ĐÀO tạo, bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN THỰC TRẠNG và QUAN điểm đổi mới

skkn Biệm pháp đào tạo bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

skkn Biệm pháp đào tạo bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
... Trường Bồi dưỡng Giáo dục q.Tân Bình BP đào tạo bồi dưỡng giáo viên thực đổi chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2002-2006 @ Chuẩn bò trước tập huấn: - Xác đònh nhiệm vụ đổi chương trình giáo ... công tác thay sách đổi chương trình Hồ Thò Tuý Mai – Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục q.Tân Bình 17 BP đào tạo bồi dưỡng giáo viên thực đổi chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2002-2006 ... sư phạm giáo viên Đổi phương pháp giáo dục điểm nhất, đặc sắc nhất, đáng ý đổi chương trình giáo dục phổ thông. Đổi phương pháp giáo dục gắn liền với lao động sáng tạo giáo viên, với trình tự...
 • 20
 • 421
 • 0

Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx

Tài liệu Dự án Việt-Bỉ - Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) pptx
... hoạt động cao ngời học Tính nhân cao giáo dục Bản chất dạy v học tích cực l : - Khai thác động lực học tập ngời học để phát triển họ - Coi trọng lợi ích nhu cầu cá nhân ngời học, đảm bảo cho họ ... động học sinh Chú trọng rèn luyện phơng pháp tự học Tng cờng học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác; Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Dạy v học tích cực nhấn mạnh Tính hoạt động cao ... hc GV : - Chỳ ý n HS - Tụn trng HS vi t cỏch mt ngi v th hin tỡnh cm m cỳng - Quan tõm, lng nghe HS - Chp nhn suy ngh ca HS - Dnh thi gian vi ngi hc - Th hin thỏi ỏnh giỏ cao ngi hc - T bờn...
 • 66
 • 416
 • 3

Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf

Tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam pdf
... khăn học tập hoạt động điều chỉnh Các câu hỏi tự đánh giá & hoạt động Các hoạt động khuyến khích học tập Các câu hỏi đánh giá khẳng định, khắc sâu việc học tập Nguyên tắc phân loại Bloom kết học ... (THCS) 28/6-7/7/2007 Các hoạt động chức Loại Trọng tâm Chức Ôn lại Chuẩn bị học nhớ lại nội dung học kiểm tra điều bạn cần biết cần lm trớc tiến hnh Học Học Học tới Học nội dung thực hnh ... bốn bớc Các kết Các kết Các kết Hoạt động Ví dụ v văn Hoạt động Ví dụ v văn Hoạt động Ví dụ v văn Các câu hỏi tự đánh giá Hoạt động Các câu hỏi tự đánh giá Các câu hỏi tự đánh giá Các câu hỏi tự...
 • 113
 • 641
 • 0

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn asean tại malaysia năm 2012

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn asean tại malaysia năm 2012
... tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, hiệu theo quy định Trên Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn ASEAN Malaysia năm 2012, đề nghị ngành đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./ ... lĩnh vực dạy nghề nhờ đào tạo, bồi dưỡng nội dung với phương pháp chuẩn mực b Đối tượng giáo viên tham gia bồi dưỡng, đào tạo nước ngoài: * Đối tượng: - Giáo viên trường công lập dạy nghề lựa ... trở lên - Cam kết phục vụ lâu dài ngành nghề - Ưu tiên giáo viên chưa đạt chuẩn kỹ nghề để dạy thích hợp chương trình Cao đẳng nghề Đối với giáo viên đạt chuẩn trình độ kỹ nghề bồi dưỡng cao bậc...
 • 5
 • 1,176
 • 6

V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên năm 2010

V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên năm 2010
... thiu cú 25 mỏy vi tớnh) + Phc v nc, dn v sinh, bo v, trụng gi xe v quyt toỏn kinh phớ 150.000/lp/ngy Cỏc khon h tr kinh phớ v phũng hc, mỏy chiu Projector, phũng mỏy vi tớnh, phc v phi lp Hp ... toỏn III.1 Kinh phớ thc hin o to, bi dng ca cỏc lp thuc mc I.1, S Giỏo dc v o to trc tip qun lý, s dng v quyt toỏn S Giỏo dc v o to y quyn cho cỏc trng THPT, TTGDTX chi tr cỏc khon kinh phớ phc ... Giao duc va ao tao, Bụ Tai chinh hng dõn quan ly va s dung kinh phi thc hiờn Chng trinh muc tiờu quục gia Giao duc va ao tao ờn nm 2010 trc ngy 31/7 (i vi bỏo cỏo thỏng u nm) v ngy 28/2 (i vi...
 • 14
 • 545
 • 0

Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán bộ quảngiáo dục khu vực tây bắc

Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc
... HẠNH XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC” KHU VỰC TÂY BẮC Chuyên ngành: Quản ... trạng đánh giá tác động dự án Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên cán quản lí‖ thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo Chƣơng 3: Đề xuất tiêu chí đánh giá tác động dự án Đào tạo, bồi dƣỡng ... khu vực Tây Bắc dự án Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên cán quản giáo dục 47 2.3.1 Đánh giá chung Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo khu vực Tây Bắc 47 2.3.2 Về tác động chƣơng...
 • 109
 • 336
 • 3

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS
... ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên ... đề tài Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ trường THCS để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu : Xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng góp ... viên Công nghệ THCS 38 Chƣơng III: XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ TRƢỜNG THCS 3.1 Xây dựng chƣơng trình đào tạo giáo viên công nghệ trƣờng THCS...
 • 22
 • 360
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN ở TRƯỜNG đại học VINH đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo, bồi DƯỠNG GIÁO VIÊN ở TRƯỜNG đại học VINH đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục
... đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trường Đại học Vinh Đổi bản, toàn diện giáo dục phải đổi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - lực lượng định chất lượng giáo dục Trường ĐH Vinh trung tâm đào tạo SP lớn ... trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao nước, Trường Đại học Vinh ý thức sâu sắc trách nhiệm việc đổi nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), ... học; Những thay đổi lao động SP người 279 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI giáo viên bối cảnh đổi bản, toàn diện GD&ĐT; Xây dựng môi trường giáo dục; Kết hợp giáo dục nhà trường, ...
 • 10
 • 73
 • 1

skkn một số biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên cách trang trí tạo môi trường giáo dục trong trường lớp mầm non

skkn một số biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên cách trang trí tạo môi trường giáo dục trong trường lớp mầm non
... đến trường, lớp mầm non Ở trẻ hoạt động môi trường giáo dục tốt Chính suy nghĩ mà chọn áp dụng sáng kiến: "Một số biện pháp đạo, bồi dưỡng cho giáo viên cách trang trí tạo môi trường giáo dục trường, ... chức bồi dưỡng cho giáo viên lớp điểm kĩ tạo hình ,cách trang trí nhóm, lớp làm lòng cốt cho lớp khu học tập Từ lớp điểm nhân nhóm lớp khu Giáo viên có kĩ tạo hình trang trí tạo môi trường giáo dục ... việc giáo viên. (Hình ảnh 4) Những kết đạt được: Sau thời gian nghiên cứu áp dụng sáng kiến Một số biện pháp bồi dưỡng cho giáo viên cách trang trí tạo môi trường giáo dục trường lớp Mầm non non”...
 • 21
 • 227
 • 0

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn tỉnh
... ngày 02/06/2004 Chỉ thị số 32/2004/CT-CT ngày 12/07/2004 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh việc quản thống hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không quy địa bàn toàn tỉnh. / CHỦ TỊCH ... theo dõi quản trình đào tạo theo quy định Bộ Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục- Đào tạo, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thực ... 1995 Chính phủ 3- Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực thủ tục mở lớp, thành lập sở đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với trường Đại học, đơn vị phụ trách đào tạo, bồi dưỡng theo...
 • 2
 • 295
 • 0

Hoàn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng tại khách sạn Thượng Hải – Vinh – Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hải, Nghệ An

Hoàn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng tại khách sạn Thượng Hải – Vinh – Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hải, Nghệ An
... trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng khách sạn Thượng Hải Vinh Doanh nghiệp nhân Hằng Hải, Nghệ An Chương 3: Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân ... kinh doanh cho khách sạn Trên sở xác định đối ng nghiên cứu để tài: Hoàn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng khách sạn Thượng Hải Vinh Doanh nghiệp nhân Hằng Hải, Nghệ An , ... trạng quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng khách sạn Thượng Hải Vinh - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo bồi dưỡng nhân viên buồng khách sạn Thượng Hải Vinh...
 • 50
 • 554
 • 0

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân viên kinh doanh tại công ty giấy bao bì Phú Giang

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân viên kinh doanh tại công ty giấy và bao bì Phú Giang
... đào tạo nhân viên kinh doanh công ty giấy bao Phú Giang  Chương 4: Các kết luận đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên kinh doanh công ty giấy bao Phú Giang CHƯƠNG ... thấy công ty bắt đầu trọng đến yêu cầu công việc chất lượng nguồn nhân lực công ty 28 3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng NVKD công ty giấy bao Phú Giang 3.2.3.1 Nhóm nhân ... nhân viên trẻ có lực, có nhiệt huyết lòng say mê công việc để đảm nhận vị trí chủ chốt Công ty 4.2.4 Quan điểm nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên kinh doanh công ty giấy bao Phú giang Nâng...
 • 53
 • 368
 • 4

báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện chương trình đột phá về đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh bình phước, giai đoạn 2011 2015

báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực hiện chương trình đột phá về đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh bình phước, giai đoạn 2011  2015
... biệt thực Nghị Đại hội lần thứ IX Đảng tỉnh Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng góp phần thực chương trình đột phá đào tạo cán phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2015 ... - 2015 tỉnh đề chương trình đột phá Đào tạo cán phát triển nguồn nhân lực Với phối hợp chặt chẽ quan tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán tỉnh, Đảng nhân dân tỉnh Bình Phước thực thành công ... việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước Kính thưa Hội nghị! Trong trình thực công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011- 2015, ...
 • 47
 • 448
 • 0

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan chuyên môn của uỷ ban nhân dân huyện tràng định

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan chuyên môn của uỷ ban nhân dân huyện tràng định
... 42% công chức nam, 58% công chức nữ Thực công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác công chức huyện quan tâm, phần lớn công chức huyện có trình độ chuyên môn chưa ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH I KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH Khái quát tình hình công ... đó, đào tạo, bồi dưỡng công chức đòi hỏi khách quan nhằm tạo đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu 11 Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức công tác quan...
 • 35
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viênkế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu họccông tác đào tạo bồi dưỡng giáo viêncông tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên ngữ vănke hoach dao tao boi duong giao vienkế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên thcske hoach dao tao boi duong giao vien tieu hockế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viênkế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm nonbáo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viênđào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghềxây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắcđào tạo bồi dưỡng giáo viên nhân viênbiện pháp đào tạo bồi dượng giáo viêndự án 3 đào tạo bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học