Số ngẫu nhiên thuật toán và chương trình

đồ khối biểu diễn thuật toán chương trình viết bằng ngôn ngữ c

sơ đồ khối biểu diễn thuật toán và chương trình viết bằng ngôn ngữ c
... Trong giải toán c n chọn hàm m (x) cho trình tính toán đơn giản đồng thời nhng sai số i c tính chất ngẫu nhiên (xuất thu đ c số liệu yi ) c n phải đ c chỉnh lý trình tính toán Trong toán tìm ... bảng C c hệ số vế trái phơng trình cho tổng ô lần lợt từ c t (1) đến c t (m), phơng trình thứ cho tổng lần lợt từ c t đến c t (m+1), vế phải (4 4) cho tổng lần lợt từ c t (2m+2) đến c t cuối ... pháp Nội dung chủ yếu vi c tìm đa th c xấp xỉ (5 4) th c chất tìm hệ th c tr c giao (5 1) Để làm đ c điều ta tìm c ng th c truy hồi để x c định lần lợt đa th c tr c giao hệ (5 1) Tr c hết ta tìm...
 • 61
 • 543
 • 0

Công thức phần tử, thuật toán chương trình số trong phân tích dầm đàn-dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích dầm đàn-dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... II : Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn cho dầm đàn-dẻo 2.1 Mở đầu 20 2.2 Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn 20 2.3 Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến 25 2.4 Thuật toán số phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến ... nội Viện khoa học công nghệ việt nam Tr-ờng đại học công nghệ Viện học Nguyễn văn luật Công thức phần tử, thuật toán ch-ơng trình số phân tích dầm đàn-dẻo ph-ơng pháp phần tử hữu hạn Ngành : Cơ ... học Quy trình tính toán ví dụ số 3.1 Quy trình tính toán Dựa thuật toán trình bày Mục 2.4 công thức phần tử hữu hạn xây dựng Mục 2.5, trình tự tính toán cho khung dầm đàn-dẻo ph-ơng pháp PTHH...
 • 77
 • 361
 • 2

Công thức phần tử, thuật toán chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Công thức phần tử, thuật toán và chương trình số trong phân tích kết cấu đầm đàn – dẻo bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... Ph-ơng pháp số đ-ợc áp dụng hầu hết toán thực tế học kết cấu phạm vi lý thuyết đàn hồi, phân tích đàn- dẻo sử dụng ph-ơng pháp số h-ớng nghiên cứu Ph-ơng pháp số nói riêng ph-ơng pháp phần tử hữu hạn ... Ph-ơng pháp phần tử hữu hạn ph-ơng pháp số đặc biệt có hiệu việc phân tích toán phi tuyến phức tạp mà ph-ơng pháp giải tích thông th-ờng phân tích đ-ợc Vì ngày ph-ơng pháp phần tử hữu hạn đ-ợc ... hợp lý phân tích toán đàn- dẻo tính phức tạp đòi hỏi khối l-ợng tính toán lớn - Trạng thái đàn- dẻo xảy kết cấu hay máy móc làm việc d-ới tác động tải trọng, nên việc phân tích kết cấu đàn- dẻo vấn...
 • 3
 • 138
 • 0

tiểu luận: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ potx

tiểu luận: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ potx
... xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Da vo kt qu nh trờn, cỏc vựng cú trin vng nht phỏt nh mỏy in giú l: Vựng tim nng 9: xó Phc Hi, xó Phc Nam v TT Phc Vựng tim nng 4: xó Phc Hu, xó Phc Nam ... module1: tính toán lợng trạm phong điện module2: phân tích tài dự án trạm phong điện Bắt đầu Bắt đầu V gió năm Vkđ, VmaxTB E gió, Vốn đầu t (Phân kỳ đầu t, tỷ lệ vốn), Giá, Thuế, Tỷ giá Sai Vkđ ... duyờn hi Nam Vit Nam ch yu ch trung ti cỏc tnh: Ninh Thun, Bỡnh Thun, Lõm ng, Bn Tre, Tr Vinh, Súc Trng (nghiờn cu thờm c tnh Lõm ng thuc vựng cao nguyờn Nam) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng...
 • 10
 • 491
 • 3

Báo cáo " XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ" potx

Báo cáo
... module1: tính toán lợng trạm phong điện module2: phân tích tài dự án trạm phong điện Bắt đầu Bắt đầu V gió năm Vkđ, VmaxTB E gió, Vốn đầu t (Phân kỳ đầu t, tỷ lệ vốn), Giá, Thuế, Tỷ giá Sai Vkđ ... duyờn hi Nam Vit Nam ch yu ch trung ti cỏc tnh: Ninh Thun, Bỡnh Thun, Lõm ng, Bn Tre, Tr Vinh, Súc Trng (nghiờn cu thờm c tnh Lõm ng thuc vựng cao nguyờn Nam) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng ... xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Da vo kt qu nh trờn, cỏc vựng cú trin vng nht phỏt nh mỏy in giú l: Vựng tim nng 9: xó Phc Hi, xó Phc Nam v TT Phc Vựng tim nng 4: xó Phc Hu, xó Phc Nam...
 • 9
 • 291
 • 0

Báo cáo " XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH SÓNG DƯƠNG TRONG KÊNH CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN" potx

Báo cáo
... 4.1 S chng trỡnh tớnh súng BắT ĐầU NHậP Số LIệU Đồ HọA SƠ Đồ kênh dẫn TRƯờNG HợP TíNH TOáN t=0, n=1 xác định chế độ đầu t=t+t; n=n+1 TíNH chế độ bớc n không kết thúc có Vẽ Đồ THị IN KếT QUả dừng ... biu thc cn, ta cú: VS = g o B/ + h o B/ Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Vo (6) Số 10/9-2011 59 KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Bng cỏch lp lun tng t, ta cú th xõy dng cỏc biu thc tớnh ... cụng thc: VS ,O ( I ) = 60 Số 10/9-2011 g O ,0 BO ,0 (10) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG ú: O,0 v BO,0 c xỏc nh theo cụng thc: O ,0 = ( b + m.hO ,0 ) hO ,0 (11)...
 • 9
 • 198
 • 0

Báo cáo " XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC TRONG GIẾNG ĐIỀU ÁP CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN " pptx

Báo cáo
... toỏn dao ng mc nc ging iu ỏp Xõy dng thut toỏn tớnh dao ng mc nc GA 3.1 Trng hp ct ti - Gi s ct ti ton b: ta cú 64 Số 12/5-2012 QcTD = Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ... S thut toỏn tớnh toỏn dao ng mc nc GA 66 Số 12/5-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Vit chng trỡnh v kim nh 4.1 Vit chng trỡnh tớnh dao ng mc nc GA Trờn c ... Thy in A Li trc õy Hỡnh th dao ng mc nc GA thy in A Li (Trng hp gim ti) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 12/5-2012 67 KếT QUả NGHIÊN CứU ứNG DụNG Hỡnh th dao ng mc nc GA thy in A Li...
 • 7
 • 232
 • 0

SỞ LÝ THUYẾT THUẬT TOÁN QUAY LUI, TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN CÀI ĐẶT TRÊN C CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN QUAY LUI ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG

CƠ SỞ LÝ THUYẾT THUẬT TOÁN QUAY LUI, TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN VÀ CÀI ĐẶT TRÊN C CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN QUAY LUI ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG
... c u đặt Chẳng hạn toán cung, đòi hỏi ta phải xây dựng thuật toán tìm lối từ c a vào để đến lối Trong đó, ứng trư c nhiều ngã rẽ phải tìm lối thoát khỏi cung Đ c tả đề tài • Yêu c u o Chương ... Bài toán tìm đường cung ứng từ vị trí s ( bên cung c a vào ) tìm đường đến vị trí e ( c a bên cung) Nhóm Trang C u tr c liệu giải thuật GVHD: Th.s Nguyễn Thành Thủy Nếu biểu diễn cung ... toán - Tìm dạng tổng quát toán II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ C ch tìm đường thuật toán cung: Khởi tạo lối c a vào, sau dùng thuật toán (thuật toán quay lùi ) để tìm lối Trong tìm lối đi, lối đi tường...
 • 13
 • 2,838
 • 164

Tích hợp nội dung giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm vào môn cơ sở tự nhiên xã hội trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học ở trường đại học sư phạm

Tích hợp nội dung giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm vào môn cơ sở tự nhiên  xã hội trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học ở trường đại học sư phạm
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ HƯƠNG TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO MÔN CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRƯỜNG ... Quá trình dạy học môn sở TN-XH chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học trường Đại học phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Việc tích hợp nội dung GD VSATTP vào môn sở TN-XH chương trình đào tạo ... VSATTP sinh viên ngành GDTH trường Đại học Vinh 5.3 Tích hợp nội dung VSATTP vào nội dung môn học sở TN-XH chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học trường đại học phạm Phạm vi nghiên cứu - Sinh...
 • 125
 • 618
 • 0

Sáng tạo trong thuật toán lập trình với ngôn ngữ Pascal C# Tập 1 - Chương 1 pot

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 1 - Chương 1 pot
... LIỆU Cụm 10 7 10 7 Bài 4.2 Bài gộp 11 2 Bài 4.3 Chuỗi hạt 12 0 Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I Bài 4.4 Sắp mảng ghi tệp 12 9 Bài 4.5 abc - theo dẫn 13 3 Bài 4.6 Xâu mẫu 14 1 Chƣơng V Bài 5 .1 PHƢƠNG ... 2 Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I MỤC LỤC Lời nói đầu Chƣơng I Bài 1. 1 i GIẢI MỘT BÀI TOÁN TIN Số thân thiện Bài 1. 2 Số cấp cộng Bài 1. 3 Số cấp nhân 11 Bài 1. 4 Mảng ngẫu nhiên 13 Bài 1. 5 ... -Cac so tu nhien chu so lap cap nhan Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I *) program CapNhan; uses crt; const MN = 30; cd: array [1 9] = (3,2 ,1, 1 ,1, 1 ,1, 1 ,1) ; var s: array [1 MN]...
 • 24
 • 429
 • 2

Sáng tạo trong thuật toán lập trình với ngôn ngữ Pascal C# Tập 1 - Chương 2 doc

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 1 - Chương 2 doc
... nhien // t2 gap k lan t1, hoac // t1 gap k lan t2 if (r.Next (2) = =1) { // t1 gap k lan t2 t1 = t2; t2 = tt; a[i -1 ] += (t1-t2); } // sinh doan for (; i < n; ++i) // { a[i] = r.Next(t2); t2 -= a[i]; ... a[d] < t a[d +1] < t - a[d] a[d +2] < t - a[d +1] - a[d] a[c - 1] < t - a[d] - a[d + 1] - - a[c - 2] Chuyển vế phần tử a[*] biểu thức cuối cùng, ta thu a[d] + a[d + 1] + + a[c – 1] < t 2. 4 Ta đặt ... dòng - Tiếp đến liệu ghi liên dòng mảng - Các số cách dấu cách Thí dụ: -1 bố trí vào mảng n = dòng, m = cột sau: -1 Thuật toán Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I 50 Mở tệp Đọc giá trị vào biến...
 • 40
 • 377
 • 1

Sáng tạo trong thuật toán lập trình với ngôn ngữ Pascal C# Tập 1 - Chương 3 doc

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 1 - Chương 3 doc
... array [1 13] of string[5] = ('0 010 0', ' 010 10', '10 1 01' , '20002', '2 010 2', '20202', '2 030 2', ' 212 12', '30 3 03' , '22222', '2 232 2', ' 232 32', ' 233 32'); Ta dễ dàng nhận có tất 13 mẫu dòng ứng với 13 mã ... = 12 ; {kich thuoc quan bai} TY: byte = 2; MauDong: array [1 13] of string[5] = ('0 010 0', ' 010 10', '10 1 01' , '20002', '2 010 2', 70 Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I '20202', '2 030 2', ' 212 12', '30 3 03' , ... const int TY = 1; const int SOQUAN = 13 ; private string[] MauDong = {"0 010 0", " 010 10", "10 1 01" , "20002", "2 010 2", "20202", "2 030 2", " 212 12", "30 3 03" , "22222", "2 232 2", " 232 32", " 233 32" }; private...
 • 23
 • 221
 • 1

Sáng tạo trong thuật toán lập trình với ngôn ngữ Pascal C# Tập 1 - Chương 4 pot

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C# Tập 1 - Chương 4 pot
... chương trình thử làm tập nhỏ sau đây: Với mảng a tổ chức theo kĩ thuật Find-Union cho biết có tập liệt kê tập - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) ( 14 ) (15 ) 2 6 10 12 Đáp ... b[sdc]; end; Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I 10 4 {xu li cac diem cat giua} for i:= to sdc -1 if b[i +1] -b[i -1 ] > Lmax then begin Lmax := b[i +1] -b[i -1 ] ; DiemCat := b[i]; end; end; (* Pascal *) ... (b [1] +(n-b[sdc]))+(b[sdc]-b[sdc -1 ] ) > Lmax then begin 10 6 Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I Lmax:= (b [1] +(n-b[sdc]))+(b[sdc]-b[sdc -1 ] ); DiemCat:=b[sdc]; end; {xu li cac diem cat giua} for i:=2 to sdc -1 if b[i +1] -b[i -1 ] ...
 • 41
 • 218
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ pascallưu đồ thuật toán và chương trình điều khiểnthuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ cphần ii phân tích thuật toán và chương trìnhđề kiểm tra bài toán và chương trình tin học 8các thuật toán trong chương trìnhthuật toán và lập trìnhdownload sáng tạo trong thuật toán và lập trìnhsáng tạo trong thuật toán và lập trình tập 1sáng tạo trong thuật toán và lập trình tập 2sáng tạo trong thuật toán và lập trìnhgiáo trình thuật toán và lập trình pascalsáng tạo thuật toán và lập trìnhsơ đồ khối thuật toán giải phương trình bậc 2sách sáng tạo trong thuật toán và lập trìnhQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 2210 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2213 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 1538 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5.000 Đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamQuyết định 2756 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú YênQuyết định 2769 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020Quyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngQuyết định 31 2016 QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 53 2016 QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2970 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 59 2016 QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ AnQuyết định 2202 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế đô thị khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 5287 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 25 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46 2012 QĐ-UBND Quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 522 QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tạp chí Nghiên cứu dân tộc thuộc Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành