Tổng hợp 350 đề thi thử môn toán các trường năm 2016

21 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG NỔI TIẾNG NĂM 2015 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

21 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÁC TRƯỜNG NỔI TIẾNG NĂM 2015 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
... sinh có cách giải khác mà kết tính điểm tối đa.) -Hết ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2015 Thời ... tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………….…………; Số báo danh: ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: … tháng … năm 2014 ... Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0đ) (Đáp án...
 • 68
 • 926
 • 8

Đề thi thử môn toán vào ĐHQGHN năm 2016 (phần 1 tư duy định lượng)

Đề thi thử môn toán vào ĐHQGHN năm 2016 (phần 1 tư duy định lượng)
... www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học (B) (C) TH VN Câu 33 Phương trình x2  x  x2  x 1  có nghiệm là: x  (A) x   co m chọn có đủ hai màu là: (A) 11 31 (B) 33 (C) 11 (D) 15 Câu ...  4 Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học TH VN Câu 18 Hàm số y=x3-5x2+3x +1 đạt cực trị khi: x  (A)   x  10  x  (B)   x   10  x  (C)  x ... chóp S.ABCD bằng: 10 a3 (A) (C) 9a 3 (D) Câu 22 Khoảng cách từ điểm M (1; 2;−3) đến mặt phẳng (P) : bằng: (A) 1/ 3 (B) (C) 11 /3 (D) Câu 23 Cho bốn điểm A (1; 0 ;1) , B (2;2;2), C (5;2 ;1) , D (4;3; −2)...
 • 9
 • 349
 • 0

Tổng hợp 19 đề thi HK1 môn toán lớp 12

Tổng hợp 19 đề thi HK1 môn toán lớp 12
... GIO DC V O TO LNG SN KIM TRA HC K I LP 12 THPT NM HC 2009 -2010 THI CHNH THC MễN: TON Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi 26 /12/ 2009 ( thi gm 01 trang) I PHN CHUNG CHO TT C TH ... TON - Lp: 12 Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian giao THAM KHO 19 I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) - 2x +1 Cõu I (3,0 im) Cho hm s y = x -1 3) Kho sỏt s bin thi n v v thi ( C ) ... 2009 - 2010 Mụn : TON - Lp: 12 (NAM NH) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian giao I.PHN CHUNG CHO TT C MI TH SINH (8,0 im) - 2x +1 x -1 1) Kho sỏt s bin thi n v v thi ( C ) ca hm s ó cho Cõu...
 • 19
 • 289
 • 0

tuyển tập đề thi thử môn toán của trường chuyên

tuyển tập đề thi thử môn toán của trường chuyên
... 11k 36 = k = a8 = C12 S GIO DC V O TO THI TH I HC, CAO NG THNH PH NNG Mụn thi: TON, B TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ... thc xy v ch a = b = c = S GIO DC V O TO THI TH I HC, CAO NG THNH PH NNG Mụn thi: TON, D TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ... DIấU THI TH I HC T Mụn: Toỏn D Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) I/ PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu 1/ (2,0 im) Cho hm s y = x3 cú th l (C) x +1 a/ Kho sỏt s bin thi n...
 • 91
 • 328
 • 1

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nguyễn Khuyến HCM 2014

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nguyễn Khuyến HCM 2014
... ( t ) = 3t + + = > 0, "tẻ ( 3+Ơ).(0,5im) f t t lim f ( t ) = +Ơ, f ( = ) tđ+Ơ 97 Bngbinthiờn Davobngbinthiờn,tac 97 A = f ( t )= ,khi a = b = c =1 [3+Ơ ) (0,25im) ...
 • 5
 • 260
 • 0

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 Năm 2014 khối D

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 Năm 2014 khối D
... QUANG Tổ: Toán *** ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 2 013 - 2 014 MÔN: TOÁN; KHỐI: D (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM I 3 (1, 0 điểm) ... pt (1; -1) ; ( -1; -1)   y  1  y   2 0,25 -2- III (1, 0 đ) Tính tích phân : I =  x3e x  x  e x  1 x2  1 dx xe x ( x  2)  x 2x = dx   xe x dx   dx x 2 x 2 0 0,25 u  x du ... 2 x 2 0 0,25 u  x du  dx Tính I1   xe x dx Đặt   x x  dv  e du v  e I1  xe x 0,25   e x dx  xe x e x  e  (e  1) 1 1 2x d ( x  2) Tính I   dx    ln x   ln  ln...
 • 6
 • 226
 • 0

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 năm 2014 Đại Học VINH

Đề Thi Thử Môn Toán Lần 1 năm 2014 Đại Học VINH
... Hay ( x1 - 1) ( x2 - 1) + y1 y2 =0 ( x1 - 1) ( x2 - 1) + ( x1 + m )( x2 + m ) =0 (2) 10 x1 x + ( m - 9)( x1 + x2) + m + =0. pdngnhlýViet,tacú x1 + x2 = -m - 5, x1 x2 = -m -9. Thayvo(2)tac 10 ( -m ... 29) T (1) v(2)suyra 10 a - 50 a + 65 = + 16 9a - 728a + 559 =0 25 ộ I (1 - 3), R= ộ a= ờ ị ổ 43 51 61 a = 43 ữ , R = I ỗ 13 13 13 13 0,5 0,5 (1) (2) 43 ổ 51 1525 ổ Suyra (C ) : ( x - 1) + ... 0ị B H Vỡ AHC a = - 19 . 13 *)Vi a = ị A(-2 3), C (6 -1) thamón. C 0,5 19 18 51 ị C ỗ - ữ khụngthamón. 13 13 13 ứ Vi A(-2 3), C (6 -1) tacúphngtrỡnh CE : x + 17 y + 11 =0, phngtrỡnh BC :...
 • 5
 • 222
 • 1

Đề thi thử môn toán lần 2 năm 2010 trường THPT chuyên Trần PHú - Hải Phòng ppsx

Đề thi thử môn toán lần 2 năm 2010 trường THPT chuyên Trần PHú - Hải Phòng ppsx
... (1 ;2; 3) , MN ( −1; 2; ) ⇒ PT MN : x − y z +1 = = −1 Câu VII: 20 10 20 C 21 C1 22 C2010 23 C3 22 010 C2010 20 10 20 10 20 10 A= − + − + + 20 11 Ta có: k k k k ( 2 ) 20 10! = ( 2 ) 20 10! k C 20 10 = ( −1) ... 20 10 − k )!( k + 1) ( k + 1)!( 20 10 − k )! ( 2 ) 20 11! 1 k +1 = ⋅ =− ⋅ ( 2 ) C k +1 20 11 20 11 ( k + 1)!( 20 11 − k − 1)! 4 022 k  20 11 ⋅ ( 2 ) C1 + ( 2 ) C + + ( 2 ) C 20 11  20 11 20 11 20 11 ... http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c n I=∫ d ( x2 ) xdx 11 1 dt = ∫ = ∫ 2 x4 + x2 +1 ( x2 ) + x2 +1 t + t +1 1 dt du = ∫ 2 2  1  3 21  3 u +   t +  +  2     3 dy  π π...
 • 5
 • 251
 • 2

Đề thi thử môn toán khối A năm 2011 - đề số 3 pdf

Đề thi thử môn toán khối A năm 2011 - đề số 3 pdf
... AM  Ta có:  ⇒ BC ⊥ ( AA ' M ) ⇒ BC ⊥ AH BC ⊥ AA '  a Mà AH ⊥ A ' M ⇒ AH ⊥ ( A ' BC ) ⇒ AH = 1 a M t khác: = + ⇒ AA ' = 2 AH A' A AM 3a KL: VABC A ' B ' C ' = 16 G i d ðT c n tìm A ( a; ... a =a ab (1) a+ b a+ b 2 ab 0,50 ñ b2 c2 ≥b− bc (2), ≥c− ca (3) b+c c +a C ng (1), (2), (3) , ta có: a2 b2 c2 + + + ab + bc + ca ≥ a + b + c a+ b b+c c +a G i M trung ñi m BC, h AH vuông góc v i A M ... ta có: x3 − y = x3 − y = −27 ( ) Suy ra: x3 ; − y nghi m PT X − X − 27 = ⇔ X = ± 31 V y ngi m c a PT x = + 31 , y = − − 31 Hay x = − 31 , y = − + 31 ( ) 0,25 ñ 0,25 ñ Khi: xy = 3 , ta có: x3...
 • 6
 • 182
 • 0

Đề thi thử môn toán khối A năm 2011 - đề số 6 potx

Đề thi thử môn toán khối A năm 2011 - đề số 6 potx
... C = - A - B (1) A + 2B - C ã d ( M ,( P )) = 2 A +B +C = ( A + B - C )2 = 2( A2 + B2 + C ) (2) ộB = (3) (4) ã T (3): B = ị C = A Chn A = 1, C = ị (P): x - z = ã T (4): 8A + 5B = Chn A = 5, ... x - y + 3z = T (1) v (2) ta c: AB + 5B = ở8 A + 5B = Cõu VII .a: Ta cú: An - 8Cn + C1 = 49 n(n - 1)(n - 2) n ( x + 2)n = ( x + 2)7 = 8n(n - 1) + n = 49 n3 - 7n + 7n - 49 = n = k C7 x 2(7-k ... 1)( x - x + 1) v t t = -3 x2 + x +1 0 x2 - x +1 x2 + x + x = -2 x - x dx t t = - x Tớnh c: A = ũ x - x dx t x = sin t Tớnh c: B = 2p -2 ã Tớnh B = x - x dx...
 • 4
 • 141
 • 0

Xem thêm