Vật liệu huỳnh quang

cac phuong phap che tao vat lieu huynh quang

cac phuong phap che tao vat lieu huynh quang
... TẠO BỘT HUỲNH QUANG BỐ CỤC Mở đầu Chương 1: Vật liệu huỳnh quang Chương 2: Các phương pháp chế tạo bột huỳnh quang Kết luận Chương 1: Vật liệu huỳnh quang Giới thiệu vật liệu huỳnh quang - Là thành ... dụng nhiều linh kiện huỳnh quang, vật liệu phát quang yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất phát quang linh kiện, định màu sắc ánh sáng phát ỨNG DỤNG Đèn huỳnh quang TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ : ... vùng định •Hiệu suất huỳnh quang Hhq = Hht + Hlt Hlt = Ppx / Pht Hiệu suất huỳnh quang cần tính toán cho cao •Vật liệu huỳnh quang có phổ phát xạ dải rộng -Vật liệu huỳnh quang kết hợp số vùng xạ...
 • 23
 • 295
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang lanthanum phosphate pha tạp đất hiếm
... to v kho sỏt tớnh cht phỏt quang ca vt liu hunh quang LaPO4 pha kim loi khớ him Tb3+ Lun cú tiờu : Nghiờn cu ch to v tớnh cht ca vt liu hunh quang lanthanum Phosphate pha t him Lun bao gm cỏc phn ... phỏt quang 1.1.2 Cỏc c trng ca s phỏt quang 1.1.3 Phõn loi phỏt quang .9 1.2 Cỏc tớnh cht quang ca tõm t him .11 1.2.1 c trng quang ph ca cỏc tõm phỏt quang ... 1.1.3 Phõn loi phỏt quang S phỏt quang c phõn loi theo thi gian sng Nu thi gian sng nh hn 10-8 s thỡ s phỏt quang c gi l hunh quang Cng cú th hiu rng hunh quang l s phỏt quang thi gian mu b...
 • 63
 • 445
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang zns pha tạp mn

Nghiên cứu, xây dựng hệ chế tạo vật liệu phát quang zns pha tạp mn
... thụ màng mỏng ZnS: Mn (CMn= mol%) - PVP 300K chế tạo phương pháp Spincoting với số lớp khác 12 Khả ứng dụng thực tiễn: (nếu có) - Dùng hệ xây dựng để chế tạo vật liệu nano ZnS pha tạp kim loại ... xạ tia X (XRD) màng mỏng ZnS: Mn( CMn = 8mol%) phủ PVP với số lớp khác 3.4.2.2 Phổ phát quang ZnS: PVP ZnS: Mn – PVP - Hình 3.34 phổ phát quang màng mỏng ZnS: PVP 300K chế tạo phương pháp Spincoting ... sẵn Bộ môn Quang lượng tử vật liệu có sẵn nước, tiến hành xây dựng hệ chế tạo hạt nano nhóm A2B6 ZnS, ZnO… pha tạp kim loại chuyển tiếp Mn, Cu, Co…có lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy Hệ gồm: - Bình...
 • 10
 • 301
 • 0

BÁO CÁO "KHẢO SÁT SỰ PHÁT QUANG TỰ PHÁT VÀ PHÁT QUANG CƯỠNG BỨC CỦA NHÓM VẬT LIỆU PHÁT QUANG SỬ DỤNG TRONG VIỆC CHẾ TẠO LED TRẮNG " doc

BÁO CÁO
... tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 nhóm chọn đề tài “Khảo sát phát quang tự phát phát quang cưỡng nhóm vật liệu phát quang sử dụng việc chế tạo LED ... Cùng vật liệu (Ba.Zn)Al2O4 : Mn( 0,2 % ) với tỉ lệ chất ( 1: 1: 3) phổ phát quang vật liệu nung có chất chảy cường độ phát quang lớn so với phổ phát quang vật liệu nung chất chảy Đỉnh phát quang ... phát quang cưỡng (nhiệt) phát quang tự phát nhóm vật liệu silicat, aluminat có pha tạp ion Mn, tác giả đưa số kết luận sau: * Về phát quang cưỡng (nhiệt): - Nhóm vật liệu (Mg.Ba)SiO3 có đỉnh...
 • 6
 • 432
 • 4

CHẾ TẠO VẬT LIỆU LÂN QUANG CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ pptx

CHẾ TẠO VẬT LIỆU LÂN QUANG CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ pptx
... 194 Chế tạo vật liệu lân quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ phương pháp nổ Thực nghiệm Vật liệu CAO: Eu2+, Nd3+ chế tạo phương pháp nổ dung dịch urênitrat Thành phần hợp ... đặc trưng cho ion Eu2+ Vật liệu CAO: Eu2+, Nd3+ vật liệu lân quang dài có độ chói cao, xạ màu xanh 198 Chế tạo vật liệu lân quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ phương pháp nổ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] S Vijay, ... nhiệt độ nổ 580oC, sản phẩm có đặc trưng lân quang tốt Các kết khảo sát cấu trúc tính chất lân quang chứng tỏ rằng, vật liệu CAO: Eu2+, Nd3+ chế tạo phương pháp nổ, tỉ lệ mol urê 18 nhiệt độ nổ 580oC...
 • 7
 • 207
 • 1

Đề tài : phương pháp phân tích phổ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu vật liệu phát quang pdf

Đề tài : phương pháp phân tích phổ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu vật liệu phát quang pdf
... lượng Phát huỳnh quang a) b) Phân rã không phát xạ Hình 6: Sự phát huỳnh quang nộng độ pha tạp thấp (a) dập tắt huỳnh quang pha tạp với nồng độ cao (b) II THC NGHIM H o Mt h o ph hunh quang : PL ... hunh quang : L cỏc tõm quang va chm vi v mt nng lng S dp tt hunh quang cht : Do cỏc tõm quang va chm vi cỏc phõn t tp, hoc l liờn kt vi vy mt nng lng Di õy ta xột hunh quang t vt liu pha cao : ... hunh quang l dp tt hunh quang S dp tt hunh quang cú rt nhiu nguyờn nhõn gõy Mt cỏc nguyờn nhõn l cht Vi loi vt liu phỏt quang nht thit phi cú tõm quang S dp tt hunh quang cú th cú loi : S t...
 • 17
 • 285
 • 1

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG LiF PHA TẠP Mg, Cu, P " ppsx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... THE LUMINESCENCE PROPERTIES OF LiF DOPED BY Mg, Cu, P ABSTRACT This project is a basic research program about the luminescence properties of LiF doped by Mg, Cu, P in order to apply this material ... công bố t p chí khoa học [1] “Xây dựng hệ thiết bị nâng nhiệt độ tuyến tính theo thời gian ph p đo nhiệt phát quang , Trương Quang Nghĩa, Vũ Thị Phát Minh, Hoàng Thị Thu Sẽ công bố t p chí Phát ... hướng dẫn: Nghiên cứu bước đầu chế tạo vật liệu LiF: Mg, Cu, P dùng đo liều xạ trị”, Nguyễn Chánh, bảo vệ phân viện khoa học vật liệu Nha Trang 3/2004 Ngoài ra, có học viên cao học ĐHKHTN TpHCM làm...
 • 3
 • 216
 • 0

Luận Văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm

Luận Văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm
... Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp nguyên tố đất hiếm Với mục tiêu nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nhôm oxit cách pha tạp nguyên tố đất NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN ... phát quang pha tạp Nd3+ nung 9000C Phổ XRD mẩu vật liệu phát quang pha tạp Nd3+ nung 10000C Phổ phát quang vật liệu phát quang Al2O3: Eu theo tỷ lệ %mol Eu3+ Phổ XRD mẩu vật liệu phát quang pha ... chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp ion đất hiếm: - Vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Eu3+, có bước sóng phát quang tương ứng là: λ = 580,151nm; 591,841nm; 616,909nm - Vật liệu phát quang...
 • 52
 • 682
 • 4

Vai trò của các tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm

Vai trò của các tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN NGỌC TRÁC VAI TRÒ CỦA CÁC TÂM, BẪY VÀ CÁC KHUYẾT TẬT TRONG VẬT LIỆU LÂN QUANG DÀI CaAl2O4 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM CHUYÊN NGÀNH: VẬT ... là: Vai trò tâm, bẫy khuyết tật vật liệu lân quang dài CaAl 2O4 pha tạp ion đất hiếm Để đạt mục tiêu này, nghiên cứu chế tạo vật liệu lân quang CaAl2O4 đồng pha tạp nguyên tố đất phương pháp ... vật liệu calcium aluminate pha tạp hai thành phần đất CAO: Eu2+, RE3+ trình bày Từ đó, đánh giá vai trò khuyết tật ion đất pha tạp vật liệu CAO - Các nghiên cứu tính chất phát quang vật liệu pha...
 • 144
 • 396
 • 0

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Quang phổ biến điệu

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Quang phổ biến điệu
... Cauchy tích phân: Hệ số hấp thụ, ( ) , (E ) , E lượng photon Phương trình (5) viết lại theo hệ số tắt dần , phần thực chiết suất n: Và k ( E ' ) hc , theo hệ số hấp thụ trở thành: E' Lấy tích phân, ... theo qua cực đại cực tiểu Đặc tính chồng lên phổ hấp thụ toàn phần (hoặc phổ phản xạ) Nếu nhiễu loạn tuần hoàn chẳng hạn nh điện trường đặt vào, tạo biến đổi tương ứng chiết suất (phương trình ... tương ứng chiết suất (phương trình 7) Vì thay đổi là: Cấu trúc vùng silic nhiệt độ phòng, hai phổ biến điệu điện, 88 K lại 294 K biểu diễn hình Chúng t ương ứng với dịch chuyển dọc theo điểm cấu...
 • 7
 • 233
 • 1

VAI TRÒ của các tâm, bẫy và các KHUYẾT tật TRONG vật LIỆU lân QUANG dài caal2o4 PHA tạp các ION đất HIẾM (TT)

VAI TRÒ của các tâm, bẫy và các KHUYẾT tật TRONG vật LIỆU lân QUANG dài caal2o4 PHA tạp các ION đất HIẾM (TT)
... mạng với vai trò tâm phát quang Đồng thời, ion RE3+ đóng vai trò bẫy lỗ trống, gây tượng lân quang vật liệu Ngoài vai trò bẫy lỗ trống, ion Gd 3+ đồng pha tạp đóng vai trò tâm tăng nhạy ion Dy3+ ... bền lỗ trống bị bắt ion RE3+ Vì vậy, tham gia ion RE3+ với vai trò bẫy lỗ trống, gây tượng lân quang vật liệu CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ION ĐẤT HIẾM (RE3+) TRONG VẬT LIỆU LÂN QUANG CaAl2O4: Eu2+, Nd3+, ... 3.20) Các mẫu có tính chất lân quang Mẫu CAO: Eu2+ có thời gian lân quang ngắn, mẫu đồng pha tạp ion RE3+ có thời gian lân quang kéo dài Khi pha tạp ion đất hiếm, mạng CaAl2O4 hình thành khuyết tật...
 • 55
 • 220
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu phát quang NaYF4 er3+, yb3

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất vật liệu phát quang NaYF4 er3+, yb3
... quột 31 Hỡnh 2.4 S h o quang hunh quang .31 Hỡnh 2.5 H o quang hunh quang IHR550 ti Vin Khoa hc Vt liu 32 Hỡnh 3.1 Gin nhiu x tia X ca mu NaYF4: Er3+ ,Yb3+ vi dung mụi l H2O, thy ... chn ti: Tng hp v nghiờn cu vt liu phỏt quang NaYF4: Yb3+ , Er3+ Mc tiờu ca lun l: Xõy dng c cụng ngh tng hp vt liu nano phỏt quang chuyn i ngc NaYF4: Er3+, Yb3+ dng bt bng phng phỏp thy nhit Trờn ... vc phỏt quang, chiu sỏng, cụng ngh ch to mn hỡnh hoc kt hp vi ngun lade hng ngoi khỏ ph bin thc hin nh v y-sinh NaYF4 pha cỏc ion Er3+ v Yb3+ (NaYF4: Er3+ ,Yb3+ ) l mt nhng vt liu phỏt quang chuyn...
 • 52
 • 134
 • 0

Tổng quan về vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm và các phương pháp tổng hợp vật liệu

Tổng quan về vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm và các phương pháp tổng hợp vật liệu
... Tổng quan vật liệu phát quang pha tạp đất phương pháp tổng hợp vật liệu Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết thảo luận Kết luận Tài liệu tham khảo CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chung vật liệu ... chế phát quang vật liệu nano chế tạo kĩ thuật huỳnh quang Khảo sát tối ưu hóa tính chất huỳnh quang vật liệu pha tạp Ho3+, Sm3+ ,Sm3+ Bi3+, Sm3+ Eu3+theo nồng độ pha tạp Phương pháp nghiên cứu tổng ... lớn vật liệu nano mà dùng chế tạo từ phương pháp Phương pháp từ lên phương pháp vật lý, hóa học kết hợp hai phương pháp hóalý Phương pháp vật lý: nguyên tử để hình thành vật liệu nano tạo từ phương...
 • 61
 • 535
 • 0

Tổng hợp vật liệu phát quang NaYF4 pha tạp yb3+, er3+ trong dung môi nước

Tổng hợp vật liệu phát quang NaYF4 pha tạp yb3+, er3+ trong dung môi nước
... đo phổ huỳnh quang để nghiên cứu cấu trúc tính chất quang học vật liệu Ở luận văn thực với đề tài: Tổng hợp vật liệu nano phát quang NaYF4 pha tạp Er3+, Yb3+ dung môi nước ’ Nội dung tiến hành ... Đào TỔNG HỢP VẬT LIỆU PHÁT QUANG NaYF4 PHA TẠP Yb3+, Er3+ TRONG DUNG MÔI NƯỚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Sư phạm hóa học Cán hướng dẫn: Thầy Hoàng Quang Bắc HÀ NỘI - 2013 TỔNG ... với môi trường người [11] NaYF4 pha tạp ion Er3+ Yb3+ (NaYF4: Er3+, Yb3+) vật liệu phát quang chuyển đổi ngược có hiệu suất cao Trong đó, NaYF4 đóng vai trò mạng chủ; Er3+ đóng vai trò ion phát quang...
 • 61
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu phát quangvật liệu dạ quangvật liệu phát quang là gìvật liệu lân quang dàicác phương pháp chế tạo vật liệu phát quangbài giảng tính chất quang của vật liệutính chất quang của vật liệu; tinh chat quang; vat lieu; dai cuong vat lieuvật liệu quang họcvật liệu che chắn phòng x quangvật liệu quang điện tử là gìvật liệu quang điện tửtrung tâm vật liệu nổ công nghiệp quảng ninhcông ty tnhh vật liệu hàn kim tín quảng bìnhvật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tửgiá vật liệu xây dựng quảng trị năm 2012mạ nikennhựa nền nhựa nhiệt rắn nhựa epoxySẢN XUẤT SUPEPHOTPHAT đơnVinylEster phenolicBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XXBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpNHững thành tựu chủ và ý nghĩa lịch sử của CMKHKTLược đồ Âu Lạc thế kỉ I-IIIBài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn LangBài 12. Nước Văn LangBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái