CÁC TRƯỜNG TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (CÓ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf
... máy kéo Th ng m h tín d gi tài tr giao d s séc su l ngân kh st ud 10 9 7 10 7 7 7 5 10 6 7 nk in ch tài tr tính h c phê chu bi b ru g doanh thu doanh s Ba c t ti ngân hàng bán s nhi of 344 The ... or person m Financial reliability th A bank account for day-to-day use tài kho ãng lai chi phí hi chi phí hi ch ch ngân hàng d g 91 Credit-worthiness (n) in 92 Current account (n) nk 7 8 10 8 ... of money from an account ghi n kho n s Failure to pay tr tài kho ti 6 of Debt (n) Debtor (n) 101 Decision (n) 102 Default (v) 8 ngân hàng có quan h Credit arrangement (n) Credit control (n) Credit...
 • 9
 • 964
 • 10

từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng

từ vựng tiếng anh chuyên ngành ngân hàng
... toán Meet (v) : toán Capital expenditure : kho chi tiêu l Home banking : d v ngân hàng t nhà Remote banking : d v ngân hàng t xa Day-to-day : th ngày Manipulate (v) : thao tác Recovery : s òi l ... (adj) : không Bankrupt Bust : v n , phá s : ký phát, vi (Séc) Make out (v) Banker (n) : ng c ngân hàng Place of cash : n i dùng ti m Obtain cash : rút ti Cashpoint : i 28 29 30 31 32 36 of 33 ... Creditor (n) : ng ghi có (bán hàng) person or business to whom another person or business owes money Efficiency (n) : hi qu Cash flow (n) :l ul ti n Inform : báo tin : nhân danh On behalf Achieve (v)...
 • 6
 • 2,069
 • 23

Cấu trúc từ và thuật ngữ trong tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật

Cấu trúc từ và thuật ngữ trong tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật
... 12/10/2013 Cấu trúc từ thuật ngữ tiếng Anh khoa học -kỹ thuật Dựa hình dạng để hình thành thuật ngữ A mushroom-shaped house SV tự cho thêm VD A U-shaped ... 50 kilogrammes in weight SV tự cho VD cách lại Cách đọc thuật ngữ, ký hiệu tiếng Anh khoa học kỹ thuật Phân biệt cách diễn đạt Anh Mỹ Anh Mỹ Metre Meter Kilogramme Kilogram Litre Liter Đọc công ... Cách đọc năm tháng 1812 1900 1941 1905 2010 2011 December 21, 1945 Cách đọc thuật ngữ, ký hiệu tiếng Anh khoa học kỹ thuật Cách đọc số lẻ 1/2: a half or one half 1/2 hour: ??? 1/3: a third or...
 • 5
 • 1,850
 • 17

đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng sông hồng làm cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững

đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng sông hồng làm cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững
... DẢI VEN BIỂN 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Dải ven biển Để thuận tiện cho việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội, tác giả luận văn đồng ý với quan niệm Dải ven biển (hay vùng ven ... điều kiện tự nhiên, kinh tế hội dải ven biển ĐBSH để khai thác, sử dụng bền vững vùng - Lựa chọn cấu trồng, vật nuôi hợp lý để phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển ĐBSH CHƢƠNG - TỔNG QUAN ... hơ ̣p lý dải ven biể n ĐBSH cho phát triển nông nghiệp bền vững Mục đích đề tài - Đánh giá yếu tố tự nhiên, kinh tế, hội môi trường có tác động tới sản xuất nông nghiệp dải ven biển ĐBSH...
 • 12
 • 170
 • 0

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNGSỞ ĐẶC BIỆT LÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG CƠ SỞ ĐẶC BIỆT LÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM TÍN DỤNG
... lãi, lỗ III biện pháp phòng ngừa rủi ro ngân hàng sở đặc biệt việc thực hình thức bảo đảm tín dụng Thực hình thức bảo đảm tín dụng Thực nghị định 187/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999, việc đảm bảo tiền ... mang tính rủi ro Rủi ro Tín dụng việc cấp Tín dụng cho bên vay nợ không thực đợc nghĩa vụ trả nợ gốc lãi Có nghĩa khách hàng vay vốn không trả đợc nợ theo hợp đồng Tín dụng ký, hay nói cách khác ... tâm hộ vay vốn phải thực biện pháp bảo đảm tiền vay phải kiểm tra "Hồ sơ đảm bảo tiền vay" Việc kiểm tra thực theo phơng diện: + Kiểm tra thực tế tài sản đảm bảo: xác định hình dáng, quy mô, số...
 • 66
 • 240
 • 0

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng
... thành công ngân hàng đầu tư Các nhân viên đoàn kết làm việc nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo Ngành nghề cho nhà khoa học luật sư Có nhiều nhà khoa học luật sư làm việc ngân hàng Các nhà ... lượng với khách hàng Làm việc ngân hàng đòi hỏi bạn phải nỗ lực Bạn phải lấy cao học trường danh tiếng trước phát triển nghiệp Tầm quan trọng mối liên hệ Chìa khóa để bước vào cánh cổng ngân hàng ... việc ngân hàng Kỹ kế toán Kỹ phân tích số giữ vai trò vô quan trọng Bạn phải có chứng CFA muốn trở thành nhà phân tích chứng khoán Các doanh nhân người đa tài Thật khó để định nghĩa doanh nhân...
 • 2
 • 296
 • 0

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng doc

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng doc
... thuộc nhiều vào kỹ giao tiếp với đồng nghiệp khách hàng Bạn cần phải có hiểu biết khách hàng, xu hướng trị, môi trường kinh tế vĩ mô… Vai trò kỹ toán học Các ngân hàng đầu tư đòi hỏi nhân viên ... luật sư làm việc ngân hàng Các nhà khoa học nghiên cứu thuật toán luật sư hỗ trợ cho việc tạo tài liệu pháp luật, thương lượng với khách hàng Làm việc ngân hàng đòi hỏi bạn phải nỗ lực Bạn phải lấy ... việc tập thể Tinh thần đồng đội nhân tố quan trọng mang đến thành công ngân hàng đầu tư Các nhân viên đoàn kết làm việc nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo Ngành nghề cho nhà khoa học luật...
 • 3
 • 163
 • 0

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng pptx

Các yêu cầu về kỹ năng và năng lực đối với nhân sự trong ngành ngân hàng pptx
... thuộc nhiều vào kỹ giao tiếp với đồng nghiệp khách hàng Bạn cần phải có hiểu biết khách hàng, xu hướng trị, môi trường kinh tế vĩ mô… Vai trò kỹ toán học Các ngân hàng đầu tư đòi hỏi nhân viên ... luật sư làm việc ngân hàng Các nhà khoa học nghiên cứu thuật toán luật sư hỗ trợ cho việc tạo tài liệu pháp luật, thương lượng với khách hàng Làm việc ngân hàng đòi hỏi bạn phải nỗ lực Bạn phải lấy ... việc tập thể Tinh thần đồng đội nhân tố quan trọng mang đến thành công ngân hàng đầu tư Các nhân viên đoàn kết làm việc nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo Ngành nghề cho nhà khoa học luật...
 • 3
 • 195
 • 0

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ SINH HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC NGÂN HÀNGSỞ DỮ LIỆU

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ SINH HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC NGÂN HÀNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
... CÁC NỘI DUNG CHÍNH I CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH HỌC LÀ GÌ? sở liệu sinh học (CSDL) thư viện thông tin khoa học sống, thu thập từ nghiên cứu khoa học, công trình khoa học công bố, thử nghiệm công nghệ ... 32 e/ sở liệu hệ thống học (Taxonomy Databases)  sở liệu hệ thống học (Taxonomy database) chứa tên sinh vật có mặt sở liệu di truyền với trình tự nucleotide protein 33 f/ sở liệu genom ... Omnibus) 37 k/ sở liệu hóa học (Chemical Databases)  Các phản ứng, test  Danh sách chất hóa học  Danh sách hợp chất 38 III Ý NGHĨA CỦA VIỆC TẠO NÊN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SINH HỌC Cung cấp liệu hỗ...
 • 40
 • 2,121
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG BIÊN SOẠN BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 3.6 Dùng ngữ cảnh (context) Như nói, thực hành ngữ pháp cần phải gắn với giao tiếp sinh viên sử dụng điểm ngữ pháp thực tế Loại hình luyện tập sau xem đáp ứng yêu cầu đưa ngữ pháp vào ngữ cảnh ... luyện tập ngữ pháp mang lại hiệu giao tiếp cao Bằng cách sửa đổi loại hình tập, giáo viên tạo tương tác tốt lớp học Sau số đề xuất: 3.1 Tạo đoạn hội thoại ngắn Loại hình hoạt động thay cho tập ... đổi vai (Jigsaw principle): Trong luyện tập, người học phải vừa người nói vừa người nghe Đây tiêu chí 2.1.3 đề cập 3 Một số hoạt động luyện tập ngữ pháp theo hướng giao tiếp Các tiêu chí đánh...
 • 5
 • 574
 • 1

Ôn tập ngữ pháp tiếng anh chuyên ngành công nghệ sinh học

Ôn tập ngữ pháp tiếng anh chuyên ngành công nghệ sinh học
... Complement (vị ngữ) : Vị ngữ từ cụm từ đối tượng tác động chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt đầu giới từ, nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ Không phải câu ... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không bắt ... thành selves Tân ngữ (complement / object) vấn đề liên quan 6.1 Động từ dùng làm tân ngữ Không phải động từ tiếng Anh đòi hỏi tân ngữ đứng sau danh từ Một số động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau phải...
 • 135
 • 564
 • 5

Xem thêm