Phân lập và lựa chọn một số nôi vi khuẩn và vi khuẩn lam có khả năng cố định nito cao ở vùng rễ lúa để gây nhiễm cho lúa

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn Chồng-Nha Trang

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn Chồng-Nha Trang
... thấy Vi t Nam chưa công trình công bố vi c phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh enzyme celluase từ rong giấy vi c Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả sinh enzyme cellulase ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VSV SINH CELLULASE CAO TỪ RONG GIẤY Để tuyển chọn chủng VSV khả sinh enzyme cellulase thủy phân cellulose, tiến hành phân lập VSV từ mẫu rong ... cồn từ rong biển - hướng toàn giới quan tâm Nội dung đề tài: 1) Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật chịu mặn khả sinh cellulase cao từ rong giấy thu Hòn Chồng-Nha Trang; 2) Sơ phân loại chủng...
 • 21
 • 781
 • 5

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ trên đát chua mặn nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng, phát triển, năng suất thu hoạch của giống lúa mộc tuyền xã hải châu huyện tĩnh gia

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ trên đát chua mặn và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng, phát triển, năng suất thu hoạch của giống lúa mộc tuyền ở xã hải châu huyện tĩnh gia
... học vinh Lê tùng Phân lập số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ đất chua mặn nghiên cứu ảnh hởng chúng lên sinh trởng, phát triển, suất thu hoạch giống lúa Mộc Tuyền Hải châu huyện Tĩnh Gia, ... nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân lập số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ đất chua mặn nghiên cứu ảnh hởng chúng lên sinh trởng, phát triển, suất thu hoạch giống lúa Mộc Tuyền Hải Châu, ... chọn chủng có khả phát triển, tăng sinh khối nhanh để làm thí nghiệm lúa - Nghiên cứu ảnh hởng VKL cố định nitơ lên tiêu sinh sinh trởng suất thu hoạch giống lúa Mộc Tuyền giai đoạn phát triển...
 • 74
 • 879
 • 3

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại hòn chồng nha trang

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại hòn chồng nha trang
... thấy Vi t Nam chƣa công trình công bố vi c phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh enzyme celluase từ rong giấy vi c Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả sinh enzyme cellulase ... 16 chủng vi sinh vật họat tính sinh cellulase từ rong giấy thu bãi biển Hòn chồng - Nha Trang Trong 15 chủng họat tính cellulase cao 2) Từ nhiều chủng phân lập rong giấy bãi biển Hòn chồng ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VSV SINH CELLULASE CAO TỪ RONG GIẤY Để tuyển chọn chủng VSV khả sinh enzyme cellulase thủy phân cellulose, tiến hành phân lập VSV từ mẫu rong...
 • 53
 • 336
 • 1

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp
... báo: Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật xử phế phụ phẩm nồng nghiệp Tạp chí xuất bản: Khoa học Đất, số 30-2008 Tóm tắt báo tiếng Vi t: Phế phụ phẩm sau nông nghiệp sau xử vi sinh vật ... tài: Phân lập tuyển chọn số chùng vi sinh vật khả xử phế phụ phẩm nông nghiệp Chủ t r ì : Thạc sỹ Nguyễn Kiều Băng Tâm I Mục tiêu nghiên cứu Chọn lựa chủng vi sinh vật hoạt tính sinh ... đề tài: " Phăn lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả xử phế phụ phẩm nông nghiệp" CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Phế phụ phẩm trồng trọt ảnh hưởng đến môi trường Phế phụ phẩm trồng trọt...
 • 59
 • 493
 • 0

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn ChồngNha Trang

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme cellulase từ rong giấy tại Hòn ChồngNha Trang
... thấy Vi t Nam chưa công trình công bố vi c phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh enzyme celluase từ rong giấy vi c Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả sinh enzyme cellulase ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VSV SINH CELLULASE CAO TỪ RONG GIẤY Để tuyển chọn chủng VSV khả sinh enzyme cellulase thủy phân cellulose, tiến hành phân lập VSV từ mẫu rong ... rong Vì tiến hành phân lập tuyển chọn VSV sinh enzyme cellulase rong giấy tuyển chọn chủng sinh cellulase cao theo bước sau: - Thu rong giấy ủ mục bãi biển Hòn Chồng - Nha Trang - Phân lập tuyển...
 • 58
 • 472
 • 0

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ trên đất trồng ngô huyện nghi lộc nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên giống ngô lai đơn 919

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ trên đất trồng ngô huyện nghi lộc và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên giống ngô lai đơn 919
... hởng chúng ngô Đó lý tác giả tiến hành nghi n cứu đề tài: Phân lập số chủng Vi khuẩn lam cố định nitơ đất trồng ngô huyện Nghi Lộc nghi n cứu ảnh hởng chúng lên giống ngô lai đơn 919 Mục tiêu ... Kết nghi n cứu thảo luận 3.1 Một số đặc điểm đất trồng ngô huyện Nghi Lộc 3.2 Thành phần loài Vi khuẩn lam đất trồng ngô huyện Nghi Lộc 3.3 Phân lập tìm hiểu đặc điểm số chủng Vi khuẩn lam cố định ... hình nghi n cứu Vi khuẩn lam giới Vi t Nam 1.1.1 Vài nét nghi n cứu Vi khuẩn lam giới 1.1.2 Một số dẫn liệu nghi n cứu Vi khuẩn lam Vi t Nam 1.1.3 Đặc điểm Vi khuẩn lam 1.1.4 Các yếu tố ảnh hởng...
 • 39
 • 519
 • 1

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long tuyển chọn một số dòng khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ PHA ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ... đồng vùng gen 16S rDNA thấp thuộc dòng vi khuẩn sinh thái đất nhiễm mặn (75%) 3.4 Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao cho canh tác lúa Để sở tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố ... xy/(x+y) Trong đó: xy: số băng hai mẫu x: số băng mẫu x y: số băng mẫu y 2.2.3 Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao cho lúa trồng...
 • 28
 • 246
 • 1

Tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng phản nitrat cao phân lập từ các đầm nuôi tôm ven biển đồ sơn

Tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng phản nitrat cao phân lập từ các đầm nuôi tôm ven biển đồ sơn
... khả phản nitrat cao phân lập từ đầm nuôi tôm ven biển Đồ Sơn cần thiết 1.2 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Mục tiêu chung: Phân lập số chủng vi sinh vật phản nitrate từ ao nuôi ... nghiên cứu vi sinh vật - Phân lập số chủng vi khuẩn phản nitrate đầm nuôi tôm - Tuyển chọn chủng vi khuẩn phản nitrate hoạt tính cao, từ đưa hướng ứng dụng chúng vào xử lý môi trường ao nuôi ... quy trình lựa chọn số chủng vi sinh vật 1.2.2 Nội dung - Phân lập số chủng vi khuẩn phản nitrate trầm tích thu từ ao nuôi tôm ven biển - Thử hoạt tính chủng vi khuẩn phản nitrate từ mẫu thu -...
 • 19
 • 1,252
 • 5

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa đồng bằng sông cửu long tuyển chọn một số dòng khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở đồng bằng sông cửu long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ PHA ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ... vấn đề Đề tài luận án Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ đất vùng rễ lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long tuyển chọn số dòng khả cố định đạm cao cho canh tác lúa thực từ tháng 6/2010 ... lập tập đoàn vi khuẩn cố định đạm vùng đất quanh rễ lúa trồng loại đất chính tỉnh ĐBSCL, khảo sát đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn phân lập tuyển chọn được dòng vi khuẩn cố định đạm cao cho...
 • 223
 • 167
 • 0

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng phân huỷ rơm rạ thành phân hữu

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng phân huỷ rơm rạ thành phân hữu cơ
... đề tài: Phân lập, tuyển chọn số chủng vi sinh vật khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu Mục tiêu đề tài Phân lập, tuyển chọn tổ hợp vi sinh vật khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu Nội dung ... hợp vi sinh vật khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu Rơm rạ thành phần lignocellulose để tuyển chọn chủng VSV khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu tiến hành thử hoạt tính enzyme ngoại bào chủng ... nghiên cứu 3.1 Phân lập VSV khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu 3.2 Tuyển chọn tổ hợp VSV khả phân hủy rơm rạ thành phân hữu 3.3 Thử nghiệm ủ rơm rạ quy mô PTN với chủng VSV tuyển chọn Ý nghĩa...
 • 57
 • 332
 • 0

TUYỂN CHỌN một số CHỦNG VI SINH vật KHẢ NĂNG PHẢN NITRATE CAO PHÂN lập từ các đầm NUÔI tôm VEN BIỂN đồ sơn

TUYỂN CHỌN một số CHỦNG VI SINH vật có KHẢ NĂNG PHẢN NITRATE CAO PHÂN lập từ các đầm NUÔI tôm VEN BIỂN đồ sơn
... trồng Thuỷ sản Khoá K12 TUYểN CHọN MộT Số CHủNG VI SINH VậT KHả NĂNG PHảN NITRATE CAO PHâN LậP Từ CáC ĐầM NUÔI TÔM VEN BIểN Đồ SƠN Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản Ngời hớng dẫn khoa học: ... đồ án tốt nghiệp SV: Vũ Thị Vân Anh - Lớp KSNTTSK12 trờng đại học hải phòng vi n sinh nông họ tên: Vũ THị VâN ANH Ngày sinh: 05/04/1993 Lớp: Kỹ s nuôi trồng Thuỷ sản Khoá K12 TUYểN CHọN MộT Số ... phm sinh ca quỏ trỡnh kh nitrate ca loi vi khun cú s khỏc bit rừ rng: Vi khun P stutzeri kh nitrate sn phm khớ sinh nht l N2, P aeruginosa v P paracoccus kh nitrate sn phm sinh l khớ NO2 Vi khun...
 • 64
 • 302
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng xử lý tinh bột ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui
... s ch ng vi sinh v t ti m ng d ng phương pháp x sinh h c nư c th i s n xu t tinh b t, ti n hành ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s ch ng vi sinh v t kh phân h y tinh b t ng d ng x nư c ... c nghiên c u ng d ng vi sinh v t ð phân l p vi sinh v t kh phân h y tinh b t, ñ u tiên, ph i l a ch n ngu n l y m u ngu n s hi n di n c a tinh b t (nư c th i tinh b t, bùn ho t tính tinh ... t nh ng vi sinh v t gây b nh, virus ký sinh trùng nư c th i M t cách t ng quát, x sinh h c th chia thành hai nhóm phương pháp l n: - Nhóm phương pháp hi u khí: s d ng nh ng vi sinh v...
 • 61
 • 537
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nôngnghiên cứu lựa chọn một số bài tập khắc phục trạng thái cực điểm nhằm nâng cao thành tích trong chạy 800m cho nữ của trường thpt minh khai hà tĩnhnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànlựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao hiệu quả giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêngphân lập vi khuẩn cố định đạm từ đát vùng rễ lúamột số nội dung cần lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ cơ khí đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngphân tích amino axit trong một số sản phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao phản ứng trước cột với opathiết kế bài giảng dạy học dự án hướng vào một số nội dung kiến thức mang tính thưc tiễn trong chương các định luật bảo toànmot so bai toan hinh hoc chung minh diem co dinhiii một số thay đổi về kế toán tài sản cố định khi bộ tài chính công bố các chuẩn mực kế toánmột số giải pháp nhằm sử dụng lao động có hiệu quả hơn ở công ty giầy thượng đìnhcâu 2 sự so sánh nào sau đây là đúng nhất về khả năng hoạt động hóa học ở nhiệt độ thường của p trắng pđỏ và n2lượng vi sinh vật tổng số và vi sinh vật cố định nitơ tự dophân bón vi sinh vật cố định nitơốp bằng keo bề mặt sau của vật liệu ốp và nền ốp phải khô để không làm giảm khả năng bám dính của keoĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học