Đề cương ôn tập khoa sử địa cuối năm lớp 5

DE CUONG ON TAP KHOA -SU -DIA 5 -KI 1-LAN

DE CUONG ON TAP KHOA -SU -DIA 5 -KI 1-LAN
... níc ta tõ n¨m 1 858 ®Õn nay? Thø tù 1-9-1 958 1862 5- 7-18 85 19 05 5-6-1911 3-2-1930 12-9-1930 19-8-19 45 2-9-19 45 10 19-12-1946 11 12 13 14 Thu-§«ng 1947 Thu-§«ng 1 950 5- 1 951 7 -5- 1 954 Thêi gian Sù ... tõ 13/3 ®Õn 17/3/1 954 §ỵt 2: tõ 30/3 ®Õn 26/4/1 954 §ỵt 3: tõ 1 /5 ®Õn 7 /5/ 1 954 §ỵt ci cïng: Ngµy 1 /5/ 1 954 , ta më ®ỵt tÊn c«ng thø ba, ®¸nh chiÕm c¸c cø ®iĨm cßn l¹i ChiỊu 6 /5/ 1 954 , khèi béc ph¸ ... ¸p vµ ®« ( 1 858 – 19 45 ) vµ 19 45 - 19 75 + – – 1 858 Ph¸p nỉ sóng x©m lỵc níc ta + 1862 triỊu ®×nh nhµ Ngun kÝ hoµ íc nhêng tØnh miỊn §«ng Nam K× cho Thùc d©n Ph¸p + 1 859 – 1864 phong trµo chèng...
 • 48
 • 924
 • 4

Đề cương ôn tập lịch sử 9 cuối năm

Đề cương ôn tập lịch sử 9 cuối năm
... nhân dân Miền Nam ( 195 4- 196 0) – Nêu diễn biến ý nghĩa phong trào Đồng khởi ( 195 9- 196 0) - Nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ( 9- 196 0) - Thành tựu kế hoạch năm ( 196 1 - 196 5) - Nêu nét chiến ... Hiệp định Pa-ri năm 197 3 - Nêu mốc Tổng tiến công dậy mùa xuân 197 5 Chiến dịch Hồ Chí Minh Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước 9/ Việt Nam từ 197 5 -> 2000 - ... “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh” Mỹ - Nêu diễn biến ý nghĩa : Chiến thắng Vạn Tường, tổng tiến công dậy mùa xuân ( 196 8), tiến công chiến lược 197 2 - Miền Bắc vừa chống chiến...
 • 2
 • 343
 • 0

Đe cương ôn tập lịch sử 6 cuối học kì II

Đe cương ôn tập lịch sử 6 cuối học kì II
... thuộc dân tộc ta, mở thời độc lập lâu dài đất nước Câu 7: Tại sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến kỷ X thời Bắc thuộc? - Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN ... Mùa xuân năm 40 (tháng dương lịch) Tháng năm 42 đến tháng năm 43 Cuối tháng năm 43 (tức ngày 6- 2 âm lịch) Mùa thu năm 44 Sự kiện - Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn (Hà Nội) Nghĩa quân nhanh ... Hán cử Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, đặt quan đô hộ Tống Bình (Hà Nội) - Năm 931, tướng cũ Khúc Hạo Dương Đình Nghệ tin, đem quân từ Thanh Hoá Bắc bao vây, công thành, công thành Tống Bình - Quân...
 • 5
 • 2,451
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử học kì i lớp 9

đề cương ôn tập lịch sử học kì i lớp 9
... trin tt yu ca lch s xó hi loi ngi Cõu 3: Trỡnh by cỏc giai on phỏt trin ca phong tro gii phúng dõn tc sau nm 194 5 v mt s s kin tiờu biu ca mi giai on? Gi ý tr li: TT Giai on c im S kin tiờu biu ... Thi c v thỏch thc ca Vit Nam gia nhp ASEAN? Gi ý tr li: Khu vc ụng Nam hin gm 11 quc gia: Vit Nam, Cam-pu-chia, Lo, Th i Lan, Mian-ma, Ma-lai-xi-a, In-ụ-nờ-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nõy, Phi -lớp- pin ... Th i Lan Bng Cc - - 196 7 Mi-an-ma Y-an-gun Anh - 194 8 - 199 7 Ma-lai-xi-a Cua-la Lm-p Anh - 195 7 - - 196 7 In-ụ-nờ-xi-a Gia-cỏc-ta H Lan 17 - - 194 5 - - 196 7 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 195 7 - - 196 7...
 • 11
 • 810
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10

đề cương ôn tập lịch sử học kỳ i lớp 10
... cấp t i ngun biển h i sản, khống sản i u kiện để phát triển ngành kinh tế biển khai thác dầu mỏ, đánh bắt, ni trồng thuỷ sản, giao thơng biển du lịch biển + T i ngun thiên nhiên : Hệ sinh vật ... câu h i: 1.Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia Bảng niên biểu tiến trình phát triển lịch sử Vương quốc Campu-chia : 2.Hãy nêu nét tiêu biểu văn hố Campu-chia ... nét tiêu biểu văn hố Cam-pu-chia văn hố Lào : - Văn hố Cam-pu-chia : Th i gian N i dung lịch sử Thế kỉ VI - VIII Th i kì hình thành bước đầu phát triển nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, có tên g i Bha-va-pu-ra...
 • 15
 • 2,347
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử học kì 1 lớp 10

Đề cương ôn tập lịch sử học kì 1 lớp 10
... Tây Âu Thời hình thành - Năm 2 21 TCN - Thế kỉ V sau Công nguyên Chính trị - Phong kiến tập quyền - Phong kiến phân quyền Kinh tế - Nông nghiệp, thủ công nghiệp – thương - Thủ công nghiệp – ... Thành tựu : - Khoa học – kĩ thuật có nhiều tiến vượt bậc y học, toán học, …như Ra-bơ-le vừa nhà văn vừa nhà y học, Đêcác-tơ vừa nhà toán học xuất sắc, vừa nhà triết học lớn,… - Văn học – nghệ thuật ... vùng đất châu Mĩ - Năm 14 97, Va-xcô Ga-ma đến Ca-li-cút (Ấn Độ) vào tháng 5 -14 98  Hoàn thành mục tiêu Bồ Đào Nha, tìm đường biển sang Ấn Độ ngắn nhất, tiến - Năm 15 19 – 15 22, Ph Ma-gien-lan thực...
 • 4
 • 257
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn sử học kì II lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn sử học kì II lớp 10
... phát triển * Khoa học kĩ thuật: - Khoa học: + Sử học: Đại Việt thông sử + Địa lý: tập đồ Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư + Triết học: có số tậ sách Nguyễn Bỉnh Khiêm Lê Quý ôn + Y học: có sách y dược ... Nho học củng cố - Văn học; + Văn học chữ Hán không chiếm ưu + Văn học chữ Nôm ngày phát triển với tác phẩm xuất sắc: Truyện Kiều (Nguyễn Du), thơ Hồ Xuân Hương, Qua đèo ngang… - Sử học: + Quốc sử ... 1527, Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường lậ nên nhà Mạc 5) Nghệ thuật khoa học kĩ thuật kỉ XVI-XVIII: * Nghệ thuật: - Thế kỉ XVI-XVIII, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển , tiêu biểu chùa Thiên...
 • 3
 • 2,204
 • 1

Dề cương ôn tập KHoa + Địa Lớp 4

Dề cương ôn tập KHoa + Địa Lớp 4
... màu, không mùi, không vị, hình dạng định.Không khí bị nén lại dãn Câu 15: Không khí gồm thành phần nào? - Không khí gồm hai thành phần khí ô-xi trì cháy khí ni-tơ không trì cháy.Ngoài không khí ... biển, ng dân không nên khơi vào lúc có gió to Câu 19 : Thế không khí sạch? không khí bị ô nhiễm? -Không khí không khí thành phần gây hại đến sức khỏe ngời - Không khí bị ô nhiễm không khí có chứa ... nhiều công sức, tiền có nớc để dùng Vì vậy, không đợc lãng phí nớc - Tiết kiệm nớc để dành tiền cho để có nớc cho nhiều ngời khác đợc dùng Câu 14: Không khí có tính chất gì? - Không khí suốt, không...
 • 8
 • 126
 • 3

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,210
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap khoa su dia lop 5 ki 1 2đề cương ôn tập lịch sử địa lý lớp 5đề cương ôn tập lịch sử địa lí lớp 5đề cương ôn tập lịch sử địa lý lớp 4đề cương ôn thi khoa sử địa lớp 4đề cương ôn tập lịch sử địa lí lớp 4The science of psychology an appreciative view 3rd edition king test bankThe social work skills workbook 7th edition cournoyer test bankThe legal environment of business 7th edition kubasek test bankThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankThe living world 7th edition johnson test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding human sexuality CANADIAN EDITION 5th edition hyde test bankUnderstanding management 8th edition daft test bank