phong cách hồ chí minh

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI KHAI SINH NỀN LÝ LUẬN CÁCH MẠNG MỚI CỦA VIỆT NAM
... ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn lại sự phát triển của nền lý luận cách mạng mới của Việt Nam Hồ Chí Minh sáng lập, chúng ta thật tự hào: Tư tưởng Hồ Chí Minh ... nghĩa Mác-Lênin Lý luận xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự trung thành của Người với những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin Đồng ... đã chứng minh Chủ tịch Hồ Chí Minh không những trung thành với Lênin, mà còn chứng minh sự đúng đắn, khoa học của tư độc lập, tự chủ, sáng tạo và đổi mới của Người Thứ...
 • 13
 • 211
 • 0

những phẩm chất giới trẻ cần học ở chủ tịch hồ chí minh

những phẩm chất giới trẻ cần học ở chủ tịch hồ chí minh
... công bằng, văn minh IV Nguồn tham khảo: (1,6,8,9,12,13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG,H.2011, t.10, tr.389, 367, 371, 126- 127, 465, 590.(2,5) Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa ... phẩm chất mà người nói chung giới trẻ nói riêng phẩm chất cần học Hồ Chí Minh II Những phẩm chất giới trẻ cần học Hồ Chí Minh: Phẩm chất học tập suốt đời Học tập suốt đời phẩm chất cao đẹp, xuyên ... Khi nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, không nhắc đến vấn đề quan trọng Người tổng kết cách ngắn gọn là: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” Đây vấn đề Hồ Chí Minh đề cập cách thường xuyên,...
 • 20
 • 642
 • 8

Tổng quan về công ty dịch vụ công ích thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh

Tổng quan về công ty dịch vụ công ích thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh
... trình hình thành phát triển chi nhánh Công Ty Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh Hà nội Chi nhánh Công Ty Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh Hà ... nhiệm vụ, hoạt động hệ thống tổ chức máy chi nhánh Công Ty Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh Hà nội Công Ty Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh ... đờng Tràng Thi Công Ty Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Hà Nội tọa lạc bán đảo có diên tích 100m2 vơn phía Hồ Gơm, xung quanh có nhiều nhà cổ nh phố Hàng Ngang...
 • 19
 • 261
 • 1

1333599794_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh

1333599794_Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh
... định nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên văn phòng TP.HCM với mục tiêu sau: - Thứ nhất, tìm hiểu thỏa mãn công việc nói chung thỏa mãn theo nhân tố, khía cạnh thỏa mãn công việc nhân ... thỏa mãn công việc nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Thông qua việc thu thập thông tin cấp từ người khảo sát bảng câu hỏi xác định thỏa mãn công việc nhân viên nhân tố công việc ... nhân viên văn phòng TP.HCM - Thứ hai, xây dựng kiểm định thang đo nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc thang đo thỏa mãn công việc chung - Thứ ba, so sánh thỏa mãn công việc nhân viên văn phòng...
 • 138
 • 488
 • 10

Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... sách cải cách kinh tế xã hội Lấy cớ phù Trần diệt Hồ, giặc Minh sang xâm lược nước ta Nhà Hồ chống cự không nỗi, đất nước rơi vào tay giặc Minh Các quan quân triều Hồ kẻ bị giết, kẻ bị bắt đưa Trung ... Tìm hiểu sở hình thành Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh A Lịch sử dân tộc Việt Nam kỉ XV Ngày 28/02 năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần ... tiếng Nam Đàn) Cụ tú Hoàng Xuân Đường thân sinh Hoàng Thị Loan Hoàng Thị An Thấy cậu Sắc thông minh, nhà nghèo nên đưa nhà dạy chữ Khi O Loan (13 tuổi), cụ tú Đường cho O Loan kết duyên với cậu...
 • 25
 • 304
 • 0

Bài giảng Đề thi thử ĐH Của Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng Đề thi thử ĐH Của Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh
... phôton tần số pha D Là chùm sáng có lượng cao Trang 2/5 - Mã đề thi 225 210 Câu 19 Hạt nhân Po chất phóng xạ phát tia α biến đổi thành hạt nhân Pb Tại thời điểm t, tỉ lệ số hạt nhân chì số hạt ... hai nguồn người ta quan sát thấy xuất 10 dãy dao động cực đại cắt đoạn S1S2 Trang 4/5 - Mã đề thi 225 thành 11 đoạn mà hai đoạn gần nguồn dài nửa đoạn lại Biết Tốc độ truyền sóng môi trường 50cm/s ... phản hạt điện tích Trang 5/5 - Mã đề thi 225 B C D 1A 11A 21D 31B 41D 2D 12A 22D 32D 42D Hạt phản hạt có khối lượng nghỉ Có thể xảy tượng hủy cặp “hạt + phản hạt” thành phôton Có thể xảy tượng sinh...
 • 6
 • 346
 • 2

phân tích luận điểm của chủ tịch hồ chí minh “ vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. vận dụng phân tích việt nam hiện nay

phân tích luận điểm của chủ tịch hồ chí minh “ vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. vận dụng phân tích việt nam hiện nay
... cho sự nghiêp phát triển của nước nhà Vận dụng phân tích Việt Nam hiện nay: Trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã có bước ... được nâng cao đáp ứng nhu cầu của đổi mới Vì đất nước mười năm thì phải trồng cây, vì đất nước trăm năm thì phải trồng người” Thật vậy trồng người không chỉ nâng cao ... qua câu nói: vì đất nước mười năm thì phải trồng cây, vì đất nước trăm năm thì phải trồng người”, thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng và nhà nước ta những năm qua đã không...
 • 14
 • 427
 • 0

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HIỆN THÂN RỰC RỠ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – HIỆN THÂN RỰC RỠ CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... đường bạo lực Chính tất cả những nội dung ấy, Hồ Chí Minh là hiện thân rực rỡ của chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc Việt Nam Người đã đưa dân tộc Việt Nam lên ngang ... công dân, Người hy sinh trọn đời cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng người 2) Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân rực rỡ truyền thống của dân tộc Việt Nam “bất ... ngày sinh của Người là Hồ Chí Minh kết tinh giá trị truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam: Giá trị truyền thống nhân nghĩa; Giá trị khoan dung của Việt Nam; Văn hóa...
 • 10
 • 229
 • 0

Những bài thơ chúc tết của chủ tịch Hồ Chi Minh

Những bài thơ chúc tết của chủ tịch Hồ Chi Minh
... công, Kháng chi n mau thắng lợi Việt Nam độc lập muôn nǎm! THƠ CHÚC TẾT XUÂN ĐINH HỢI - 1947 Cờ đỏ vàng tung bay trước gió, Tiếng kèn kháng chi n vang dậy non sông Toàn dân kháng chi n, toàn ... diện kháng chi n, Chí ta quyết, lòng ta đồng Tiến lên chi n sĩ! Tiến lên đồng bào! Sức ta mạnh, người ta đông Trường kỳ kháng chi n, định thắng lợi! Thống độc lập, định thành công! THƠ CHÚC TẾT ... Kháng chi n định thắng lợi 7 THƠ CHÚC TẾT XUÂN TÂN MÃO - 1951 Xuân kháng chi n nǎm xuân, Nhiều xuân thắng lợi gần thành công Toàn dân hǎng hái lòng Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời THƠ...
 • 8
 • 220
 • 0

TÁC PHONG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TÁC PHONG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... ta lấy biếu Chủ tịch Hình Chủ tịch không cần điều khác ủng hộ nghĩa Việt Nam'' Tác phong Bác Hồ tác phong quần chúng, tập thể dân chủ, khoa học, sinh hoạt giản dị, lành mạnh, Tác phong lọc chứa ... Hữu) Nếu tác phong quần chúng nội dung bật tác phong Bác, tác phong tập thể, dân chủ nội dung không phần quan trọng Xuất phát từ quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, từ nguyên tắc tập trung dân chủ, Bác ... tộc Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam có tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh Học tập tác phong Bác, cán bộ, đảng viên phải thể tác phong công việc, sống ngày cách sáng tạo có hiệu tiến trình...
 • 3
 • 91
 • 0

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN- ho chi minh potx

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN- ho chi minh potx
... Là để ho n thành đầy đủ kế ho ch, mục tiêu cách mạng thời kỳ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân: - Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm nhân, cán bộ, ... đoàn kết thống chi bộ; thường xuyên tự phê bình phê bình, trung thực với Đảng; sinh ho t Đảng Chi địa phương, đóng Đảng phí quy định; bảo vệ tài sản tập thể, không xa hoa, lãng phí - Các thành tích ... dẫn nhân dân tự chăm lo sống + Các cấp uỷ đảng, quyền, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ Tổ quốc, nhân dân, vị trí cán bộ, đảng viên Phục vụ dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc công việc...
 • 3
 • 143
 • 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam
... mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên vị trí một nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam Tư tưởng giáo dục của Người đã vạch phương hướng bản của chiến ... xứng đáng của chế độ xã hội chủ nghĩa Trong giáo dục toàn diện, Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến cả đức và tài và mối quan hệ giữa hai mặt đó sự hoàn thiện nhân cách của 10 ... vào thế hệ trẻ của dân tộc Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường (tháng 9/1945): Người dạy “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang...
 • 8
 • 131
 • 0

Các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến sự căng thẳng (stress) trong công việc của nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến sự căng thẳng (stress) trong công việc của nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
... Nguyễn Mộng Ngọc) Kết phân tích hồi quy cho biết yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng chúng đến căng thẳng nhân viên văn phòng II BỐ CỤC LUẬN VĂN Luận văn gồm có chương cụ thể sau Chương 1: Tổng quan ... nguyên nhân stress đến từ công việc Những yếu tố gây stress công việc a Áp lực công việc Xuất yêu cầu công vượt khả người quản lý hay nhân viên Hoặc việc làm ít, không đủ thách thức công việc trở ... NGHIÊN CỨU Những yếu tố stress liên quan tới công việc Áp lực công việc Môi trường làm việc Những yếu tố nhân nhân viên Mẫu thuẫn vai trò trách nhiệm không rõ Kinh nghiệm khứ Sự căng thẳng Cơ hội...
 • 14
 • 3,338
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: phân tích luận điểm của chủ tịch hồ chí minh vì lợi ích mười năm thì phải trồng câythơ ca của hồ chí minhsự nghiệp thơ ca của hồ chí minhcuộc đời thơ ca của hồ chí minhthơ ca về hồ chí minhtrường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong thành phố hồ chí minhhệ thống quan điểm phong cách của hồ chí minhcách mạng giải phóng dân tộc hồ chí minhde tai phong cach song ho chi minh voi van de ren luyencác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua điện thoại thông minh của nhân viên văn phòng tại tp hồ chí minhcác yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến sự căng thẳng stress trong công việc của nhân viên văn phòng tại tp hồ chí minhphân tích hồ chi minh là 1 thủ lĩnh tinh thần của dân tộc việt nambài giảng đề thi thử đh của chuyên lê hồng phong thành phố hồ chí minhcảm nhận tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách của hồ chí minhphẩm chất cá nhân hồ chí minh11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA14. Quy che dai hoi 2013_SHASuy niệm 14 chặng đàng thánh giá chúaSonHa Corporation 03. Bao cao BKS SHA05. Bao cao KQ HDKD Ban TGD SHA_r01. Thong bao moi hop DHCD SHA.201302. Chuongtrinhdaihoi2013_SHAgiờ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh ThầnLời nguyện tín hữu Lễ Thánh Thomas BM Cộng Đoàn Làng Tám%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 506. TTluachontochuckiemtoan2014_SHA_rcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 311. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_rSonHa Corporation 14.Quychebaucu 2014%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 2%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 1Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.20139.TTluachontochuckiemtoan2015 SHANgh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011