DE58 THPT nhu xuân, thanh hóa w

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - Trường THPT Như Xuân - Thanh Hóa

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - Trường THPT Như Xuân - Thanh Hóa
... SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2014 -2 015 Môn: TOÁN THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ... http://tuyensinh247.com/ - Học thích ngay! (1,0) -Gọi đường cao với đường trung tuyến CH CM C (-7 ; -1 ) Khi CH : x  y  13  , CM : x  13 y  29  0,25 2 x  y  13  - Ta có:   C (7;  1) 6 x  13 y  29  - ...  x   x    Bảng biến thi n: x   y’     0,25 y -1  Đồ thị : Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm (0,  1) y 0,25 x O -1 >> http://tuyensinh247.com/ - Học thích ngay! 2 1b Ta có:...
 • 6
 • 47
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường trường THPT như xuân thanh hóa

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường trường THPT như xuân  thanh hóa
... SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu ... CHÍNH THỨC Câu Nội dung 1a a) y  x3  x  x  (1,25) *Tập xác định: D = R * Sự biến thi n Điểm 0,25  Chiều biến thi n: y'  3x  12 x   3( x  x  3) x  Ta cã y '    , y'    x  x  ... cực tiểu x  yCT  y(3)  1 0,25  giới hạn: lim y  ; lim y   x   x    Bảng biến thi n: x   y’     0,25 y -1  Đồ thị : Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm (0,  1) y 0,25...
 • 6
 • 283
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt nhu xuan thanh hoa lan 2

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt nhu xuan thanh hoa lan 2
... (4y-1) x + = 2x + y + Đặt: t = §§, ta pt: 2t2 – x 2 1+ (4y-1)t + 2y – = Giải được: §  t = < 1(loai ) thay vào pt (2) ta được: 16y (y -  y ≥ 21 ⇒ t =2 y − 21 1 )2+ 4y2(y - 1) + y2 – =  x = ... y2 − 2x − 10y − 24 = x = x = ⇔ ∨  Vây A(-4;0), B(8;4), − x + y + =  y =  y = 2 C (2; -2) A(-4;0), C(8;4), B (2; -2) 6.A 36 = 720 Số phần tử A § Số cách chọn số có hàng đơn vị 1.A 36 = 120 ... có hàng đơn vị 1.5.A 52 = 100 số có § cách C©u Suy số cách chọn số chia 120 + 100 = 22 0 0,5 ®iÓm hết cho §cách 22 0 11 Vậy xác suất cần tìm § = 720 136 Ta có § 2bc ≤ b + 2c ⇒ Suy §, Đặt § xét...
 • 5
 • 152
 • 0

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất mủ cao su nguyên liệu trên địa bàn huyện như xuân thanh hoá

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất mủ cao su nguyên liệu trên địa bàn huyện như xuân thanh hoá
... v phát tri n s n xu t m cao su nguyên li u; nghiên c u th c tr ng phát tri n cao su ñ a bàn huy n Như Xuân; ñ xu t nh ng gi i pháp nh m phát tri n s n xu t m cao su nguyên li u ñ a bàn huy n Như ... XU T M CAO SU NGUYÊN LI U 2.1 Cơ s lý lu n c a gi i phát tri n s n xu t m cao su nguyên li u 2.1.1 Phát tri n s n xu t m cao su nguyên li u Khái ni m v m cao su nguyên li u: M cao su nguyên li ... ty Cao su Vi t Nam, Hi p h i Cao su Vi t Nam (VRA), báo cáo k t qu tr ng cao su c a S NN& PTNT Thanh Hoá, Công ty Cao su Thanh Hoá (năm 2007, 2008, 2009), ð án phát tri n cao su c a Huy n Như Xuân, ...
 • 120
 • 341
 • 0

Luận văn giải pháp mở rộng các phương thức cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn như xuân thanh hoá

Luận văn giải pháp mở rộng các phương thức cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn như xuân thanh hoá
... ng phương th c cho vay - Nghiên c u th c tr ng s d ng phương th c cho vay t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Như Xuân - ð xu t ñ nh hư ng gi i pháp ña d ng hóa phương th c cho vay ... ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 11 a Phương pháp cho vay t ng l n Phương pháp cho vay t ng l n phương pháp cho vay mà m i l n vay, khách hàng ngân hàng ph i ... phương th c cho vay t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Như Xuân t nh Thanh Hoá" 1.2 M c tiêu nghiên c u - H th ng hoá v n ñ v s hình thành phát tri n phương th c cho vay v n ñ th...
 • 90
 • 209
 • 0

Sự chuyển biến kinh tế xã hội huyện như xuân (thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2010 luận văn thạc sĩ lịch sử

Sự chuyển biến kinh tế  xã hội huyện như xuân (thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2010 luận văn thạc sĩ lịch sử
... ************* O S THI S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) T NM 1986 N NM 2010 CHUYấN NGNH: LCH S VIT NAM M S: 60.22.54 LUậN VĂN THạC KHOA HọC LịCH Sử Ngi hng dn khoa hc TS V QUí ... thỏng 10 nm 2010 Tỏc gi o S Thi MC LC Trang S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) T NM 1986 N NM 2010 S CHUYN BIN KINH T - X HI HUYN NH XUN (THANH HểA) ... chuyn bin ca kinh t - xó hi huyn Nh Xuõn (Thanh Hoỏ) thi k i mi t nm 1986 n 2010 Lun da vo ngun ti liu phong phỳ lm sỏng t s chuyn bin kinh t - xó hi huyn Nh Xuõn t nm 1986 n nm 2010 Lun l ngun...
 • 104
 • 660
 • 6

BCTT Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THPT Thọ Xuân - Thanh Hóa

BCTT Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THPT Thọ Xuân - Thanh Hóa
... thêm - Phiếu chi + Sổ kế toán chi tiết Trong công tác kế toán toán tiền lương người ta sử dụng "Bảng toán tiền lương" số kế toán chi tiết để theo dõi chi tiết khoản lương, phụ cấp lương "bảng toán ... tập trường THCS Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa em sâu nghiên cứu phần hành kế toán tiền lương khoản trích nộp theo lương lý em chọn chuyên đề cho báo cáo thực tập tốt nghiệp là: "Kế toán tiền lương ... 04H - Lưu giữ sổ sách toán tiền lương b Nội dung kế toán tiền lương khoản trích nộp theo lương đơn vị hành nghiệp Kế toán chi tiết • Chứng từ sử dụng - Bảng chấm công (Mẫu số C 01 - H) Dùng để theo...
 • 68
 • 344
 • 2

Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tại Ngân hàng NHNo & PTNT Như xuân –Thanh Hóa

Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn tại Ngân hàng NHNo & PTNT Như xuân –Thanh Hóa
... chọn: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng NHNo & PTNT Như xuân –Thanh Hóa  Mục đích nghiên cứu - Nắm rõ số liệu kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Như xuân –Thanh Hóa - Tìm ... tác huy động vốn ngân hàng NHNo & PTNT chi nhanh Như xuân – Thanh hóa - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần cải thiện hiệu công tác huy động vốn ngân hàng NHNo & PTNT chi nhanh Như xuân ... cho ngân hàng xảy rủi ro không thu nợ PHẦN 2: Thực trạng giải pháp nhăm nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng NHNo & PTNT chi nhanh Như xuân – Thanh hóa 2.1.1.Các biện pháp huy động vốn Ngân hàng...
 • 42
 • 150
 • 0

kinh nghiệm xây dựng lớp tự quản trong công tác chủ nhiệm ở thpt thọ xuân thanh hóa

kinh nghiệm xây dựng lớp tự quản trong công tác chủ nhiệm ở thpt thọ xuân thanh hóa
... từ kinh nghiệm nhiều năm chủ nhiệm từ đồng nghiệp Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm, tích luỹ, chúng đã đúc rút thành sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: Kinh nghiệm xây dựng lớp ... chức lớp GVCN Thư kí lớp Lớp phó HT Lớp trưởng Lớp phó văn thể Tổ Trưởng Bí thư CĐ Lớp phó LĐ Cờ đỏ Nhóm trưởng * Chức năng, nhiệm vụ đội ngũ cán lớp Giáo viên chủ nhiệm phải xác định giao nhiệm ... viên chủ nhiệm 1.2 Biện pháp tổ chức, xây dựng lớp tự quản 1.2.1 Nội dung biện pháp 1.2.2 Triển khai biện pháp Tổ chức thực 2.1 Xây dựng hệ thống cán lớp với tinh thần tự quản, có ý thức trách nhiệm...
 • 21
 • 2,483
 • 18

Đề thi GVG huyện Như Xuân, Thanh Hoá

Đề thi GVG huyện Như Xuân, Thanh Hoá
... phòng giáo dục đào tạo nh xuân kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2009 2010 (vòng 2) Hớng dẫn chấm môn hoá học Điểm lời giải GV Nội dung Câu I( điểm) ... có: p = e = 47 Suy ra: n = 61 Điểm đề thi 2,5 3,0 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 CâuII( điểm) 2,5 Hoá chất thích hợp nhất, không làm ... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 Tổng điểm thi GV 3,5 2,5 Điểm lời giải GV GV Điểm lên đề biều thi điểm 2/ Các PTHH: t0 CH4 + 202 t0 CO2...
 • 5
 • 235
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lí và sức khỏe của dân cư quanh nhà máy tinh bột sắn xã Hóa Quỳ Như Xuân Thanh Hóa

Ảnh hưởng của môi trường lên một số chỉ tiêu sinh lí và sức khỏe của dân cư quanh nhà máy tinh bột sắn xã Hóa Quỳ Như Xuân Thanh Hóa
... sức khỏe dân quanh nhà máy TBS Hóa Quỳ, Huyện Như xuân tỉnh Thanh Hóa dân sản xuất nông nghiệp Xuân Quỳ, Huyện Như xuân tỉnh Thanh Hóa Điều tra qua vấn trực tiếp hộ dân quanh ... Đa khoa Như Xuân Thanh Hóa Trung tâm quan trắc môi trường Thanh Hóa Đảng ủy, UBND, Trạm y tế, nhân dân Hóa Quỳ, Như XuânThanh Hóa Trạm y tế Xuân Quỳ, Hóa Quỳ, Như Xuân- Thanh Hóa Lãnh ... trường lên số tiêu sinh sức khoẻ dân quanh nhà máy tinh bột sắn Hóa Quỳ, Huyện Như xuân, Thanh Hóa Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng môi trường không khí (bụi, tiếng ồn), môi trường...
 • 70
 • 114
 • 0

THỰC TRẠNG NGHÈO Ở HUYỆN NHƯ XUÂN – THANH HÓA

THỰC TRẠNG NGHÈO Ở HUYỆN NHƯ XUÂN – THANH HÓA
... II: THỰC TRẠNG NGHÈO HUYỆN NHƯ XUÂN THANH HÓA I Một số nét tổng quan huyện Như Xuân Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý: huyện Như Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa, nằm phía tây nam tỉnh Thanh Hóa ... động Thương binh xã hội huyện Như Xuân …………………………………………………………… II Thực trạng nghèo huyện Như Xuân …………………… Thực trạng nghèo huyện Như Xuân ……………… Nguyên nhân dẫn đến nghèo huyện Như Xuân …………… ... dẫn đến tình trạng nghèo huyện Như Xuân Thanh Hóa 15 CHƯƠNG III CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A HUYỆN NHƯ XUÂN - THANH HOÁ Những thành tựu công tác thực Nghị 30a huyện Như Xuân 1.1 Công...
 • 36
 • 331
 • 0

Một số biện pháp chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ giáo viêncủa Hiệu trưởng trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân – Thanh Hoá

Một số biện pháp chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ giáo viêncủa Hiệu trưởng trường THCS Thanh Sơn – Như Xuân – Thanh Hoá
... đề tài Một số biện pháp đạo công tác xây dựng đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng trường THCS Thanh Sơn Như Xuân Thanh Hoá 2- Mục đích nghiên cứu Tìm biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên ... công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường THCS Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 3.3- Đề xuất số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên hiệu trưởng trường THCS, đáp ứng yêu cầu ngành giáo ... cứu Một số biện pháp đạo công tác xây dựng đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng trường THCS Thanh Sơn Như Xuân Thanh Hoá 5- Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp...
 • 30
 • 69
 • 0

Một số biện pháp chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng trường THCS Xuân Bình- Như Xuân- Thanh Hóa

Một số biện pháp chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng trường THCS Xuân Bình- Như Xuân- Thanh Hóa
... đến công tác hội hóa giáo dục Nghiên cứu thực trạng đạo công tác hội hóa giáo dục trường THCS- Xuân Bình- Như Xuân- Thanh Hóa Đề xuất số biện pháp đạo công tác hội hóa giáo dục Hiệu Trưởng ... công tác hội hóa giáo dục Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Bình – Như Xuân Thanh hóa xin đề xuất số biện pháp đạo công tác hội hóa giáo dục Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác ... CỨU: Trên sở thực trạng đạo Công tác hội hóa giáo dục trường THCS Xuân Bình - Như Xuân - Thanh Hóa đề xuất số biện pháp đạo công tác hội hóa giáo dục Hiệu Trưởng hiệu quả, đạt chất lượng...
 • 29
 • 106
 • 0

Xem thêm