YÊU cầu NĂNG lực GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG SONG NGỮ, QUỐC tế góc NHÌN từ TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN cấp WELLSPRING hà nội

GIẢI PHÁP cơ bản NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG sư PHẠM của đội NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

GIẢI PHÁP cơ bản NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG sư PHẠM của đội NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... xây dựng đội ngũ kế cận để đáp ứng dài hạn Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động giảng dạy giáo viên thông qua chế bên: Trường SP-TT GDTX huyện- Phòng GD huyện- Đội ngũ cán lớp Bản chất trình ... để đảm bảo công tác BD đội ngũ GV trường chất lượng, điều kiện cần trước hết có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BD 1.1 Định hướng chung tuyển chọn đội ngũ giáo viên bồi dưỡng (GVBD): ... nhà giáo, có sách bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực nhiệm vụ mình…" Trong trình thực chương trình BD chất lượng DH có tác động trực tiếp đến chất lượng BD học viên...
 • 12
 • 67
 • 1

PM QUẢN LÝ HỌC SINH, GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

PM QUẢN LÝ HỌC SINH, GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... Nhập điểm Quản giáo viên  Giúp hiệu trưởng quản thông tin hồ sơ cán công nhân viên Quản phân công giảng dạy  Lập báo cáo thống kê đội ngũ giáo viên (thông tin giáo viên quản chủ ... luyện học sinh  Quản hạnh kiểm học sinh :  Giúp giáo viên chủ nhiệm quản hạnh kiểm học kỳ, năm học sinh  Hỗ trợ nhập liệu hạnh kiểm lớp học từ bảng tính Excel Quản trình học tập học ... chính: Màn hình phần mềm Quản hồ sơ, lịch học sinh  Bao gồm chức giúp nhà trường theo dõi quản thông tin hồ sơ, lịch học sinh theo: Sổ đăng bộ, Giấy khai sinh học sinh Quản lý...
 • 31
 • 220
 • 0

BAI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI

BAI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI
... Tổ chức quản lý trường học - Đội ngũ giáo viên - Cơ sở vật chất, trang thi t bị dạy học - Thực chủ trương xã hội hóa giáo dục - Chất lượng giáo dục hoạt động giáo dục III KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN-NGHIỆP ... khai sở giáo dục bao gồm: (2 điểm) a Cơng khai trình độ chun mơn nghiệp vụ Giáo viên b Cơng khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế c Cơng khai điểm sinh qua kỳ kiểm tra d ... bình = Chữ kí Giáo viên ĐÁP ÁN PHẦN HIỂU BIẾT XÃ HỘI: 1b, 2d, 3b, 4c, 5a, 6d, 7b, 8c, 9: http://violet.vn/th-dinhtranghoa2-lamdong 10: Kiên Giang II CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC: a,b,c,e,g...
 • 6
 • 5,610
 • 50

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
... "Phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo" mong muốn góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú ... trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỐ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI ... lọc đội ngũ giáo viên 30 1.4.5 Môi trường sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 31 1.5 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo...
 • 120
 • 216
 • 0

Những giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông trung học cơ sở Hồng Hải Thành phố Hạ Long trong giai đoạn hiện nay

Những giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông trung học cơ sở Hồng Hải Thành phố Hạ Long trong giai đoạn hiện nay
... v phỏt trin nh trng Trung hc c s Hng Hi thnh ph H Long 2.2.3.1 Vi nột v trng Trung hc c s Hng Hi Trung Trung hc c s Hng Hi úng ti s ng Nguyn Vn C cỏch trung tõm thnh ph H Long km Trng c thnh ... trng Trung hc c s 33 Chng 2: THC TRNG PHT TRIN I NG GIO VIấN CA MT S TRNG TRUNG HC C S H LONG V TRNG TRUNG HC C S HNG HI 2.1 Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh a lý- kinh t ca thnh ph H long Thnh ph H Long ... H Long 36 2.2.2 Thc trng qun lý i ng cỏc trng Trung hc c s Thnh ph H Long 37 2.2.3 Khỏi quỏt quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin nh trng Trung hc c s Hng Hi thnh ph H Long...
 • 83
 • 221
 • 0

Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải

Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải
... - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 21 2.1 Khái quát chung - Công ty cổ phần Đầu Phát triển Vận tải - Bộ Giao thông vận tải 21 2.1.1.Khái quát Công ty cổ phần Đầu Phát triển Vận tải ... NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2.1 Khái quát chung - Công ty cổ phần Đầu Phát triển Vận tải Bộ ... Vận tải Bộ Giao thông vận tải 2.1.1.Khái quát Công ty cổ phần Đầu Phát triển Vận tải Công ty cổ phần Đầu phát triển Vận tải đƣợc cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nƣớc Công ty vận tải ô tô...
 • 85
 • 89
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
... giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học sở - Chương 2: Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Quan Sơn- ... Sơn- tỉnh Thanh Hoá - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng ngũ giáo viên trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học sở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP ... CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN QUAN SƠN- TỈNH THANH HÓA 3.1 Nguyên tắc để xây dựng giải pháp Việc...
 • 100
 • 409
 • 2

Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở công ty cổ phần đầu và phát triển vận tải bộ giao thông vận tải

Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải  bộ giao thông vận tải
... ngày 20/12/2001 Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải 16 Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải (2002) Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 ban hành quy định trách nhiệm xử lý vi phạm công tác quản ... Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (1992), Số liệu thống kê giáo dục đào tạo 1981-1990, Hà nội, tr 81, 82 83 Bộ giáo dục đào tạo (1995) Tiếp tục phát triển nâng cao chất lƣợng, hiệu trƣờng bán công, dân ... tiếp tục nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe Báo cáo cấp giấy phép đào tạo lái xe Trung tâm Bồi dƣỡng nghiệp vụ - Chỉ thị số 07/2007/CT Bộ Giao thông vận tải (2001)...
 • 4
 • 67
 • 0

SKKN Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường Phổ thông

SKKN Tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường Phổ thông
... kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Quyết ñịnh số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Quy ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; Văn ... giá sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo dục trung học; [7] Kế hoạch số 95/KH-SGD&ĐT ngày 08/9/2010 Sở GD&ĐT việc Triển khai ñánh giá sở giáo dục phổ thông theo Dự án phát triển giáo ... thí Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục, hướng dẫn xác ñịnh nội hàm, tìm thông tin minh chứng ñể ñánh giá chất lượng giáo dục trường THPT ; Văn số 79/CV-CTGDTrH ngày 03/8/2010 Bộ Giáo dục- Đào tạo; Công...
 • 18
 • 276
 • 0

Thực trạng và những giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường trong trường phổ thông (bùi anh xuân)

Thực trạng và những giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường trong trường phổ thông (bùi anh xuân)
... thông tin, truyền thông: Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho ngƣời dân cộng đồng tác hại bạo lực học đƣờng trách nhiệm ngăn ngừa bạo lực học đƣờng Đối với Đoàn niên Hội liên hiệp Thanh ... đông đúc, nơi có điều kiện kinh tế phát triển phần lớn đƣợc phát ngăn chặn kịp thời Nguyên nhân nạn bạo lực học đƣờng Nạn bạo lực học đƣờng có nhiều nguyên nhân nhƣng lại xuất phát từ nguyên nhân ... tham gia ngăn ngừa hành vi bạo lực học đƣờng đồng thời xử phạt nghiêm minh, công khai, kịp thời hành vi bạo lực học đƣờng gây hậu nghiêm trọng nhƣ hành vi dung túng, ủng hộ bạo lực học đƣờng...
 • 9
 • 85
 • 1

Thực trạng công tác quản lý giáo dục trong trường phổ thông

Thực trạng công tác quản lý giáo dục trong trường phổ thông
... cỏn b qun trng hc.V õy cng chớnh l thy trũ tụi trung nghiờn cu, tỡm hiu Thc trng cụng tỏc qun giỏo dc trng ph thụng t ú rỳt kinh nghim cho chớnh bn thõn mỡnh cụng tỏc qun Mt khỏc, ... b ớch Xut phỏt t nhng lun núi trờn, tụi chn ni dung : "Thc trng cụng tỏc qun giỏo dc trng THCS Cm v gii phỏp " lm ti nghiờn cu Việc nghiên cứu đề tài khoa học công việc khó khăn đòi ... cao dõn trớ, 14 o to nhõn lc Trong quỏ trỡnh ch o, thc hin nhim v tng nm hc, nh trng trung vo nhng ni dung sau: a Cụng tỏc qun ch o chung Hot ng qun lý, ch o qun giỏo dc o to mt trng hc...
 • 35
 • 176
 • 0

skkn một số kỹ THUẬT dạy đọc HIỂU GIÚP học SINH PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG đọc TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

skkn một số kỹ THUẬT dạy đọc HIỂU GIÚP học SINH PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG đọc TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... tạo Đồng Nai Trường THPT Tân Phú “MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY ĐỌC HIỂU GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG” I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, tiếng Anh ngôn ngữ phổ biến giới ... Bài học kinh nghiệm: Việc dạy học đọc hiểu ngày trở nên quan trọng trường trung học phổ thông Giáo viên cố gắng để tìm kỹ thuật hữu ích để giúp học sinh phát triển kỹ đọc Tuy kỹ thuật dạy đọc ... ý cho học sinh làm dạng tập cần phải vào đọc tập trung vào thông tin chung đọc, học sinh sử dụng tất em đọc Nói chung, kỹ đọc lướt kỹ thuật quan trọng đọc hiểu giúp học sinh hiểu toàn đọc Tùy...
 • 28
 • 182
 • 0

Tài liệu kiểm tra nội bộ và thanh tra giáo dục trong trường phổ thông

Tài liệu kiểm tra nội bộ và thanh tra giáo dục trong trường phổ thông
... nhiệm vụ kiểm tra nội tra giáo dục trường THPT, TTGDTX Phân tích sở khoa học kiểm tra nội Thanh tra giáo dục trường THPT, TTGDTX Nội dung quy trình kiểm tra nội trường THPT, TTGDTX Nội dung quy ... Thanh tra giáo dục trường THPT, TTGDTX Phân tích mối quan hệ kiểm tra nội Thanh tra giáo dục trường THPT, TTGDTX 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục 2005 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Luật tra, ... nội trường học - Kiểm tra toàn diện; - Kiểm tra mặt (kiểm tra chọn lọc); - Kiểm tra theo chuyên đề; - Kiểm tra thường kỳ; - Kiểm tra đột xuất; - Kiểm tra việc thực biện pháp, kiến nghị kiểm tra...
 • 31
 • 259
 • 2

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nội

Luận văn thạc sỹ kinh tế Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
... luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Nội 2.1.1 Khái ... tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nội 9 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG 1.1 Lý thuyết chung thẻ ngân hàng...
 • 99
 • 254
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Nội

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đông Hà Nội
... Hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hiệu hoạt động toán quốc tế NHNo&PTNT Đông Nội Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế NHNo&PTNT Đông ... nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Đông Nội thành lập theo định số 170/QĐ/ HĐQT-TCCB ngày 02/07/2003 Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp phát ... CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NHNo&PTNT ĐÔNG HÀ NỘI 71 3.1 Định hướng phát triển hoạt động NHNo&PTNT Đông Nội 71 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động TTQT NHNo&PTNT Đông...
 • 94
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm quản lý tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thôngtrường phổ thông trung học chu văn an hà nộitrường phổ thông trung học lương thế vinh hà nộitrường phổ thông trung học chuyên sư phạm hà nộicâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viêncâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏicâu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực giáo viêncâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên tiểu họccâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên thcscâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên thptcâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên mầm nonnhững yêu cầu đối với giáo viên tập sự tại trường dạy nghềvị trí vai trò chức năng của giáo viên chủ nhiệm trong trường phổ thôngnâng cao năng lực giáo viên mầm nonnâng cao năng lực giáo viênĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018