1 :2: 1)3 (1 :2: 1)n Số loại kiểu hình 21 22 23 2n Tỉ ... A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1A2A2a3a3 x a1a1a2a2A3A3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1a2a2A3A3 x a1a1A2A2a3a3 => A1a1A2a2A3a3 => chọn đáp án đáp án D 2. 4.Tóm lại: Khi xét di truyền tính trạng, ... CÔNG THỨC TỔNG QUÁT Khi so sánh lai cặp tính trạng lai hai cặp tính trạng ta thấy lai cặp tính trạng F2 phân li thành loại kiểu hình theo tỷ lệ : 1, lai cặp tính trạng chúng phân li thành loại kiểu...
 • 20
 • 1,183
 • 0

Tương tác thiết bị đầu cuối trên ADSL

Tương tác thiết bị đầu cuối trên ADSL
... cháy, … Chúng thường bao gồm thiết bò thông tin cảnh báo (ACE: Alarm Commicating Equipment) nối nối tiếp NTP thiết đầu cuối POTS cho phép ACE chiếm ưu tiên thiết đầu cuối POTS điều kiện cảnh ... 5.2 Tương tác hệ thống DSL lên POTS 5.2.1 Giải điều chế tín hiệu DSL Trừ thiết kế kỹ lưỡng hầu hết thiết đầu cuối mục tiêu nhiễu từ tín hiệu tần số cao đường dây tín hiệu DSL Đó hầu hết thiết ... sử dụng thiết kế dạng hay cực với tần số cắt điển hình khoảng 10 kHz chế tạo thành thích ứng nhỏ để người sử dụng chèn vào đường dây thiết đầu cuối POTS Các lọc dùng cho thiết đầu cuối có...
 • 50
 • 344
 • 3

TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI

TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI
... yếu Hễ người thi hành pháp luật mà mạnh nước mạnh, người thi hành pháp luật yếu nước yếu”(9), Hàn Phi đề xuất tưởng trị nước luật pháp (dĩ pháp trị quốc), chủ trương “luật pháp không phân ... chết”(11) Luật pháp đặt lợi phải lớn hại 2/ Hợp với thời Đây thuyết biến pháp Hàn Phi Nguyên tắc thực tế việc xây dựng pháp luật, hay tính thực tiễn luật pháp, nét bật tưởng pháp trị Hàn Phi Đối ... ý thức hệ Nho gia Cũng từ đây, hệ tưởng Pháp gia phương thức pháp trị hạ thêm bậc lịch sử Trung Quốc(20) Tóm lại, tưởng Hàn Phi sâu rộng, bao gồm trị, pháp luật, triết học, xã hội, kinh...
 • 6
 • 1,733
 • 24

tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại.doc

Tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại.doc
... trị Hàn Phi Tử Hoàn cảnh lịch sử đời Hàn Phi Tử 1.1 Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử 1.2 T tởng pháp gia Hàn Phi T tởng Hàn Phi Tử Chơng II: Vận dụng quản doanh nghiệp đại I Vận ... Khổng tử, Hàn Phi Tử I T tởng Đức trị Khổng Tử Khổng Tử - Nhà quản xuất sắc Khổng Tử - Nhà t tởng quản thuyết Đức trị 2.1 Đạo nhân quản 2.2 Khổng Tử với tầng lớp quản chuyên nghiệp ... trung dung quản doanh nghiệp Trung đạo đòi hỏi thống hoàn mỹ tính dân tộc tính thời đại hoá quản doanh nghiệp, thực việc đại hoá quản doanh nghiệp có sắc dân tộc, tức quản doanh nghiệp...
 • 10
 • 2,287
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: tướng pháp ảo bí pdftướng pháp ảo bí ebookquá trình thiết bị tập 3sổ tay quá trình thiết bị tập 3sổ tay quá trình và thiết bị tập 3quyển sách kỳ bí tập 31phim hoạt hình quyển sách kì bí tập 31xem phim hoạt hình quyển sách kỳ bí tập 31xem phim quyển sách kì bí tập 31quyển sách kì bí tập 31 part 12 vietsubquyển sách kì bí tập 31 vietsubquyển sách kì bí tập 31phim hoạt hình quyển sách kỳ bí tập 31phương pháp giải bài tập 3 định luật newtondòng sông huyền bí tập 3Công nghệ sản xuất nước táo đóng hộpThiết kế mẫu cho các cuộc điều traBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpsố học và logic học đồng dưthiết kế môn học xây dựng mặt đườngQuy chuẩn nước mặt nước thảiKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuTìm hiểu PCI express BUSlý thuyết đồng dưThiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biênCác hình thức tín dụng và lãi suất tín dụng liên hệ đến việt nam trong thời gian quakỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựngđồng dư và các ứng dụng của đồng dưhệ thống tài khoản kế toán ngân hàng theo quyết định số 29 2006 qđ nhnn ngày 10 7 2006SAMSUNG và các CHIẾN LUỌC áp DỤNGbài tập môn thông tin quản lýCho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đó