Nghiên cứu biện pháp dự tính dự báo và phòng trừ tổng hợp loài sâu róm thôn ở miền bắc việt nam

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM DUY TRÌ VFA MỞ RỘNG SẢN XUẤT LÚA TÁM THƠM MIỀN BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM DUY TRÌ VFA MỞ RỘNG SẢN XUẤT LÚA TÁM THƠM Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
... pháp kỹ thuật nhằm trì mở rộng sản xuất lúa Tám Thơm miền Bắc Việt Nam Mục đích đề tài - Điều tra, nghiên cứu quy trình sản xuất lúa Tám thơm trớc áp dụng Nam Định - Nghiên cứu ảnh hởng số biện ... nghiệm số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa Tám; đề xuất điều chỉnh, cải tiến số khâu quy trình kỹ thuật sản xuất lúa Tám nhằm đảm bảo suất vừa giữ đợc chất lợng vốn có 2.1.4 Thử nghiệm mở rộng sản xuất ... ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến suất phẩm chất lúa Tám, đề xuất số nội dung cần cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất lúa Tám thơm Nam Định (phần cải tiến quy trình) 3.3 Thử nghiệm mở rộng sản...
 • 14
 • 495
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) miền bắc việt nam

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu biện pháp kỹ ... sinh trưởng chậm, đặc biệt miền Bắc Việt Nam dẫn đến thời gian từ trồng đến hoa phải vài năm Mặt khác, đặc điểm nông sinh học chưa đánh giá cách đầy đủ Các nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc nhằm ... 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học đặc điểm nông sinh học giải phẫu, tương quan sinh trưởng, phát triển giống lan Đai Châu Trên sở kết nghiên cứu đưa giải pháp kỹ thuật hiệu...
 • 27
 • 77
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) miền bắc việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - ĐINH THỊ DINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC HOA LAN ĐAI CHÂU ... 48 2.2 Nội dung nghiên cứu 49 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu 49 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trƣởng giai đoạn vƣờn ƣơm...
 • 153
 • 429
 • 3

Trang thông tin về đóng góp mới của luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) miền bắc việt nam

Trang thông tin về đóng góp mới của luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... số sâu, bệnh hại lan Đai Châu mức dưới 10% Những kết mới luận án Đặc điểm giải phẫu quan sinh dưỡng lan Đai Châu đặc trưng cho mầm, thích nghi với điều kiện sống phụ sinh, có khả chịu ... ngừng sinh trưởng trùng với giai đoạn hoa thời gian nhiệt độ vùng xuống thấp Phun GA3 (nồng độ 150ppm) cho lan Đai Châu năm tuổi, phun thời điểm: tháng 3, tháng 6, tháng 9, điều kiện chăm sóc ... cành hoa, chiều dài số hoa cành thuận, chặt (R2= 0,8247, R2 = 0,9475) Điều có nghĩa rằng muốn nâng cao chất lượng hoa cần tác động biện pháp làm tăng sinh trưởng Cây lan Đai Châu có mùa sinh...
 • 4
 • 93
 • 0

Nghiên cứu biện pháp cải tạo, phục hồi sử dụng đất canh tác sau khai thác khoáng sản thái nguyên

Nghiên cứu biện pháp cải tạo, phục hồi và sử dụng đất canh tác sau khai thác khoáng sản thái nguyên
... Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai sau khai thác khoáng sản, đề tài: "Nghiên cứu biện pháp cải tạo, phục hồi sử dụng đất canh tác sau khai thác khoáng sản Thái Nguyên" cần thiết phục vụ cho nhu ... trường Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai sau khai thác khoáng sản, đề tài: "Nghiên cứu biện pháp cải tạo, phục hồi sử dụng đất canh tác sau khai thác khoáng sản Thái Nguyên" thực mục tiêu đề ... vực sau khai thác khoáng sản Thái Nguyên 1.1.3.1 Các nguyên nhân tác động tới môi trường đất hoạt động khai thác khoáng sản Hoạt động khai thác khoáng sản chiếm dụng lượng lớn diện tích đất nông...
 • 136
 • 260
 • 3

Nghiên cứu, áp dụng phương pháp cộng hưởng từ để tìm kiếm nước ngầm một số vùng trọng điểm miền bắc việt nam

Nghiên cứu, áp dụng phương pháp cộng hưởng từ để tìm kiếm nước ngầm một số vùng trọng điểm ở miền bắc việt nam
... PHNG PHP CNG HNG T TèM KIM NC NGM MT S VNG TRNG IM MIN BC VIT NAM C quan ch trỡ Vin Khoa hc a cht v khoỏng sn Ch nhim ti TS Tng ỡnh Nam H NI -2009 MC LC M U .1 CHNG TNG QUAN V O SU ... ca phng trng a t l nh, cú th b qua nờn cú th hoỏn v Cx v Tx, nhng theo phng bc nam nh hng mnh nờn phi t Cx phớa nam ca Tx Nh vy va phi t Tx v Cx song song vi phng ca ng dõy ti in li phi chn cho ... 18 1.4 Tỡnh hỡnh ỏp dng o sõu cng hng t kho sỏt trc tip nc nghm trờn th gii v Vit Nam 23 CHNG THU THP, X Lí, NGHCH O V GII THCH S LIU O SU CNG HNG T .26 2.1 Mỏy NUMIS...
 • 203
 • 380
 • 0

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi Miền Bắc Việt Nam ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm Terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở Miền Bắc Việt Nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
... Nghiên cứu số chất tạo hương thu c nhóm Terpenoid thu nhận từ số loại múi miền Bắc Việt Nam ứng dụng công nghiệp thực phẩm Đề tài nhằm tạo loại hương liệu múi, tận dụng phần vỏ múi góp ... hợp hương liệu sở nghiên cứu sản xuất [5, 14, 17, 87] Trong tinh dầu vỏ múi chứa hợp chất thu c nhóm terpenoid khả tạo mùi thơm hấp dẫn, đặc trưng loại khả ứng dụng thực phẩm, mỹ phẩm ... hương, sản xuất hương liệu múi dạng bột từ cấu tử tạo hương tinh dầu vỏ quả, hoa, múi đặc biệt ứng dụng hương liệu múi dạng bột lĩnh vực thực phẩm khiêm tốn 1.2.3.2 Nghiên cứu Việt Nam...
 • 162
 • 795
 • 0

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi miền bắc việt nam ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm tt

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở miền bắc việt nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm tt
... số loại thực phẩm với quy mô lớn xác định thời gian bảo quản sản phẩm thực phẩm bổ sung hương liệu múi Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất, chế biến ruột múi thành sản phẩm thực phẩm ... tục nghiên cứu làm giàu cấu tử hydrocarbon chứa oxy tinh dầu sản xuất hương liệu từ số loại thực vật khác chứa tinh dầu Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng hương liệu từ tinh dầu vỏ múi vào ... hợp hương khả kháng khuẩn mạnh, chủng vi sinh vật kiểm định 20 3.6.2 Nghiên cứu sản xuất hương liệu múi 3.6.2.2 Quy trình tạo hương liệu múi Qua kết nghiên cứu thực nghiệm tạo hương...
 • 24
 • 74
 • 0

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi miền bắc việt nam ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở miền bắc việt nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
... Nghiên cứu số chất tạo hương thu c nhóm Terpenoid thu nhận từ số loại múi miền Bắc Việt Nam ứng dụng công nghiệp thực phẩm Đề tài nhằm tạo loại hương liệu múi, tận dụng phần vỏ múi góp ... hợp hương liệu sở nghiên cứu sản xuất [5, 14, 17, 87] Trong tinh dầu vỏ múi chứa hợp chất thu c nhóm terpenoid khả tạo mùi thơm hấp dẫn, đặc trưng loại khả ứng dụng thực phẩm, mỹ phẩm ... hương, sản xuất hương liệu múi dạng bột từ cấu tử tạo hương tinh dầu vỏ quả, hoa, múi đặc biệt ứng dụng hương liệu múi dạng bột lĩnh vực thực phẩm khiêm tốn 1.2.3.2 Nghiên cứu Việt Nam...
 • 162
 • 116
 • 0

Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền bắc việt nam biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừ
... số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại làm sở đề xuất bổ sung biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại kho thóc dự trữ đổ rời đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tợng nghiên cứu Côn trùng kho ... bách công tác dự trữ lơng thực Với nhận thức đó, thực đề tài "Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền Bắc Việt Nam biện pháp phòng trừ" Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên ... trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền Bắc Việt Nam xác định với thành phần loài côn trùng kho nói chung Việt Nam Nguyễn Thị Giáng Vân cộng (1996) [46] số loài côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời chiếm...
 • 131
 • 472
 • 2

Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời miền bắc việt nam biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừ
... số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại làm sở đề xuất bổ sung biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại kho thóc dự trữ đổ rời đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tợng nghiên cứu Côn trùng kho ... bách công tác dự trữ lơng thực Với nhận thức đó, thực đề tài "Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền Bắc Việt Nam biện pháp phòng trừ" Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên ... trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền Bắc Việt Nam xác định với thành phần loài côn trùng kho nói chung Việt Nam Nguyễn Thị Giáng Vân cộng (1996) [46] số loài côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời chiếm...
 • 131
 • 485
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nghiên cứu áp dụng trường dự báo khí tượng hình ETA cho dự báo xuất dông sân bay Nội Bài với hạn dự báo lên đến 48 giờ, nhận thấy nghiên cứu cho kết dự báo khả quan Độ xác phương pháp dự báo ... cách giờ, cách trường khí tượng dự báo lấy từ hình dự báo thời tiết bất thủy tỉnh ETA hình ETA hình dự báo thời tiết bất thủy tĩnh ETA trường đại học Belgrade Viện Khí Tượng - Thuỷ Văn Federal ... nghiệm dự báo thời tiết việt nam Xây dựng phương trình dự báo dông cho sân bay Nội Bài 3.1 Cơ sở liệu Số liệu ban đầu hình ETA lấy từ số liệu lưu trữ hình toàn cầu AVN Trường số liệu hình...
 • 9
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyêncác địa danh du lịch ở miền bắc việt namđịa điểm du lịch ở miền bắc việt namcác địa điểm du lịch ở miền bắc việt namkhu du lich o mien bac viet namdu lich o mien bac viet namrầy chổng cánh diaphorina citri kuwayamahại cam quýt ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừnhung dia diem du lich o mien bac viet namdiem du lich o mien bac viet namnhung diem du lich o mien bac viet namnghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt namkết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào mãn thiên hồng ở miền bắc việt nam potnghiên cứu chọn lọc giống đương quy thích hợp với điều kiện khí hậu miền bắc việt namgóp phần nghien cứu nguồn gốc nguyên liệu lá xoài ở miền bắc việt namsơ lược lịch sử nghiên cứu chim ở miền bắc việt nam và vqgVan ban sao luc 347 (QD 29)Van ban sao luc 348 (QD 889)Van ban sao luc 369 (TT 09)Van ban sao luc 370 (QD 807)Van ban sao luc 350 (QD 2979)Van ban sao luc 358 (TT 13 BTTTT)Van ban sao luc 362 (TTLT 06)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWY3T0pwakh3WVEVan ban sao luc 364 (QD 3098)Van ban sao luc 322 (CV 7380 BTC)Van ban sao luc 340 (ND 43)Van ban sao luc 298 (CV4728 BCT)Van ban sao luc 300 (NQ 80 CP)Van ban sao luc 310 (CV 3489 VPCP)BM09.DV2 Bo sung thong tin khach hang(AML)BM02A.DV3 17.01 Giay linh tien mat kiem bang ke VND đã sửaBM03.DV3 17.01 Uy nhiem chi đã sửaBM13.DV3 Giay xac nhan TGTTBM18.DV3 Thong bao ket qua tra soat Dich vuBM19.DV3 Thong bao gia han TG xu ly Dich vu