Câu hỏi đạng nhận định đúng sai và Câu hỏi tự luận Luật kinh doanh

CÂU hỏi ôn tập LUẬT KINH tế DẠNG NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI BHT

CÂU hỏi ôn tập LUẬT KINH tế DẠNG NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI BHT
... vốn? Câu 39 Mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có tư cách pháp nhân, đúng/ sai? Câu 40 Cá nhân không phép thành lập công ty? Câu 41 Thành viên CTTNHH có làm cổ đông CTCP? Đúng: Theo qui định ... cổ đông tổ chức, cá nhân Mặt khác, có loại cổ đông CTCP cổ đông ưu đãi cổ đông phổ thông (Điều 78 LDN) Như vậy, luật không cấm thành viên CTTNHH làm cổ đông phổ thông CTCP cổ phần phổ thông phép ... phải công ty hay không? Thế công ty đối vốn, công ty đối nhân? Câu 23 Luật Thương mại quy định thương nhân phải có ĐKKD, thương nhân có phải doanh nghiệp không? Câu 24 Cán bộ, công chức quyền góp...
 • 13
 • 1,801
 • 8

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI TÌNH HUỐNG MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CÓ ĐÁP ÁN

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI VÀ TÌNH HUỐNG MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CÓ ĐÁP ÁN
... 9: Trình bày hướng giải vụ án (Thí sinh phép sử dụng Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự) ề thi môn : Luật Tố Tụng Dân Sự (Phần chung) Khoa: Luật dân - Đại học Luật TP.HCM Thời gian làm bài: ... thi hành án chị B không đúng, ý kiến cho chị B yêu cầu thi hành án với quy định pháp luật tố tụng Theo anh (chị) yêu cầu thi hành án chị B hay sai? Tại sao? Ề THI MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ - HP2 ... lý việc chấp nhận chứng mà tòa thu thập nêu hay không LÝ THUYẾT Nhận định sai? Giải thích? a Tòa án phúc thẩm sửa án sơ thẩm tòa án sơ thâm áp dụng không pháp luật tố tụng? b Tòa án quyền...
 • 10
 • 438
 • 2

Tổng Đề thi luật dân sự 2014 - nhận định đúng sai, trả lời trường đại học luật tphcm, hệ tại chức, chính quy

Tổng Đề thi luật dân sự 2014 - nhận định đúng sai, trả lời trường đại học luật tphcm, hệ tại chức, chính quy
... phạm pháp luật phép buộc phải thực Bộ phận quy định quy phạm pháp luật trả lời câu hỏi: Phải làm gì? Được làm gì? Không làm gì? Làm nào? ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT DÂN SỰ Chuyên đề 3: Giao dịch dân Câu ... tự, thủ tục pháp luật quy định - ều nhà nước bảo đảm thực biện pháp mang tính quy n lực nhà nước - ều dùng để điều chỉnh quan hệ xã hội 3,Điểm khác *** Văn quy phạm pháp luật - Chỉ quan tổ chức ... Luật Quốc Tịch 2008 thức thừa nhận nguyên tắc quốc tịch d Hiến pháp 2013 quy định: Quy n người, quy n công dân bị hạn chế theo quy định pháp luật trường hợp cần thi t l quốc phòng, an ninh quốc...
 • 22
 • 32,259
 • 208

Tìm hiểu án lệ nghề luật sư của hệ thống pháp luật anh Câu hỏi nhận định đúng sai

Tìm hiểu án lệ và nghề luật sư của hệ thống pháp luật anh Câu hỏi nhận định đúng sai
... 35-36 Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang 21 Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, NXB Tư Pháp Bài viết “Nghiên cứu so sánh nguồn luật án lệ hệ thống pháp luật nước Anh ... xe Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang 24 Nguồn tham khảo: http://www.baongoc.vn/news/pdf/an-le-o-cac-nuoc-bai-1-co-che-xet-xu-linh-hoat2528.pd Tìm hiểu án lệ nghề luật ... 28 27 Giáo trình Luật So Sánh – ĐH Luật Hà Nội 2009, Tr 260 28 Giáo trình Luật So Sánh – Michael Bogdan, NXB Kluwer, Tr 106 Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang Như vậy...
 • 25
 • 318
 • 5

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... pháp định doanh nghiệp vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, ko thấp vốn điều lệ Sai Vế đầu sai: áp dụng cho số ngành: vàng, chứng khoán, bảo hiểm… Sai vốn pháp định vốn điều lệ khác Luật quy định ... Google: Sai, Về bất cập Luật phá sản hành, kể đến quy định Điều 2, quy định Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản doanh nghiệp gặp khó khăn bị thua lỗ hoạt động kinh doanh sau áp dụng biện...
 • 10
 • 21,318
 • 156

20 câu hỏi nhận định đúng sai pps

20 câu hỏi nhận định đúng sai pps
... vệ pháp luật thứ yếu Ví dụ giải khiếu nại tố cái, CQNN định nhằm bảo vệ pháp luật Hoạt động hành nn mang tính chủ động, sáng tạo tuyệt đối Sai, => "không thể chủ động, sáng tạo phạm vi, khuôn khổ ... trở thành chủ thể QHPL hành Đúng, họ trao quyền họ trở thành chủ thể quản lý 10 Quy phạm pháp luật hành quan nhà nước trung ương ban hành có hiệu lực phạm vi toàn quốc Sai, đạo luật thủ đô pháp ... thủ đô pháp lệnh thủ đô có hiệu lực với thủ đô mà Nghị định phủ hiệu chỉnh địa giới xã 11 Nghị Đảng cộng sản Việt Nam nguồn Luật hành Sai, bám vào khái niệm nguồn -> văn qui phạm luật hành chính,...
 • 7
 • 4,258
 • 81

nhận định đúng sai (câu hỏi đáp án) môn trách nhiệm dân sự ( nghĩa vụ ngoài hợp đồng)

nhận định đúng sai (câu hỏi đáp án) môn trách nhiệm dân sự ( nghĩa vụ ngoài hợp đồng)
... điều kiện… (NQ03/2006/NQ-HĐTP) Trách nhiệm DS trách nhiệm bồi thường TH HĐ SAI: Trách nhiệm DS bao gồm hình thức: trách nhiệm thực công việc cụ thể; trách nhiệm phạt vi phạm trách nhiệm bồi thường ... hại Riêng trách nhiệm bồi thường thiệt hại lại chia làm hai loại : trách nhiệm bồi thường hợp đồng trách nhiệm bồi thường hợp đồng Như trách nhiệm DS có phạm vi rộng nhiều so với trách nhiệm BTTH ... trách nhiệm Trong trường hợp PN phải chịu hoàn toàn trách nhiệm BTTH có lỗi cố ý thiệt hại xảy 15 Trách nhiệm BTTH nguồn nguy hiểm cao độ gây trách nhiệm ngoại trừ yếu tố lỗi ĐÚNG: Theo qui định...
 • 10
 • 8,456
 • 67

Câu hỏi nhận định đúng sai Luật dân sự

Câu hỏi nhận định đúng sai Luật dân sự
... gian pháp luật quy định từ thời điểm đến thời điểm khác:  SAI, thời hạn không pháp luật quy định (Đ149) 44 Quan hệ pháp luật dân tồn quy phạm pháp luật dân trực tiếp điều chỉnh:  SAI, tập quán, ... nghĩa vụ dân loại thời hiệu:  SAI, kết thúc thời hạn mà chủ thể hưởng quyền dân miễn trừ nghĩa vụ dân thời hiệu (Đ155) (theo thầy nói ĐÚNG) 23 Quan hệ pháp luật dân tồn quy phạm pháp luật dân trực ... quan hệ nhân thân luật dân điều chỉnh:  SAI, luật dân điều chỉnh áp dụng tập quán nguồn luật 47 Mọi cá nhân có quyền tham gia xác lập hợp đồng hợp tác để thành lập tổ hợp:  SAI, tổ viên tổ hợp...
 • 6
 • 13,633
 • 388

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... pháp định doanh nghiệp vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, ko thấp vốn điều lệ Sai Vế đầu sai: áp dụng cho số ngành: vàng, chứng khoán, bảo hiểm… Sai vốn pháp định vốn điều lệ khác Luật quy định ... không thấp vốn pháp định chức kg phải ngược lại bạn nói Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Sai, Theo khoản 22 điiều quy định Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước...
 • 6
 • 1,517
 • 18

Nhận định đúng sai môn lý luận nhà nước pháp luật

Nhận định đúng sai môn lý luận nhà nước và pháp luật
... Điều định nội dung, chất PL Tức vật chất định ý thức, sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Lợi ích giai cấp thống trị ưu tiên lựa chọn có tính định hình thành quy định pháp luật Câu cháu nghĩ đúng: ... đánh giá hành vi người Cái sai Ngoài PL nhiều chuẩn mực khác: Đạo đức chẳng hạn 12 Tiền lệ pháp hình thức pháp luật lạc hậu, thể trình độ pháp thấp sai Rất nhiều nước tiến giới hệ thống PL ... dạng không thành văn, thừa nhận nhiều Án lệ: nước hệ thống luật Anh- Mĩ 13 Tập quán pháp tiền lệ pháp có điểm chung dựa sở quy tắc xử tồn sống để hình thành quy định pháp luật 14 Các quy phạm xã...
 • 3
 • 30,755
 • 1,113

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014 ( ĐỀ CƯƠNG, HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI, NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG)

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014 ( ĐỀ CƯƠNG, HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI, NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI CÓ ĐÁP ÁN, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG)
... trình Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam (2 012) Trường Đại H ọc Luật TPHCM; Luật Hôn nhân Gia đình 2000 2014 văn hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân Gia đình mà Giảng viên cung cấp Đọc tài liệu hướng dẫn ... 481 -486 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 Điều 122 + Thẩm quyền đăng ký hộ tịch giải vụ việc hôn nhân gia đình yếu tố nước Đọc Luật Hôn nhân Gia đình 2014 Điều 123 - Quan hệ hôn nhân y ếu tố ...  Luật Hôn nhân Gia đình 1959, 1986, 2000  Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi 2014 + Sinh viên đọc giáo trình Chương III từ trang 109-131 - Nguồn Luật Hôn nhân -Gia đình + Khái niệm nguồn Luật Hôn...
 • 25
 • 7,053
 • 52

NHẬN ĐỊNH môn LUẬT tố TỤNG dân sự NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI CÓ ĐÁP ÁN TÌNH HUỐNG Đề thi

NHẬN ĐỊNH môn LUẬT tố TỤNG dân sự NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI CÓ ĐÁP ÁN VÀ TÌNH HUỐNG Đề thi
... TRA MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NHÓM: Các nhận định sau đúng, sai? Giải thích 1 Chỉ Tòa án thẩm quyền giải vụ án dân Trước phiên tòa đương quyền bổ sung thay đổi rút yêu cầu Tòa án tự thu ... Sau thụ lý vụ án Toà án phát việc không thuộc thẩm quyền Toà án phải định chuyển vụ án cho Toà án thẩm quyền giải quyết? 32 Chánh án Toà án phải thẩm phán? 33 Chánh án Toà án quyền tham ... pháp luật Tòa án SAI= > Trường hợp GDT TT 11 Tòa án thụ lý vụ án dân kể từ ngày nhận đơn khởi kiện SAI= > Xem khoản 3,4 Điều 171 BLTTDS 12 Người đại diện đương quyền kháng cáo án, định sơ thẩm ĐÚNG=>...
 • 13
 • 445
 • 4

Nhan dinh dung sai luat kinh te

Nhan dinh dung sai  luat kinh te
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... viên cty Sai Vì thành viên góp vốn k Thành viên hợp danh cty HD có quyền tự góp vốn vào DN khác Sai Vì TV HD k đc quyền nhân danh cá nhân or nhân danh người khác thực kinh doanh ngành, nghề kinh ... hoạt động kinh doanh Sai Tv hợp danh quyền quản lý công ty nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh dăng kí Tv góp vốn không đựoc tham gia quản lí công ty, không đựoc tiến hành kinh doanh...
 • 10
 • 3,455
 • 133

Tài liệu Nhận định đúng sai khi cho con bú ppt

Tài liệu Nhận định đúng sai khi cho con bú ppt
... nhiều cho bú, bạn cảm thấy mệt mỏi Thời gian lý tưởng cho lần từ 10 - 15 phút Nếu lần bé vú phải lần sau nên cho vú trái, để hai bầu vú tiết sữa Nếu cảm thấy bé đói, nên cho thêm ... thế, cố gắng cho bạn hưởng nguồn sữa quí giá - tháng sau bé chào đời Cho đặn để tăng tiết sữa Đúng Việc cho đặn tăng tiết hormone kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh (cho giao lưu ... hay để nhận biết bé no hay chưa sau xong, bé ngủ khì Cho biện pháp tránh thai sau sinh Không hoàn toàn Sau sinh, bạn cho thường xuyên xác suất có thai 10% Tuy vậy, việc cho mẹ hoàn...
 • 5
 • 326
 • 0

Nhận định đúng sai môn luật hình sự

Nhận định đúng sai môn luật hình sự
... tố tụng hình nước hay theo luật Việt Nam? Trả lời: Theo Điều Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng hình quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự; chức ... Vậy, luật hình điều chỉnh mối quan hệ A B Đúng Vì: Có số quan điểm cho A nữ chịu TNHS Nhưng theo quy định pháp luật hình nước ta quy định xác định chủ thể tội hiếp dâm (theo Điều 11, Bộ luật Hình ... hành vi vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật Câu tự làm 4/trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam bao gồm trách nhiệm cá nhân trách nhiệm tổ chức sai Bởi chủ thể luật hình cá nhân tổ chức...
 • 10
 • 8,532
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: nhận định đúng sai và bài tập tình huấn thi tốt nghiệp luật dân sựtổng đề thi luật dân sự 2014 nhận định đúng sai trả lời trường đại học luật tphcm hệ tại chức chính quycâu hỏi nhận định đúng sai của môn lý luận nhà nước và pháp luậtcau hoi nhan dinh dung sai mon nha nuoc va phap luatcâu hỏi và trả lời cho nhận định đúng sai môn lí luận nhà nước và pháp luật 2câu hỏi nhận định đúng sai pháp luật đại cươngcâu hỏi nhận định đúng sai môn luật doanh nghiệpcâu hỏi nhận định đúng sai luật doanh nghiệpcâu hỏi nhận định đúng sai luật thương mại 1 có đấp áncau hoi nhan dinh dung sai luat kinh doanh bat dong sancâu hỏi nhận định đúng sai môn luật ngân hàngcâu hỏi nhận định đúng sai luật thương mại 2câu hỏi nhận định đúng sai luật thương mạicâu hỏi nhận định đúng sai môn luật thương mạicau hoi nhan dinh dung sai luat hinh su 1Bao cao hoat dong cua BKSNghi quyet DHDCD thuong nien nam 2012 TMT5 Giay de cu ung vien bau bo sung BKS- So yeu lý lich. 6 So yeu ly lich10. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKSThu moi hop DHDCD thuong nien 2012 TMTChuong trinh DHDCDTN 20174. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.10. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Giay dang ky tham duChuyên đề Quan hệ song songChuyên đề Lượng giácĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zip10.Quy che lam viec Dai hoi 201712.Bien ban hop nhom co dong2. Bao cao HDQT 2016