BỘ 500 CÂU HỎI TRỌNG TÂM ÔN CHẮC 7 ĐIỂM MÔN VẬT LÝ

00 BO 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM

00 BO 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM
... quy luật q = 2.c os  2π.1 07 t −  (nC) 6  Thời điểm lần thứ 2016 mạch có lượng điện trường lượng từ trường A 5,04.10 -7 s B 503,96.10 -7 s C 503,29.10 -7 s D 100, 8.10 -7 s Câu 99: Một lắc đơn có ... chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100 thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Công suất có giá trị A 200W B 400W C 50W D 100W Câu 75 : Kết luận cho biết đoạn mạch RLC không ... đạt cực đại Khi giá trị URC A 100 V B 400 V C 300 V D 200 V Câu 91: Một sóng lan truyền với vận tốc (m/s) với tần số 50 (Hz) Bước sóng sóng có giá trị A 0,04 cm B 100 m C cm D m Câu 92: Dao động...
 • 10
 • 512
 • 0

00 BO 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM p1 DAP AN

00 BO 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM p1 DAP AN
... nhân 235 92 U Facebook: Lyhung95 n D n 234,99 u, prôtôn 1 ,0 07 3 u nơtron 1 ,008 7 u 235 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U A 7, 63 MeV/nuclôn B 8 ,71 MeV/nuclôn C 7, 95 MeV/nuclôn D 6 ,73 MeV/nuclôn ... 2α + N → 178 O + 11 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4 ,001 5 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,99 47 u; mp = 1 ,0 07 3 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 1,211 MeV B 3 ,0 07 MeV C 1,503 ... điều chỉnh Khi dung kháng là 100 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 150 Ω B 100 Ω C 120 Ω D 160 Ω Câu...
 • 10
 • 404
 • 0

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... Bằng với vật qua vị trí cân Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc không C Hợp lực tác dụng vào vật không D Không có vị trí có gia tốc không Câu 52: ... quay Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C/ Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức mi r i rc = ; mi Câu 16: Chọn câu sai Một vật rắn ... trí mà lực tác dụng vào vật không Câu 50 : Năng lợng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại Trn Quang Thanh -...
 • 67
 • 3,791
 • 40

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 609
 • 28

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật có đáp án

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý có đáp án
... chất b) bước sóng dài bước sóng ánh sáng nhìn thấy c) khả iôn hoá không khí d) tác dụng lên kính ảnh e) khả gây hiệu ứng quang điện bên f) khả gây hiệu ứng quang điện g) khả đâm ... thoa với ánh sáng trắng bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,7μm Hai khe cách 2mm, hứng vân giao thoa cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3mm ánh sáng đơn sắc cho vân sáng ? A ánh sáng đơn ... với t ≥ 223.Chọn câu sai: A Các vật liệu tính đàn hồi truyền âm B Khi sóng truyền vật chất truyền theo C Tạp âm tần số xác định D Sóng âm sóng học chất vật 224.Chọn câu nói sóng dừng...
 • 32
 • 1,046
 • 2

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều gần gương vật C Ảnh ảo, chiều lớn vật D Ảnh ảo, chiều xa gương vật Câu 421: Chọn câu câu sau: A Vật thật khoảng tiêu cự gương cầu lõm cho ảnh thật, ngược chiều luôn lớn vật ... − ) cm Câu 121: Phát biểu sau nói sóng học A Sóng học lan truyền dao động theo thời gian môi trường vật chất B Sóng học lan truyền vật chất theo thời gian C Sóng học dao động học D Sóng học lan ... lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 37: Điều sau nói động vật dao động điều hòa: A Động vật tăng giảm vật từ VTCB đến vị trí biên B Động không cực đại vật VTCB C Động giảm, tăng vật từ VTCB đến...
 • 83
 • 490
 • 0

2020 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

2020 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... T l chu kỡ bin thi n ca in tớch t in, nng lng t trng cun cm A bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu kỡ 2T B bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu kỡ T C bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu ... 242 Tỡm phỏt biu sai v in t trng A Mt t trng bin thi n theo thi gian sinh mt in trng xoỏy bin thi n cỏc im lõn cn B Mt in trng bin thin theo thi gian sinh mt t trng xoỏy cỏc im lõn cn C in ... ti nhng trng thỏi cú nng lng xỏc nh, gi l trng thỏi dng B Trong cỏc trng thỏi dng, nguyờn t ch hp thu m khụng phỏt x C Mi nguyờn t chuyn t trng thỏi dng cú mc nng lng Em sang trng thỏi dng cú mc...
 • 47
 • 409
 • 0

480 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật

480 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... không khí C giữ cho thân máy bay không quay D tạo lực nâng đuôi Nếu tổng vectơ ngoại lực tác dụng lên vật rắn không A tổng đại số momen lực trục quay không B momen động lượng vật trục quay không ... động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không HD: AD định luật bảo toàn momen động lượng: Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng tức không quay momen lực trục quay có giá trị 53 không, momen ... điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A li độ không B pha dao động cực đại C gia tốc có độ lớn cực đại D li độ có độ lớn cực đại Một vật dao động điều hòa, công thức quan hệ biên độ A, li độ...
 • 30
 • 388
 • 0

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật 2015 (có đáp án)

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm Luyện thi đại học môn Vật lý 2015 (có đáp án)
... Daođộngcưỡngbứccótầnsốnhỏhơntầnsốcủalựccưỡngbức Câu 28: (ĐH2009) Vật daođộngđiềuhòatheomộttrụccốđịnhthì A độngnăngcủa vật cực đại khigiatốccủa vật cóđộlớncực đại B khi vật đitừVTCBrabiên,vậntốcvàgiatốccủa vật luôncùngdấu ... giatốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng C lựckéovềtácdụnglên vật cóđộlớntỉlệvớibìnhphươngbiênđộ D vậntốccủa vật cóđộlớncực đại khi vật ởvịtrícânbằng Câu 30: ... (CĐ2012)Daođộngcủamột vậttổng hợp củahaidaođộngcùngphươngcóphươngtrình lần lượtlàx1=Acostvàx2=Asint Biênđộdaođộngcủa vật là A A B A C A D 2A Câu 20: (CĐ2012)Một vật daođộngcưỡngbứcdướitácdụngcủangoạilựcF=F0cosft(vớiF0vàfkhông...
 • 37
 • 2,397
 • 4

500 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học

500 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học
... CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 135.Amino axit l nhng hp cht hu c , phõn t cha ng thi nhúm chc v nhúm chc in vo ch trng cũn thiu l : a n chc, amino, cacboxyl b Tp chc, cacbonyl, amino c Tp chc, amino, ... 0,02 mol Cl-, nc cc l: a Nc mm b Nc cng tm thi c Nc cng vnh cu d Nc cng ton phn 343.Khụng gp kim loi kim th t nhiờn dng t vỡ: A.Thnh phn ca chỳng thi n nhiờn rt nh B.õy l kim loi hot ng húa ... M l: A Ca B Cu C Mg D Sr 371.Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt gam kim loi , anot 4,48 lit khớ (ktc) Cụng thc no sau õy l cụng thc...
 • 39
 • 530
 • 0

TUYỂN tập 30 câu dễ TRONG đề THI THPT QUỐC GIA môn vật sát với bộ ( có ĐAP án)

TUYỂN tập 30 câu dễ TRONG đề THI THPT QUỐC GIA môn vật lý sát với bộ ( có ĐAP án)
... 5B 10B 15C 20D 25D 30D Trang 13 D notron GV NGUYỄN CAO VIỄN PHONE: 0905.896540 ĐỀ THI TỈNH QUANG NAM NĂM 2015 ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN: VẬT LÝ LẦN Thời gian làm bài: 90 phút ... pha với li độ Câu 29: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật gia tốc A − ω2x x B − ωx C ω2x D ωx Câu 30: Một co lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20N/m vật nhỏ ... 20,0 Trang GV NGUYỄN CAO VIỄN PHONE: 0905.896540 ĐỀ THI TỈNH QUANG NAM NĂM 2015 ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN: VẬT LÝ LẦN Thời gian làm bài: 90 phút Cho số Plank h = 6,625.10-34J.s;...
 • 15
 • 422
 • 1

CÁC câu hỏi TRỌNG tâm 2 điểm ôn THI đại học môn NGỮ văn

CÁC câu hỏi TRỌNG tâm 2 điểm ôn THI đại học môn NGỮ văn
... vai” Có yếu tố tâm linh tạo nên tình cảm thi ng liêng,cảm động Câu 3: Câu hò Năm Việt cảm nhận nào? Ýnghĩa câu hò Năm? a Câu hò Năm Việt cảm nhận: “giọng hò đục tức gà gáy” “Không phải giọng ... thuộc địa + Tuyên ngôn độc lập(1945): văn kiện trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh nước VN Dân chủ cộng hòa; văn luận mẫu mực + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến(1946),Không có quý h ơn độc lập ... văn ch ương Nguyễn Đình Chiểu đẹp giá trị riêng,độc đáo,khác với thơ văn tác giả th ời văn học dân tộc Ngôi “phải chăm nhìn thấy sáng”.Nghĩa văn chương Nguyễn Đình Chiểu có vẻ đẹp tiềm ẩn,không...
 • 16
 • 4,162
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: 533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi đại học môn vật lý doccác câu hỏi trọng tâm 2 điểm ôn thi đại học môn ngữ văncác câu hỏi trọng tâm 2điểm ôn thi đại học môn ngữ văndap an cau hoi trong tam quan tri hoccâu hỏi trọng tâmmục tiêu trả lời được các câu hỏi trong phần ôn tậpcâu hỏi trọng tâm môn lýkiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn sinhtrọng tâm ôn thi tốt nghiệp môn văn 2013kiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn toáncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn sinhkiến thức trọng tâm ôn thi đại học môn văncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhcâu hỏi lý thuyết ôn thi đại học môn vật lýbài giảng trọng tâm ôn thi đại học môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học