ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR. CỦA FDI VA TĂNG TRƯỞNG. PGS TS NGÔ VÀN THỨ

ỨNG DỤNG HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
... ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỔ PHIẾU POT…………………………………………………………………………………23 1.3.1 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa vào phương pháp Riskmetrics………23 2.3.2 Phân tích rủi ro cổ ... CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR VÀO CHUỖI GIÁ CỔ PHIẾU POT – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN………………….20 2.2 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CHUỖI ... theo, sâu vào việc ứng dụng phương pháp để tính VaR cho cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR VÀO CHUỖI GIÁ CỔ PHIẾU POT – CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 2.1...
 • 39
 • 1,031
 • 5

ứng dụng hình var vào chuỗi giá cổ phiếu sam của công ty cổ phần cáp vật liệu viễn thông sacom

ứng dụng mô hình var vào chuỗi giá cổ phiếu sam của công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông sacom
... DỤNG MÔ HÌNH VAR VÀO CHUỖI CỔ PHIẾU SAM 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông (SACOM) Công ty cổ phần cáp vật liệu viễn thông Sacom thành lập từ tháng 02 năm 1998 từ trình cổ phần ... năm 2000 2.2 Áp dụng hình VAR vào chuỗi cổ phiếu SAM Xét cổ phiếu SAM Công ty Cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông (SACOM) sàn HOSE thị trường chứng khoán Việt Nam với bảng số liệu theo phiên giao ... HÌNH VAR VÀO CHUỖI CỔ PHIẾU SAM 11 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Cáp Vật liệu Viễn thông (SACOM) 11 2.2 Áp dụng hình VAR vào chuỗi cổ phiếu SAM .11 KẾT LUẬN 22 Tăng Thị...
 • 23
 • 274
 • 1

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng hình VaR trong phân tích quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang
... PHIẾU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG 2.1 - VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG VÀ SỐ LIỆU PHỤC VỤ PHÂN TÍCH 2.1.1 - Vài nét giới thiệu công ty xuất nhập thuỷ ... án môn học amình: “ Ứng dụng hình VaR phân tích quản rủi ro cổ phiếu công ty xuất nhập thuỷ sản A Giang Nội dung đề án gồm có • chương: Chương : Một số thuyết phương pháp tính giá trị ... ty xuất nhập thuỷ sản An Giang Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang (AGIFISH Co) thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty xuất nhập thủy sản An Giang theo Quyết định...
 • 60
 • 555
 • 3

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng hình VaR vào hoạt động phân tích quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển
... CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN 2.1 Vài nét công ty Cổ phần Đại liên hiệp vận chuyển cổ phiếu GMD: 2.1.1 Vài nét công ty cổ phần Đại ... Trong phạm vi nghiên cứu đề án môn học, với hiểu biết hạn chế, em xin chọn đề tài: “ Ứng dụng hình VaR vào hoạt động phân tích quản rủi ro cho cổ phiếu Công ty cổ phần Đại Liên hiệp vận ... Ứng dụng hình VaR để phân tích quản rủi ro cho cổ phiếu GMD: 2.2.1 Phương pháp hình toán kinh tế: Xét cổ phiếu GMD công ty cổ phần Đại liên hiệp vận chuyển sàn HOSE thị trường chứng...
 • 27
 • 238
 • 0

Ứng dụng hình hồi quy FE GMM vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam

Ứng dụng mô hình hồi quy FE và GMM vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam
... Xuất phát từ thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam, đề tài: Ứng dụng hình hồi quy FE GMM vào nghiên cứu nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam lựa chọn nhằm đánh giá tổng quát thực trạng, ... lý nợ xấu NHTM Việt Nam Để xác định nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu, nghiên cứu sử dụng hình hồi quy liệu bảng (Panel Data Regression), ước lượng hình Fixed Effects (FEM), hình Random Effects ... Chương vào phân tích tổng quan hoạt động NHTM thực trạng nợ xấu hoạt động xử lý nợ xấu Chương IV hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam Bằng việc sử dụng hình hồi quy liệu...
 • 5
 • 2,649
 • 69

Ứng dụng hình dịch vụ Logistics quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam.pdf

Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam.pdf
... DIETHELM VIỆT NAM CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ... sau ứng dụng hình 63 Kết luận chương CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHO HÀNG DƯC PHẨM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TTRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM GIỚI THIỆU...
 • 122
 • 1,568
 • 21

Ứng dụng hình dịch vụ LOGISTICS quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ

Ứng dụng mô hình dịch vụ LOGISTICS và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ
... CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KHO HÀNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Những vấn ... 5.3 Xét tính hiệu sau ứng dụng hình 63 Kết luận chương CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM...
 • 122
 • 1,122
 • 5

33 Ứng dụng hình dịch vụ Logistics quản trị chuổi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM Việt Nam

33 Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuổi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM Việt Nam
... DIETHELM VIỆT NAM CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM ĐẾ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHO HÀNG DƯC PHẨM VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DVỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TTRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM VIỆT NAM GIỚI THIỆU ... sau ứng dụng hình 63 Kết luận chương CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG DƯC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DIETHELM...
 • 122
 • 475
 • 3

Ứng dụng hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO

Ứng dụng mô hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO
... Quan hình SWOT Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hậu WTO Chương 3: Các biện pháp nhằm tranh thủ hội giảm thiểu rủi ro cho Ngân Hàng Thương Mại Việt ... điểm nhà phân tích CHƯƠNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO 2.1 Điểm mạnh NHTM 2.1.1 Sự đồng cảm văn hóa kinh doanh Các NHTM Việt Nam có lợi ... thành ngân hàng đa năng, đại, tạo hậu thuẫn lớn mạnh cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thời đại Vì em chọn đề tài “ Ứng dụng hình SWOT để phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng thương mại...
 • 40
 • 589
 • 0

luận văn nghiên cứu, ứng dụng hình kết noois marine i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình

luận văn nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết noois marine và i,ech1d dự báo lưu lượng vào hồ hòa bình
... KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT NỐI MARINE VÀ IMECH1D ĐỂ DỰ BÁO LƯU LƯỢNG VÀO HỒ HÒA BÌNH 56 6.1 Kết kiểm tra toán mẫu cho 10 lưu vực phận: 56 6.2 Sử dụng hình kết nối Marine- IMech1D để dự ... thác hình thủy lực chiều IMech1D Chương 4: Kết nối hình thủy văn Marine với hình thủy lực chiều IMech1D thành hình thống Ứng dụng hình cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ ... cuối hình thủy văn Marine hình thủy lực IMech1D lựa chọn để phát triển kết nối thành hình kết nối Marine IMech1D phục vụ toán dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình Trên sở nội dung luận văn bao...
 • 90
 • 601
 • 3

ỨNG DỤNG HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
... hai, ứng dụng phƣơng pháp SVAR vào việc xây dựng hình phân tích lạm phát Việt Nam Dựa hình xây dựng đƣợc, nghiên cứu sâu vào giải ba câu hỏi: (1) Các nhân tố tác động mạnh đến lạm phát Việt ... triển SVAR khuôn khổ kinh tế học thực nghiệm Tiếp đến tổng quan nghiên cứu ứng dụng SVAR phân tích nhân tố tác động đến lạm phát nhƣ xem xét nguyên nhân lạm phát đƣợc nghiên cứu trƣớc tr n giới Việt ... Nam Tr n sở thực trạng kinh tế Việt Nam, phần tƣ trình bày ứng dụng phƣơng pháp SVAR việc phân tích lạm phát Việt Nam bao gồm: xây dựng hình SVAR thực nghiệm, nguồn liêu phân tích cú sốc tác...
 • 13
 • 585
 • 2

Đề tài nghiên cứu - Ứng dụng hình VAR/VECM dự báo tình hình lạm phát ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu - Ứng dụng mô hình VAR/VECM dự báo tình hình lạm phát ở Việt Nam
... nghiên cứu này, hình VAR VECM thích hợp việc dự báo tình hình lạm phát Việt Nam giới nhằm đưa giải pháp phù hợp Mục tiêu nghiên cứu - Các khái niệm phân tích hình tự hồi quy vector VAR hình ... CHỌN MÔ HÌNH VÀ DỰ BÁO Dữ liệu hình thu thập cho thấy tình hình lạm phát Việt Nam thông qua biến: Đối với hình VAR: CPI(chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam) OIL(chỉ số giá dầu giới) Đối với hình ... nghĩa kinh tế kết dự báo Đối tượng nghiên cứu Dự báo tình hình lạm phát Việt Nam tương lai có biến động Từ hoạch định chiến lược vi mô, mô, đầu tư thời gian tới - Phạm vi nghiên cứu Dạng liệu:...
 • 25
 • 2,273
 • 29

hình phân tích mối quan hệ của FDI tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở việt nam
... đại học kinh tế quốc dân Hồ ĐắC NGHĩA MÔ HìNH PHÂN TíCH MốI QUAN Hệ CủA FDI TĂNG TRƯởNG KINH Tế VIệT NAM Chuyên ng nh: Kinh tế học (Toán kinh tế) Mã số: 62 31 01 01 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời ... tớch mi quan h ca FDI v tng trng kinh t Vit Nam Mc tiờu nghiờn cu ca lun ỏn Mc tiờu tng quỏt: phõn tớch mi quan h ca FDI v tng trng kinh t Vit Nam Mc tiờu c th: - Nghiờn cu c s lý lun v FDI, tng ... t Vit Nam giai on 1990-2012, lm rừ tỏc ng qua li ca FDI i vi nn kinh t Vit Nam giai on ny v t ú la chn c cỏc mụ hỡnh kinh t lng phự hp phõn tớch mi quan h ca FDI v tng trng kinh t Vit Nam c...
 • 195
 • 398
 • 3

xây dựng ứng dụng hình tích hợp abc eva trong công tác quản trị chi phí tại công ty tnhh hoàn cầu nha trang

xây dựng và ứng dụng mô hình tích hợp abc và eva trong công tác quản trị chi phí tại công ty tnhh hoàn cầu nha trang
... III: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP ABC EVA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU NHA TRANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 3.1 Các quan điểm xây dựng hình tích hợp ABC EVA ... luận công tác quản trị chi phí theo hình tích hợp ABC EVA Chương II: Thực trạng quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang Chương III: Ứng dụng hình tích hợp ABC EVA công tác quản trị ... thực trạng quản trị chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Tích hợp hình ABC EVA tính toán hiệu việc tích hợp hai hình ABC EVA công tác quản trị chi phí Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang  Đề...
 • 121
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình var trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở việt namứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty tnhh diethelm việt namluận văn thạc sỹ kinh tế ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty tnhh diethelmứng dụng mô hình dea và hồi quy pooled ols kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt namứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của vibankung dung mo hinh ba chieu xac dinh luong cung cap tham va tru luong co the khai thac cua cac tang chua nuoc khu vuc phia tay song hauứng dụng mô hình mike 11 để đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính trên hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dângbài toán vận hành tối ưu hệ thống điện và kết quả của việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy trong vận hành tối ưu nhà máy thuỷ điệnứng dụng mô hình capm đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi rocác mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng gp bank5pham thi kieu loan ung dung mo hinh toan de danh gia chat luong nuoc cuaứng dụng mô hình camels trong phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng techcombankứng dụng mô hình 3 lớp và ajax vào xây dựng website mua chungtài liệu luận vănnghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ pptxw dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩmSử dụng trò chơi dẫn vào bài mới trong giờ học tiếng anh lớp 11 tại trường THPT quảng xương 1Sự kết hợp các kỹ năng giao tiếp trong các tiết dạy đọc, nghe và viết tại trường THPT đông sơn i thanh hóaTeaching the students of class 11a3 to speak english naturally throngh using effortless english method at quan son 2 upper secandary school in quan son, thanh hoaTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic some skills in solving language function questions and responses in examinationsUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUsing some useful warm up activities for teaching english 10 semester 1 standard syllabus to motivate the study excitement of the students in tho xuan IV high schoolUsing useful experiences and reading exercises to improve reading skill for grade 10 studentsTEACH STUDENTS HOW TO RECOGNIZE AND USE CONDITIONAL SENTENCESTechniques of using games in teaching english lessons for grade 12 at quang xuong 4 high schoolThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishThe methods help the 12th graders at trieu son 3 high school do multiple choice reading comprehension exercises quickly, effectivelyQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊTÁC ĐỘNG của tín DỤNG VI mô đối với hộ NGHÈO tại VIỆT NAM GIAI đoạn 2012 2014HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU QUỐC tế LA LAY