Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (phần điện tử)

Giáo trình Thực tập điện tử Kỹ thuật số (Phần Điện tử)

Giáo trình Thực tập điện tử và Kỹ thuật số (Phần Điện tử)
... Si-Điođe sơ đồ điện tử 3.3.1.1.2 Nguyên lý hoạt động Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Phân cực thuận: Cung cấp điện áp +12V Chiết áp P1 điều chỉnh điện áp đặt vào hai đầu Diode ... dòng điện chảy qua diode Dòng cỡ vài mA nhìn rõ ánh sáng xạ LED 10 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Biến trở Pl điều chỉnh điện áp đặt vào hai đầu Diode Khi biến trở đặt MIN điện ... diode, diode phân cực thuận Điện áp Ur =Uv -|u| Điện áp hạ mức - u Ta có dạng tín hiệu đầu vào sau: 15 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông 3.3.2.2.3 Các bước thực a) Dịch mức phần...
 • 25
 • 1,084
 • 14

Giáo trình thực tập điện tử & kỹ thuật số 1

Giáo trình thực tập điện tử & kỹ thuật số 1
... -10 V Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông -11 V, - 12 V, - 13 V, - 14 V, - 15 V ứng với giá trị V, ghi dòng chảy qua IR sụt UR D3 vào bảng Al.6 Bảng A1.6 V -8V2 -9V -10 V -11 V -12 V -13 V ... đồ điện tử 3.3 .1. 1.2 Nguyên lý hoạt động Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Phân cực thuận: Cung cấp điện áp +12 V Chiết áp P1 điều chỉnh điện áp đặt vào hai đầu Diode Khi P1 ... 11 N cung cấp chuẩn ± 5V, 12 V cố định 27 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Bộ nguồn điều chỉnh DC ADJUST POWER SUPPLY thiết bị ATS- 11 N cung cấp giá trị điện chiều +15 V -15 V...
 • 71
 • 713
 • 4

Giáo trình thực tập điện tử & kỹ thuật số 2

Giáo trình thực tập điện tử & kỹ thuật số 2
... sai số tìm nguyên nhân gây nên sai khác 20 Bài BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN (OP.AMP /3) A THIẾT BỊ SỬ DỤNG Thiết bị cho thực tập điện tử tương tự ATS - 11 N Khối thí nghiệm AE - 109N cho thực tập ... dựa phân tích sơ đồ IC1, IC2 IC3 26 Hình A9-3: Sơ đồ máy phát xung tổng hợp Bảng A9 -2 V(O1) V(O2) tx f P1 P2 Giữa P1 Min P2 Giữa P1 Max P2 Giữa P1 Giữa P2 Min P1 Giữa P2 Max IV SƠ ĐỒ XUNG TRÊN ... Khi điện áp đầu vào vượt điện áp đánh thủng Zener D1, điện áp D1 không đổi (8V2) Khi làm thông transistor T1 T2, điện áp chênh lệch B T1 với E T2 ~ 0,7V + 0,7V = 1,4V Điện áp ra: UD1 - UBE ~ 8V2...
 • 59
 • 788
 • 3

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 5 pdf

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 5 pdf
... tần số máy phát: f -1 / T(giây) Nối J1&J4 Nối J2&J5 Dạng xung 62 Nối J3&J6 Nối J1&J5 Nối J2&J4 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Tính CR F.Ω =sec) Cl.R3= C4.R4= Bộ môn Điện tử -Viễn thông C2.R3= C5.R 4- C3.R3= ... to, t1, t2 … Trong khoảng thời gian 1, tranzitor T1 khoá T2 mở Tụ C1 nạp đầy điện tích trước lúc t0 phóng điện qua đường C 1-> T2CE -> GND->Vcc-> R 1-> C1 làm điện bazơ T1 thay đối theo hình5 - b2 ... hước thực Cấp nguồn +12 V cho mảng sơ đồ A 5- 2 Hình A 5- 2 Sơ đồ đơn hài dùng transistor Đặt thang đo lối vào dao động ký 5V/cm, thời gian quét 1ms/cm 64 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn...
 • 12
 • 264
 • 2

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 4 pot

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 4 pot
... Tần số đao động mạch thỏa mãn điều kiện hồi tính toán ( ω − 51 R9 ( R2 + P2 )C5C2 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông 3.3 .1. 3 Các bước thực Cấp nguồn ± 12 V cho mảng sơ đồ A4 -1 ... dao động Tần số dao động tần số cộng hưởng mạch tính theo công thức: 54 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Trong đó: L = L1, C=C2.C3/(C2+C3), C- (C2+C4).C3/(C2+C4+C3), tuỳ theo ... Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông 3.3.2.3 Các bước thực Cấp nguồn ± 12 V cho mảng sơ đồ A 4- 2 Ngắt J1 để không nối mạch phản hồi cho T1 Kiểm tra chế độ chiều cho transistor T1 Đo...
 • 8
 • 278
 • 3

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 3 ppt

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 3 ppt
... trò T3 47 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông 3. 3 .3 BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN TRÊN TRANZITOR Thí nghiệm khuyếch đại thuật toán dùng transistor thực mảng sơ đồ hình A 3- 2 3. 3 .3 .1 Nhiệm ... mạch 3. 3 .3. 3 Các bước thực Cấp nguồn + 12 V cho mảng sơ đồ A3 -2 Chú ý cắm phân cực nguồn Đặt máy phát tín hiệu FUNCTION GENERATOR thiết bị ATS 11 N chế độ: 48 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện ... B theo hình A 3- 1b Đo biên độ xung vào xung (collector - OUT/C) tầng T2 Tính hệ số khuyếch đại K2 = Ura/Uvào(T2)= 44 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Hình A3-lb: Bộ khuyếch...
 • 8
 • 186
 • 2

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 19 pps

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 19 pps
... hình A19 -4 sử dụng vi mạch LF351 LM331 khoảng đo rộng độ xác cao Các bước thực II.1 Bộ biến đổi VFC sử dụng IC555 Cấp nguồn -5 V, ±12V cho mảng sơ đồ A19 -2 Hình A 1 9- 3: Bộ biến đổi điện - tần số ... A19 -2 biến đổi tần số thành điện áp Ở 55 hình thành xung tín hiệu IC555 Ngoài người ta dùng IC chuyên dụng việc biến đổi tần số thành điện thực tập hình A19 - ta khảo sát IC chuyên dụng IC LM2907 ... J2 không nối Độ lớn Vout J1 nối J2 không nối Dạng tín hiệu J1 nối J2 nối Độ lớn vòm J1 nối J2 nối 57 So sánh kết hai bảng A1 9-1 A19 -2 Nhận xét giải thích kết qua II BỘ BIẾN ĐỔI SỐ THẾ - TẦN SỐ...
 • 6
 • 287
 • 3

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 14 pptx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 14 pptx
... mã từ BCD sang LED đoạn Các bước thực Hình A1 4-1 : Bộ biến đổi tương tự - số (ADC) Cấp nguồn +5V, 12V cho mảng sơ đồ A14 - Nối mạch sơ đồ A14 -1 với mạch ATS - 11N sau: Nối lối vào START với lối ... hiệu CON1 - CON2 - CON3 Vẽ dạng tín hiệu theo dạng tín hiệu đếm S Đặt P2 = 0V, chỉnh P1để số đếm đếm Đặt P2 = 5V, chỉnh P1 để số đếm 500 Lặp lại phép điều chỉnh vài lần Thực bước bảng A 1 4-1 Dùng ... đếm(hình A14 -2 ) Hình A 14 -2 : Sơ đồ nguyên lý đếm số hạng Sử dụng kênh dao động kí để quan sát dạng tín hiệu T S Vẽ dạng tín hiệu theo tín hiệu khỏi phát START Khảo sát đếm đôi IC3 52 Sử dụng...
 • 4
 • 147
 • 0

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 12 docx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 12 docx
... bảng A 1 2- 2 Bảng A 1 2- 2 Số lần tiếp xúc IC1/3 IC2 /2 IC1/4 IC1/7 Rra IC3/6 K (đo) = Ura/Uvao K tĩnh =R8/R4 =R8/R5 =R8/R6 =R8/R7 Máy phát xung thiết bị ATS - 11N chế độ phát xung vuông góc, tần số 1K, ... để 300mV Hình A 1 2- 2: Bộ khuếch đại với hệ số khuếch đại điều khiển số Dùng dây nối đầu nối vào CTRL (Hình A 1 2- 2) Đầu lại chấm vào chốt +5V Mỗi lần tiếp xúc thực +1 vào đếm, ghi điện lối IC1, biên ... hiệu đầu vào (có chuyển mạch) Các bước thực Thí nghiệm tiến hành sơ đồ hình A 1 2- 1 Hình A 1 2- 1: Bộ chuyển mạch tương tự riêng rẽ Cấp nguồn 5V cho mảng sơ đổ A 12 - Máy phát xung FUNCTION GENERATOR đặt...
 • 7
 • 309
 • 0

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 11 potx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 11 potx
... 11 - 12 Đo giá trị điện lối trường hợp có tải tải (nối J2) Bảng A1 1- 12 -V -5 V -6 V -7 V -8 V -9 V -1 0V -1 1V -1 2V -1 3V -1 4V Thế lối (điểm C2) Khi 41 tải (J2 ngắt) Thế lối (điểm C2) Khi có tải (J2 Nối) ... sử dụng Bảng A1 1-1 3 Không nối J Nối J1 (tải R1) Nối J2 (Tải R2) +UR (+VIATS- 11N) +V(A1 1-5 ) - UR (+V/ATS- 11N) -V(A1 1-5 ) 4.3 So sánh nhận xét độ mấp mô khả tải sơ đồ thực nghiệm 42 ... tải có tải UR (A1 1-6 ) Ghi kết vào bảng A1 1-6 Bảng A 11 -4 Không nối J Nối J1 (Tải R7) Nối J2 (Tải R8) UR(+V/ATS-11N) UR(A1 1-6 ) 4.3 Đo chế độ chiều hai trường hợp theo bảng A1 1-7 Tìm hiểu chế...
 • 11
 • 298
 • 2

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 9 pptx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 9 pptx
... bảng A9 - 29 Hình A 9- 4 a: Sơ đồ phát xung IC 555 Bảng A9 - V(C) tx T f P1 Min, C2 P1 Max, C2 P1 Max, C2 + C3 2. 5 Vẽ giản đồ hình thành xung mạch biểu diễn: - Dạng tín hiệu E - Dạng tín hiệu F - Dạng ... dựa phân tích sơ đồ IC1, IC2 IC3 26 Hình A 9- 3 : Sơ đồ máy phát xung tổng hợp Bảng A9 -2 V(O1) V(O2) tx f P1 P2 Giữa P1 Min P2 Giữa P1 Max P2 Giữa P1 Giữa P2 Min P1 Giữa P2 Max IV SƠ ĐỒ XUNG TRÊN ... trở P1, P2 vị trí Quan sát tín hiệu E, O1, O2, đo biên độ tín hiệu ra, thời gian kéo dài xung tx tính tần số máy phát f = 1/2tx Ghi kết vào bảng A9 -2 Đặt giá trị biến trở P1, P2 bảng A9 -2 lặp lại...
 • 11
 • 194
 • 0

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 7 ppt

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 2 - Bài 7 ppt
... biến trở P2= - 1V, P3 giá trị ghi bảng A 7- Bảng A 7- P3/ Vin3 -1 V -1 .5V -2 V -2 . 5V -3 V -4 V -3 V -4 V Điện lối Giá trị tính V0 Tính giá cho trường hợp theo công thức: Vo= (Vin3) - (-vin2.R4/R9) = ??? ... (-vin2.R4/R9) = ??? Phép thử 2: Vin3 (P3) = giá trị theo bảng A 7- 1 0, Vin2 (P2) = -1 .5V Lặp lại bước phép thử ghi kết vào bảng A 7- 1 3 Bảng A7 - P3/ Vin3 -1 V -1 .5V -2 V -2 . 5V Điện lối Giá trị tính V0 ... Vặn biến trở P2 để thay đổi Vin2, đo biên độ xung mức chiều tín hiệu, ghi kết vào bảng A 7- 11 Bảng A7-l Vin2 Biên độ xung Thế lối -0 .25 V -0 .5V -0 .75 V -1 V -1 .5V 2V Tương tự mục 2. 1, tính toán...
 • 20
 • 166
 • 0

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 2 potx

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐIỆN TỬ & KỸ THUẬT SỐ 1 - Bài 2 potx
... hình A 2- 2 Sơ đồ hình A 2- 2 nối theo kiểu bảng A 2- 3 Thay đổi tần số xung vào theo bảng A 2- 4 , đo biên độ xung ứng với tần số Ghi kết vào bảng A 2- 4 32 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn ... 3.3 .1. 2. 3 Các bước thực Cấp nguồn -1 2 V cho mạch A2 - 1b 29 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện tử -Viễn thông Mắc đồng hồ đo: Đo sụt Tranzitor: Nối chốt đo (V) mạch A2 -1 b với đồng hồ đo số ... A 2- 8 Tính hệ số khuyếch đại dòng DC K(I) = (Ie 2- Iel)/(Ib2-Ibl) Bảng A 2- 8 Dòng Ib/T1 (chỉnh Pl) Ib1 = 20 μA Dòng Ic/T1 Iel= ………… mA Ib2= 50μA Ie2 = ……………mA 37 Thực tập Kỹ thuật Điện tử Bộ môn Điện...
 • 15
 • 440
 • 3

GIÁO TRÌNH THỰC tập điện tử

GIÁO TRÌNH THỰC tập điện tử
... Hưng 29 Giáo trình thực hành thiết kế mạch điện tử Nếu mạch nguyên lý vấn đề file Netlist xuất cửa sổ Project manager GV: Hà Duy Hưng 30 Giáo trình thực hành thiết kế mạch điện tử Bài Tập Bài ... Hưng 44 Giáo trình thực hành thiết kế mạch điện tử Tiếp theo di chuyển chuột đến vị trí thích hợp để tạo đường bao linh kiện GV: Hà Duy Hưng 45 Giáo trình thực hành thiết kế mạch điện tử Để thuận ... để cài đặt chương trình ví dụ: C:\ Program files \Orcad GV: Hà Duy Hưng Giáo trình thực hành thiết kế mạch điện tử o Tiếp theo trở lại thư mục CD Orcad\Crack Double click vào tập tin PDXOrCAD,...
 • 70
 • 331
 • 0

Xem thêm